Реферат: Тесленок Ірина Миколаївна (Teslenok, Irina M.)


Тесленок Ірина Миколаївна (Teslenok, Irina M.)


Країна

Україна

Освіта

вища, спеціаліст (Запорізький державний технічний університет, 2001 р.)

Місце роботи

Запорізький національний технічний університет

Посада, науковий ступінь, звання

старший викладач кафедри менеджменту та маркетингу


Професійні інтереси:

Інноваційний менеджмент

Стратегічне управління

Дослідження фінансових ринків

Робота з персоналом.

Учбові дисципліни:

Ділове спілкування

Маркетингова політика розподілу

Біржова справа

Страхова справа

Інноваційний менеджмент

Стратегічний менеджмент

Психологія управління та конфліктологія

Публікації:

1. Тесленок И.Н. Маркетинговое сопровождение нововведенческого цикла. // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – 2002р. - №5. – С. 151-154.

2. Тесленок І.М. Формування інноваційної політики на основі теорій інноваційного розвитку. // Прометей: регіональний збірник наукових праць з економіки / Донецький економіко-гуманітарний інститут МОН України; Інститут економіко-правових досліджень НАН України. – Вип. 1(16). – Донецьк: ТОВ „Юго-Восток, Лтд”, 2005. – с.81- 86.

3. Тесленок І.М. Інноваційна складова в теоріях конкурентних переваг як фактор підвищення конкурентоспроможності підприємства // Науково-виробничий журнал „Держава та регіони Серія: Економіка та підприємництво” - 2006р. - № 5. - С.293-297.

4. Тесленок І.М. Дослідження інвестиційної привабливості галузей промисловості Запорізького регіону // Науково-виробничий журнал „Держава та регіони Серія: Економіка та підприємництво” - 2007р. - № . - С.

5. Тесленок І.М. Аналіз конкурентного середовища ВАТ «ЗАЛК» // Економіка: проблеми теорії та практики: Збірник наукових праць. – Випуск 234: В 4 т. – Т. ІІІ. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2007. – С.781-793.

6. Тесленок І.М. Оцінка ринкової влади виробників на світовому ринку первинного алюмінію // Науково-виробничий журнал „Держава та регіони Серія: Економіка та підприємництво” - 2008р. - № 1. - С.176-179.


Членство в організаціях: профсоюзна організація університету з 2001 р.

Участь у конференціях:

22-23 квітня 2007 р., науково-технічна конференція «Тиждень науки», ЗНТУ, тема доповіді «Роль логистических посредников в системе субъектов инфраструктуры товарных рынков»;

22-23 квітня 2008 р., науково-технічна конференція «Тиждень науки», ЗНТУ, тема доповіді «Эффективное управление товарными потоками»;

Іноземні мови: рідна мова – російська, українська; англійська мова – вільне володіння.
еще рефераты
Еще работы по разное