Реферат: Україна івано-франківська обласна державна адміністрація головне управління освіти І науки наказ


У
КРАЇНА


ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ


НАКАЗвід 27.07.2011 № 486

м.Івано-Франківськ


Зареєстровано в Головному управлінні юстиції в Івано-Франківській області

10.08.2011 № 44/1074Про затвердження Положення

про Всеукраїнські учнівські

олімпіади І-го, ІІ-го та ІІІ-го етапів

з базових дисциплін

в Івано-Франківській області


З метою впорядкування проведення в області І-го, ІІ-го і ІІІ-го етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін та керуючись Положенням про Всеукраїнські учнівські олімпіади з базових і спеціальних дисциплін, турніри, конкурси-захисти науково-дослідницьких робіт та фахової майстерності, затвердженим наказом Міністерства освіти України від 18.08.1998р. № 305, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 24.09.1998р. №598/3038


Н А К А З У Ю:

1. Затвердити Положення про Всеукраїнські учнівські олімпіади
І-го, ІІ-го та ІІІ-го етапів з базових дисциплін в Івано-Франківській області (додається).


2. Головному спеціалісту, юрисконсульту головного управління освіти і науки Івано-Франківської обласної державної адміністрації О. Зрайко забезпечити подання на державну реєстрацію до Головного управління юстиції в Івано-Франківській області наказу «Про затвердження Положення про Всеукраїнські учнівські олімпіади І-го, ІІ-го та ІІІ-го етапів з базових дисциплін в Івано-Франківської області».


3. Вважати таким, що втратило чинність Положення про Всеукраїнські учнівські олімпіади І-го, ІІ-го та ІІІ-го етапів з базових дисциплін в Івано-Франківській області, затверджене наказом головного

2

управління освіти і науки обласної державної адміністрації від 08.02.2011р.№96, зареєстроване в Головному управлінні юстиції в Івано-Франківській області 23.02.2011р.№9/1039.


4. Цей наказ та Положення про Всеукраїнські учнівські олімпіади І-го, ІІ-го та ІІІ-го етапів з базових дисциплін в Івано-Франківській області розмістити на сайтах головного управління освіти і науки облдержадміністрації, Івано-Франківського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти та опублікувати у газеті «Освітянське слово» після державної реєстрації.


5. Цей наказ набирає чинності через 10 днів після його державної реєстрації.


6. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.


Начальник головного управління Зінаїда Болюк
Зареєстровано в Головному управлінні юстиції в Івано-Франківській області

10.08.2011 № 44/1074

ЗАТВЕРДЖЕНО


Наказ головного управління

освіти і науки обласної

державної адміністрації

від 27.07.2011 № 486

ПОЛОЖЕННЯ

про Всеукраїнські учнівські олімпіади І-го, ІІ-го та ІІІ-го етапів

з базових дисциплін в Івано-Франківській області


І. Загальні питання


1.1. Положення про Всеукраїнські учнівські олімпіади І-го, ІІ-го та ІІІ-го етапів з базових дисциплін в Івано-Франківській області (надалі Положення), розроблене відповідно до Положення про Всеукраїнські учнівські олімпіади з базових та спеціальних дисциплін, турніри, конкурси-захисти науково-дослідницьких робіт та конкурси фахової майстерності, затвердженого наказом Міністерства освіти України від 18.08.1998р. №305 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24.09.1998р. №598/3038. Зазначене Положення регламентує порядок організації та проведення І, II і ІІІ етапів Всеукраїнських олімпіад серед учнів середніх загальноосвітніх навчальних закладів та професійно-технічних училищ з таких базових дисциплін:

а) українська мова та література;

б) історія;

в) основи правознавства;

г) іноземні мови (англійська, німецька, французька, іспанська);

д) математика;

ж) фізика;

з) хімія;

і) біологія;

й) географія;

к) основи економіки;

л) основи інформатики і обчислювальної техніки;

м) трудове навчання;

н) російська мова і література;

о) астрономія;

п) екологія;

р) педагогіка та психологія.

Студенти вищих навчальних закладів будь-якого рівня акредитації не мають права змагатись в учнівських олімпіадах на будь-яких етапах.


1.2. Основними завданнями учнівських олімпіад з базових дисциплін є:


1.2.1.стимулювання творчого самовдосконалення учнівської молоді;


1.2.2.виявлення та розвиток обдарованих учнів, надання їм допомоги у виборі професії, залучення їх до навчання у вищих навчальних закладах країни;


1.2.3.формування творчої та наукової еліти у різних галузях суспільного життя;


1.2.4.підвищення інтересу до поглибленого вивчення базових дисциплін, пропаганда досягнень науки, техніки та нових технологій;


1.2.5.підведення підсумків роботи факультативів, гуртків, секцій, учнівських наукових товариств, активізація всіх форм позакласної та позашкільної роботи з учнями;


1.2.6.підвищення рівня викладання базових дисциплін у середніх загальноосвітніх навчальних закладах області;


1.2.7. виявлення, поширення та впровадження в навчально-виховний процес сучасних прийомів і методів викладання;


1.2.8.залучення професорсько-викладацького складу, аспірантів, студентів вищих навчальних закладів до активної допомоги навчальним закладам у поліпшенні стану викладання дисциплін і підвищенні рівня навчальних досягнень учнів;


1.2.9.формування команд області для участі у IV етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін.


1.3. Керівництво учнівськими олімпіадами з базових дисциплін в області здійснює головне управління освіти і науки обласної державної адміністрації.

1.4. Організатором та координатором Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін в області є Обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, на який покладається відповідальність за організаційно-методичне забезпечення проведення відповідних змагань.


1.5. Головне управління освіти і науки облдержадміністрації здійснює контроль за дотриманням вимог даного Положення при проведенні І, II та III етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад.


1.6. Для організації та проведення олімпіад створюються організаційні комітети, а для перевірки виконаних завдань – журі.


1.7. Для складання завдань олімпіад оргкомітети створюють комісії, до яких входять фахівці відповідних дисциплін у складі не більше п'яти осіб. Члени комісії несуть персональну відповідальність за науковий рівень змісту завдань та їх секретність до моменту оприлюднення. Надання підготовлених завдань будь-якій особі, яка не є членом комісії, категорично забороняється.


1.8. Для консультацій щодо розв'язання спірних питань у роботі журі (правильність перевірки та об'єктивність оцінювання робіт і визначення переможців олімпіад призначаються експерти-консультанти.


1.9. Переможців учнівських олімпіад з базових дисциплін визначаються в особистій першості.


1.10. Учнівські олімпіади всіх етапів є очною формою змагань. Дотримання цієї вимоги є обов’язковим для всіх етапів олімпіади.


1.11. Правила поведінки учасників олімпіад:


1.11.1. під час виконання завдань учасникам забороняється спілкуватися між собою, користуватися джерелами інформації, використання яких не обумовлено спеціально у текстах завдань олімпіади. У разі виявлення одноразового порушення встановленого правила, головою оргкомітету приймається рішення про припинення та анулювання роботи учасника олімпіади;


1.11.2. під час виконання завдань учасникам забороняється робити позначки на своїх роботах;


1.11.3. при виникненні питань, не пов'язаних із відповідями (розв'язками) завдань, учасник олімпіади може звертатися виключно до членів оргкомітету та робочої групи, присутніх в аудиторії;


1.11.4. вихід учасників з аудиторії під час виконання завдань не дозволяється, крім випадків, коли учасник завершив свою роботу, або, як виняток, з дозволу членів оргкомітету, у разі виникнення невідкладної потреби.

Завдання олімпіад Ш етапу виконуються на аркушах, які містять кутовий штамп головного управління освіти і науки облдержадміністрації, з інформатики – на електронних носіях. Аркуші із штампом головного управління освіти і науки передаються членам робочої групи головою оргкомітету для роздачі їх учасникам. Кількість виданих аркушів повинна бути однаковою для всіх учасників (крім випадків, коли учасник під час виконання завдань звертається із проханням видати йому додаткові аркуші).


1.12. Тривалість виконання завдань регламентується комісіями, які склали ці завдання і повідомляється перед кожною олімпіадою.


1.13. Організаційні комітети, журі, експерти-консультанти, робочі групи, які залучені до проведення олімпіад, діють лише на підставі та в межах повноважень, що передбачені актами Міністерства освіти і науки України та цим Положенням.


1.14.Вчителі загальноосвітніх, викладачі та майстри виробничого навчання професійно-технічних, викладачі та наукові працівники вищих навчальних закладів, працівники органів управління освітою, методичних та інших установ і організацій, які брали активну участь у підготовці учнів до змагань та проведенні олімпіад, можуть бути відзначені відомчими та іншими нагородами.


ІІ. Порядок проведення олімпіад


2.1. Олімпіади з базових дисциплін в області проводяться в три етапи: І етап — шкільні (училищні), II етап — районні (міські), ІІІ етап — обласні. Проведення олімпіад І, II, III етапів, відповідно, з різних дисциплін одночасно заборо­няється. На всіх етапах завдання готуються окремо для кожного класу (курсу).


2.2. І етап: шкільні (училищні) олімпіади з базових дисциплін.


2.2.1. Проводиться серед учнів загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів у жовтні-листопаді поточного року, але не пізніше, ніж за два тижні до проведення ІІ етапу з конкретного предмета.


2.2.2. Персональний склад оргкомітетів та журі, експерти-консультанти І етапу олімпіад, а також рішення відповідних оргкомітетів затверджуються наказами керівника відповідного навчального закладу.


2.2.3. Завдання для учасників олімпіад готують комісії, склад яких затверджується наказом відділу (управління) освіти райдержадміністрації (міськвиконкому) або керівника навчального закладу обласного підпорядкування.


2.2.4. Звіти про проведення олімпіад з базових дисциплін та заявки на участь команд у наступному етапі оргкомітети І етапу надсилають до районних (міських) оргкомітетів в тижневий термін після проведення предметної олімпіади.


2.3. II етап: районні (міські) олімпіади з базових дисциплін.


2.3.1. II етап олімпіад з базових дисциплін проводиться щороку у листопаді-грудні за графіком, затвердженим головним управлінням освіти і науки облдержадміністрації.

За поданням інституту післядипломної педагогічної освіти створюються комісії зі складання завдань олімпіад, які затверджуються наказом головного управління освіти і науки облдержадміністрації.


2.3.2. Персональний склад оргкомітетів і журі ІІ етапу олімпіад, в тому числі голови і його заступника, секретаря, експертів-консультантів олімпіад, а також рішення відповідних оргкомітетів затверджуються наказами відділів (управлінь) освіти райдержадміністрацій (міськвиконкомів) або керівника навчального закладу обласного підпорядкування.


2.3.3. Звіти про проведення ІІ та заявки на участь команд у III етапі олімпіад оргкомітети надсилають обласному оргкомітету в тижневий термін, але не пізніше 30 грудня поточного року.


2.3.4. Учні загальноосвітніх шкіл-інтернатів обласного підпорядкування беруть участь у ІІ етапі олімпіад за територіальним принципом, окрім спеціалізованої школи-інтернату «Фізико-технічний ліцей при Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу» та обласного ліцею для обдарованих дітей із сільської місцевості, які беруть участь у ІІ етапі олімпіад в межах навчального закладу.


2.4. Ш етап: обласні олімпіади з базових дисциплін.


2.4.1. Персональний склад оргкомітетів і журі, в тому числі голови і його заступника, секретаря, експертів-консультантів III етапу олімпіад з базових дисциплін, а також рішення відповідних оргкомітетів затверджуються наказами головного управління освіти і науки облдержадміністрації.


2.4.2. ІІІ етап олімпіад з базових дисциплін проводиться за графіком, затвердженим наказом головного управлінням освіти і науки облдержадміністрації, із врахуванням нормативно-правових документів Міністерства освіти і науки України.


2.4.3. Умови проведення олімпіад із базових дисциплін визначаються і затверджуються наказом головного управління освіти і науки облдержадміністрації, де обумовлюється кількісний склад, база та інші питання їх проведення з урахуванням місцевих можливостей.


2.4.4. Олімпіади з фізики, математики, хімії, інформатики, біології, трудового навчання проводиться не менше, ніж у два тури. До виконання експериментального (практичного) туру змагань за рішенням журі відповідних змагань допускаються не всі учасники, а лише ті, хто набрав не менше 30% від сумарної кількості балів теоретичного туру.


2.4.5. Звіти про проведення Ш етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін, заявки на участь команд у IV етапі оргкомітети надсилають до Інституту інноваційних технологій та змісту освіти Міністерства освіти і науки України та оргкомітетам Всеукраїнських олімпіад за місцем проведення до 05 березня поточного року.


2.4.6. Головне управління освіти і науки облдержадміністрації спільно з обласним інститутом післядипломної педагогічної освіти проводить відбірково-тренувальні збори переможців III етапу олімпіад з базових дисциплін для формування складу команд на IV етап. Персональний склад учасників зборів рекомендується журі за результатами (набраними балами), досягнутими учнями на відповідних змаганнях і затверджується відповідним наказом.

ІІІ. Учасники олімпіад


3.1. Учні мають право брати участь у кількох предметних олімпіадах. До участі в II, III етапах допускаються тільки учні, які стали переможцями попереднього етапу відповідної олімпіади. Кількісний склад учасників наступного етапу олімпіади визначає оргкомітет наступного етапу, а персональний склад – оргкомітет попереднього етапу відповідної олімпіади спільно з журі.


3.2. На всіх етапах олімпіад учні мають право брати участь в змаганнях за клас (курс), не молодший, ніж клас (курс) їх навчання в школі (училищі).

Учасники змагань виступають у складі команд, сформованих відповідно до адміністративно-територіального підпорядкування закладів освіти, в яких навчаються учні.


3.3. Кількісний склад кожної команди визначається за результатами їх виступу в минулому році. До складу команд включають учнів, які за станом здоров'я можуть бути допущені до участі у змаганнях, брали участь у попередньому етапі олімпіад і стали переможцями.


3.4. У першому етапі олімпіад з базових дисциплін беруть участь усі учні середніх загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів освіти, які бажають. Будь-які обмеження права участі школярів у І етапі олімпіад забороняються. Перелік дисциплін, з яких проводяться олімпіади, та класів (курсів), які беруть участь у змаганнях, визначається відповідним оргкомітетом.


3.5. У ІІ етапі олімпіад з базових дисциплін беруть участь:


3.5.1. Учні середніх загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів освіти, що стали переможцями І етапу олімпіад, відповідно:

а) з математики 6 – 11 класів;

б) з української мови і літератури, фізики та географії 7 – 11 класів;

в) з історії, хімії, іноземних мов, біології 8 – 11 класів;

г) з основ правознавства, основ економіки, основ інформатики і обчислювальної техніки, російської мови і літератури 9 – 11 класів;

д) з трудового навчання 9,11 класів;

е) з екології, астрономії 10–11 класів;

є) з педагогіки та психології 11 класів.


3.5.2. Кількісний склад команди навчального закладу визначається відділом (управлінням) освіти райдержадміністрації (міськвиконкому). Включення до складу команди осіб понад визначену граничну кількість (в тому числі в розрізі кожного класу (курсу)) не допускається.


3.6. У Ш етапі олімпіад з базових дисциплін беруть участь:


3.6.1. Учні загальноосвітніх закладів освіти, що стали переможцями II етапу олімпіад і включені до складу команди району (міста), відповідно:

а) з математики 7 – 11 класів;

б) з української мови і літератури, фізики, географії, хімії, біології, історії 8 – 11 класів

в) з іноземних мов, основ правознавства, основ економіки, основ інформатики і обчислювальної техніки, російської мови і літератури 9 – 11 класів;

г) з трудового навчання 9, 11 класів;

д) з екології, астрономії 10–11 класів;

е) з педагогіки та психології 11 класів.


3.6.2.Учні обласної спеціалізованої школи-інтернату «Фізико-технічний ліцей при Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу» та обласного ліцею для обдарованих дітей із сільської місцевості щорічно виступають окремою командою.


3.6.3.Учні професійно-технічних навчальних закладів щорічно виступають окремою командою.


3.6.4.Кількісний склад кожної команди визначається відповідно до підпункту 8.2. пункту 8 цього Положення. До складу команд включають учнів, які за станом здоров'я можуть бути допущені до участі у змаганнях та брали участь у попередньому II етапі олімпіад і стали переможцями. При формуванні команди з трудового навчання необхідно забезпечити представництво з технічної та обслуговуючої праць.


3.6.5. Будь-які винятки щодо участі школярів у Всеукраїнських учнівських олімпіадах, не передбачені даним Положенням, є неприпустимими.

Персональний дозвіл окремим особам брати участь у змаганнях всупереч вимогам чинного Положення, чи понад визначену рейтингом кількість складу команди, чи поза конкурсом, чи за власний рахунок покриття витрат, пов'язаних з участю у змаганнях, суперечить принципу змагальності, є несправедливим і порушує права дітей, які здобули право участі в змаганнях.


3.6.6. До місця проведення олімпіад учні прибувають організовано у супроводі керівника команди, маючи при собі паспорт або свідоцтво про народження, учнівський квиток, посвідчення про допуск до роботи на відповідних машинах та обладнанні, довідку про загальний стан здоров’я та відсутність інфекційних хвороб чи контактів з їх носіями.


3.6.7. Керівник команди, як правило, призначається з числа вчителів, майстрів виробничого навчання, викладачів закладів освіти, які брали активну участь у підготовці учнів до олімпіад, у їх проведенні і не є членами журі або оргкомітету відповідного етапу змагань.


3.6.8. Команду чисельністю не менше 6 осіб супроводжують двоє дорослих, які є керівниками команди. Призначення батьків учасників змагань керівниками команди є недопустимим.


3.6.9. Керівники команди в установленому законом порядку несуть відповідальність за збереження життя та здоров'я членів команди з моменту відрядження і до повернення назад.

3.6.10. Керівники команд, представники закладів освіти повинні забезпечити своєчасне оформлення належних документів, прибуття учнів на олімпіаду і повернення їх до закладів освіти, належну морально-психологічну підтримку і допомогу.


3.7. Керівники команд після прибуття на олімпіаду подають до оргкомітету копії звіту та заявки на право участі команди у них. До заявки на олімпіаду з основ інформатики включаються відомості про комп'ютерну мову програмування для кожного учня.


3.8. За відсутності звіту та заявки, неправильного їх оформлення або порушення терміну їх подання, питання про участь команди в олімпіаді вирішується оргкомітетом відповідного етапу.


3.9.Категорично забороняється втручання батьків учасників та інших сторонніх осіб в перебіг змагань, участь у перевірці робіт та розгляді апеляцій.


3.10.Учасники олімпіад до початку змагань мають бути ознайомлені з порядком і умовами їх проведення, обладнанням, інструментами, матеріалами, характером і обсягом виконуваних робіт, видами і формами морального і матеріального заохочення тощо.


3.11.Учасники олімпіад повинні суворо дотримуватись вимог щодо їх проведення норм і правил техніки безпеки, виконувати рішення оргкомітету і журі, виявляти бережливість у використанні обладнання, приладів, інструментів тощо. У разі порушення цих вимог спільним рішенням оргкомітету та журі вони можуть бути усунуті від змагань та дискваліфіковані.


3.12.Учасники олімпіад І-ІІІ етапів мають право ознайомитись з відповідями (розв'язками) завдань, запропонованими журі, та з попередніми результатами (до підбиття остаточних підсумків) оцінки робіт учасників. У разі виникнення суперечливих питань учасники мають право подавати до журі апеляції з приводу правильності та об'єктивності оцінки виконаних ними завдань.


3.13. Право на апеляцію з приводу правильності та об’єктивності оцінювання виконання завдань олімпіади може бути реалізоване самим учасником не пізніше трьох днів з дня підписання протоколу підсумкового засідання журі. Для цього голові оргкомітету (заступнику голови оргкомітету) або експерту-консультанту подається заява на ім'я голови журі. У ній вказуються підстави, які є причиною для оскарження оцінок,

виставлених членами журі. Учасник особисто відстоює свою позицію щодо розв'язання завдання та отримує остаточну відповідь журі в усній формі.


3.14. Про день розгляду апеляції учасників олімпіад повідомляють у день проведення змагань. Результати практичного туру не підлягають апеляції. Питання про допуск до розгляду суті апеляції членами журі вирішується спільно з представником оргкомітету, відповідальним за дотриманням вимог чинного Положення, та експертом-консультантом. Дозвіл одного з них є достатнім для розгляду апеляції.


3.15. Апеляція має бути розглянута не пізніше п’яти днів (з трудового навчання в день проведення олімпіади) після підписання протоколів результатів олімпіади. Для цього викликаються експерт-консультант, голова та не менше двох членів журі, які брали участь у перевірці конкретних робіт. Заяву про апеляцію подає учасник особисто. Процес перевірки робіт та апеляція відбувається без присутності будь-яких сторонніх осіб, батьків або керівників команд.

Висновок журі після розгляду апеляції є остаточним.

ІV. Нагородження учасників олімпіад


4.1. Переможцями відповідного етапу вважаються учні, нагороджені дипломами І, ІІ та III ступенів.


4.2. Прізвища та імена переможців та учасників змагань записуються в дипломах у називному відмінку.


4.3. Переможці олімпіад визначаються відповідними оргкомітетами на основі подання журі.


4.4. Переможці ІІ та III етапів олімпіад з базових дисциплін нагороджуються дипломами І, II, ІІІ ступенів окремо за класами (курсами) у кількості, яка не перевищує 30% числа учасників змагань відповідного класу (курсу) з орієнтовним розподілом кількості дипломів у співвідношенні 1:2:3, але переможцем не може бути учасник, який за сумарним результатом виступів у всіх обов'язкових турах відповідного етапу олімпіади набрав менше ніж третину від максимально можливої сумарної кількості балів. Результати проведення ІІІ етапу олімпіад з базових дисциплін затверджуються відповідним наказом головного управління освіти і науки обласної державної адміністрації, який готується не пізніше, як через 10 днів після розгляду апеляцій з кожного предмету.

Кращі роботи учасників олімпіад і конкурсів, які не є переможцями можуть бути відзначені спеціальними дипломами або призами.


4.5. Учасники олімпіад можуть бути нагороджені спеціальними призами відповідних оргкомітетів, журі, благодійних фондів, спонсорів тощо.

4.6. Багаторазові переможці олімпіад можуть бути нагороджені спеціальними стипендіями установ та закладів, громадських благодійних та інших, організацій і фондів.


V. Оргкомітети олімпіад


5.1. Оргкомітет створюється із числа керівників установ, закладів та організацій, що проводять олімпіади, працівників методичних установ, представників місцевих ор­ганів державної влади, громадських організацій, товариств, благодійних фондів тощо.


5.2. Очолює оргкомітет голова, який має заступників і секретаря. Голова оргкомітету здійснює розподіл доручень між членами та керує роботою з організації проведення відповідної олімпіади.


5.3. При проведенні ІІІ етапу олімпіад з базових дисциплін до складу оргкомітету входить представники головного управління освіти і науки облдержадміністрації та обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, на яких покладається відповідальність за координування та узгодження дій оргкомітету і відповідного журі під час підготовки та проведення олімпіад, а також за дотриманням вимог чинного Положення.


5.4. Головою оргкомітету призначається начальник головного управління освіти і науки обласної державної адміністрації, а його заступниками працівники управління та обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, керівник навчального закладу, на базі якого проводиться олімпіада.

Секретарем оргкомітету призначається працівник інституту.


5.5. Оргкомітети:


5.5.1. Проводять організаційну роботу з підготовки і проведення олімпіад.


5.5.2. Створюють мандатну комісію, яка проводить реєстрацію учасників олімпіад, перевіряє відповідність складів команд до зазначеного в поданих заявках, наявність і правильність оформлення документів.

Реєстрація учасників розпочинається за дві години до початку олімпіади. Після її завершення члени робочої групи складають список учасників олімпіад, підписують та передають його голові оргкомітету.


5.5.3. Визначають і забезпечують порядок проведення олімпіад. Перед початком олімпіади проводяться збори, в яких беруть участь учасники олімпіади, вчителі, батьки, інші особи. Після завершення зборів заступник голови оргкомітету оголошує підписані членами робочої групи списки учасників із зазначеними аудиторіями, де буде проводитися олімпіада, представляє робочу групу. Останні заводять учасників до аудиторій для виконання завдань.


5.5.4. Інструктують робочі групи для проведення олімпіад.


5.5.6. Готують документацію для проведення олімпіад (бланки протоколів, звіти тощо).


5.5.7. Формують склад учасників олімпіад із числа переможців попереднього етапу за результатами їх виступів.


5.5.8. За поданням журі, суворо дотримуючись чинного Положення, приймають рішення щодо визначення переможців змагань та нагородження переможців і учасників олімпіад, визначають остаточний персональний склад команд для участі у наступному етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад, готують документацію про результати виступу команд, їх представництво на наступний етап.


5.5.9. Складають звіти про проведення олімпіад. Рішення за підсумками проведення олімпіад підписується головами оргкомітету, журі та секретарем і завіряється, відповідно до місця проведення змагань, печаткою органу управління освітою, на який покладено відповідальність за їх проведення.

У рішенні обов'язково вказується:

а) прізвище, ім'я (в називному відмінку) переможців і учасників змагань, назва закладу освіти та клас (курс) навчання;

б) прізвище, ім'я кандидатів до складу команди для участі в наступному етапі змагань;

в) короткий аналіз та висновки щодо результатів та рівня проведення олімпіади.


5.5.10. При порушенні учасниками олімпіад пункту 1.11. чинного Положення їх позбавляють права участі в олімпіаді.


5.5.11.Сприяють висвітленню результатів олімпіад у засобах масової інформації та у періодичній пресі.


5.6. Секретар оргкомітету олімпіади забезпечує ведення належної документації.


5.6.1.Документація третього етапу олімпіади та роботи учасників зберігаються протягом року в обласному інституті післядипломної педагогічної освіти.

Протоколи результатів І етапу учнівських олімпіад зберігаються безпосередньо в навчальних закладах протягом року; роботи – до завершення поточного навчального року, в якому проводились олімпіади. Протоколи результатів, роботи учасників олімпіад II етапу учнівських олімпіад – у відділах (управліннях) освіти райдержадміністрацій (міськвиконкомів) протягом такого ж терміну.

VI. Журі


6.1. Журі формується з фахівців відповідного профілю з числа наукових працівників академічних установ та вищих навчальних закладів, викладачів, учителів, методистів тощо. Його очолює голова, який має одного заступника (для олімпіади з трудового навчання – два заступники). Решта – члени журі, доручення між якими розподіляє голова.


6.1.1. Кількість членів журі не повинна перевищувати 30% від кількості школярів, які беруть участь у відповідній олімпіаді.


6.1.2. До складу журі III етапу олімпіад з базових дисциплін не можуть входити особи, діти та інші родичі або учні яких беруть участь у відповідних змаганнях.


6.1.3. У склад журі III етапу олімпіад з базових дисциплін працівники однієї установи або закладу освіти не можуть становити більше ніж 15% від загального числа членів журі.


6.2. Голова журі:


6.2.1. Бере участь у формуванні складу журі.


6.2.2. Несе відповідальність за об'єктивність перевірки та оцінювання робіт учасників олімпіади.


6.2.3. Очолює комісію зі складання завдань для олімпіад.


6.2.4. До початку олімпіади ознайомлює учнів з вимогами щодо оформлення виконуваних завдань та загальними критеріями їх оцінювання, а після закінчення виконання учнями завдань олімпіади проводить при потребі консультації стосовно їх виконання.


6.2.5.Проводить шифрування письмових робіт разом з головою (заступником голови) оргкомітету, для чого проставляється цифровий або

інший умовний шифр на титульній сторінці і на кожній сторінці письмової відповіді, а також в протоколі результатів. У випадках, коли під час шифрування виявлено роботу, на якій є особливі помітки, що можуть розкрити авторство, робота не шифрується і перевіряється усіма членами журі. Після шифрування титульні сторінки зберігаються у сейфі головного управління освіти і науки облдержадміністрації або навчального закладу, в якому проводилася олімпіада, до закінчення перевірки всіх робіт, а сторінки письмових відповідей разом із протоколом олімпіади передаються голові журі.


6.3. Журі олімпіад:


6.3.1. Перевіряє і оцінює рівень якості учнівських робіт.

Перевірка робіт учасників здійснюється членами журі у день проведення олімпіади. У випадку, якщо це неможливо через великий обсяг роботи, голова журі за дозволом голови оргкомітету визначає іншу тривалість перевірки робіт. У будь-якому випадку роботи учасників повинні бути перевірені впродовж двох діб з моменту їх написання. Роботи учасників у такому разі зберігаються у сейфі, який опломбовується головою журі та заступником голови оргкомітету, а ключ на час зберігання передається голові журі.

Перед початком перевірки робіт голова журі доводить до відома членів журі критерії оцінювання, розподіл за групами для перевірки робіт учасників однієї паралелі.

Перевірка робіт здійснюється в ізольованому приміщенні. Забороняється спілкування членів журі під час перевірки завдань з особами, які не входять до складу журі.

Кожний член журі, який перевіряє роботу одного класу, оцінює усі роботи учасників цієї паралелі.

Члени журі несуть персональну відповідальність за об'єктивність і неупередженість в оцінюванні робіт учасників та правильність заповнення протоколів.

Перевірені письмові роботи, а також заповнені протоколи результатів з шифрами, оцінками і підписами членів журі передаються голові журі та заступнику голови оргкомітету, які проводять дешифрування робіт, після чого у протокол вписуються прізвища учасників.


6.3.2. Після змагань проводить консультації для учасників олімпіад і керівників команд щодо розв'язування запропонованих завдань, розглядає апеляції.


6.3.3. Аналізує рівень підготовки учасників олімпіад, готує подання оргкомітету про нагородження переможців, складає відповідний звіт.

6.3.4. Рекомендує кандидатів до складу команд для участі у відбірково-тренувальних зборах та наступному етапі олімпіад.


VII. Робочі групи олімпіад


7.1. Робочі групи створюються із числа інженерно-педагогічних працівників навчальних закладів, працівників підприємств і організацій, на базі яких проводиться олімпіада, методистів обласного інституту післядипломної педагогічної освіти.


7.2. Кількість робочих груп та їхній склад визначаються залежно від конкретних умов проведення олімпіади.


7.3. Очолює робочу групу керівник, в обов’язки якого входить організація проведення інструктажу учасників олімпіади з техніки безпеки з оформленням відповідного протоколу.


7.4. Персональний склад робочої групи затверджується наказами обласного інституту післядипломної педагогічної освіти та навчального закладу, на базі якого проводиться олімпіада, за п'ять днів до проведення олімпіади.


7.5 Робочі групи забезпечують визначений порядок проведення змагань, перевіряють наявність на робочих місцях учасників потрібних інструментів, приладів, матеріалів, що використовуються у процесі проведення олімпіади, доводять до відома учасників олімпіади правила поведінки під час виконання завдань та застосування санкцій у разі їх порушення.


7.6. Стежать за дотриманням учасниками олімпіад правил техніки безпеки.


7.7. Членом робочої групи не може бути фахівець з даного предмету, окрім експериментального (практичного) туру олімпіад, де членами робочої групи можуть бути означені фахівці.


VIII. Порядок визначення кількісногоскладу команд


8.1. Кількісний склад команд, що беруть участь у II етапі олімпіад з базових дисциплін, визначається відповідними оргкомітетами.


8.2. Кількісний склад (квота) на ІІІ етапі олімпіад з базових дисциплін визначається відповідно до наступної методики:


8.2.1. Усім командам, які мають право брати участь окремою командою,

надається можливість представити мінімальну кількість учасників:

а) з математики – 5 осіб;

б) з української мови та літератури, історії, фізики, хімії, біології, географії – 4 особи;

в) з іноземних мов (англійська, німецька, французька, іспанська), російської мови та літератури, основ правознавства, основ інформатики і обчислювальної техніки, основ економіки – 3 особи;

г) з трудового навчання, астрономії, екології – 2 особи;

д) з педагогіки та психології – 1 особа.


8.2.2. До мінімальної кількості учасників команди додається кількість переможців з даного предмета на ІІІ етапі в минулому році. Загальна кількість учасників команди не повинна перевищувати:

а) з математики – 13 осіб;

б) української мови та літератури, історії, фізики, хімії, біології, географії – 11 осіб;

в) з іноземних мов (англійська, німецька, французька, іспанська), російської мови та літератури, основ правознавства, основ інформатики і обчислювальної техніки, основ економіки – 9 осіб;

г) з трудового навчання, астрономії, екології – 6 осіб;

д) з педагогіки та психолог
еще рефераты
Еще работы по разное