Реферат: Керівники підприємств зобов'язані підвищувати кваліфікацію або проходити перепідготовку протягом терміну дії контракту (але не рідше одного разу на п'ять років)

Міським головам
Головам райдержадміністрацій

Головам районних рад
Головам районних у містах рад

Начальникам структурних підрозділів облдержадміністрації

Керівникам підприємствПро навчання керівників підприємств

усіх форм власності та їх заступників


Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України “Про затвердження Положення про єдиний порядок підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації керівників державних підприємств, установ і організацій” від 8 лютого 1997 року № 167, пункту 9 Положення про порядок укладання контракту з керівником підприємства, що є у загальнодержавній власності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19 березня 1993 року № 203
(ЗП України, 1993 р., ст. 121), при найманні на роботу, керівники підприємств зобов'язані підвищувати кваліфікацію або проходити перепідготовку протягом терміну дії контракту (але не рідше одного разу на п'ять років). На виконання зазначених документів з 23 по 27 квітня 2012 року у Донецькому обласному центрі перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій (далі – Центр) для керівників підприємств усіх форм власності та їх заступників проводиться навчання за професійною програмою підвищення кваліфікації.

До програми занять включені питання правового забезпечення діяльності підприємства, менеджменту, маркетингу, фінансово-економічної діяльності, підготовки інвестиційних проектів, оподаткування, енергозбереження та інші. Інформація про навчальний курс додається.

Враховуючи вищевикладене, прошу сприяти направленню до Центру на підвищення кваліфікації керівників підприємств, установ і організацій та їх заступників.


Заступник голови - керівник апарату

облдержадміністрації В.В. Фомін


Єремєєв Валерій Вікторович

(062) 338-01-00

^ КОМЕНТАР ДО КУРСУ

з підвищення кваліфікації за професійною програмою

керівників підприємств, установ і організацій та їх заступників


^ Курс призначений:
для керівників підприємств, установ і організацій всіх форм власності та їх заступників

^ Тривалість курсу:
п’ять днів

Зміст курсу:^ Загальні положення щодо юридичної відповідальності в сфері діяльності підприємств, установ і організацій

Податкова система в Україні та напрями її реформування

Законодавчі і нормативні документи з питань енергозбереження в Україні: коментарі, практика застосування

^ Енергетичний аудит, його цілі та завдання

Питання дотримання акціонерними товариствами законодавства про цінні папери

^ Основи менеджменту підприємства

Законодавче і нормативно-правове забезпечення інноваційної діяльності в Україні

^ Підготовка інвестиційних проектів

Аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства

^ Управління фінансами підприємства

Маркетинг та стратегія підприємства. Система маркетингових комунікацій

^ Питання трудового законодавства в роботі керівника підприємства

Вимоги Закону України „Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності”

Шляхи вирішення колективних трудових спорів

^ Управління персоналом


Заняття проводять висококваліфіковані фахівці-практики, фахівці управлінь та відділів облдержадміністрації, викладачі вищих навчальних закладів.

По завершенню занять видається свідоцтво встановленого зразка про підвищення кваліфікації.

Вартість підвищення кваліфікації однієї особи становить 434 грн. 67 коп. Оплата проводиться на рахунок ГУДКУ у Донецькій області, м. Донецьк, код ЄДРПОУ 24639346, МФО 834016, с/р 35426003002829.

До початку занять між Центром і підприємством укладаються договори щодо надання послуг з підвищення кваліфікації.

Заняття проводяться у приміщенні Центру (м. Донецьк, бул. Пушкіна, 32).

Про свою участь у семінарах інформуйте Центр за тел. (062) 305-52-90,
305-02-99, тел/факс (062) 334-24-57, е-mail: svl@cpk.donetsk.ua

Реєстрація слухачів з 9.00. Початок занять о 10.00.

За замовленням бронюються місця у готелі.
еще рефераты
Еще работы по разное