Реферат: Робота з батьками : взаємодія соціального педагога з сім єю


Робота з батьками : взаємодія соціального педагога з сім єю.


Родинна хата – це тепло і храм :

Це жінка , чоловік , щасливі діти,

Це вогнище , де можемо зігріти

серця , що мерзнуть в холоді оман.

Родинна хата – відблиск , клаптик неба

Куди йдемо зневірені ,сумні ,

Щоб отрясти невдач ярмо ганебне

І вийти вранці на шляхи ясні

( Євген Кириленко « Родинна хата»).

Соціальному педагогу у процесі своєї діяльності доводиться багато уваги приділяти сім ї дитини. На жаль , переважно цю увагу викликають якісь проблеми Робота з родиною – пріоритетний напрямок у діяльності соціального педагога. Що ж таке сім я? Сім я є природним первинним осередком , де реалізується краса людського життя , куди приходять відпочивати переможні сили людини , де ростуть і живуть діти – головна радість життя . Так говорив про сім ю А. Макаренко. Сім я – це особливий світ , своєрідно пов язаний з усіма проблемами суспільства . З одного боку , молода сім я – це замкнена система , що «захищає» родину від втручання ззовні , а з іншого – суспільні процеси по - різному впливають і опосередковують взаємини людей . Сім я – динамічна мала група людей , які проживають разом , пов язані родинними відносинами (шлюбу , кровної спорідненості , усиновлення, опіки), спільністю формування і задоволення соціально - економічних та інших потреб, взаємною моральною відповідальністю.

Сім я як специфічний соціальний інститут виконує кілька функцій

Господарсько- побутову(економічну ) . Забезпечує матеріальні потреби членів сім ї.

Репродуктивну. Відтворення життя , народження дітей.

Виховну. Задовольняються індивідуальні потреби у батьківстві та материнстві, у контактах з дітьми та їхньому вихованні.

Емоційну. Потреби членів сім ї у симпатії , повазі , визнанні .емоційній підтримці , психологічному захисті.

Комунікативну. Посередництво сімї в контактах її членів із соціумом, задоволення потреб у спільному відпочинку та взаємному спілкуванні ; духовний розвиток.

Первинну соціалізацію. Це передача дитині моделей сімейних комунікацій та суспільної поведінки.

Залежно від якості взаємин сім ї умовно можна класифікувати на : здорові, сім ї « групи ризику», проблемні та кризові. Здорова сім я характеризується взаємною любов ю , відповідальністю, підтримкою, емоційною прихильністю, відновленням духовних та фізичних сил. Здорова сім я може самостійно компенсувати ті функції , які не діють. Сім я « групи ризику»- виконує функції , але має проблему , яку усвідомлює і намагається розв язати самостійно. Діти цих сімей перебувають на обліку в КМНС та на внутрішньо шкільному обліку; діти не стоять на обліку , але батьки безвідповідально ставляться до їхнього виховання ; багатодітні родини( зокрема такі , що утворилися в результаті другого та наступних шлюбів матері чи батька ; багатодітні сім ї , що утворилися в результаті безвідповідальної поведінки батьків ). Проблемна сім я-як правило , не спроможна виконувати своїх функцій , самостійно розв’язувати проблем ; її засоби адаптації є соціально неприйнятними з точки зору громади . Така сімя потребує втручання фахівців .Батьки зловживають алкогольними напоями ,наркотичними речовинами ; з низьким морально – культурним рівнем; безпритульні ; діти без догляду . Кризова сім я-це сімя ,в якій події розвиваються дуже швидко , на відміну від проблемної , де все відбувається поступово. Кризова сімя не може самостійно вийти з глухого кута . У кризовій сімї руйнуються її засади ,цінності , вона потребує допомоги фахівця .Трудові мігранти ;інвалідність батьків ; насильство ;сирітство ; складні стосунки ;відсутність житла або роботи . Залежно від життєвих ситуацій будь- яка сім я може переходити з одного типу сімей в інший.

Перед соціальним педагогом стоїть завдання – допомогти сімї глибше усвідомити відповідальність за виховання дітей. Тому необхідно систематично , вдумливо і тактовно працювати з батьками принципова відмінність професійної діяльності соціального педагога від роботи психолога полягає в активній позиції першого стосовно родини в якій виховується дитина. Психолог допомагає дитині або родині , як правило , тоді , коли до нього звернулися . Соціальний педагог не тільки має право , але й зобов язаний втручатися в ситуацію. Він відвідує дитину вдома , обстежує умови її життя .Робить він це як офіційна особа – разом із класним керівником і дільничним міліціонером. Складаючи відповідний акт обстеження матеріально побутових умов . Ось такого зразка. ЦЕ дуже важливий момент він дає можливість побачити соціум дитини в дома. Далі , якщо це необхідно , він зв язується з різними інстанціями : соціальний захист , медичні установи, тощо.

Сім я має щоденний вплив на дитину , і цей вплив у тій чи іншій формі є безперервним, охоплюючи всі сторони життєдіяльності дитини .До сімейної атмосфери людина чутлива все життя , але найінтенсивніший вплив – під час фізичного та духовного становлення. У сім ї формується ставлення дитини до самої себе . На грунті родинних стосунків відбувається первинна соціалізація , засвоюються перші соціальні ролі , закладаються основні цінності життя .Сім я для дитини є первинним мікро середовищем , вона відіграє вирішальне значення у формуванні її особистості.

Соціальний педагог повинен працювати не лише в пожарному режимі , коли ми вже маємо проблему , ми повинні йти на крок вперед проводячи просвітницьку роботу з батьками. Сутність просвітницької роботи з батьками полягає в наданні їм якісної , актуальної і достовірної інформації про методи , способи виховного впливу на дітей , про вікові особливості дітей , про важливість і необхідність побудови такого простору всередині сім ї , при якому дитина могла б у повному обсязі реалізувати свій особистісний потенціал , а також про необхідність побудови єдиної системи виховання у сім ї та школі ( інакше можуть виникнути серйозні проблеми у процесі соціалізації , навчанні.)Ось деякі теми , які допоможуть батькам у вихованні своїх дітей:

^ Уміння виховувати –це мистецтво.

Відпочинок дітей вдома.

Вчіть дитину вчитися.

Щаслива сім я , яка вона ?

Ваша дитина стала школярем .Дбайте про культуру поведінки дитини.

^ Як запобігти розвитку егоїзму , жорстокості , агресивності підлітків.

Сім я – здоровий спосіб життя.

Батьки і діти . Підліток у сім ї.

Допомогти батькам – допомогти дитині.

Тато , мама і я дружна сі мя.

Час іде вперед і тому вже не досить просто прийти й прочитати лекцію на ту чи іншу тему. Є досить цікаві форми просвітницької роботи , вони допомагають включити батьків у обговорення тієї чи іншої теми і батьки вже непросто пасивні слухачі , розуміють актуальність проблеми і самі ,навіть , знаходять шляхи виходу з тієї чи іншої ситуації

^ Форми просвітницької роботи:

-клуб психолого- педагогічних дискусій;

-конференції;

-тренінги;

-рольові ігри;

- круглі столи;

- лекції;

- мозкові штурми.

Основні методи , які використовують соціальні педагоги:

спостереження;

інтерн ю , опитування

анкетування;

тестування.

При вивченні сім ї школяра соціальному педагогові необхідно орієнтуватися на:


1.Загальні дані про батьків, інших членів сім ї ; житлові умови , підсобне господарство, матеріальну забезпеченість, інтерес до справ школи.

2. Загальну інформацію про дітей ; вік, інтереси, рівень вихованості.

3. Виховні можливості сім ї , рівень педагогічної культури батьків; мікроклімат у сім ї ,сімейні традиції; ситуації сімейного виховання( сприятлива , ускладнена , несприятлива)

При проведенні будь – якого виду роботи соціальний педагог має памя тати про педагогічний такт та етичний кодекс соціального педагога: неприпустиме грубе , недбале , поблажливе, занадто офіційне спілкування.

Алгоритм вивчення сім ї .

Прізвище , ім. я , по батькові кожного члена сімї :

Склад сім ї , структура ( повна. Неповна , одна дитина в сім ї , багатодітна, батьки розлучені , тощо);

Житлово - побутові умови;

Матеріальне забезпечення ;

Виховний потенціал сім ї ( сильний , нестійкий , слабкий, негативний);

Характер взаємин у сім ї:

А)між дорослими членами сім ї ( гармонійні , компромісні , нестійкі, конфліктні , аморальні тощо );

Б) між членами сім ї і дитиною (сліпе обожнення , турбота, довіра, дружба, рівні права, відчуження, байдужість, повна самостійність , незалежність , відсутність контролю) ;

В)позиція дитини в сім ї( педагогічно виправдане, « кумир сім ї» , об єкт постійних сварок дорослих , кожний з яких намагається перетягнути на свій бік , належить сама собі , ніхто нею не цікавиться , залякана авторитарним ставленням , невпевнена в собі , уникає спілкування з батьками, грає роль попелюшки );

^ Г) ставлення дитини до батьків :

- цінує сімейні взаємини ;

- батьки авторитетні ;

- ставиться байдуже ;

- ставиться з неповагою;

- гостро переживає сімейну драму;

- тягнеться до одного з членів сім ї;

- порушення етики взаємин ( грубощі , зрада, неповага, тощо;

- відмова приймати участь у сімейних справах , турботах ;

- розбіжностями в питаннях виховання дітей ;

- зловживання алкоголем;

- іншими обставинами ( вказати якими ) ;

7. Установки дитини по відношенню до батьків і до себе.


Методичні рекомендації.


1.Сім я – своєрідний центр формування особистості дитини, виховання її характеру , волі, громадянської свідомості. Педагогічна культура батьків має формуватись не лише на основі традиційних форм і методів , а й на основі нового суспільного досвіду, наукових досліджень психології і педагогіки. Перед соціальним педагогом стоїть завдання – допомогти сім ї глибше усвідомити відповідальність за виховання дітей . Тому необхідно система тично , вдумливо і тактовно працювати з батьками.

2.Взяти до уваги і використати в практичній роботі форми і методи запропоновані на семінарі по роботі з батьками.

3. Взяти до уваги , що батьківські збори залишаються однією з найтрадиційніших та універсальних форм роботи соціального педагога з батьками .
еще рефераты
Еще работы по разное