Реферат: Акт n від " " 200 р. інвентаризації алкогольних напоїв в складі готової продукції

Додаток N 4
до наказу Мінагрополітики
від 27 травня 2004 р. N 191

Підприємство ______________________________


АКТ N _______ від "___" ____________ 200_ р.
інвентаризації алкогольних напоїв в складі готової продукції


на "___" ____________ 200_ р. в ____________________________, проведеної на підставі наказу (розпорядження)

від "___" ____________ 200_ р. N ______


При інвентаризації встановлено наступне:


Найменування продукції

Кількість пляшок по місткостях

Місткість пляшок,

л

Залишок за бухгалтерськими даними,

шт.

Фактичні залишки,

шт.

Фактичні втрати (гр. 3 - гр. 4),

шт.

Втрати за нормою,

шт.

Результат
Нестача

Надлишки
в межах норми,

шт.

наднормативна нестача,

шт.

шт.
1

2

3

4

5

6

7

8

9

Голова комісії ____________________________

Члени комісії ___________________________

___________________________


Матеріальні цінності перевірені в моїй присутності та прийняті на відповідальне збереження

______________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

___________________
(підпис)
Бухгалтер

__________________________
(підпис, прізвище, ім'я, по батькові)
Начальник цеху

_________________________
(підпис, прізвище, ім'я, по батькові)


Рішення комісії ____________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________

Розпорядження керівника підприємства ________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________
(підпис)


зворотна сторона Акта інвентаризації


^ Розрахунок норм втрат


Найменування

продукції

Надходження,

шт.

Витрати,

шт.

Оборот
гр. 2 + гр. 3

Норма втрат,

%

Норма

гр. 4 х гр. 5,

шт.

2
шт.

1

2

3

4

5

6
Бухгалтер

_______________________________________
(підпис, прізвище, ім'я, по батькові)

Ознайомлений

___________________________________________________
(підпис матеріально-відповідальної особи, прізвище, ім'я, по батькові)Пояснення
щодо заповнення Акта інвентаризації алкогольних напоїв в складі готової продукції


Акт інвентаризації алкогольних напоїв в складі готової продукції застосовується як первинний обліковий документ при інвентаризації алкогольних напоїв в місцях їх зберігання на виробництві. Інвентаризація проводиться на складі готової продукції комісією підприємства та в присутності завідуючого складом на 1 число кожного місяця.


1. У графі 1 - вказується перелік найменувань продукції, що знаходиться в складі готової продукції на момент інвентаризації.

2. У графі 2 - вказується місткість пляшок по найменуванню продукції.

3. У графі 3 - вказується залишок пляшок з готовою продукцією по найменуванню за книжними даними.

4. У графі 4 - вказується залишок пляшок з готовою продукцією по найменуванню по факту.

5. У графі 5 - вказуються фактичні втрати, які визначаються як різниця між залишком за бухгалтерськими даними та фактичною наявністю готової продукції.

6. У графі 6 - вказуються втрати, які встановлені при збереженні готової продукції Нормами втрат спирту етилового і готової продукції в лікеро-горілчаному виробництві, затвердженими наказом від 31.03.2000 N 30 Комітету України з монополії на виробництво та обіг спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів і зареєстрованими в Мін'юсті України від 20.04.2000 за NN 234/4455 та 235/4456.

7. У графах 7, 8, 9 вказується кількість втрат готової продукції в межах норм, наднормативна нестача та надлишки.


На зворотній стороні Акта інвентаризації проводиться розрахунок норм втрат.
еще рефераты
Еще работы по разное