Реферат: Мікропроект: «Здоров’я дитини – багатство України!» Мета проекту


Мікропроект: «Здоров’я дитини – багатство України!»


Мета проекту – залучення дітей та молоді до активних занять фізичною культурою та спортом, формування у підростаючого покоління навичок здорового способу життя, відповідальності за власне здоров’я, а також обмін досвідом роботи та методиками впровадження здорового способу життя в дитячому середовищі.


“Здоров’я дорожче золота”

У. Шекспір

Сучасний стан здоров`я населення України свідчить, що майже 90% дітей мають відхилення у здоров`ї, понад 50% – незадовільну фізичну підготовку. Щороку до лав Збройних Сил України за станом здоров`я не призивається кожний четвертий юнак призовного віку. Тільки протягом останніх п`яти років на 41% збільшилася кількість учнівської та студентської молоді, віднесеної за станом здоров`я до спеціальної медичної групи. За цей же період значно зросла група ризику серед найактивнішої частини молоді, що зумовила підвищення на 63% кількості неповнолітніх, притягнутих до кримінальної відповідальності. Майже кожний десятий злочин в Україні вчиняється підлітками. На 60% збільшилася кількість неповнолітніх, що вживають наркотики. При цьому найбільш постраждали незахищені верстви населення, які зараз позбавлені можливості життєвого самовизначення та самореалізації, що призводить до їх соціальної дезадаптації.

Отже, актуальність мікропроекту обумовлена гострою потребою у зміні програмних підходів та визначенні пріоритетних напрямків у вихованні підростаючого покоління та просвітницької роботи серед батьків. Вкрай необхідно виховання у дітей відповідних мотиваційних та поведінкових характеристик, активної соціальної орієнтації на здоровий спосіб життя.


^ Актуальність мікропроекту


Розбудова Української держави суттєво залежить від подолання негативної ситуації у фізичному та духовному здоров`ї наших дітей, та впровадження в процес державотворення нових, ефективних форм роботи з підростаючим поколінням. В першу чергу, одним з головних завдань розбудови України як держави, є піклування про здоров`я своїх громадян, особливо дітей та молоді, адже вони у майбутньому будуть працювати на користь суспільства, та розбудовувати молоду Українську державу. Негативний стан екології, духовного виховання, матеріального становища основної маси населення, особливо у сільській місцевості, призводить до жахливого становища у фізичному, психічному та духовному здоров`ї наших дітей. Така ситуація з невеликими розбіжностями майже однакова як у містах, так і у сільській місцевості.

Отже, актуальність мікропроекту обумовлена гострою потребою у зміні програмних підходів та визначенні пріоритетних напрямків у вихованні підростаючого покоління та просвітницької роботи серед батьків, відповідних мотиваційних та поведінкових характеристик, активної соціальної орієнтації на здоровий спосіб життя.


^ Основні ідеї мікропроекту


Здоров`я – це гармонійна єдність фізичного, психічного та соціального благополуччя людини. Формування, збереження та зміцнення здоров`я школярів, його відтворення можливе лише за умови дії триєдиного потоку цілеспрямованих зусиль медицини, освіти, кожного учня і його сім`ї. Школа має забезпечити виховання навичок здорового способу життя, навчити дитину зміцнювати та берегти своє здоров`я, здоров`я членів своєї сім`ї та оточуючих. А педагог має стати головною постаттю у формуванні культу здоров`я як складової частини структури гармонійно розвиненої соціально активної особистості. Важливе здоров’я кожної людини, та все починається змалку – з немовляти. Здоров’я дитини – багатство України! Це її сьогодення і що, найголовніше, – майбутнє!

Здоров'я дитини - це стан її повного фізичного, душевного та соціального благополуччя. Питання збереження та зміцнення здоров'я дитини належать до стратегічних завдань суспільства. Дані свідчать, що протягом навчання збільшуються відхилення у стані здоров'я дітей, зростає кількість хронічних захворювань, погіршуються показники фізіологічного та психічного розвитку дітей і підлітків. Серед неповнолітніх поширені шкідливі звички, тютюнопаління, вживання алкоголю, зростає захворюваність на наркоманію та ВІЛ-інфекцію тощо. Недостатня увага приділяється питанням створення умов для збереження та зміцнення здоров'я дітей під час навчального-виховного процесу. Практично організація шкільного середовища не враховує впливу екології довкілля на здоров'я дітей.

Окреслені проблеми вимагають від нас пошуку нових соціальних і педагогічних підходів, які б сприяли збереженню та зміцненню здоров'я дітей, формували у них навички здорового способу життя. Тому пріоритетним завданням освіти є виховання дитини в дусі відповідального ставлення до власного здоров'я та здоров'я оточуючих як до найвищої цінності, формування у школярів та дітей дошкільного віку свідомої мотивації здорового способу життя.

У системі освіти району визначено базові загальноосвітні навчальні заклади з питань формування здорового способу життя, профілактики тютюнопаління, алкоголізму, наркоманії та ВІЛ/СНІДу; створено мережу Шкіл сприяння здоров'ю; впроваджено матеріали інноваційних просвітницько-оздоровчих програм «Рівний - рівному», «Молодь на роздоріжжі», «Школа проти СНІДу».

Заходи, заплановані в проекті, включають спільну розробку інтерактивних шляхів навчання дітей здоровому способу життя разом із лікарями та вчителями, виготовлення яскравих освітніх публікацій для дітей, спеціальні курси кулінарного мистецтва для школярів, проведення сімейних спортивних заходів, змагань тощо.


^ Методи дослідження


- Теоретичний аналіз науково-педагогічної, методичної літератури

- Пошуково-дослідницький, що дозволяє знайти невикористані можливості розвитку творчої особистості в процесі позакласної виховної роботи, а також роботи з батьками

- Спостереження, анкетування, бесіди з учнями, педагогами, тестування.


^ Шляхи реалізації


Програма має місцевий рівень. Упродовж терміну реалізації проекту протягом 2011 - 2015 років передбачається:


1. Забезпечити умови для збереження та зміцнення здоров'я школярів в освітньому процесі:

- організувати психологічний супровід навчально-виховного процесу та соціально-педагогічний патронаж у навчальних закладах району;

- створити комплексну систему соціально-психологічної підтримки школярів із девіантною поведінкою;

- вивчити питання рівного доступу до здобуття якісної освіти дітей з особливими потребами, ВІЛ-інфікованих та ін.;

- запровадити комплекс заходів щодо попередження травмування та нещасних випадків під час навчально-виховного процесу;

- забезпечити в повному обсязі фінансування раціонального харчування школярів;

- укомплектувати загальноосвітні навчальні заклади району медичним персоналом та привести режим його роботи у відповідність до часу перебування дітей у навчально-виховних закладах;

- забезпечувати фінансування заходів щодо організації відпочинку та оздоровлення дітей на канікулах.


2. Розбудувати фізкультурно-оздоровчу та спортивну базу навчальних закладів:

- розробити та впровадити районні програми ремонту та реконструкції стадіонів, спортивних майданчиків навчальних закладів району;

- розширити мережу спортивних гуртків і шкіл олімпійського резерву;

- забезпечити ЗНЗ необхідним медичним обладнанням та спортивним інвентарем.


3. Формувати здоровий спосіб життя школярів:

- забезпечити умови для реалізації державних програм з питань формування здорового способу життя, планування сім'ї, відповідального батьківства тощо;

- оновити зміст і форми заходів, спрямованих на формування здорового способу життя школярів;

- розширити школярам доступ до інформаційних джерел з питань соціальних захворювань і шкідливих звичок;

- запровадити моніторингові спостереження з питань: мотивованого ставлення школярів району до свого здоров'я та здоров'я оточуючих; екологічної безпеки здоров'я дітей;

- забезпечити якісну ступеневу підготовку та перепідготовку педагогічних кадрів з питань формування здорового способу життя;

- видати «Довідник школяра» з питань формування здорового способу життя серед підлітків;

- створити на сайті відділу освіти розділ з питань формування здорового способу життя серед учнівської молоді;

- налагодити дієву співпрацю з громадськими організаціями щодо виховання дитини у дусі відповідального ставлення до власного здоров'я та здоров'я оточуючих.


^ Очікувані результати


Розширення знань учнів про здоровий спосіб життя, про вплив шкідливих звичок на організм дитини, про способи збереження та зміцнення здоров’я.

Підвищення підліткам самооцінки та вміння робити власний вибір в бік мотивації здорового способу життя.

Усвідомленння особистої і громадянської відповідальності за своє майбутнє життя і здоров’я.

Розвиток таких важливих у житті навичок, як уміння протистояти негативному впливу інших.

Створення атмосфери довіри між педагогічним, учнівським колективами та батьками в питанні здорового способу життя.

Сформування необхідності в організації здорового дозвілля (заняття спортом, музикою, мистецтвом і т.д.).

Збільшити число сімей та батьків, які власним прикладом допоможуть формувати дітям навички здорового способу життя.

Розширення в освітньому середовищі спектру профілактичних заходів щодо виховання у школярів культури здорового способу життя;

Об'єднання зусиль органів місцевого самоврядування, фахівців у сфері освіти, соціального захисту, охорони здоров'я, культури та спорту, центрів по роботі з сім'ями та молоддю, працівників органів внутрішніх справ, недержавних громадських, релігійних організацій щодо виховання дитини у дусі відповідального ставлення до власного здоров'я та здоров'я оточуючих.


^ Координаційна рада

1. Байда Ірина Федорівна – спеціаліст відділу освіти:

- планування роботи в рамках мікропроекту;

- контроль;

- організаційні питання;

- аналіз роботи.

2. Березюк Валентина Володимирівна – методист РМК:

- планування підрозділів програми;

- методична допомога;

- робота з педагогічними працівниками;

- організаційні питання;

- аналіз роботи.

3. Цоколенко Валерій Іванович – завідувач районної ПМП:

- проведення тренінгів;

- збір матеріалів для моніторингу;

- проведення діагностики;

- методична допомога;

- індивідуальна робота.

4. Мовчан Ніна Іванівна – директор Дмитрушківської ЗОШ І-ІІІ ст.:

- діяльність батьківського всеобучу;

- тематичні виховні години;

- діяльність проекту «Школа сприяння здоров’ю».

5. Кисіль Алла Олексіївна – директор Кочубіївської ЗОШ І-ІІІ ст.:

- діяльність батьківського всеобучу;

- тематичні виховні години;

- діяльність проекту «Школа сприяння здоров’ю»;

- тематичні батьківські збори.

6. Бєлікова Олена Іванівна – медична сестра Старобабанівської ЗОШ І-ІІІ ст.:

- координація діяльності медичних працівників;

- індивідуальна робота;

- лекторій на теми здорового способу життя;

- проведення діагностики;

- корекційна робота.

7. Сушкета Володимир Мусійович – учитель фізичної культури Іванівської ЗОШ І-ІІІ ст.:

- проведення спортивних свят та змагань;

- координація діяльності учителів фізичної культури;

- організація та проведення конкурсів малюнків;

- стан спортивної бази навчальних закладів.

8. Браславська Ірина Павлівна – соціальний педагог Полянецької ЗОШ І-ІІІ ст.:

- координація діяльності соціально-психологічного центру;

- проведення тренінгів;

- збір матеріалів для моніторингу;

- індивідуальна робота.
еще рефераты
Еще работы по разное