Реферат: Адаптована програма роботи гуртка "чудово грати нам в оркестрі" для дітей 5-6 років укладач


Погоджено: Затверджено:

Науково-методичною радою завідуюча ДНЗ № 6 «Крунк»

ММЦ відділу освіти ___________ Гусєва Л.Д.

Протокол № ___________ « »_____________2010р.

від « »___________2010р.


АДАПТОВАНА ПРОГРАМА РОБОТИ ГУРТКА “ЧУДОВО ГРАТИ НАМ В ОРКЕСТРІ” ДЛЯ ДІТЕЙ 5-6 РОКІВ

Укладач: Доброта Н.Г., музичний керівник ДНЗ№ 6 «Крунк»


Пояснювальна записка. В умовах національного духовного відродження великого значення набуває колективне навчання грі на музичних інструментах та музичних іграшках в дошкільному навчальному закладі. Організація навчально-виховного процесу у дошкільному навчальному закладі здійснюється відповідно до Закону України “Про дошкільну освіту” і спрямована на реалізацію основних завдань дошкільного навчального закладу. Зміст навчально-виховного процесу в дошкільному навчальному закладі визначається Базовим компонентом дошкільної освіти і релізується відповідно до Базової програми розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі». Гуртки є додатковою організаційною формою освітнього процесу і можуть мати різне профільне спрямування.

Гурток “Чудово грати нам в оркестрі” організовується на основі урахування інтересів та здібностей вихованців 5-6 років. Профільним спрямуванням гуртка є колективна гра на дитячих музичних інструментах. Гурткові заняття проводяться у другій половині дня, у час, відведений для ігор та самостійної художньої діяльності дітей. Відбір дітей до гуртка проходить в формі індивідуального прослуховування дітей, під час якого дитина має без помилок чисто, чітко, ритмічно відстукати долонями запропоновані ритмічні малюнки різної фактури, проспівати просту знайому пісеньку, на музичному молоточку простукати ритмічний малюнок, чітко інтонуючи задану мелодію.

Адаптована програма гуртка містить інформацію про мету і завдання його роботи, структуру і методичні рекомендації до програми, опис очікуваних результатів, тематичний і календарний плани роботи. До додаткових елементів програми увійшли план методичної роботи керівника гуртка, план екскурсій, план участі в святах і розвагах загальносадового та міського рівнів, репертуар музичних творів, перелік ілюстрацій і інструментів, дитячий глосарій, список літератури. На СD пропонуються вправи на релаксацію і музикотерапію.

^ Мета роботи гуртка

Задоволення потреби й цікавості дітей до музичної творчості. Ознайомлення дітей з різновидами музичних інструментів і музичних іграшок; навчання колективній грі на дитячих музичних інструментах; індивідуальна робота з дітьми на основі їх інтересів, нахилів і уподобань; своєчасне виявлення ранньої музичної обдарованості у дітей та особистісно орієнтована робота з ними.

Основні завдання

Ознайомити дітей з різновидами музичних інструментів і музичних іграшок;

Навчити прийомам гри на дитячих музичних інструментах та музичних іграшках;

Розвивати у дітей звуковисотний слух;

Вчити розрізняти напрямок руху мелодії;

Розвивати тембровий і динамічний слух;

Розвивати музичну память і мислення;

Розвивати чуття ритму;

Вчити розрізняти тривалість звуків;

Розвивати ладове чуття;

Формувати зорове, слухове та рухове сприйняття музичного твору;

Заохочувати до гри в оркестрі;

Заохочувати до музикування, сприяти розвиткові виконавських та творчих здібностей дітей.^ Структура програми

Програма побудована для дітей 5-6 років старшого дошкільного віку і передбачає заняття з навчання дітей колективній грі на дитячих музичних інструментах та музичних іграшках. Структура адаптованої програми містить тематичний та календарний план роботи. Тематичний план розрахований по кількості годин на навчальний рік, тривалість одного заняття в старшій групі - 30-35 хв. один раз на тиждень. Кількість занять на рік 36. Об’єм програми 18 навчальних годин.

^ Методичні рекомендації

Програма може використовуватись для організації музичного гуртка в дошкільних закладах освіти. Заняття гуртка має проводити музичний керівник. Завдання і зміст програми подано на основі послідовності, систематичності, ускладнення відповідно до зростання вікових можливостей дітей, розвитку інтересів та індивідуальних нахилів. У доборі форм і методів організації роботи керівник може проявляти власну ініціативу, творчість і самостійний пошук. Основною формою роботи гуртка є заняття тривалістю 25-30 хвилин один раз на тиждень згідно із загальносадовим розкладом. Додатковою формою роботи є екскурсії і цільові прогулянки.

Повний текст програми ви зможете замовити у автора.

Контактна інформація: e-mail: krunk-6@yandex.ru

07100, м.Славутич, Київська область, Єреванський квартал, б.14

Дошкільний навчальний заклад № 6 «Крунк» комбінованого типу

WEB-сайт: www.osvita.slavutich.info/dnz6/index.html
еще рефераты
Еще работы по разное