Реферат: Зміст




Курсова робота з банківської справи

Український ринок карткових розрахунків, зокрема фізичних осіб, визначення основних проблем, що склалися та шляхів їх вирішення, аналіз перспектив розвитку.



ЗМІСТ
ВСТУП..............................................................................................................

2

РОЗДІЛ І..........................................................................................................

4

Банківська пластикова картка як інструмент розрахунків та кредитування...................................................................................................

4




1.1.

Історія виникнення та розвитку платіжних карток......................

4




1.2.

Теоретичні аспекти карткового бізнесу........................................

8




1.3.

Класифікація, види та характеристика пластикових карток................................................................................................

11

РОЗДІЛ ІІ.........................................................................................................

19

Пластикові картки для фізичних осіб, розрахунки за ними та їх облік...................................................................................................................

19




2.1.

Загальна характеристика розрахунків з використанням пластикових карток фізичними особами та їх облік....................

19




2.2.

Приклад відображення в бухгалтерському обліку операцій з використанням платіжних карток під час видачі готівки з банкомата та сплати і розподілу комісійних................................

24

РОЗДІЛ ІІІ........................................................................................................

26

Напрямки поліпшення системи розрахунків платіжними картками в Україні...........................................................................................................

26




3.1.

Перспективи розвитку ринку пластикових карток......................

26

ВИСНОВКИ.....................................................................................................

33

Список використаної літератури.....................................................................

35



ВСТУП

Розвиток технічної та економічної думки на протязі XXI сторіччя призвів до значного підвищення ефективності функціонування економіки, рівня життя людей в розвинених країнах світового співтовариства. Становлення ринкових відносин в нашій країні та інтеграція до світового співтовариства не можливе без функціонування ефективного механізму розрахунків, автоматизації банківської діяльності.

Однією з найважливіших сфер банківської діяльності від якої залежить ефективність функціонування економіки України в цілому і кожного суб’єкта підприємницької діяльності окремо, є організація безготівкових розрахунків у господарському обороті.

На Україні вже кілька років успішно функціонує Система Електронних Платежів і вона здобула високої оцінки у закордонних спеціалістів. Однак у сфері сучасних банківських послуг для населення, автоматизації банківських операцій ще невирішені проблеми, що вимагають координації спільних зусиль Національного банку України та банків.

Одним з основних напрямків діяльності Національного банку України на сьогодні є утворення Національної системи масових електронних платежів, що базуються на використанні банківських пластикових карток. Свою задачу в утворенні платіжної системи по карткам Національний банк України бачить у зменшенні об’єму готівкових грошей в обігу і тим самим при зупиненні процесу наростання грошової маси1.

1 Косіонов Л.В. Готівковий обіг в Україні: потрібні нові технології//Вісник Національного банку України – 2001-№5- стор.42.
еще рефераты
Еще работы по разное