Реферат: Україна донецька область маріупольська міська рада начальник управління освіти нака з
УКРАЇНА

Донецька область

МАРІУПОЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА

НАЧАЛЬНИК УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ

Н А К А З

від ___________________№_________

м. МаріупольПро проведення аналізу придатних для

використання підручників і посібників

бібліотечних фондів у 2011 році


На виконання Листа Управління освіти і науки Донецької обласної державної адміністрації від 23.03.2011 року за № 01/07 – 0362 „ Про проведення аналізу придатних для використання підручників і посібників бібліотечних фондів у 2011році” та відповідно до Порядку забезпечення загальноосвітніх і професійно-технічних навчальних закладів підручниками і посібниками, затвердженого наказом Міністерства освіти України, Міністерства фінансів України, Міністерства економіки України від 24.12.1999 року за № 442/311/155, викладеного у новій редакції згідно з наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства фінансів України, Міністерства економіки України від 08.08.2001 року за № 584/372/169 (розділ 2, пункт 2.2),


НАКАЗУЮ:Керівникам загальноосвітніх навчальних закладів:

Провести впродовж квітня 2011 року аналіз бібліотечних фондів підручників, придатних для використання у 2011-2012 навчальному році учнями 1-11 класів (додаток 1).

Термін до 03.05.2011р.

Дотримуватися переліку навчально-методичних посібників, рекомендованих Міністерством освіти і науки України для використання у навчальному процесі (листи Міністерством освіти і науки України від 07.07.10р.№1/9-480, від 10.08.10р.№1 /9-538, від 07.12.10р. №1/9-887).

Визначити забезпеченість підручниками учнів кожного класу по кожному предмету станом на 1 вересня 2011 року з урахуванням контингенту учнів на 2011– 2012 навчальний рік (додаток 1).

Термін до 03.05.2011р.

Взяти до уваги, що згідно з листом управління освіти і науки Донецької обласної державної адміністрації від 23.03.2011р. № 01/07-0362 «Про проведення аналізу придатних для використання підручників і посібників бібліотечних фондів у 2011 році»:

Учителі, які в наступному навчальному році викладатимуть предмети навчального плану державною мовою, не можуть бути забезпечені підручниками.

Підручники та посібники для 1 – 4 класів, які видані у 2001 – 2010 роках, використовуються у навчальному процесі; в 10-11 класах у навчально-виховному процесі можуть використовуватись підручники і посібники, які видали в 1997-2011 роках.

Під час аналізу та визначення забезпеченості учнів в кожному навчальному закладі з кожного предмету враховувати підручники, які надходили до закладів з альтернативних джерел.

Протягом навчального року

Надати звіт за результатами аналізу придатних для використання підручників та звіт про забезпеченість підручниками учнів станом на 1.09.2011 року до МНМЦ управління освіти за формами (додаток 1, 2).

Термін до 03.05.2011р.

Директору міського науково – методичного центру (Кустенко):

Дотримуватись даних про забезпеченість, потребу та аналіз придатних для використання підручників і посібників бібліотечних фондів при формуванні замовлень на навчальну літературу на 2011-2012 навчальний рік, при розподілі та перерозподілі підручників між навчальними закладами у зв’язку зі змінами контингентів учнів.

Термін до 01.11.2011 р.

Надати інформацію про проведення аналізу придатних для використання підручників і посібників бібліотечних фондів для співбесіди, яка відбудеться в управлінні освіти і науки Донецької обласної державної адміністрації (к.212).

Термін 17.05.2011 р.

3. Контроль за виконанням даного наказу покласти на заступника начальника управління освіти, начальника відділу загальної середньої та дошкільної освіти Дарменко І.В.


Начальник управління З.В. Дмитрієва


Надіслано: до справи – 1, відділ загальної середньої та дошкільної освіти, НМЦ – 2, на сайт

Кустенко 34 54 33


Додаток 2 до наказу УО

від_____________ № _________

Інформація

про забезпечення підручниками учнів 1-11 класів

у НВЗ №_______ станом на 01.09.2011 р.


Клас

100% потреба

Наявність підручників

% забезпечення

необхідна кількість

Залишок

^ Україномовна школа
Основні предмети 1 кл.
Всього 1 клас
Основні предмети 2 кл.
Всього 2 клас
Основні предмети 3 кл.
Всього 3 клас
Основні предмети 4 кл.
Всього 4 кл.
Основні предмети 1- 4 кл.
Всього 1-4 кл.
Основні предмети 5 кл.
Всього 5 кл.
Основні предмети 6 кл.
Всього 6 кл.
Основні предмети 7 кл.
Всього 7 кл.
Основні предмети 8 кл.
Основні предмети 9 кл.
Всього 9 кл.
Основні предмети 5-9 кл.
Всього 5-9 кл.
Всього 10 кл.
Всього 11 кл.
Основні предмети 1- 11 кл.
^ Всього 1 - 11кл
Російськомовна школа
Всього 2 клас
Всього 3 клас
Всього 4 клас
Всього1 – 4 класи
Всього 5 клас
Всього 6 клас
Всього 7 клас
Всього 8 клас
Всього 9 кл.
Всього 5 -9 кл.
Всього 10 кл.
Всього 11 кл.
Всього 1 - 11кл.еще рефераты
Еще работы по разное