Реферат: Ву оцінку порівняно з 9 місяцями 2011 року на 1 пункт І посіла 18 місце, проте покращила свої позиції порівняно з 2010 роком на 1 пункт (за 2010 рік 20 місце)Аналіз оцінки результатів діяльності Донецької облдержадміністрації за 2011 рік


За усіма сферами соціально-економічного розвитку регіонів України за 2011 рік Донецька область погіршила рейтингову оцінку порівняно з 9 місяцями 2011 року на 1 пункт і посіла 18 місце, проте покращила свої позиції порівняно з 2010 роком на 1 пункт (за 2010 рік – 20 місце).

Негативно на загальну оцінку діяльності облдержадміністрації вплинули показники за напрямом «Державні фінанси», (19 місце), «Споживчий ринок» (19), «Житлово-комунальне господарство» (24), «Освіта та охорона здоров’я» (24), «Рівень злочинності» (18), «Екологія» (24 місце).

Позитивно вплинули на загальну оцінку діяльності облдержадміністрації показники за напрямом «Економічний розвиток» (^ 2 місце), «Підтримка бізнесу» (5) та «Населення та ринок праці» (7).

Аналіз показників за напрямом «Економічний розвиток» свідчить про те, що область, залишаючись експортоорієнтованим промисловим регіоном країни, займає перше місце серед регіонів України по індексу фізичного обсягу валового регіонального продукту, індексу продукції будівництва, друге місце - по обсягу реалізованої промислової продукції, покриттю експортом імпорту.

Найнижчим залишається рівень оплати за спожиту електроенергію (94,8% – 26-27 місце) і природний газ (60,4% – 26 місце).

При цьому високий рівень урбанізації області пояснює низький у порівнянні з іншими регіонами України обсяг виробництва продукції сільського господарства у розрахунку на одиницю населення (1341 грн. – 24 місце).

Місце області за напрямом «Інвестиційна, наукова та інноваційна діяльність» знизилось на 6 пунктів в порівнянні з 9 місяцями 2011 року (9 місяців 2011 року – 6 місце) за рахунок низької частки інноваційно активних підприємств у загальній кількості промислових підприємств – 10,6% - 23 місце (по Україні – 13,8%) та низької частки реалізованої інноваційної продукції в загальному обсязі реалізованої промислової продукції – 1,9% - 19 місце (по Україні – 3,8%).

Проте за показником «Питома вага освоєних та впроваджених наукових та науково-технічних розробок у загальній кількості виконаних наукових робіт» область займає 4 місце (75,2% проти 68,9% по Україні).

Незмінним у порівнянні з 9 місяцями 2011 року залишається місце регіону за напрямом «Державні фінанси». Регіон займає 4 місце за обсягом податкових надходжень до місцевих бюджетів у розрахунку на одиницю населення та 6 місце – за рівнем виконання доходів загального фонду місцевих бюджетів.

Разом з тим, у області залишається високим темп зростання заборгованості із сплати єдиного внеску (26 місце), недостатньо високим обсяг витрат місцевих бюджетів в галузі «Культура та мистецтво» у розрахунку на душу населення (24 місце) та темп зменшення заборгованості із страхових внесків економічно активних платників до Пенсійного фонду України (20 місце).

За напрямом «Підтримка бізнесу» регіон зайняв 5 місце.

У сфері розвитку підприємницької діяльності у 2011 році порівняно з 2010 роком спостерігались наступні тенденції:

обсяг фактично профінансованих із місцевих бюджетів коштів на часткове відшкодування відсоткових ставок за кредитами, залученими суб’єктами малого і середнього підприємництва для реалізації інвестиційних проектів, до запланованих на зазначену мету становив 100% (1-6 місце);

кількість створених нових робочих місць на малих та середніх підприємствах, що отримали фінансову допомогу з місцевих бюджетів на часткове відшкодування відсоткових ставок за кредитами, залученими суб’єктами малого і середнього підприємництва для реалізації інвестиційних проектів до загальної кількості створених нових робочих місць на таких підприємствах становила 100% (1-9 місце);

кількість об’єктів інфраструктури підтримки малого та середнього підприємництва (бізнес-центрів, бізнес-інкубаторів, фондів підтримки підприємництва) збільшилась на 10,8% (11 місце) або на 4 одиниці (13 місце);

площа земельних ділянок, наданих під будівництво інфраструктурних об’єктів, у розрахунку на одиницю населення склала 0,93 кв. м. (16 місце), що більше показника 2010 року у 1,2 рази.

За напрямом «Споживчий ринок» область поліпшила свої позиції, піднявшись з 21 на 19 місце. При цьому, індекси споживчих цін на продукти харчування (102,2% – 25 місце) та на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива (112,5% - 24 місце) перевищили середні по Україні (100,7% та 111,0%, відповідно).

Водночас абсолютний приріст обсягу обороту роздрібної торгівлі у розрахунку на одиницю населення у 2011 році становив 1768,4 грн. (8 місце), що у 3,2 рази більше ніж у 2010 році та на 3,8% більше середньоукраїнського показника (1703,7 грн.).

Покращилось місце області на 8 пунктів порівняно з 9 місяцями 2011 року за напрямом «Населення та ринок праці». Позитивно на зайняте місце вплинуло зростання реальної заробітної плати (2 місце), зниження заборгованості з виплати заробітної плати (3 місце) і незначна питома вага штатних працівників, які мають нарахування в межах мінімальної заробітної плати (6-10 місце).

Високий рівень смертності (особливо чоловіків у працездатному віці) і низький рівень народжуваності, прогресуючий процес старіння населення свідчать про те, що демографічна ситуація залишається складною. Про це свідчить зниження чисельності населення до початку року на 0,67% (22 місце).

За напрямом «Житлово-комунальне господарство» область знизила свої позиції в порівнянні з 9 місяцями 2011 року на 7 пунктів (за 9 місяців 2011 року – 17 місце) і посіла 24 місце. За показником «Обсяг введеного в експлуатацію житла у розрахунку на 10 тис. населення» область зайняла 25 місце (обсяг введеного в експлуатацію житла у 2011 році порівняно з 2010 роком зменшився на 4,2 кв. м).

Крім того, низькі місця область отримала за наступними показниками:

питома вага протяжності водопровідних мереж, що перебувають у ветхому та аварійному стані, до загальної протяжності таких мереж – 49,8% в 2010 році (24 місце);

питома вага протяжності каналізаційних мереж, що перебувають у ветхому та аварійному стані – 50,0% у 2010 році (25 місце);

питома вага населення, яке проживає у ветхих та аварійних житлових будинках – 0,47% у 2010 році (26 місце), що більше за середньоукраїнську (0,28%);

питома вага сімей, що отримують субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг – 11,0% (25 місце).

Позитивним фактом є невисоке співвідношення середнього розміру нарахувань за житлово-комунальні послуги на одного власника особового рахунку до призначеної місячної пенсії – 30,7% (4 місце) та співвідношення середнього розміру нарахувань за житлово-комунальні послуги на одного власника особового рахунку до середньомісячної заробітної плати – 13,2% (4 місце).

За напрямом «Освіта та охорона здоров’я» область посіла 24 місце за рахунок низьких позицій за показниками «Планова ємність амбулаторно-поліклінічних закладів» (23 місця), «Кількість сільських населених пунктів із чисельністю населення до 1000 жителів, у яких розташовані фельдшерсько-акушерські пункти (19 місце) і «Кількість потерпілих на виробництві із утратою працездатності на 1 робочий день і більше та із смертельним наслідком у розрахунку на 1000 працюючих» (27 місце).

При цьому область посідає 4-5 місце за охопленням дітей дошкільного віку дошкільною освітою.

^ Рівень злочинності характеризується більш високим, ніж в інших областях кількістю зареєстрованих злочинів на 10 тис. населення – 137,4 (22 місце) і відносно невисокою питомою вагою злочинів, скоєних неповнолітніми – 5,4% (8 місце). За цим напрямком область не змінила своє рейтингове місце в порівнянні з 9 місяцями 2011 року і посіла 18 місце.

За напрямом «Екологія» область посіла 24 місце. Найбільш негативно на загальне місце вплинуло збільшення обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря від стаціонарних джерел в розрахунку на одиницю населення за підсумками 2010 року на 6,8% (по Україні – на 5,6%), що дорівнює 309,7 кг (27 місце) і є найбільшим серед регіонів (по Україні – 90,1 кг).

Крім того, обсяги скидання забруднених зворотних вод у поверхневі водні об’єкти у 2010 році зросли на 3,6% (по Україні – зменшились на 1,3%), що зумовило зайняття 22-23 місця за цим показником.

Однак, частка відходів, видалених у спеціально відведені місця чи об’єкти або спалених (без отримання енергії) у загальному обсязі утворених відходів збільшилась у 2010 році на 66,4% – 5 місце (по Україні – зменшилась на 19,6%).

еще рефераты
Еще работы по разное