Реферат: Аналіз фінансово-господарської діяльності комунального підприємства


Додаток 1 до рішення виконкому

міської ради від 14.09.2010 № 568 _

Аналіз

фінансово-господарської діяльності комунального підприємства

«Бізнес-центр «Діалог»

№ п/п

Показники

Од. вим.

І півріччя 2009 року

І півріччя 2010 року

Відхилення 2010 рік від 2009 року

(+,-), тис.грн.

Темп росту, %

1

2

3

4

5

6

7

^ Основна діяльність

1

Обсяг наданих послуг (дохід)

тис.грн.

37,6

24,3

-13,3

64,6

^ Труд та заробітна плата

1

Середньооблікова чисельність штатних працівників

чол.

3

3

-

100,0

2

Середньооблікова чисельність в еквіваленті повної зайнятості

чол.

1,5

1,5

-

100,0

3

Фонд оплати праці, всього

 тис.грн.

11,9

13,1

+1,2

110,1

4

Середньомісячна заробітна плата в еквіваленті повної зайнятості

грн.

1322,22

1455,56

+133,34

110,1

5

Заборгованість із заробітної плати

тис.грн.

-

-

-

-

^ Фінансові результати

8

Дохід (виручка ) від реалізації продукції, робіт, послуг

тис.грн.

37,6

24,3

-13,3

64,6

9

в тому числі податок на додану вартість

-"-

-

-

-

-

10

Чистий дохід від реалізації

-"-

37,6

24,3

-13,3

64,6

11

Інші операційні доходи

 

-

-

-

-

12

^ Разом чисті доходи

 

37,6

24,3

-13,3

64,6

13

Операційні витрати

 

36,6

23,3

-13,3

63,7

14

в тому числі єдиний податок

 

-

-

-

-

15

Витрати на 1 грн. чистого доходу

коп.

97,3

95,9

-1,4

98,6

16

Податок на прибуток

 

0,2

0,4

+0,2

200,0
Разом витрати
36,8

23,7

-13,1

64,4

17

^ Чистий прибуток (+), збиток (-)

 

+0,8

+0,6

-0,2

75,0


На 01.01.10

На 01.07.1018

Дебіторська заборгованість

тис.грн.

6,8

17,7

+10,9

260,3

19

Кредиторська заборгованість

тис.грн.

6,8

16,7

+9,9

245,6

20

Балансова вартість основних фондів

тис.грн.

4,0

4,0

-

100,0

21

Знос основних фондів

тис.грн.

0,7

1,1

+0,4

157,1

22

Залишкова вартість основних фондів

тис.грн.

3,3

2,9

-0,4

87,9Начальник відділу економіки та

інвестицій управління економіки В.П. Крощенко


Директор комунального підприємства

«Бізнес-центр «Діалог» О.О. Горбенко
еще рефераты
Еще работы по разное