Реферат: Кабінет міністрів україни постанова від 29 січня 2007 рКАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 29 січня 2007 р. N 68


Про затвердження Порядку відрахування господарськими організаціями до державного бюджету частини чистого прибутку (доходу)


Відповідно до статті 63 Закону України "Про Державний бюджет України на 2007 рік" Кабінет Міністрів України постановляє:


1. Затвердити Порядок відрахування господарськими організаціями до державного бюджету частини чистого прибутку (доходу), що додається.


2. Керівникам центральних та місцевих органів виконавчої влади забезпечити надходження до державного бюджету частини чистого прибутку (доходу) господарських організацій, які належать до сфери їх управління (державні, в тому числі казенні, підприємства та їх об'єднання і дочірні підприємства), а також акціонерних, холдингових компаній, інших суб'єктів господарювання, у статутному фонді яких державі належать частки (акції, паї), функції з управління якими здійснюють зазначені органи, та їх дочірніх підприємств згідно із затвердженим цією постановою Порядком.


3. Державній податковій адміністрації разом з Головним контрольно-ревізійним управлінням забезпечити здійснення контролю за повнотою і своєчасністю сплати частини чистого прибутку (доходу) господарськими організаціями згідно із затвердженим цією постановою Порядком.


4. Державній податковій адміністрації інформувати щомісяця до 28 числа Міністерство фінансів про обсяги надходження частини чистого прибутку (доходу) до державного бюджету на 1 число місяця, що настає за періодом, за який подається інформація, окремо в розрізі областей та господарських організацій.


 Прем'єр-міністр України

^ В. ЯНУКОВИЧ
ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 29 січня 2007 р. N 68


^ ПОРЯДОК

відрахування господарськими організаціями до державного бюджету частини чистого прибутку (доходу)


1. Згідно з цим Порядком господарські організації здійснюють відрахування до державного бюджету частини чистого прибутку (доходу) за результатами фінансово-господарської діяльності у 2006 році (крім частини прибутку (доходу), сплаченої відповідно до статті 67 Закону про Державний бюджет України на 2006 рік) та наростаючим підсумком щоквартальної фінансово-господарської діяльності у 2007 році.


2. Відрахування частини чистого прибутку (доходу) здійснюється:


державними (крім Державного підприємства обслуговування повітряного руху України "Украерорух" відповідно до Закону України "Про приєднання України до Багатосторонньої угоди про сплату маршрутних зборів"), у тому числі казенними, підприємствами та їх об'єднаннями і дочірніми підприємствами - у розмірі 15 відсотків;


акціонерними, холдинговими компаніями та іншими суб'єктами господарювання, у статутному фонді яких державі належать частки (акції, паї), та їх дочірніми підприємствами - у розмірі, визначеному базовими нормативами відрахування частки прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів, які затверджуються Фондом державного майна за погодженням з Кабінетом Міністрів України.


3. Частина чистого прибутку (доходу), що відраховується до державного бюджету за відповідний період, визначається виходячи з обсягу чистого прибутку (доходу), розрахованого згідно з положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку, та розмірів відрахувань частини прибутку (доходу), зазначених у пункті 2 цього Порядку.


Господарські організації, включені до Реєстру підприємств паливно-енергетичного комплексу, які беруть участь у процедурі погашення заборгованості відповідно до Закону України "Про заходи, спрямовані на забезпечення сталого функціонування підприємств паливно-енергетичного комплексу", зменшують чистий прибуток, з якого розраховуються відрахування до державного бюджету, на суму прибутку, отриманого в результаті погашення заборгованості відповідно до зазначеного Закону.


Частина чистого прибутку (доходу) сплачується господарськими організаціями до державного бюджету у строк, встановлений для сплати податку на прибуток підприємств.


4. Акціонерні, холдингові компанії та інші суб'єкти господарювання, у статутному фонді яких державі належать частки (акції, паї), та їх дочірні підприємства здійснюють відрахування частини чистого прибутку (доходу) відповідно до розміру державної частки (акцій, паїв) у їх статутному фонді.


5. Для господарських організацій, визначених пунктом 4 цього Порядку, що сплатили за результатами фінансово-господарської діяльності у 2006 році частину прибутку відповідно до статті 67 Закону про Державний бюджет України на 2006 рік, на суму нарахованих на державну частку за результатами фінансово-господарської діяльності у 2006 році дивідендів, сплачену в установленому порядку, зменшується сума частини чистого прибутку (доходу), що підлягає сплаті у наступних податкових періодах.


Сума нарахованих на державну частку за результатами фінансово-господарської діяльності у 2006 році дивідендів зменшується на суми частини чистого прибутку (доходу), нараховані за грудень 2006 р. та за результатами фінансово-господарської діяльності у І кварталі 2007 р. і сплачені в установленому порядку.


6. Частина чистого прибутку (доходу), що підлягає сплаті до державного бюджету, визначається господарськими організаціями відповідно до форми розрахунку, встановленої Державною податковою адміністрацією, та зазначається у декларації з податку на прибуток підприємства.


Розрахунок частини чистого прибутку (доходу) подається до органів державної податкової служби у строк, передбачений для подання декларації з податку на прибуток.


7. Сплачена відповідно до цього Порядку частина чистого прибутку (доходу) зараховується на відповідні рахунки з обліку надходжень до загального фонду державного бюджету, відкриті в органах Державного казначейства.


8. Інформацію про нарахування та сплату частини чистого прибутку (доходу) відповідно до цього Порядку господарські організації подають центральним та місцевим органам виконавчої влади, до сфери управління яких вони належать або які здійснюють функції з управління частками (акціями, паями), що належать державі у їх статутному фонді.


____________


 
еще рефераты
Еще работы по разное