Реферат: Чи враховується у графі 4 таблиці 3 додатка ам до Податкової декларації з податку на прибуток підприємства вартість поліпшень основних засобів, здійснених у Ікварталі 2011 року


Чи враховується у графі 4 таблиці 3 додатка АМ до Податкової декларації з податку на прибуток підприємства вартість поліпшень основних засобів, здійснених у І кварталі 2011 року?


Відповідь: Відповідно до пп.8.7.1 п.8.7 ст.8 Закону України від 28.12.1994р. №334/94-ВР "Про оподаткування прибутку підприємств", діє до 01.04.2011, (далі – Закон №334) платники податку мали право протягом звітного періоду віднести до валових витрат будь-які витрати, пов'язані з поліпшенням основних фондів, що підлягали амортизації, у тому числі витрати на поліпшення орендованих основних фондів, у сумі, що не перевищує 10 відсотків сукупної балансової вартості всіх груп основних фондів станом на початок такого звітного періоду. Пунктом 2 підрозд.4 р. ХХ "Перехідні положення" Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року №2755-VI (далі - ПКУ) з дати набрання чинності розділом III ПКУ (01.04.2011) платники податку на прибуток підприємств складають наростаючим підсумком та подають декларацію з податку на прибуток за такі звітні податкові періоди: другий квартал, другий і третій квартали та другий - четвертий квартали 2011 року. Відповідно до п.146.12 ст.146 ПКУ сума витрат, що пов'язана з ремонтом та поліпшенням об'єктів основних засобів, у тому числі орендованих, у розмірі, що не перевищує 10 відсотків сукупної балансової вартості всіх груп основних засобів на початок звітного року, відноситься до витрат того звітного податкового періоду, в якому такі ремонт та поліпшення були здійснені.

Таким чином, при обчисленні об’єкта оподаткування за звітні податкові періоди: другий квартал, другий і третій квартали та другий - четвертий квартали 2011 року у складі витрат не враховується 10 відсотковий ліміт витрат на поліпшення основних засобів, включений до складу валових витрат у І кварталі відповідно до норм Закону №334. При цьому за звітні податкові періоди: другий квартал, другий і третій квартали та другий - четвертий квартали 2011 року, у таблиці 3 додатка АМ до Податкової декларації з податку на прибуток підприємства, форма якої затверджена наказом ДПА України від 28.02.2011 №144, у графі 2 таблиці 3 додатка АМ "Балансова вартість на початок звітного (податкового) року" відображається балансова вартість всіх груп основних засобів на початок 2011 року, у графі 3 таблиці 3 додатка АМ "Сума ліміту (10 %) поліпшень на звітний (податковий) рік" зазначається сума ліміту (10 %) поліпшень, що залишилась невикористаною станом на 01.04.2011, у графі 4 додатка АМ "Фактичні обсяги поліпшень за звітний (податковий) період " відображаються фактичні обсяги поліпшень основних засобів, проведених після 01.04.2011 року, тобто без врахування фактичних обсягів поліпшень, здійснених у І кварталі 2011 року. Разом із додатком АМ до декларації в цьому випадку платник податку має надати пояснення із зазначенням сум 10 відсоткового ліміту витрат на поліпшення основних засобів, включеного до складу валових витрат у І кварталі відповідно до норм Закону №334 та фактичних обсягів поліпшень, здійснених у І кварталі 2011 року.

ДПІ у Святошинському районі м. Києва
еще рефераты
Еще работы по разное