Реферат: Методика оцінки фізичного розвитку дитини за допомогою шкали регресії, методом сигмальних відхилень тощо. Змістовий модуль 2


Модуль І. Змістовий модуль 1.

Роль помічника санітарного лікаря з гігієни дітей і підлітків у здійсненні державного санітарного нагляду.

Предмет і завдання гігієни дітей і підлітків.

Державний санітарний нагляд за дитячими закладами: види, завдання, роль санітарного фельдшера.

Поточний санітарний нагляд: завдання, роль санітарного фельдшера.

Права та обов’язки санітарного фельдшера з гігієни дітей та підлітків.

Мережа навчально-виховних дитячих закладів (дошкільні, школи-ліцеї, школи-гімназії, коледжі тощо): структура, функції, підпорядкування.

Медико-санітарне забезпечення дитячих закладів. Функціональні обов’язки та права медичних працівників цих закладів.

Значення систематичного нагляду за фізичним розвитком і станом здоров’я дітей в Україні з урахуванням екологічної ситуації і наслідків Чорнобильської катастрофи.

Методика оцінки фізичного розвитку дитини за допомогою шкали регресії, методом сигмальних відхилень тощо.

Змістовий модуль 2.

Поняття здоров’я. Критерії і групи здоров’я. Чинники, що впливають на здоров’я.

Анатомо-фізіологічні особливості дитячого організму в різні вікові періоди.

Фізичний розвиток дитини, його показники та закономірності.

Організація та проведення медичних оглядів дітей і підлітків.

Особливості складання режиму дня дитячих дошкільних закладів. Значення раціонального режиму дня.

Особливості складання режиму дня в школах різного типу.

Фізичне виховання: форми організації в різні вікові періоди, значення для здоров’я дітей, медичний контроль за організацією.

Методика обстеження місць проведення занять з фізичного виховання та спорту.

Змістовий модуль 3.

Особливості гігієни трудового і професійного навчання дітей і підлітків.

Профілактика інфекційних захворювань і гельмінтозів в ДПЗ.

Методи оцінки фізичного розвитку дитини.

Санітарно-гігієнічні вимоги до місць проведення занять з фізичного виховання.

Загартування дітей: форми, методи, значення для здоров’я дитини.

модуль ІІ. Змістовий модуль 1.

Фізіологічні основи для харчування дітей. Значення якості харчових продуктів для нормального розвитку дитини.

Фізіологічні норми споживання дітьми основних поживних речовин (білків, жирів, вуглеводів), мінеральних речовин, вітамінів.

Режим харчування.

Особливості харчування дітей, що постраждали від аварії на Чорнобильській АЕС.

Санітарно-гігієнічні вимоги щодо планування, складу приміщень, харчових блоків у дитячих закладах, їх санітарного стану.

Гігієнічні вимоги перевезення, зберігання та кулінарної обробки харчових продуктів.

Санітарний контроль за дотриманням правил особистої гігієни та профілактичними медичними обстеженнями працівників дитячих закладів.

Медичний і санітарний нагляд за організацією харчування дітей.

Гігієнічні вимоги до внутрішнього планування дитячих дошкільних закладів. Дотримання принципу групової та індивідуальної ізоляції.

Планування різних типів шкіл; норми площі та кубатури приміщень.

Професійно-технічні училища; вимоги до планування, нагляд за харчуванням, навчально-трудовим процесом.

Гігієнічні вимоги до дитячих меблів; маркування меблів.

Методика гігієнічної оцінки уроку з фізичного виховання.

Методика гігієнічного обстеження шкільних майстерень.

Організація та проведення лабораторного контролю за якістю харчування дітей.

Правила оформлення супроводжувальної документації.

Методика гігієнічної оцінки добового раціону харчування дітей. Розрахунок енергетичної цінності раціону.

Методика санітарного обстеження харчового блоку дитячого закладу.

Методика експертизи планування дитячих закладів.

Методика оцінки чинників мікроклімату приміщень дитячих закладів.

Методика маркування дитячих меблів.

Розв’язування ситуаційних задач.

Змістовий модуль 2.

Гігієнічні вимоги до дитячих іграшок.

Гігієнічні вимоги до дитячого одягу та взуття.

Завдання, зміст і методи гігієнічного виховання дітей і підлітків, батьків.

Здійснення запобіжного та поточного санітарного нагляду за літніми оздоровчими закладами.

Правила відкриття оздоровчих закладів; потрібна документація.

Особливості режиму дня в літніх оздоровчих закладах.

Методика гігієнічної оцінки дитячих іграшок
еще рефераты
Еще работы по разное