Реферат: Кіцманська районна державна адміністрація чернівецької областіКІЦМАНСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВІДДІЛ ОСВІТИНАКАЗ


23.02.2010 м. Кіцмань № 54


Про порядок закінчення 2009/2010 навчального року та проведення державної підсумкової атестації в загальноосвітніх навчальних закладах району

Відповідно до вимог ст. 34 Закону України “Про загальну середню освіту”, п.п. 35-39 Положення про середній загальноосвітній навчальний заклад, Типових навчальних планів початкової школи з українською мовою навчання та мовами навчання національних меншин (наказ Міністерства освіти і науки України від 29.11.05 № 682), Типових навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів (накази Міністерства освіти і науки України від 25.04.01 № 342, від 23.02.04 № 132 та від 07.05.07 №357), Типових навчальних планів для організації профільного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах (наказ Міністерства освіти і науки України від 20.05.03 №306), Типових навчальних планів спеціалізованих шкіл з поглибленим вивченням іноземних мов та предметів художньо-естетичного циклу (накази Міністерства освіти і науки від 13.05.05 №291; від 13.03.06 № 182 та від 16.07.01 № 516), Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти (наказ Міністерства освіти і науки України від 18.02.08 № 94, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 27.02.08 № 151/14842), змінами до Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти (наказ Міністерства освіти і науки України від 21.12.09 № 1151, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 18.01.10 № 39/17334) відповідно до яких державна підсумкова атестація учнів проводиться після завершення ними кожного ступеня навчання., листів Міністерства освіти і науки України від 01.02.10 №1/9-50 «Про порядок закінчення навчального року та проведення державної підсумкової атестації у загальноосвітніх навчальних закладах в 2009/2010 навчальному році», 01.02.10 № 1/9-51 «Про практичне використання завдань для проведення державної підсумкової атестації у 2009/2010 навчальному році в 9-х класах загальноосвітніх навчальних закладів»


Н А К А З У Ю:

Директорам загальноосвітніх навчальних закладів

1.1. Порядок закінчення 2009/2010 навчального року та проведення державної підсумкової атестації учнів загальноосвітніх навчальних закладів визначати за Типовими навчальними планами початкової школи з українською мовою навчання та мовами навчання національних меншин (наказ Міністерства освіти і науки України від 29.11.05 № 682), Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів (накази Міністерства освіти і науки України від 25.04.01 № 342, від 23.02.04 № 132 зі змінами, внесеними наказом Міністерства освіти і науки України від 05.02.2009 року №66), Типовими навчальними планами для організації профільного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах (наказ Міністерства освіти і науки України від 20.05.03 №306), Типовими навчальними планами спеціалізованих шкіл з поглибленим вивченням іноземних мов та предметів художньо-естетичного циклу (накази Міністерства освіти і науки від 13.05.05 №291; від 13.03.06 № 182 та від 16.07.01 № 516), Положенням про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти (наказ Міністерства освіти і науки України від 21.12.09 № 1151, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 18.01.10 № 39/17334, відповідно до якого державна підсумкова атестація учнів проводиться після завершення ними кожного ступеня навчання, наказу Головного управління освіти і науки облдержадміністрації від 05.03.09 № 91 “Про робочі навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів на 2009/2010 навчальний рік, його структуру і забезпечення організованого початку навчання”, листів Міністерства освіти і науки України від 01.02.10 №1/9-50 «Про порядок закінчення навчального року та проведення державної підсумкової атестації у загальноосвітніх навчальних закладах в 2009/2010 навчальному році», 01.02.10 № 1/9-51 «Про практичне використання завдань для проведення державної підсумкової атестації у 2009/2010 навчальному році в 9-х класах загальноосвітніх навчальних закладів»:

1.1.1 У 2009/2010 навчальному році навчальні заняття в 1-11 класах завершити 27 травня. Після завершення занять у 1-4-х класах провести навчальні екскурсії, у 5-8-х і 10-х класах – навчальну практику.

1.1.2 Навчальні екскурсії та навчальну практику учнів організувати відповідно до інструктивно-методичного листа Міністерства освіти і науки України від 06.02.2008 р. № 1/9-61 в такі терміни:

з 31.05.10 по 03.06.10 (4 дні) – для учнів 1-4-х класів (не більше 3-х академічних годин на день);

з 31.05.10 по 11.06.10 (10 днів) – для учнів 5-6-х класів – по 3 академічні години, 7-8 класів – 4 академічні години, 10-х класів – 5 академічних годин на день.

Після завершення навчальних екскурсій та навчальної практики провести підсумкове оцінювання навчальних досягнень учнів цих класів.

Дозволити керівникам навчальних закладів вносити корективи до термінів організації навчальних екскурсій та навчальної практики з урахуванням місцевих умов, специфіки навчального процесу, профілю навчання та термінів повного виконання державних навчальних програм у зв’язку з вимушеним призупиненням навчальних занять, спричинених захворюванням учнів на грип та гострі респіраторні інфекції, іншими причинами.

1.1.3 Свято «Останній дзвоник» у загальноосвітніх навчальних закладах району. провести з 8 год. 30 хв. до 10 години 28 травня 2010 року.

1.1.4 Державну підсумкову атестацію у випускних 9-х класах провести з 1 по 18 червня, 11-х (12-х) класах - з 11 по 18 травня 2010 р.

Для проведення державної підсумкової атестації використовувати розроблені збірники завдань і білети, які підготовлені відповідно до діючих навчальних програм, затвердженими Міністерством освіти і науки України, (лист МОНУ від 01.02.10 № 1/9-51).

Державну підсумкову атестацію з української мови для випускників 9-х класів провести 1 червня, для випускників 11-х класів – 11 травня 2010 р.

Державну підсумкову атестацію з математики (письмово) для випускників 9-х класів провести 8 червня.

1.1.5 Обов’язкову державну підсумкову атестацію для випускників 11-х класів у письмовій формі з математики провести 14 травня для класів з поглибленим вивченням математики та класів універсального, природничо-математичного, економічного, інформаційно-технологічного профілів, у яких час, відведений на вивчення математики, становить не менше 4 годин на тиждень .

1.1.6 Обов’язкову державну підсумкову атестацію для випускників 11-х класів з історії України у письмовій формі провести 14 травня для класів філологічного, суспільно-гуманітарного, художньо-естетичного та спортивного напрямів.

1.1.7 Державну підсумкову атестацію, що проводиться у письмовій формі, розпочинати о 9.00, а в усній формі – для першої групи – о 9.00, для дру­гої групи – о 14.00. Інший час початку проведення державної підсумкової атестації погоджувати з відділом освіти..

1.1.8 При складанні розкладу проведення державної підсумкової атестації передбачити, щоб для підготовки до кожної з атестацій учні мали не менше двох-трьох днів.

1.1.9 До 10.03.10 видати накази про порядок закінчення 2009/2010 навчального року та проведення державної підсумкової атестації в загальноосвітніх навчальних закладах

1.1.10.До 10.04.10 подати у відділ освіти райдержадміністрації розклади державної підсумкової атестації випускників.

1.1.11 Відповідно до Положення про державну підсумкову атестацію учнів загальноосвітніх навчальних закладів звільнити від атестації з предметів учасників міжнародних предметних олімпіад та турнірів, конкурсів, переможців III та учасників IV етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад в яких вони стали переможцями (у відповідних випускних класах). У додаток до свідоцтва про базову загальну середню освіту та (чи) атестата про повну загальну середню освіту виставити річний та атестаційний бали з цих предметів — 12 балів.

1.1.12 Переможців II та учасників ІІІ етапів Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт Малої академії наук (у відповідних випускних класах) звільнити від атестації з предмета, який є базовим для оцінювання навчальних досягнень учнів під час конкурсу. У додаток до свідоцтва про базову загальну середню освіту або (чи) атестата про повну загальну середню освіту виставити річний та атестаційний бали з цих предметів — 12 балів.

1.1.13.В навчальних закладах, які знаходяться в зонах гарантованого чи добровільного відселення в зв'язку з катастрофою на Чорнобильській АЕС здійснити атестацію випускників 9 і 11 класів за результатами річного оцінювання ( без права нагородження золотою або срібною медалями) на підставі наказу Головного управління освіти і науки та головного управління охорони здоров'я.

^ Державну підсумкову атестацію у початковій школі провести згідно з вимогами Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти (наказ Міністерства освіти і науки України від 18.02.08 р. № 94, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 27.02.2008 р. № 151/14842) у новій редакції, що затверджено наказом МОН від 21.12.2009 р. №1151, зареєстровано у Міністерстві юстиції України 18 січня 2010 р. № 39/17334), яке встановлює особливий порядок державної підсумкової атестації учнів початкових класів, враховуючи основні за­вдання початкової освіти, вікові та психофізичні особливості молодших школярів, принцип гуманізації навчально-виховного процесу.

1.2.1 Відповідно до розділу 4 Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти державну підсумкову атестацію провести за результатами навчальної діяльності учнів 4 класу з української мови (мови і читання), та математики у всіх загальноосвітніх навчальних закладах

1.2.2 Кожну з вищезазначених контрольних робіт провести з 20 квітня до 10 травня поточного року в усіх загальноосвітніх навчальних закладах відповідно до календарного планування на другому чи третьому уроці, окрім понеділка і п’ятниці.

1.2.3 На проведення кожної роботи відвести 1 академічну годину.

1.2.4 Тексти підсумкових контрольних робіт визначити за збірниками підсумкових контрольних робіт для 4-х класів загальноосвітніх навчальних закладів, рекомендованих Міністерством освіти і науки України:

Державна підсумкова атестація. Підсумкові контрольні роботи з математики. 4 клас. Укл. Барна М.М., Онопрієнко О.В., Пархоменко Н.Е. Підсумкові контрольні роботи з математики. 4 клас. 2009, 2010;

Державна підсумкова атестація. Підсумкові контрольні роботи з української мови для шкіл з українською мовою навчання. 4 клас. Укл. Вашуленко М.С., Пономарьова К.І. 2009, 2010;

Державна підсумкова атестація. Підсумкові контрольні роботи з читання для шкіл з українською мовою навчання. 4 клас. Укл. Вашуленко О.В., Третяк О.П., Копликова Т.К., Чернецька О.Г. 2009, 2010;

Державна підсумкова атестація. Підсумкові контрольні роботи з української мови для шкіл з російською мовою навчання. 4 клас. Укл. Шереметьєва Н.М., Мартиненко Т.Г. 2009, 2010;До завдань включити матеріали, що відображають вимоги до результатів навчання відповідних освітніх галузей Державного стандарту початкової загальної освіти та готовності школярів навчатися в основній школі.

Зміст завдань для підсумкових контрольних робіт формувати відповідно до вимог викладених у Програмах для середньої загальноосвітньої школи (1-4 класи), видавництво "Початкова школа", 2006 рік.

1.2.6 Оцінювання державної підсумкової атестації учнів початкових класів здійснити згідно з вимогами наказу Міністерства освіти і науки України від 20.08.08 № 755 "Про затвердження критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів початкової школи”.

1.2.7 Бал за державну підсумкову атестацію з цих предметів виставити у класному журналі під датою проведення підсумкової роботи. Річне оцінювання здійснити на основі семестрових балів та балу за атестацію.

1.2.8 Заборонити проведення додаткових робіт в усній та письмовій формах, окремих видів контролю навчальних досягнень молодших школярів з метою виставлення балів за дер­жавну підсумкову атестацію.1.3 Державну підсумкову атестацію в основній школі проводити в такому порядку:

1.3.1 У випускних 9-х класах державну підсумкову атестацію провести з 5-ти предметів: української мови, математики, географії, біології, інозем­ної мови або іншого гуманітарного предмета з інваріантної складової на­вчального плану за вибором навчального закладу.

1.3.2 Державну підсумкову атестацію з української мови провести за завданнями, оголошеними Міністерством освіти і науки України в день атес­тації по Національному телебаченню та радіо. Текст диктанту визначати­меться з посібника: Авраменко О.М. Українська мова. Збірник текстів для диктантів. 9 клас. Державна підсумкова атестація. — К.: Грамота, 2010. — 80 с. На проведення атестації відвести 1 астрономічну годину. Відлік часу розпочати з початку читання вчителем тексту.

1.3.3 Державну підсумкову атестацію з математики у 9-х класах провести у формі інтегрованої письмової роботи з алгебри та геометрії за навчальним посібником «Збірник завдань для державної підсумкової атестації з математики. 9 клас», авт. Бурда М.І. та інші. — Х.: Гімназія, 2010 р.

Кожен варіант атестаційної роботи складається з чотирьох частин, що відрізняються за складністю та формою тестових завдань.

Варіанти завдань першої та другої частин атестаційної роботи готувати загальноосвітнім навчальним закладам, третьої та четвертої частин — визначаються Головним управлінням освіти і науки облдержадміністрації за вказаним посібником.

Державну підсумкову атестацію з математики провести протягом 150 хвилин для учнів загальноосвітніх класів. Учні класів з поглибленим вивченням математики виконують атестаційну роботу протягом 180 хвилин. Відлік часу розпочинається з моменту початку роботи учнів над завданнями.

За результатами роботи учням виставити одну оцінку — з математики.

1.3.4 Державну підсумкову атестацію з географії провести усно за білетами, або письмово за посібниками «Збірник завдань для державної підсумкової атестації з географії за курс основної та старшої школи» (авт. Ковальчук Г.О., Паламарчук Л.Б., Скуратович О.Я. — Х.: Гімназія, 2006, 2007, 2008 рр.) або «Географія. Збірник завдань для державної підсумкової атестації. 9-й клас», авт. Паламарчук Л.Б., Гладковський Р.В., Довгань А.І., Совенко В.В. К.: Генеза, 2010 р. Форму проходження державної підсумкової атестації з географії обрати навчальному закладу з урахуванням побажань учнів.

При комплектуванні завдань за основну школу використовувати навчальний матеріал курсу “Географія України” (8-9 класи).

На виконання завдань відвести 1,5 астрономічні години. Відлік часу розпочати після оголошення завдань.

1.3.5 Державну підсумкову атестацію з біології провести усно за білетами, або письмово за збірником «Завдання для державної підсумкової атестації з біології за курс основної школи», авт. Костильов О.В., Андерсон О.А., Задорожний К.М., Зінченко О.П. — К.: Генеза, 2010р.

На виконання завдань атестації у письмовій формі відвести 1,5 астрономічні години. Відлік часу розпочати після оголошення вчителем завдань. Кожному учневі у класі виконувати окремий варіант.

1.3.6 Державну підсумкову атестацію з іноземної мови провести за білетами, що містять завдання трьох видів: читання тексту та виконання післятекстового завдання; письмова робота; бесіда за пропонованими ситуаціями.

Атестація складається з письмової та усної частини. На виконання письмової частин (використання мови, читання та письмо) та усної (говоріння) передбачити 35 хвилин: читання -10 хвилин, говоріння -10 хвилин, письмо -15 хвилин.

Державну підсумкову атестацію з іноземних мов провести на основі матеріалів збірників завдань, які відповідають загальноєвропейським рівням (А2+ — В1):

«Збірник завдань для державної підсумкової атестації з англійської мови. 9 клас», уклад. Коваленко О.Я., Голобородько С.В. — К.: Генеза, 2010р.

«Збірник завдань для державної підсумкової атестації з німецької мови. 9 клас», уклад. Коваленко О.Я., Горбач Л.В. — К.: Генеза, 2010р.

«Збірник завдань для державної підсумкової атестації з французької мови. 9 клас», уклад. Коваленко О.Я., Клименко Ю.М. — К.: Генеза, 2010р.

«Збірник завдань для державної підсумкової атестації з іспанської мови. 9 клас», уклад. Коваленко О.Я., Костильов А.І. — К.: Генеза, 2010р.

Кількість білетів добрати вчителями загальноосвітніх навчальних закладів відповідно до кількості учнів у класі.

1.3.7 Державну підсумкову атестацію з практичного курсу правознавства провести в усній формі за білетами, котрі містять по два запитання.

1.3.8 Державну підсумкову атестацію з історії України провести усно за білетами, або письмово за збірником, рекомендованим Міністерством освіти і науки України «Збірник завдань для державної підсумкової атестації з історії України. 9 клас». уклад. В.Власов. — К.: Літера. ЛТД, 2010 р.

На виконання завдань відвести 90 хвилин.

1.3.9 Державну підсумкову атестацію із всесвітньої історії провести в усній формі.

1.3.10 Державну підсумкову атестацію з художньої культури провести в усній формі за білетами, що складаються з трьох завдань. З метою якісної підготовки до відповіді школярів необхідно забезпечити ілюстративним матеріалом (CD, репродукції, фотоматеріали, записи музичних творів тощо).

1.3.11 Державну підсумкову атестацію з курсів української та зарубіжної літератур, інтегрованих курсів «Література» (рідна та зарубіжна) провести в усній формі за білетами. Заборонити використання учнями під час проведення державної підсумкової атестації з української та зарубіжної літератур допоміжних джерел (підручників, хрестоматій, видань творів програмових авторів, антологій, друкованих відповідей на питання білетів тощо), оскільки через це втрачається самостійність підготовки учня до відповіді, об’єктивність перевірки його знань та оцінювання відповіді.

1.3.12 Державну підсумкову атестацію з фізики провести в усній формі за білетами, які укладено відповідно до чинної навчальної програми для учнів 7–9-х класів 12-річної школи.

1.4 Державну підсумкову атестацію у старшій школі проводити у такому порядку:

1.4.1 Відповідно до п. 6.1 Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти (наказ Міністерства освіти і науки України від 18.02.08 № 94, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 27.02.08 № 151/14842) у новій редакції, що затверджено наказом від 21.12.2009 №1151, зареєстровано у Міністерстві юстиції України 18 січня 2010 року № 39/17334, бали за атестацію у старшій школі виставити за результатами шкільних підсумкових контрольних робіт.

1.4.2 Підсумкові контрольні роботи у старшій школі провести з трьох предметів: української мови (переказ, обов’язково), математики або історії України (обов’язково) та одного предмета з інваріантної складової робочого навчального плану за вибором учнів. У загальноосвітніх навчальних закладах (класах, групах) з профільним навчанням провести підсумкові контрольні роботи з предмета за вибором відповідно до профільної підготовки.

1.4.3 Бали за підсумкові контрольні роботи виставити у класному журналі у колонку з написом «ДПА» без зазначення дати після колонки з написом «Річна».

Випускникам, які звільнені від проходження державної підсумкової атестації, зробити запис (звільнений (а)).

1.4.4 Результати підсумкових контрольних робіт виставити у додатки до атестатів про повну загальну середню освіту у графі «державна підсумкова атестація».

1.4.5 На підставі листа Міністерства освіти і науки від 08.02.10 № 1/9-67 «Про врахування середнього бала документа про повну загальну середню освіту» керівникам загальноосвітніх навчальних закладів забезпечити розрахунок середнього бала атестата випускників та зробити відповідний запис у додатку до атестата з правого боку, в останньому рядку, під назвою предметів, з яких складалася ДПА.

Середній бал атестата розрахувати як середнє арифметичне річних оцінок з предметів інваріантної складової навчального плану, виставлених у додатку до атестата, та оцінок, отриманих за державну підсумкову атестацію. Округлення здійснюється до десятих частин бала (за 12-бальною шкалою).

1.4.6 Випускники, які хворіли під час проведення підсумкових контрольних робіт (державної підсумкової атестації), зобов'язані надати медичну довідку, на підставі якої дозволити випускнику пройти ДПА в інші терміни.

1.4.7 Обов’язкову державну підсумкову атестацію з української мови провести у формі переказу за текстом, визначеним Головним управлянням освіти і науки облдержадміністрації з посібника: «Українська мова та література. Збірник текстів для переказів із творчими завданнями. Державна підсумкова атестація. 11 клас» / Укл. Г.Т. Шелехова, В.І. Новосьолова, Л.В. Плетньова, А.В. Ярмолюк. — К.: Генеза, 2009, 2010. На виконання завдання підсумкової контрольної роботи - державної підсумкової атестації з української мови в 11 класі відвести 90 хвилин, протягом яких учні докладно відтворюють первинний текст запропонованого переказу з урахуванням його смислової і структурної цілісності (без додаткового творчого завдання). Переказ провести за традиційною методикою.

1.4.8 Обов’язкову державну підсумкову атестацію з математики (алгебри та початків аналізу і геометрії) для класів з поглибленим вивченням математики та класів універсального, природничо-математичного, економічного, інформаційно-технологічного профілів, у яких час, відведений на вивчення математики, становить не менше 4 годин на тиждень провести за збірником «Збірник завдань для державної підсумкової атестації з математики. 11клас. Книга 1. Книга 2». авт. Бурда М.І. та інші, — Х.: Гімназія, 2008 р.

Варіанти завдань першої та другої частин атестаційної роботи готувати загальноосвітнім навчальним закладам, третьої та четвертої частин — Головному управлінню освіти і науки облдержадміністрації за вказаним посібником.

Державну підсумкову атестацію з математики для учнів загальноосвітніх класів провести протягом 90 хвилин, для учнів профільних класів та класів з поглибленим вивченням математики протягом 180 хвилин. Відлік часу розпочати з моменту початку роботи учнів над завданнями.

1.4.9 Обов’язкову державну підсумкову атестацію з історії України у письмовій формі для класів філологічного, суспільно-гуманітарного, художньо-естетичного та спортивного напрямів провести за збірником, рекомендованим Міністерством освіти і науки України: «Збірник завдань для державної підсумкової атестації з історії України. 11 клас» Укл. В.Власов, С.Кульчицький. — К.:Літера. ЛТД, 2010 р. На виконання завдань відвести 90 хвилин.

1.4.10 Державну підсумкову атестацію із всесвітньої історії провести у письмовій формі за «Збірником завдань із всесвітньої історії для державної підсумкової атестації. 11 клас.». Укл. Т.Ладиченко. — К.: Ґенеза, 2010 р. На виконання завдань відвести 90 хвилин.

1.4.11 У профільних класах забезпечити проведення державної підсумкової атестації з правознавства за збірником «Завдання з правознавства для державної підсумкової атестації учнів профільних 11-х класів». Авт. Ремех Т.О. — К.: Книги України ЛТД, 2010р.

На виконання контрольних робіт відвести 90 хвилин.

1.4.12 У профільних класах забезпечити проведення державної підсумкової атестації з курсів «Людина і світ», «Людина і суспільство», «Основи філософії».

Завдання виконати за «Збірником завдань для державної підсумкової атестації для учнів профільних 11-х класів з курсів «Людина і світ», «Людина і суспільство», «Основи філософії». Авт. Бакка Т.В., Мелещенко Т. В. — К.: Книги України ЛТД, 2010р. На виконання контрольної роботи відвести 90 хвилин.

1.4.13 Державну підсумкову атестацію з української та зарубіжної літератур провести у формі твору-роздуму (обсягом до 2-х сторінок).

На виконання роботи відвести 90 хвилин.

1.4.14 Державну підсумкову атестацію з інтегрованого курсу «Література» провести у формі твору-мініатюри. Варіанти тем готувати Головному управлінню освіти і науки облдержадміністрації. На проведення письмової роботи з інтегрованого курсу «Література» відвести 90 хвилин, обсяг роботи — до 2 стор.

1.4.15 Державну підсумкову атестацію з іноземних мов провести за збірниками завдань: «Збірник для державної підсумкової атестації з іноземних мов. 11 клас». Упор. Коваленко О.Я. та інші. — К.: Генеза, 2010 р., який містить по 30 варіантів завдань з кожної мови. Кожен варіант завдання складається з двох частин (читання та письмо). Завдання для письма є однаковими для всіх мов.

Варіанти контрольних робіт добираються вчителем. На проведення підсумкової контрольної роботи відвести 1 академічну годину.

Випускникам загальноосвітніх навчальних закладів, які мають міжнародний сертифікат (диплом) мовного іспиту (Kleines Deutches Sprachdiplom (KDS) — німецька мова; DELF/DALF — французька мова; IELTS, TOEFL — англійська мова; D.E.L.E. — іспанська мова) зазначені вище іспити зарахувати як підсумкові контрольні роботи. У додаток до атестата про повну загальну середню освіту виставити річну та атестаційну оцінки з цих предметів - 12 балів.

1.4.16 Державну підсумкову атестацію з хімії провести за завданнями з навчального посібника «Завдання для державної підсумкової атестації з хімії за курс старшої школи». Укл. Дубовик О.А. — Т.: Мандрівець, 2010р.

На виконання завдань відвести 90 хвилин. Відлік часу розпочати після оголошення завдань. Під час виконання робіт заборонити учням користуватися додатковою літературою (таблицями, посібниками тощо), оскільки всі необхідні довідкові матеріали містяться у збірнику. Для проведення обчислень учням дозволити користуватися калькулятором.

1.4.17 Державну підсумкову атестацію з біології провести за завданнями з навчального посібника «Завдання для державної підсумкової атестації з біології за курс старшої школи». Авт. Данилова О.В., Данилов С.А. — К.: Генеза, 2008, 2010 рр.

На виконання завдань відвести 90 хвилин. Відлік часу розпочати після оголошення завдань. Під час виконання робіт заборонити учням користуватися додатковою літературою (таблицями, посібниками тощо), оскільки всі необхідні довідкові матеріали містяться у збірнику. Для проведення обчислень учням дозволити користуватися калькулятором.

1.4.18 Державну підсумкову атестацію з географії провести за завданнями з навчальних збірників «Збірник завдань для державної підсумкової атестації з географії за курс основної та старшої школи», Авт. Ковальчук Г.О., Паламарчук Л.Б., Скуратович О.Я. — Х.: Гімназія. 2006, 2007, 2008 рр. та «Географія. Збірник завдань для державної підсумкової атестації. 11 клас. / Гільберг Т.Г., Бочко І.І., Паламарчук Л.Б. — Х.: «Ранок», 2010. На виконання завдань відвести 90 хвилин.

1.4.19 Державну підсумкову атестацію основ економіки провести за посібниками «Збірник завдань для державної підсумкової атестації з економіки для учнів 11 класів». Авт. Горленко Г.О. — Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2010 р. та «Економіка. Збірник завдань для державної підсумкової атестації для учнів 11 класів». Авт.Часнікова.О.В. — Х.: Ранок, 2010 р. На виконання завдань відвести 90 хвилин.

1.4.20 На виконання державної підсумкової атестації з фізики та астрономії відвести 90 хвилин. Завдання з фізики підготувати зі «Збірника різнорівневих завдань для державної підсумкової атестації з фізики» за ред. Гельфгата І.М. — Х: Гімназія, 2007, 2008, 2009, астрономії зі «Збірника різнорівневих завдань для державної підсумкової атестації з астрономії», авт. Казанцев А.М., Крячко І.П. –Х: Гімназія, 2008 р.

1.4.21 Державну підсумкову атестацію з інформатики провести у тестовій формі (бланкове або комп’ютерне тестування) за посібником «Збірник завдань для державної підсумкової атестації з інформатики. 11 клас». Авт. Бодрик О.О., Захар О.Г., Потапова Ж.В.

На виконання завдань відвести 60- 90 хвилин.

1.4.22 Державну підсумкову атестацію з технологій провести окремо від кваліфікаційних іспитів на присвоєння робітничої професії для учнів, які навчалися у старшій школі за технологічним профілем

Завдання за найбільш поширеними напрямами (автосправа, оператор комп’ютерного набору, швея тощо) підготувати із посібників «Збірник матеріалів для державної підсумкової атестації з технологій. Частина 1. Частина 2. Частина 3». Упор. Ткачук І.О. та ін. — К-П.: Аксіома, 2010 р. Перелік завдань за напрямами технологічного профілю (бджільництво, екскурсовод, лісництво тощо) розробити вчителям трудового навчання самостійно та погодити з керівником навчального закладу.

Завдання скласти з трьох запитань, відповіді на які учні готують у письмовій формі.

1.4.23 До підсумкових випробувань з фізичної культури допустити учнів основної медичної групи, які не мають протипоказань до виконання фізичних вправ, передбачених завданнями. Теоретичне запитання, залікові вправи та критерії їх оцінювання використовувати з посібника «Збірник матеріалів для державної підсумкової атестації з фізичної культури. 11 клас.». Упр. Круцевич Т.Ю. та ін. — К-П.: Аксіома, 2010 р.

1.4.24 При визначенні претендентів на нагородження золотою та срібною медалями та їх нагородженні дотримуватися вимог Положення про золоту медаль «За високі досягнення у навчанні» та срібну медаль «За досягнення у навчанні» (наказ Міністерства освіти і науки України від 17.03.2008 № 186 «Про внесення змін до Положення про золоту медаль «За високі досягнення у навчанні» та срібну медаль «За досягнення у навчанні», зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 02.04. 2008 за № 279/14970).

1.4.25 Контроль за правильністю присудження золотої та срібної медалей покласти на керівників закладів освіти, начальника відділу освіти.

1.4.26 Документи про здобуття освіти учням-випускникам вручати на урочистих зборах. До участі в зборах запрошувати батьків, представників громадських організацій, органів виконавчої влади та місцевого самоврядування. Вручення документів проводити в приміщеннях, що відповіда­ють вимогам техніки безпеки. У процес підготовки до організації випускних вечорів залу­чати органи самоврядування навчального закладу (раду загальноосвітньо­го навчального закладу, піклувальну раду, організацію “Батьки – дітям” тощо).

1.4.27 Випускні вечори для випускників 11-х класів у всіх загальноосвітніх навчальних закладах області провести 29 – 30 травня 2010 року.

1.4.28 Вручити свідоцтва про базову загальну середню освіту випускникам 9-х класів на урочистих зборах 19 червня 2010 року.

1.4.29 Заборонити будь-які неофіційні форми відзначення свята закінчення загальноосвітнього навчального закладу, збір коштів на урочистості, подарунки школі, педагогічним працівникам тощо.

1.4.30 2009/2010 н.р. у загальноосвітніх навчальних закладах району завершити не пізніше 1 липня 2010 року (п.1 ст. 16 Закону України „Про загальну середню освіту”).


Заступнику начальника відділу освіти Трісці М.В.:

2.1. До 15.04.2010 р. за поданнями адміністрацій загальноосвітніх навчальних закладів утворити державні атестаційні комісії з кожного предмета інваріантної складової навчального плану

2.2 До 10.04.2010 р. провести інструктивну нараду з директорами навчальних закладів щодо закінчення 2009/2010 н.р. та проведення державної підсумкової атестації.

2.3 До 20.04.2010 р. підготувати проект наказу щодо схеми контролю за виконанням у загальноосвітніх навчальних закладах області Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти, Інструкції про переведення та випуск учнів навчальних закладів в системі загальної середньої освіти, аналізу якості впровадження у 1-11(12)-х класах Системи контролю та оцінювання навчальних досягнень учнів початкової школи і Критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти.

Завдання державної підсумкової атестації, які затверджує начальник Головного управління освіти і науки в електронному вигляді направити у навчальні заклади, в день проведення атестації за 30 хвилин до її початку.

2.5 Контролювати процес присудження золотої та срібної медалей, проведення державної підсумкової атестації у загальноосвітніх навчальних закладах.


3. Районному методичному кабінету ( Марчук О.З.)


3.1. Здійснювати методичний супровід підготовки та проведення державної підсумкової атестації в навчальних закладах.

4.Наказ розмістити на сайті відділу освіти райдержадміністрації.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника начальника відділу освіти Тріску М.В.

Начальник відділу освіти М.І.Харатін


Тріска М.В.

22391
еще рефераты
Еще работы по разное