Реферат: Довідка Про проведення серпневих нарад з керівниками рмц та шмо шпмп з дошкільної та початкової освіти


Довідка

Про проведення серпневих нарад

з керівниками РМЦ та ШМО ШПМП з дошкільної та початкової освіти


26.08.2011 проведено інформаційно-методичні наради для керівників РМЦ з дошкільної та початкової освіти та керівників ШМО ШПМП вчителів початкових класів за темою: «Основні підходи до планування методичної роботи з педагогічними кадрами у системі ІАМЦ – РМЦ – ШМО (ДНЗ), спрямованої на

виконання Держстандарту початкової освіти та реалізацію програми дошкільної освіти «Я у Світі»».

У нараді для керівників РМЦ взяли участь 17 керівників (7 – початкова ланка, 6 – дошкільна ланка, 4 – вихователі-методисти ДНЗ Шевченківського району). Відсутніх не було.

Згідно плану наради розглядалися питання:

Опрацювання нових державних документів щодо початкової та дошкільної освіти.

Координація діяльності методичних служб міста, району, освітнього закладу на виконання завдань щодо вирішення методичної проблеми міста.

Основні напрямки роботи ІАМЦ на 2011 – 2012 н.р. Ключові питання щодо планування роботи у системі ІАМЦ – РМЦ – ШМО.

Опрацювання рекомендацій ЗОАППО, ІАМЦ щодо діяльності методичних служб у галузі вдосконалення уроку у початковій школі.

Підготовка до проведення 1-го уроку.

Результати роботи батьківського форуму.

Учасників наради було ознайомлено з останніми державними нормативними документами у галузі початкової та дошкільної освіти, посадовими інструкціями керівників РМЦ, механізмом діяльності методичних служб міста у новій структурі, механізмом діяльності міських шкіл передового педагогічного досвіду, міського МО вчителів початкових класів, віртуального МО з ІКТ вчителів початкових класів, нормативними документами щодо впровадження міських Програм підготовки та прийому до школи майбутніх першокласників, планом діяльності щодо підготовки до міського семінару з наступності у викладанні математики у початковій та середній ланках освіти, результатами роботи форуму батьків майбутніх першокласників, який проводився на сайті ІАМЦ, надано рекламний буклет для розповсюдження серед батьків вихованців ДНЗ та першокласників ЗНЗ.

^ Учасники наради отримали рекомендації (додаток) щодо:

координації діяльності методичних служб міста, району, освітнього закладу у новій структурі ІАМЦ, побудови циклограми діяльності керівника РМЦ;

планування діяльності у районі з основних напрямів роботи у галузі дошкільної та початкової освіти , зокрема виконання міської Програми сумісної діяльності на вирішення проблеми наступності між дошкільною та початковою ланками освіти;

планування роботи на впровадження базової програми дошкільної освіти «Я у Світі»» (ДНЗ);

вдосконалення уроку як основної форми організації навчально-виховного процесу у сучасній початковій школі; використання вчителем технологічної карти для поурочного планування;

вдосконалення роботи вчителя щодо навчання учнів розв'язування складених задач.Учасниками наради для керівників ШМО ШПМП вчителів початкових класів були 10 керівників, відсутній 1 (ЗЛ «Логос»).

Згідно плану наради розглядалися питання:

Опрацювання нових державних документів щодо початкової та дошкільної освіти.

Особливості діяльності у структурі ІАМЦ – ШМО ШПМП

Основні напрямки роботи ІАМЦ на 2011 – 2012 н.р. Ключові питання щодо планування роботи у системі ІАМЦ - ШМО.

Опрацювання рекомендацій ЗОАППО, ІАМЦ щодо діяльності методичних служб у галузі вдосконалення уроку у початковій школі.

Підготовка до проведення 1-го уроку.

Робота з наступності дошкільної та початкової ланок освіти ЗНВК. Результати роботи батьківського форуму.

Зміни у Положенні про інтелектуальні змагання «Всезнайки» .

Учасників наради було ознайомлено з останніми державними нормативними документами у галузі початкової та дошкільної освіти, механізмом діяльності методичних служб міста у новій структурі, механізмом діяльності міських шкіл передового педагогічного досвіду, міського МО вчителів початкових класів, віртуального МО з ІКТ вчителів початкових класів, планом діяльності щодо підготовки до міського семінару з наступності у викладанні математики у початковій та середній ланках освіти, зокрема вказано на особливості цієї діяльності в умовах ЗНВК, нормативними документами щодо впровадження міських Програм підготовки та прийому до школи майбутніх першокласників, результатами роботи форуму батьків майбутніх першокласників, який проводився на сайті ІАМЦ, надано рекламний буклет для розповсюдження серед батьків вихованців ДНЗ та першокласників ЗНЗ, змінами у Положенні про інтелектуальні змагання «Всезнайки», які стосуються проведення змагань у 3 етапи за участю команд ОЗ районів міста.

Було сформовано динамічні групи: «Розробка завдань для І етапу інтелектуальні змагання «Всезнайки», «Підготовка методичних рекомендації для міського семінару з наступності у викладанні математики у початковій та середній ланках освіти».

^ Учасники наради отримали рекомендації щодо:

координації діяльності методичних служб міста та освітніх закладів ШПМП у новій структурі ІАМЦ, побудови циклограми діяльності керівника ШМО;

планування діяльності з основних напрямів роботи у галузі початкової освіти;

організації діяльності учасників освітнього процесу ЗНВК на виконання міської Програми сумісної діяльності на вирішення проблеми наступності між дошкільною та початковою ланками освіти;

вдосконалення уроку як основної форми організації навчально-виховного процесу у сучасній початковій школі; використання вчителем технологічної карти для поурочного планування;

вдосконалення роботи вчителя щодо навчання учнів розв'язування складених задач.Завідуюча сектором

дошкільної та початкової освіти ІАМЦ

Т.М.Перило


Додаток

Рекомендації серпневих нарад з керівниками РМЦ, ШМО ШПМП

Нові нормативні документи у галузі дошкільної та початкової освіти:

Інструктивно-методичний лист МОН молоді та спорт України від 26.06.2011 № 1/9-482 «Про роботу дошкільних навчальних закладів у 2011/2012 н.р.»

Звернути увагу:

Програма «Я у Світі» – державна базова програма як основна у роботі з дітьми дошкільного віку; можуть використовуватися додаткові програми «Впевнений старт» та «Дитина в дошкільні роки», але з чітким відокремленням основної та варіативної (додаткової) частини, орієнтацією на вихід за межі існуючого держкомпоненту дошкільної освіти відповідно до можливостей та інтересів дитини;

питання організації роботи з наступності між ланками освіти визначено як одне із ключових, вирішення якого зорієнтовано на усунення суперечок між завищеними запитами школи, вимогами окремих батьків щодо підготовки їх дітей до шкільного навчання;

сучасний дошкільний заклад визначено як позитивний простір, мета якого полягає в оптимізації розвивального потенціалу дітей;

вказано на важливість розвитку інформатизації навчального закладу, залучення батьків дітей до інтерактивного спілкування.

1.2 Рекомендації МОНУ щодо організації навчально-виховного процесу у 1-му класі (додаток до листа МОН, молоді, спорту від 09.06.2011 р. № 1/9-455 щодо проведення Всеукраїнської акції «Дай руку, першокласнику!» ).

Звернути увагу:

приймання учнів у ЗНЗ здійснюється на без конкурсній основі, у заклади нового типу – перевіряється шкільна готовність, не дозволяється перевіряти вміння читати, писати, рахувати тощо (змін в існуючі документи щодо приймання учнів не внесено);

фізхвилинка на кожному уроці проводиться обов'язково проводиться на 15-й хвилині (решта – за потребою)

необхідним є проведення семінарів для вчителів, які розпочинають роботу з 1-м класом;

педагогічними працівниками ЗНЗ комплектується до 1 серпня;

мають місце поради та рекомендації батькам щодо організації життєдіяльності та збереження здоров'я дитини.

1.3 Інструктивно-методичний лист МОН молоді та спорту України від 09.06.2011 № 1/9-454 «Про особливості організації навчально-виховного процесу в загальноосвітніх навчальних закладах у 2011/2012 н.р


Звернути увагу:

дозволено використання програм «Математика» Л.Петерсон (2007 р.), «Я і Україна. Навколишній світ» за проектом «Росток», Пушкарьова Т., 2006 р.»Програми Система розвивального навчання Б.Ельконіна», В.Давидова (Х.ННМЦ «Розвиваюче навчання, 2008»);

рекомендовані програми для реалізації варіативної складової навчальних планів; пропонується програма курсу «Дорога в дивосвіти Поліщук Н.А. щодо формування системи наукових знань дитини про навколишній світ», «Уроки стійкого розвитку. Моя щаслива планета» (3-4 кл.) Пометун О., мета курсу – формування екологічних знань та способів повсякденного життя ;

внесено зміни в критерії оцінювання навчальних досягнень учнів у 2011/2012 н.р. відповідно до наказу МОН, молоді, спорту від 13.04.2011 р. № 329 «Про затвердження критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти»;

ДПА проводиться відповідно існуючих нормативів, додаткові випробування не проводяться, оцінки виставляються за результатами річних контрольних робіт.

1.4 Наказ МОН, молоді, спорту від 10.06.2011 р. № 572 Про типові навчальні плани початкової школи.

Існує 7 додатків (2 варіанти для кожного типу шкіл (російський, український), з поглибленим вивченням предметів музичного та художнього профілю (окремо))

Кількість годин на вивчення предметів та гранично тижневе допустиме навантаження на учня відповідно до базового плану не змінилося. Предмет «Громадянська освіта» переіменовано на «Суспільствознавство». Освітня галузь «Технології»» реалізується через 2 предмети – трудове навчання та сходинки до інформатики (з 2-го класу). В ОЗ з поглибленим вивченням іноземних мов та предметів художнього профілю лише 1 година на реалізацію варіативної складової навчального плану.


Наказ МОН, молоді, спорту від 13.04.2011 р. № 329 «Про затвердження критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів (вихованців у системі загальної середньої освіти»

Викладено основні вимоги для визначення рівня навчальних досягнень (по предметах не розведено)


1.5 Новий Держстандарт початкової освіти, який буде запроваджуватися з наступного навчального року. (Постанова Кабінету Міністрів України від 20.04.2011 № 462 «Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти»):

Особливості нового держстандарту:

1.1. Головна мета – реалізація компетентністної освіти:

- кожна змістовна лінія стандарту спрямована не тільки на отримання дитиною знань з навчальних предметів, а й на їх застосування у навчальних та життєвих, а також нестандартних ситуаціях, що є тепер головним завданням;

- тому при оволодінні знаннями та їх перевірці будуть переважати вправи практичного та творчого характеру;

- наступне завдання – озброєння дитини методами пізнання, зокрема дослідницькими , діяльнісним.

У результаті початкового навчання дитини повинна володіти вміннями самостійно здобувати , обробляти інформацію та використовувати засоби її збереження: таблиці, графіки тощо.

Одним із головних завдань нового держстандарту є формування комунікативних компетентностей дитини, тобто, її вміння вільно спілкуватися, вступати у діалог з людьми різного віку та соціального статусу.

1.2 Зміст

- кардинальних змін у змісті початкової освіти не відбудеться;

- скасовано норми швидкості читання; відповідно до нових вимог дитина повинна читати у повільному темпі, чітко, правильно, виразно, передавати інтонацію та настрій прочитаного, розуміти прочитане та висловлювати власне ставлення до нього;

- предмет «Я і Україна» замінено на два окремі предмети: природознавство (викладання починається з 1-го класу), суспільствознавство (викладання починається з 2-го класу);

- у зміст предмету «Праця» («Технології») введено вивчення комп’ютеру як технічного засобу для навчання, тому усі вчителі повинні оволодіти ІКТ.

- обов'язкове введення англійської мови з 1-го класу.

На вивчення стандарту відводиться рік. Вам проконтролювати планування та проведення навчань на рівні ШМО, організувати заходи щодо відпрацювання ключових моментів на засіданні РМЦ..


^ Координація діяльності методичних служб міста, району, освітнього закладу.

Основні функції керівника РМЦ:

РМЦ є зв'язуючою ланкою між РМП та ШМО освітніх закладів району.

у тісному співробітництві з методистом РМП планує методичну роботу у районі, координує діяльності вищих та нижчих підрозділів (є посередником між ІАМЦ, РМП, ОЗ), забезпечує зворотні зв'язки (відвідування та участь у міських, обласних заходах, керівництво т/г та іншими творчими об'єднаннями вчителів (вихователів) району); найважливіше - збереження наступності в управлінських заходах та побудови системи роботи у системі РМП – РМЦ – ШМО

організовує навчання педагогів згідно з їх фахом та професійними потребами (виявляє досвід з певної теми, узагальнює, сприяє розповсюдженню);

аналізує свою діяльність та стан методичної роботи у районі, взаємодіє з методистом РМП у моніторингових дослідженнях різних рівнів, звітує про роботу методисту з початкової (дошкільної) освіти та методисту координатору

3) є членом міського методичного об'єднання вчителів початкових класів, бере участь у засіданнях ММО.

Перше засідання ММО з теми «Побудова взаємодії у системі РМП –РМЦ – ШМО. Цілепокладання та планування роботи з педагогічними кадрами на основі ретельного аналізу результатів моніторингових досліджень навчальних досягнень учнів та професійної компетентності педагогів початкової школи» відбудеться 23 вересня на базі ОЗ № 15 із досвіду роботи Жовтневого району


^ Рекомендації щодо вдосконалення сучасного уроку у початковій школі

1. Недоліки, які визначені у проведенні уроків вчителями початкових класів ОЗ міста

шаблонність підготовки вчителя до уроку (використання готових конспектів із методичного посібника або власних розробок з минулих років або минулих уроків);

невміння правильно визначити цілі та завдання уроку, виходячи із навчальних можливостей учнів;

невміння продумати та визначити регламент уроку та дотриматися його;

ігнорування виховних можливостей уроку;

відсутність ціннісних основ матеріалу уроку;

перевантаженість змісту уроку, невміння визначити головне;

невміння правильно використовувати наочність, перенасиченість уроків наочними посібниками;

перевага фронтальних форм роботи;

використання фронтальних форм та одноманітних прийомів перевірки виконання завдань учнями;

невміння створити ситуацію для використання учнями набутих знань;

недостатнє забезпечення умов щодо розвитку мовлення учнів;

невміння вчителя поставити перед учнями проблему уроку, мотивувати до виконання навчальних завдань;

недостатнє використання життєвого досвіду дитини при поясненні навчального матеріалу;

ігнорування останнього етапу уроку, на якому повинна здійснюватись рефлексія діяльності, підбиватися підсумки уроку.

^ 2. Для вдосконалення уроку рекомендується:

планувати урок за схемою: МЕТА – ТИП – СТРУКТУРА – ВИТРАТА ЧАСУ НА РІЗНИХ ЕТАПАХ – ФОРМИ – МЕТОДИ, ПРИЙОМИ;

здійснювати комплексний підхід до цілепокладання та визначення завдань уроку:

педагогічні цілі: навчальна, виховна, розвивальна;

цілі розвитку освітнього процесу: діагностичні, пізнавальні, дослідницькі;

цілі саморозвитку особистості вчителя;

відбирати навчальний матеріал уроку, засновуючи його на комплексному підході до засвоєння знань про навколишній світ та індивідуальних особливостях учнів;

відбирати наочні посібники залежно від особливостей сприйняття учнів (аудіали, візуали, кінестетики);

розробити та використовувати різні прийоми перевірки виконання завдань учнями на уроці;

розробити та використовувати різні прийоми контролю та оцінювання навчальних досягнень учнів, вироблення навичок самооцінки та самоконтролю.

^ При підготовці до уроку використовувати пам'ятку:

Урок – не самоціль. Це інструмент виховання та розвитку особистості.

Завдання вчителя: опанувати цей інструмент.

Урок – це рухлива система, яка постійно змінюється й удосконалюється, у якій відбиваються усі різноманітні багатопланові моменти навчально-виховного процесу.

Урок – система соціальна, котра може існувати тільки як наслідок взаємодії вчителя з учнями та учнів одне з одним, а також функціонувати переважно на основі організації вчителем діяльності на засвоєння учнями навчальної інформації.

^ Сучасний урок має будуватися на основі самодіяльності учнів у навчальному процесі, їхньої самодіяльності, розвитку їх особистості, відповідальності.

Сучасний урок обумовлений потребами суспільства, тому повинен випереджати його запити.

Урок при всій своїй гнучкості являє собою закінчений відрізок педагогічного процесу, обмежений хронологічними рамками, цілями, змістом, складом учнів тощо. Кожний урок органічно зв΄язаний з попереднім та наступним, він - ланка у ланцюзі уроків. (Ю.Конаржевський)

^ Загальна функція уроку – цілісне формування й розвиток особистості школяра на основі розвивального й виховного навчання(Л.Занков):

навчання власній діяльності з оволодіння знаннями;

формування міцних мотивів навчання та постійного самовдосконалення, самонавчання, самовиховання;

ефективний вплив уроку на розумовий розвиток учнів;

виховання вольових якостей,дослідницької поведінки.

Розвивальний аспект уроку складається із блоків:

Розвиток мовлення.

Розвиток сенсорної сфери

Розвиток рухової сфери.

Розвиток мислення.

Пам'ятка для учителя щодо роботи над умовою задачі

Підготовка до роботи над задачею

З'ясуйте місце задачі, яка підлягає розв'язання на даному уроці у темі, яка вивчається.

Визначте значення задачі для розвитку обчислювальних навичок учнів.

Продумайте розвивальну та виховну мету задачі.

Продумайте зв'язки між відомими та невідомими компонентами умови задачі та способи їх встановлення для Ваших учнів (бесіда з елементами аналізу (синтезу), інсценування, створення ситуації, робота з роздатковим предметним матеріалом тощо), підготуйте різний матеріал.

Продумайте варіанти короткого запису умови задачі (схема, таблиця, ілюстрація тощо), підготуйте відповідні зразки.

Продумайте засоби диференціації для учнів з різним рівнем навчальних можливостей (схеми, пам'ятки, плани рішення, додаткові творчі завдання).

Продумайте способи побудови плану рішення задачі, різні варіанти його складання, можливості розв'язування задачі різними способами.

Продумайте способи перевірки правильності розв'язання.

Продумайте способи складання відповіді задачі та зіставлення її з умовою.


Здійснення до роботи над умовою задачі


Прочитайте задачу учням уголос повільно, наголошуючи відомі та шукані данні. (Важливе цілісне сприйняття задачі).

Запропонуйте учням прочитати задачу частинами так, щоб кожна частина містила повну смислову одиницю тексту.

Перевірте цілісне уявлення учнями умови, поясніть незрозумілі терміни.

Змоделюйте життєву ситуацію відповідну до умови задачі (слабим учням запропонуйте взяти участь у моделюванні ситуації, інсценуванні важливих фрагментів ).

Запропонуйте учням відокремити відомі та шукані дані, встановити зв'язок між ними (за необхідністю вживайте допоміжні диференційовані засоби).

Якщо задача складена, запропонуйте учням визначити та відокремити прості задачі, які входять до її складу.

Разом з учнями визначте види відокремлених простих задач, пригадайте правила їх рішення (за потребою співвіднесіть їх з опорними схемами).

Колективно складіть короткий запис задачі (використовуйте таблиці, схеми тощо).

^ Ви повинні запевнитись у тому, що усі учні розуміють умову та запитання задачі, вміють встановлювати зв'язок між даними. Лише після цього приступайте до складання плану розв'язання задачі.


^ Побудова плану розв´язання задачі

Оберіть зручний для ваших учнів спосіб побудови плану рішення (аналітичний, синтетичний, аналітико-синтетичний).

Користуючись складеним коротким записом умови встановіть послідовність відшукування потрібних величин (зверніть увагу учнів на те, без знання якої величини неможна знайти іншу…).

Визначте арифметичні дії, за допомогою яких треба знайти шукану (допоміжну) величину (можна звернути увагу учнів на те, яку величину вони шукають, більшу чи меншу, (ціле чи частину)). Кожну дію запишіть окремо..

Спираючись на обраний спосіб побудови плану рішення, встановіть зв´язок між окремо записаними діями.

Запишіть загальну схему рішення.

Запропонуйте записати рішення, зручне для учня (виразом; окремими діями).

Сформулюйте відповідь задачі.

Запропонуйте виконати перевірку (покажіть декілька способів перевірки рішення: підставити знайдене число в умову, обіграти ситуацію з урахуванням знайденого числа, скласти обернену задачу тощо).

Запропонуйте обрати інший спосіб розв´язання задачі (якщо можливо)^ Завдання керівникам РМЦ, ШМО

Моніторингові дослідження навчальних досягнень учнів початкової школи ОЗ міста, проведені на різних рівнях (область, місто, район, школа), результати ДПА показали, що у місті знову виникла негативна тенденція у розвитку початкової освіти: найбільшу кількість помилок у контрольних роботах учні припускають при розв´язування складених задач. Це свідчить про послаблення діяльності вчителів у галузі цього розділу початкового курсу математики.

Відвідування уроків у деяких навчальних закладах показало, що навіть досвідчені вчителі слабо володіють методикою роботи над задачею, не можуть виділити достатньо часу для цієї роботи на уроці, не вміють встановити зв´язки як у навчальному матеріалі системи уроків з певної теми, так і між компонентами самої складеної задачі, не вміють правильно провести роботу щодо засвоєння учнями умови задачі, вмотивувати їх на пошук рішення, змоделювати відповідну навчальну ситуацію. Робота над задачним матеріалом здійснюється фронтально, допоміжні та розвиваючі завдання не надаються. Часто вчителі самі недостатньо володіють способами міркування над задачею.

Виходячи із вищезазначеного, виникла необхідність у посиленні методичної роботи у галузі розв´язування задач в початковій школі.

Отже, рекомендуємо спланувати систему навчань для вчителів щодо вдосконалення методики роботи над складеною задачею.

Систему навчань рекомендуємо будувати у наступній послідовності та за таким змістом:

робота над простою задачею:

як навчити визначити вид задачі;

як створити опорну схему для засвоєння умови задачі та встановлення зв'язків між відомими та невідомими компонентами;

яким способом міркувати, щоб обрати дію для розв´язання задачі;

як навчити способам перевірки рішення;

робота над умовою складеної задачі:

способи відокремлення відомих та шуканих даних, встановлення зв'язків між ними;

диференціація засобів для засвоєння умови задачі або творчої роботи над нею;

пошук та відпрацювання різних способів складання короткого запису задачі, визначення простих задач у складі складеної;

складання моделей життєвих ситуацій відповідно до умов задач різних видів (створення копилки ситуацій);

робота над розв´язанням складеної задачі:

опанування різними способами міркувань для побудови розв´язання задачі;

організація роботи з учнями щодо складання плану розв´язання задачі з використанням різних способів міркувань;

опанування різними способами перевірки розв´язання задачі;

розробка творчих вправ для роботи над задачею;

планування роботи над задачним матеріалом (календарне та поурочне планування):

побудова системи роботи над задачею у класі протягом навчального року; відповідно до навчальних можливостей учнів та тематики уроків математики;

визначення місця задачного матеріалу на уроці та регламенту роботи над ним;

планування роботи щодо закріплення вміння розв´язувати задачі певного виду;

побудова уроку таким чином, щоб навчальний матеріал етапів уроку, які передують розв´язуванню задач, сприяв підготовці до розв´язання запланованої задачі

диференціація класної та домашньої роботи над задачею.

Навчання рекомендуємо проводити в інтерактивному режимі, надавати перевагу таким формам роботи як ділова гра, круглий стіл, полілог тощо.


Завідуюча сектором дошкільної та

початкової освіти ІАМЦ Т.М.Перило
еще рефераты
Еще работы по разное