Реферат: Заступник голови комісії, проректор з навчально-методичної роботи Сумського оіппо, кандидат педагогічних наук


ПРОТОКОЛ № 1

засідання комісії зі схвалення власних методичних розробок педагогічних працівників, які претендують на присвоєння педагогічних звань «учитель-методист», «викладач-методист», «педагог-організатор-методист», «практичний психолог-методист», «керівник гуртка-методист» Сумського ОІППО від 10 березня 2011 року

Усього чл.– 5 осіб.

Присутні – 4 особи.


Удовиченко І.В.

заступник голови комісії, проректор з навчально-методичної роботи Сумського ОІППО, кандидат педагогічних наук;


Захарова І.О.

член комісії, декан факультету підвищення кваліфікації Сумського ОІППО, кандидат педагогічних наук, доцент;


Гиря О.О.член комісії, завідувач кафедри теорії і методики виховання Сумського ОІППО, кандидат педагогічних наук;


Сукачова Н.М.
секретар комісії, методист Сумського ОІППО.


Порядок денний:

1. Розгляд власних методичних розробок педагогічних працівників, які претендують на присвоєння педагогічних звань у 2010-2011 навчальному році.

Слухали: Сукачову Н.М., секретаря комісії, яка ознайомила присутніх з даними по кількості (29) та географії робіт (5 – з районів, 24 – з міст) педагогічних працівників, поданих на розгляд комісії зі схвалення власних методичних розробок.

Слухали: Сукачову Н.М., секретаря комісії яка подала на розгляд комісії роботи вчителів початкових класів (Рецензії на роботи та протоколи засідань експертної групи додаються).


№ з/п

Прізвище, ім’я,

по батькові вчителя

Посада, місце роботи вчителя

Вид, назва власної методичної розробки

^ Рішення комісії

1

2

3

4

5

1

Ахтимірова Мальвіна Михайлівна

Учитель початкових класів Конотопської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 12 Конотопської міської ради

«Уроки зарубіжної літератури в третьому класі»

Методичні рекомендації

Схвалити. (Проголосували одноголосно)

2

Литвиненко Ольга Григорівна

Учитель початкових класів Сумської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 15
ім. Д. Турбіна м. Суми

«Збірник завдань з математики природничого змісту»

Методичний посібник для вчителів

Схвалити.

(Проголосували одноголосно)


3

Мельник Ольга Борисівна

Учитель початкових класів Сумської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 2
ім. Д. Косаренка м. Суми

«Використання краєзнавчого матеріалу на уроках читання в початкових класах та в позаурочний час»

Методичні рекомендації

Схвалити.

(Проголосували одноголосно)
Слухали: Шерстюк Л.М., керівника експертної групи з рецензування власних методичних розробок учителів української мови та літератури, яка подала на розгляд комісії роботи вчителів української мови та літератури (Рецензії на роботи та протоколи засідань експертної групи додаються).

№ з/п

Прізвище, ім’я,

по батькові вчителя

Посада, місце роботи вчителя

Вид, назва власної методичної розробки

^ Рішення комісії

1

2

3

4

5

1

Коленченко Олена Олександрівна

Учитель української мови і літератури Сумської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 18 м. Суми

«Упровадження технології критичного мислення на уроках української мови і літератури з метою формування компетентної особистості»

Методичні рекомендації

Схвалити.

(Проголосували одноголосно)2

Корнух Галина Дмитрівна

Учитель української мови і літератури Роменської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 11 Роменської міської ради

«Формування життєвої компетентності учнів на уроках української літератури»

Методичні рекомендації

Схвалити.

(Проголосували одноголосно)

Слухали: Третьякову О.В., керівника експертної групи з рецензування власних методичних розробок учителів історії, яка подала на розгляд комісії роботи вчителів історії (Рецензії на роботи та протоколи засідань експертної групи додаються).

№ з/п

Прізвище, ім’я,

по батькові вчителя

Посада, місце роботи вчителя

Вид, назва власної методичної розробки

^ Рішення комісії

1

2

3

4

5

1

Ахмедзянова Тетяна Яківна

Учитель історії Глухівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 6 Глухівської міської ради

«Формування критичного мислення школярів шляхом використання інноваційних технологій на уроках історії»

Методичні рекомендації

Схвалити.

(Проголосували одноголосно)


1

2

3

4

5

2

Роженко Тетяна Петрівна

Учитель суспільних дисциплін Сумської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 25 м. Суми

«Основні поняття» Дидактичні матеріали з курсу «Людина і суспільство» для 11-х класів


Схвалити.

(Проголосували одноголосно)


Слухали: Корніцову С.В., керівника експертної групи з рецензування власних методичних розробок учителів світової літератури, яка подала на розгляд комісії роботи вчителів, викладача світової літератури та російської мови і літератури (Рецензії на роботи та протоколи засідань експертної групи додаються).


№ з/п

Прізвище, ім’я, по батькові вчителя

Посада, місце роботи вчителя

^ Вид, назва власної методичної розробки

Рішення комісії

1

2

3

4

5

1

Чикалова Наталія Іванівна

Учитель світової літератури Сумської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 29 м. Суми

«Інтеграція на уроках світової літератури, її пізнавальне, естетичне й виховне значення в особистісно зорієнтованому педагогічному процесі» Методичні рекомендації

Схвалити.

(Проголосували одноголосно)


2

Пархоменко Людмила Володимирівна

Учитель російської мови і літератури Сумської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 18 м. Суми

«Дидактичні основи організації тематичного контролю знань учнів з літератури, його форми й методи проведення»

Методичні рекомендації

Схвалити. (Проголосували одноголосно)


Слухали: Свєтлову Т.В., керівника експертної групи з рецензування власних методичних розробок учителів математики, яка подала на розгляд комісії роботи вчителів математики (Рецензії на роботи та протоколи засідань експертної групи додаються).


№ з/п

Прізвище, ім.’я, по батькові вчителя

Посада, місце роботи вчителя

^ Вид, назва власної методичної розробки

Рішення комісії

1

2

3

4

5

1

Пустовий Сергій Іванович

Учитель математики Сумської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 25

м. Суми

«Використання сучасних мультимедійних технологій на уроках математики»

Методичні рекомендації

Схвалити.

(Проголосували одноголосно)


2


Стрижакова Лідія Дмитрівна

Учитель математики Бишкінської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів Лебединської районної ради

«Вивчення функцій у шкільному курсі математики»

Методичні рекомендації

Схвалити. (Проголосували одноголосно)

3

Свириденко Валентина Михайлівна

Учитель математики Липоводолинської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів Липоводолинської районної ради

«Модульна організація уроку» Методичні рекомендації

Схвалити. (Проголосували одноголосно)Слухали: Попова В.Д., керівника експертної групи з рецензування власних методичних розробок учителів географії, який подав на розгляд комісії роботу вчителя географії (Рецензія на роботу та протокол засідання експертної групи додаються).


№ з/п

Прізвище, ім’я,

по батькові вчителя

Посада, місце роботи вчителя

Вид, назва власної методичної розробки

^ Рішення комісії

1

2

3

4

5

1

Ткаченко Наталія Миколаївна

Учитель географії Сумської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 7 м. Суми

«Використання ігрових і проектних технологій на уроках географії, економіки та в позакласній роботі, як один із засобів самореалізацїї особистості учнів»

Методичні рекомендації

Схвалити.

(Проголосували одноголосно)Слухали: Голубенко Т.С., керівника експертної групи з рецензування власних методичних розробок учителів біології, яка подала на розгляд комісії роботи вчителів біології (Рецензії на роботи та протоколи засідань експертної групи додаються).


№ з/п

Прізвище, ім’я, по батькові вчителя

Посада, місце роботи вчителя

^ Вид, назва власної методичної розробки

Рішення комісії

1

2

3

4

5

1

Медведєва Лариса Анатоліївна

Учитель біології та основ здоров’я Свеської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 2 «ліцею» Ямпільської районної ради

«Уроки з основ здоров’я у 6-ому класі»

Методичні рекомендації

Схвалити. (Проголосували одноголосно)1

2

3

4

5

2

Пластюк Алла Іванівна

Учитель біології Сумської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 9 м. Суми

«Формування компетентності продуктивної творчої діяльності в процесі навчання біології учнів загальноосвітніх навчальних закладів»

Методичні рекомендації

Схвалити. (Проголосували одноголосно)3

Приходько Ірина Анатоліївна

Викладач основ природознавства Лебединського педагогічного училища ім. А.С. Макаренка

«Цікаво про тварин»

Книга для читання

Схвалити. (Проголосували одноголосно)


Слухали: Скирту В.С., керівника експертної групи з рецензування власних методичних розробок учителів англійської мови, яка подала на розгляд комісії роботи вчителів англійської мови (Рецензії на роботи та протоколи засідань експертної групи додаються).


№ з/п

Прізвище, ім’я,

по батькові вчителя

Посада, місце роботи вчителя

Вид, назва власної методичної розробки

^ Рішення комісії

1

2

3

4

5

1

Загряжська Олена Іванівна

Учитель англійської мови Олександрівської гімназії Сумської міської ради

«Навчання письма на уроках англійської мови у середній та старшій школі»

Методичні рекомендації

Схвалити. (Проголосували одноголосно)

2

Підченко Ірина Анатоліївна

Учитель англійської мови Олександрівської гімназії Сумської міської ради

«Країнознавство. Англомовні країни» (10-11 кл.)

Методичні рекомендації

Схвалити. (Проголосували одноголосно)

1

2

3

4

5

3

Шамоніна Ольга Григорівна

Учитель англійської мови Сумської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 9 м. Суми

«Десять сторінок з історії Суминого міста»

Методичні рекомендації

Схвалити

(Проголосували одноголосно)

4

Потьомкіна Олена Євгенівна

Учитель англійської мови Конотопської гімназії Конотопської міської ради

«Формування лінгвістичної, соціолінгвістичної та мовленнєвої компетенцій учнів шляхом використання різнорівневих вправ під час вивчення теми «Робота і професії»

Методичні рекомендації

Схвалити. (Проголосували одноголосно)
Слухали: Деменкова Д.В., керівника експертної групи з рецензування власних методичних розробок учителів фізичної культури, який подав на розгляд комісії роботи вчителів фізичної культури (Рецензії на роботи та протоколи засідань експертної групи додаються).


№ з/п

Прізвище, ім’я, по батькові вчителя

Посада, місце роботи вчителя

^ Вид, назва власної методичної розробки

Рішення комісії

1

2

3

4

5

1

Жосан Світлана Вікторівна

Учитель фізичної культури Сумської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 20 м. Суми

«Особливості організації та методика проведення уроків фізичної культури з дітьми, які за станом здоров’я віднесені до спеціальної медичної групи»

Методичні рекомендації

Схвалити.

(Проголосували одноголосно)


1

2

3

4

5

2

Дешин Олександр Олексійович

Учитель фізичної культури Сумської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 18 м. Суми

«Навчання учнів 5 класу техніці бігу на короткі дистанції та стрибка в довжину з розбігу» Методичні рекомендації

Схвалити.

(Проголосували одноголосно)Слухали: Сердюк О.П., керівника експертної групи з рецензування власних методичних розробок учителів музики, яка подала на розгляд комісії роботу викладача музичних дисциплін (Рецензія на роботу та протокол засідання експертної групи додаються).


№ з/п

Прізвище, ім’я, по батькові вчителя

Посада, місце роботи вчителя

^ Вид, назва власної методичної розробки

Рішення комісії

1

2

3

4

5

1

Деменко Надія Михайлівна

Викладач музичних дисциплін Лебединського педагогічного училища ім. А.С. Макаренка

«Розвиток творчих здібностей майбутнього вчителя музики в процесі вокальної підготовки»

Методичні рекомендації

Схвалити.

(Проголосували одноголосно)Слухали: Деменкова Д.В., члена експертної групи з рецензування власних методичних розробок викладачів вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації, який подав на розгляд комісії роботу викладача методики фізичного виховання дітей дошкільного віку (Рецензія на роботу та протокол засідання експертної групи додаються).

№ з/п

Прізвище, ім’я, по батькові вчителя

Посада, місце роботи вчителя

^ Вид, назва власної методичної розробки

Рішення комісії

1

2

3

4

5

1

Завалій Ніна Павлівна

Викладач методики фізичного виховання дітей дошкільного віку Лебединського педагогічного училища ім. А.С. Макаренка

«Реалізація компетентнісного підходу до викладання курсу «Методика фізичного виховання дітей дошкільного віку»

Методичні рекомендації

Схвалити.

(Проголосували одноголосно)Слухали: Сьому С.О., методиста Сумського обласного центру позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю, яка подала на розгляд комісії роботи керівників гуртків (Рецензії на роботи та протоколи засідань експертної групи додаються).

№ з/п

Прізвище, ім’я, по батькові вчителя

Посада, місце роботи вчителя

^ Вид, назва власної методичної розробки

Рішення комісії

1

2

3

4

5

1

Рудик Лідія Григорівна

Керівник зразкового художнього колективу-студії образотворчого мистецтва «Роменцвіт» Роменського центру позашкільної освіти

«Розвиток творчих здібностей вихованців засобами образотворчого мистецтва»

Методичні рекомендації

Схвалити. (Проголосували одноголосно)


2

Радченко Алла Юріївна

Керівник гуртка «В’язання гачком» Путивльського районного центру позашкільної роботи

«Розвиток творчих здібностей вихованців засобами декоративно-прикладного мистецтва на заняттях гуртка «В’язання гачком»

Методичні рекомендації

Схвалити. (Проголосували одноголосно)1

2

3

4

5

3

Старченко Олена Петрівна

Керівник гуртка «Виготовлення іграшок-сувенірів» Путивльського районного центру позашкільної роботи

«Розвиток творчих здібностей вихованців на заняттях гуртка «Виготовлення іграшок-сувенірів»

Методичні рекомендації

Схвалити. (Проголосували одноголосно)4

Бабак Лілія Вікторівна

Керівник гурткової роботи Охтирського міського центру дитячої та юнацької творчості

«Шляхи й засоби відродження культурної та духовної спадщини в системі навчально-виховної роботи гуртка «Український сувенір»

Методичні рекомендації

Схвалити. (Проголосували одноголосно)


5

Хорошун Віра Валентинівна

Керівник гурткової роботи Охтирського міського центру дитячої та юнацької творчості

«Розвиток творчих здібностей вихованців засобами науково-дослідницької діяльності в НТУ «Наукова зміна»

Методичні рекомендації

Схвалити. (Проголосували одноголосно)Заступник голови комісії І.В. Удовиченко


Секретар комісії Н.М. Сукачова
еще рефераты
Еще работы по разное