Реферат: Підсумки методичної роботи в початковій школі за 2010-2011 н р


Підсумки методичної роботи

в початковій школі

за 2010-2011 н.р.


Професія вчителя початкових класів унікальна тим, що, закладаючи у свідомість дітей першооснови науки, учитель впливає і на подальшу долю своїх вихованців. Дітей навчають не тільки читати і писати, їх інтегрують у суспільство. Наскільки активною і позитивною стане людина, коли виросте, великою мірою залежить від першого наставника, від його професійної майстерності, уміння виховати людину, яка житиме за сучасними інноваційними законами, стане всебічно розвиненою, самостійною, самодостатньою особистістю, керуватиметься власними знаннями, переконаннями.

З метою практичної реалізації законів України « Про освіту», «Про загальну середню освіту», нормативно-правових актів про освіту для забезпечення науково-методичного супроводу роботи на першому етапі роботи над провідною обласною науково-методичною проблемою «Креативна освіта для розвитку інноваційної особистості» та міською методичною проблемою «Запровадження інноваційних педагогічних технологій, удосконалення психолого-педагогічного супроводу особистості в системі креативної освіти», організації методичної роботи з педагогічними кадрами, методична робота з учителями початкових класів міста була спрямована на розв’язання таких завдань:


забезпечення тематичної єдності у роботі шкільних методичних об`єднань, методичного кабінету управління освіти та обласного інституту післядипломної педагогічної освіти щодо реалізації регіональних комплексно-цільових програм;

підготовка педагогів міста до запровадження інноваційних технологій розвитку творчих здібностей учнів через активізацію методичної роботи в місті;

запровадження гнучкої системи організації навчального процесу, що відповідає сучасним тенденціям розвитку освітньої галузі та науково обґрунтованим моделям роботи з обдарованими учнями;

створення «банку інформації» щодо обдарованих учнів міста;

розробка рекомендацій, спрямованих на самоосвіту, створення можливостей для особистісного та професійного зростання педагогічних працівників у процесі роботи над проблемою;

запровадження здоров’язберігаючих технологій в навчально-виховному процесі;

широке використання інформаційно-комунікаційних технологій в освітньому процесі та управлінській діяльності;

підготовки учнів до участі у Міжнародних, Всеукраїнських, регіональних конкурсах: «Кенгуру», «Левеня», «Колосок», ім. П. Яцика, «Соняшник», «Патріот», «Русский медвежонок – языкознание для всех» тощо.Методична робота з учителями початкових класів здійснювалась через впровадження різних форм методичної роботи: традиційних та нетрадиційних (індивідуальних, групових, колективних)


Протягом року діяли 7 предметних міських методичних комісій вчителів, які працюють в початкових класах: методичні об’єднання вчителів 1-4-х класів (кер. Радзивіло Т.Г., Тронь Н.В., Савченко І.М., Бесараб В.М.), методичне об’єднання вчителів розвивального навчання (кер. Харзєєва Т.П.), вчителів-логопедів (кер. Литвиненко Л.М.), вихователів ГПД. Більшість засідань методичних об’єднань поєднували теорію та практику, проходили у формі ділової гри, дискусій, круглого столу, практикумів, майстер-класів, методичного рингу, експрес-огляду, з використанням інтерактивних методів.

На засіданнях ММК була приділена увага таким питанням, як вивчення проекту нового Державного стандарту початкової та змісту діючого Держстандарту початкової освіти з метою побудови навчального процесу на якісно новому рівні на основі компетентнісного підходу до навчання учнів, поширення позитивного педагогічного досвіду роботи вчителів; методичне забезпечення навчальних занять і якісне виконання вимог нормативних документів щодо організації освітнього процесу, підвищення якості навченості учнів на основі проблемного аналізу даних моніторингових досліджень рівня предметної підготовки, результатів ДПА, аналіз результатів участі учнів шкіл міста в Міжнародних, Всеукраїнських, регіональних інтелектуальних конкурсах.

Професія вчителя початкових класів унікальна тим, що, закладаючи у свідомість дітей першооснови науки, учитель впливає і на подальшу долю своїх вихованців. Дітей навчають не тільки читати і писати, їх інтегрують у суспільство. Наскільки активною і позитивною стане людина, коли виросте, великою мірою залежить від першого наставника, від його професійної майстерності, уміння виховати людину, яка житиме за сучасними інноваційними законами, стане всебічно розвиненою, самостійною, самодостатньою особистістю, керуватиметься власними знаннями, переконаннями.

Саме такими і є учителі початкової школи нашого міста.

Всього у початковій школі працює 74 учителі, з них 62 мають вищу освіту.

44- це вчителі вищої категорії, а 50 вчителів мають педагогічні звання «Вчитель-методист»(22) та «старший учитель» (28).

Аналіз якісного складу свідчить про наявність у місті високопрофесійних педагогів, здатних впроваджувати в практику інноваційні технології і методики навчання, вести навчально-виховний процес на високому науково-методичному рівні.

Протягом багатьох років вчителі початкових класів більшості шкіл міста успішно використовують нові педагогічні технології, а саме:

технологію розвивального навчання – СЗШ № 2, 10;

здоров’язберігаючі - СЗШ № 1, 2, 10,12

інформаційні – СЗШ № 1, 7, 9, 10.

А такі технології як особистісно-орієнтовані, ігрові, інтерактивні, технологія групової діяльності активно впроваджуються учителями в усіх школах.

Велика увага звертається на знання вчителями методики впровадження тої чи іншої технології та безумовного її дотримання. Саме над проблемою «Методичний супровід впроваження в початкових класах інноваційних технологій» з минулого навчального року почала працювати творча група заступників директорів з НВР (керівники Кострикіна В.В., Мельник Н.І.), адже впровадження інноваційних технологій не є самоціллю, це інструмент для формування ключових компетенцій учня, досягнення завдань сучасної освіти.

Школа сьогодні відчуває потребу у вчителеві, який постійно прагне до творчого пошуку, має навички дослідної, експериментальної діяльності, вивчення, узагальнення, впровадження перспективного досвіду, високий рівень інформаційної культури, вміє інтерпретувати новий зміст освіти в методику навчання і виховання, здійснювати аналіз результатів творчої діяльності як своєї власної, так і педагогічного та учнівських колективів.

Творча група забезпечує розвиток творчої активності вчителів, сприяє розвитку сучасного стилю педагогічного мислення, формуванню вмінь щодо самоаналізу, самовираження, самоствердження та саморозвитку власної професійної діяльності.

Робота творчої групи відзначається цілеспрямованістю, послідовним глибоким дослідженням обраних проблем, трансформуванням педагогічних ідей. Булава Людмила Петрівна (заступник директора з НВР СЗШ № 10) займається розробкою рекомендацій щодо впровадженням інновацій в системі розвивального навчання, Пилипова Ольга Михайлівна (заступник директора з НВР СЗШ № 9) - розробкою методичних рекомендацій та порад щодо впровадження інформаційно-комунікативної технології, Вотінцева Валентина Іванівна (заступник директора з НВР ЗШІ) - ігрових технологій, Кошляк Маргарита Володимирівна(заступник директора з НВР СЗШ № 12) -впровадженням проектних технологій, Мельник Ніна Іванівна(заступник директора з НВР СЗШ № 2) - технології розвитку критичного мислення, Шпак Любов Михайлівна(заступник директора з НВР СЗШ № 11) - особистісно орієнтованих технологій навчання. Члени творчої групи презентували свої напрацювання на засіданнях методичних об’єднань, педагогічних радах, інших методичних заходах.

Вони переконані, що лише через впровадження в навчально-виховний процес інноваційних освітніх технологій можливо підвищити якість освіти та забезпечити компетентнісний підхід в освітньому процесі.


Уже другий рік у місті працює Школа передового педагогічного досвіду вчителів початкових класів «Ефективний учитель», керівником якої є досвідчений педагог, учитель вищої категорії, учитель-методист, переможиця обласного етапу Всеукраїнського конкурсу «Учитель року» в номінації «Початкові класи» Головачова І.А. До складу Школи увійшли досвідчені, творчі, активні, ініціативні, з нестандартним баченням шляхів вирішення кожної педагогічної проблеми - найкращі вчителі міста: Крамар Л.А., Тріленко Л.І.(СШ № 1), Бурлака О.І.(СШ № 2), Желдакова О.М.(СШ № 6), Трофіленко В.А.(СШ № 9), Логвиненко О.Є.(СШ № 10), Бесараб В.М.(СШ № 11), Воробйова А.О.(СШ № 12).

Значні зміни, що відбуваються сьогодні в суспільстві, ставлять нові завдання тим, хто має підготувати дітей до життя у двадцять першому столітті. Як краще підготувати дітей до успішного і продуктивного життя в майбутньому? Як навчити розуміти свої прагнення, робити свій вибір і відповідати за його наслідки? Як скерувати молоду людину на досягнення гідної життєвої мети, Як створити умови для становлення особистості, спрямованої на саморозвиток та самоудосконалення? Як залучити широке коло педагогічних працівників до дослідницької діяльності та накопичення досвіду використання інноваційних технологій розвитку творчого потенціалу учнів?

Саме ці питання доводиться розв’язувати слухачам Школи передового досвіду вчителів прочаткових класів «Ефективний учитель».Керує Школою Головачова Ірина Анатолївна.

Проблема, над якою працюють педагоги, - «Роль особистості вчителя в розвитку креативності учнів», є актуальною. Її розв’язання допоможе кожному педагогу «формувати в учнів розум, впорядкувати розумові сили, виробити активну креативну думку, а не просто накидати в голову учня різноманітні знання».

Кожне проведене засідання – це презентація учителями набутого досвіду, пошук нового, педагогічні знахідки в дискусіях.

Жоден із слухачів не міг залишитися осторонь вирішення таких актуальних питань, як впровадження сучасних технологій навчання та розвиток пізнавальної активності молодших школярів; проблеми вдосконалення сучасного уроку, плекання обдарованої, творчої дитини і при цьому збереження її здоров’я; розвиток критичного мислення. Сподобались слухачам школи нетрадиційні форми проведення засідань з цікавими рубриками: педагогічні читання, педагогічний ринг, дискусія, мікродослідження, до педагогічної скарбнички, струмок ідей, практикум.

А рекомендації, з якими педагоги Школи вийшли до своїх колег, підпорядковувались одній ідеї: тепер позиція дитини – це не просто позиція учня, який охайно виконує завдання вчителя, але й позиція людини, яка вдосконалює сама себе, де особисте вдосконалення набуває суспільного змісту.

Семінар-практикум для вчителів майбутніх першокласників «Усе має свій початок» (кер. Кострикіна В.В., Міхольська О.І.) ставив перед собою наступні

завдання:

Розглянути питання нормативно-правового забезпечення організації навчально-виховного процесу в 1 класі;

врахування психологічних особливостей шестирічок та рівні їх адаптації до шкільного життя під час поурочного планування та здійснення навчального процесу;

розширити теоретичні знання вчителів з впровадження інноваційних ефективних форм і методів роботи в 1 класі;

розглянути особливості структури уроків математики, навчання грамоти та письма в 1 класі .


Однією з форм пропаганди досвіду роботи педагогічного колективу є проведення семінарів, презентацій, майстер-класів.

Ні вчителі, ні учні початкової школи не залишаються осторонь від масштабних заходів міського та обласного рівнів. У 2010-2011 н.р. у рамках обласного семінару для методистів управлінь (відділів) світи та керівників міських (районних) методичних об’єднань учителів трудового навчання, який проводився на базі СЗШ № 3, 6, 9, 10, учителями СЗШ № 10 Малишевською Л.Л.,Семененко О.І. проведені уроки трудового навчання з комп’ютерною підтримкою, адже учні цих класів уже три роки є учасниками Всеукраїнського експерименту «Один учень – один комп’ютер». А всього таких класів – 4 (75 учнів мають можливість працювати з персональними нетбуками).

Активну участь у підготовці та проведенні міського семінару для директорів та їх заступників з НВР з теми «Використання інноваційних методів та прийомів – шлях до розвитку творчості вчителя та учня», який відбувся в квітні 2011 р. в СЗШ № 7, взяли й учителі початкової школи, зокрема проведені відкриті уроки Смирною І.Г., Ковальовою Л.І., Забутною А.М. Учителі початкових класів брали участь у підготовці експонатів на виставку, яка проведена в рамках семінару.

21 квітня в середній загальноосвітній школі № 12 відбувся семінар заступників директорів з навчально-виховної роботи в початковій школі, керівників міських та шкільних методичних об’єднань вчителів початкових класів. Тема семінару: «Створення ефективного життєвого простору для забезпечення умов гармонійного розвитку молодших школярів». Проведення семінару передбачало знайомство його учасників з системою та досвідом роботи початкових класів школи зі створення життєтворчого простору для забезпечення умов гармонійного розвитку молодших школярів в умовах школи життєтворчості, пропаганда ідей педагогіки життєтворчості.

У рамках семінару присутні й мали змогу познайомитися з системою роботи школи життєтворчості. Саме в СШ № 12 уже з першого класу вчать дітей розуміти свої прагнення, скерувати їх на досягнення гідної життєвої мети, зробити свій вибір і потім відповідати за його наслідки.


Традиційним в початковій школі стало проведення презентацій роботи шкільних методичних об’єднань учителів початкових класів, метою яких є ознайомлення із системою роботи методичних циклів вчителів початкової школи та педагогічними здобутками вчителів.

8 лютого 2011 у середній загальноосвітній школі № 9 з вивченням інформатики в 1-11 класах відбулася презентація роботи методичного циклу вчителів початкових класів (заст. директора Пилипова О.М., керівник шкільного МО Міхольська О.І.).

Презентація пройшла за участю методиста управління освіти Кострикіної В.В., були присутні заступники директорів з НВР шкіл міста та керівники шкільних та міських методичних циклів учителів початкової школи.

Проблема, над якою працювали вчителі школи, - «Цільове використання комплексної інформатизації як засіб розвитку інноваційної особистості», тому закономірно, що розповідь почали з обміну досвідом з проведення уроків з комп’ютерною підтримкою. На таких уроках діти дізнаються більше, ніж на звичайних. Їм цікавіше, бо наочність – не мертві малюнки, а рухомі герої та сюжети. Учителі представили власні розробки демонстраційних програм, тестування. Нестандартні, автентичні розробки уроків та виховних заходів презентували гостям школи збіркою у трьох частинах «Скарбничка».

Учителі загальноосвітньої школи № 9 тісно співпрацюють з дитячим закладом № 18: проводяться спільні засідання методичних комісій школи та ДНЗ, практикується відвідування та взаємовідвідування вихователями та вчителями уроків та занять.

Сучасний урок має бути здоров’язберігаючим, здоров’яформуючим, здоров’язміцнюючим, спрямованим на формування позитивної мотивації на здоровий спосіб життя, учити культури здоров’я на засадах розвитку життєвих навичок. Тільки в тісному взаємозв’язку з медичними працівниками, учнями, батьками, медичними працівниками, практичними психологами, усіма тими, хто зацікавлений у збереженні і зміцненні здоров’я дітей і молоді , педагоги спроможні створити здоров’язберігаюче освітнє середовище. Тому і виникла необхідність ознайомити вчителів зі здоров’язберігаючими технологіями; забезпечити всебічну і ґрунтовну підготовку вчителів початкових класів до процесу формування культури здоров’я учнів; формування сприятливого внутрішньо шкільного середовища для збереження та зміцнення здоров’я учнів;

систематизувати методичних рекомендацій щодо формування культури здоров’я молодших школярів; сприяти проведенню в початкових класах уроків психологічного розвантаження, релаксаційних пауз, елементів арт-терапії, фізкультхвилинок, руханок тощо. Протягом навчального року в середній школі № 1 проводились заняття майстер-класу для вчителів початкових класів міста з проблеми «Впровадження здоров’язберігаючих технологій в практику роботи початкової школи» (керівник Березицька Н.В., учитель початкових класів, учитель-методист).

У роботі брали участь учителі початкових класів шкіл міста, заступник директора з НВР СШ № 1 Білоус Тетяна Дмитрівна, методист управління освіти Кострикіна Валентина Василівна.

У місті ведеться спеціальна підготовка вчителів на курсах-тренінгах як в рамках виконання державних програм, так і міжнародних превентивних програм і проектів: 20 учителів початкових класів пройшли курси з «Основ здоров’я» за тренінговою методикою. І як наслідок цього – в СЗШ № 11 в 3 класах викладався тренінговий курс «Основи здоров’я».

У рамках міського конкурсу «Учитель року-2011» учитель СЗШ № 2 Кожанова А.Ю. презентувала власний досвід робот із впровадження тренінгової методики на уроках з «Основ здоров’я». В СЗШ № 10 учителем Логвиненко О.Є. практикується використання учнями спеціальних мішечків з піском, які сприяють профілактиці сколіозу, виробленню правильної постави у дітей, попереджують втомлюваність на уроці. На уроках в початкових класах обов’язковою складовою уроку є фізкультпаузи. Особливо цікавими вони стають, коли проводяться з використанням аудіо-, відеотехніки, комп’ютерів. Сьогодення вимагає перетворити кожен навчальний заклад міста в школу культури здоров’я, освітній процес якої має бути перебудований у напрямі здоров’ятворення, впровадження здоров’язберігаючих технологій.Але тільки в тісному взаємозв’язку з медичними працівниками, учнями, батьками, медичними працівниками, практичними психологами, усіма тими, хто зацікавлений у збереженні і зміцненні здоров’я дітей і молоді , педагоги спроможні створити здоров’язберігаюче освітнє середовище.


Учителі початкових класів міста – активні учасники Всеукраїнських, обласних, регіональних педагогічних зібрань. У роботі всеукраїнської конференції «Гуманітарна освіта і нові педагогічні технології» взяла участь учитель СЗШ № 10 Логвиненко О.Є. Вона поділилася досвідом роботи з проблеми «Формування критичного мислення в системі розвиваючого навчання – умова розвитку життєздатної і творчої особистості».

У роботі обласного науково-методичного семінару «Інноватика в початковій освіті» взяли участь Малишевська Л.Л.(СЗШ № 10) та Тронь Н.В. (СЗШ № 1). У листопаді 2010 року заступник директора СШ № 11 Шпак Л.М. відвідала

обласний науково-практичний семінар з теми «Організація роботи шкільного методичного об’єднання на основі впровадження інформаційно-комп’ютерних технологій», а заступник директора СШ № 12 Кошляк М.В. та вчитель початкових класів СШ № 12 – з теми «Особливості створення інноваційної педагогічної системи розвитку життєво компетентної особистості в умовах мінливого суспільства».

Авторський семінар «Основи гуманно-особистісного підходу до дітей в освітньому процесі» (система «Школа життя») академіка Російської академії освіти, почесного члена Академії педагогічних наук України , доктора психології Шалви Амонашвілі, який протягом 5 днів проходив у Дніпропетровську, відвідали учителі СШ № 10, 12 Харзєєва Т.П., Воробйова А.О., у яких виникло бажання поділитися враженнями та інформацією, отриманою після відвідування семінару.

11 лютого в середній школі № 10 відбувся круглий стіл з проблеми гуманної педагогіки, у роботі якого взяли участь учителі початкових класів СШ № 5, 6, 9, 10, 12, ЗШІ, ДШІ, навчально-виховного комплексу «Школа – дитячий садок», заступник директора з НВР СШ № 10 Булава Л.П., методист управління освіти Кострикіна В.В.

Організували, підготували і провели круглий стіл методист управління освіти Кострикіна В.В., учителі початкових класів СШ № 10 та СШ № 12 Харзєєва Тетяна Пантеліївна та Воробйова Анжеліка Олександрівна.

Учасники семінару були вражені величезним життєвим досвідом педагога, живою формою спілкування, умінням вести майстер-клас. Саме це робить його семінари унікальними. Виховання шляхетної особистості – основна суть системи та семінарів академіка Ш.О. Амонашвілі. Реалізуючи ідеї гуманної педагогіки, освіта здатна відповідати вимогам, які поставлені перед вихованням підростаючого покоління. Цю провідну ідею і донесли Харзєєва Т.П. та Воробйова А.О. до учасників круглого столу.

Учителі були активними учасниками під час проведення обговорення питань , які на своїх лекціях порушив Ш. Амонашвілі.«Наша душа небесного походження»(про дитину як Явище, Місію, Енергію); «Усі ми родом із дитинства» ( про розвиток дитини, середовище, функції мови, семантику педагогічних понять); «Але він же живе» ( про основну трагедію виховання та принципи Гуманної педагогіки); «Міць і пізнання» (про мовне виховання та усвідомлення краси).

Уже три роки СЗШ № 10 бере участь у Міжнародному проекті «Один учень – один комп’ютер». Це дало можливість 75 учням використати комп'ютер в навчанні: користуватися інформацією з Інтернета, досить впевнено виконувати цікаві завдання з різних предметів, контролювати свої знання, відразу ж дізнатися про результати своєї роботи, створювати власні електронні продукти — малюнки, мультимедійні презентації, розміщувати інформацію на шкільному сайті. Учителі оволоділи навчальними та контролюючими програмами, проводять уроки з використанням комп’ютерної підтримки, мають можливість використати Інтернет під час уроку, організувати дослідницьку діяльність учнів

Можна вже говорити про виховання інформаційної культури в СШ № 9,10, а основи знань з інформатики мають майже усі учні початкових класів. У школах міста створені комп’ютерні кабінети. Учні СЗШ № 7, 9 мали можливість вивчати предмети «Сходинки до інформатики», « Шукачі скарбів» за рахунок годин варіативної складової навчального плану, а з 2012 року вивчення інформатики з 2-го класу стане обов’язковим .

Успішність навчання учнів початкових класів визначається рівнем оволодіння умінням вчитися. Загальнонавчальні кміння і навички формуються протягом усього періоду навчання школяра у початковій школі. Їх формування здійснюється успішно, якщо педагог вчить учнів спілкуватися і співпрацювати. Цей важливий навчально-виховний процес відбувається як при вивченні обов’язкових навчальних предметів, так і при вивченні курсів за вибором.

У початкових класах міста за рахунок годин варіативної частини навчального плану впроваджуються інноваційні курси:

логіка - СШ № 1, 2,6, 11,;

елементи геометрії – СШ № 1;

права дитини – СШ № 1, 5, 6,11, ЗШІ;

сходинки до інформатики – СШ № 7;

цікава економіка – СШ № 1, ;

українознавство – СШ № 3 , 7;

громадянська освіта – СШ № 2;

музика і рух – СШ № 5;

поетика – СШ № 6;

риторика –СШ № 6;

шукачі скарбів – СШ № 9;

основи здоров’я – СШ № 11.


У грудні 2010 року 93 учні 4-х класів СШ № 2, 6, 11 взяли участь у моніторинговому дослідженні якості художньо-естетичної освіти (з музики - 52 учні, з образотворчого мистецтва – 42 учні). Дослідження спрямовувалось на встановлення рівня художньо-естетичної освіти у початкових класах загальноосвітніх навчальних закладів, сприяння створенню ефективного освітнього середовища та оптимальних умов для підвищення рівня початкової мистецької освіти.

У березні 2011р. відбулася V обласна виставка «Педагогічні здобутки освітян Дніпропетровщини», на якій експонувалися роботи 27 вчителів початкової школи:

СШ № 1 – 2; СШ № 7 – 2; ЗШІ – 1.

СШ № 2 - 1; СШ № 9 - 3;

СШ № 3 - 1; СШ № 10 - 9;

СШ № 5 - 1; СШ № - 11 - 1;

СШ № 6 - 2; СШ № 12 – 4 ;

Матеріали досвідів занесені до каталогу «Педагогічні здобутки освітян Дніпропетровщини», А вчителька СЗШ № 12 Головачова І.А. нагороджена грамотою головного управління освіти і науки Дніпропетровської облдержадміністрації. Ряд вчителів нагороджені грамотами міського управління освіти.

З метою стимулювання інноваційної діяльності, розвитку творчих здібностей учасників навчально-виховного процесу, на виконання програми «Творча обдарованість», учні початкових класів брали активну участь у Міжнародних, Всеукраїнських інтелектуальних конкурсах:

Міжнародний ім. П.Яцика конкурс з української мови;

Міжнародний математичний конкурс «Кенгуру» ;

Міжнародна гра-конкурс «Русский медвежонок – языкознание для всех»;

Всеукраїнський природничий інтерактивний конкурс «Колосок»;

Всеукраїнська українознавча гра «Соняшник»;

Всеукраїнський конкурс з українознавства «Патріот»;

Всеукраїнський конкурс з англійської мови «Гринвіч»;

Регіональний конкурс «Найкращий відгук на сучасну українську прозу».6 учителів початкових класів взяли участь у міському етапі Всеукраїнського конкурсу «Учитель року-2011» ( Радзивіло Т.Г. – СШ № 1, Кожанова А.Ю - СШ № 2, Козенко О.І. – СШ № 3, Цехмістро О.М. – СШ № 5, Смирна І.Г. – СШ № 7, Гаврилова С.О. – СШ № 11) в номінації «Початкові класи». Кожанова Антоніна Юріївна взяла участь у обласному (заочному) етапі.

Методистом управління освіти Кострикіною В.В. підготовлений анотований каталог передового педагогічного досвіду «Педагогічна мозаїка», який експонувся на V обласній виставці «Педагогічні здобутки освітян Дніпропетровщини». До збірки увійшли анотації на кращі досвіди вчителів початкових класів міста, узагальнені протягом останніх п’яти років. Мета збірки – популяризувати досягнення педагогів з впровадження сучасних педагогічних технологій у період роботи над обласною науково-методичною проблемою «Педагогічні стратегії розвитку інноваційної особистості». Каталог містить теоретичні матеріали з ППД: види ППД, рекомендації до узагальнення та оформлення досвіду, форми його впровадження.

Методист управління освіти Кострикіна Валентина Василівна створила сайт «Усе має свій початок», на якому розміщуються матеріали діяльності початкової школи міста.


Час летить стрімко і невпинно. Кожна мить приносить нові ідеї, ставить перед нами нові творчі завдання, тому учителі початкових класів міста, педагоги-творці, новатори – це люди, які плекають дві думки там, де раніше росла одна. А новий день, новий навчальний рік обов’язково увінчається неперевершеністю знайденого скарбу.
еще рефераты
Еще работы по разное