Реферат: Довідка про відсутність заборгованості із сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та страхових коштів до Пенсійного фонду України І фондів соціального страхування


“Додаток 4

до Порядку взяття на облік та

зняття з обліку в органах

Пенсійного фонду України

платників єдиного внеску

на загальнообов'язкове державне

соціальне страхування

№ _______ “___”__________ 20__ року

(номер та дата реєстрації довідки)
ДОВІДКА

про відсутність заборгованості із сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та страхових

коштів до Пенсійного фонду України і фондів соціального страхування

__________________________________________________________________

(найменування органу Пенсійного фонду України, в якому платник перебуває на обліку)

повідомляє, що у зв'язку з прийняттям рішення про ____________________

_________________________________________________________________,

(ліквідацію, реорганізацію юридичної особи, припинення

підприємницької діяльності фізичною особою (потрібне вказати))

про що до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців внесено запис "__" ________ 20__ року,

-------------------------------

платником єдиного внеску | | | | | | | | | | |

-------------------------------

(ідентифікаційний код за ЄДРПОУ /реєстраційний номер платника єдиного внеску /реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків або номер та серія паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні або інші переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, офіційно повідомили про це відповідні органи державної влади та мають відмітку у паспорті) (потрібне підкреслити))

__________________________________________________________________

(повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи)

__________________________________________________________________

(місцезнаходження, місце проживання)

проведені остаточні розрахунки щодо платежів, стосовно яких контролюючими органами є органи Пенсійного фонду України.

Станом на дату реєстрації цієї довідки у платника відсутня заборгованість зі сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування.

Відсутня заборгованість по платежах до фондів соціального страхування:

За даними Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності _____________________________________________________

(номер та дата довідки Фонду або відмітка про відсутність довідки)

__________________________________________________________________

За даними Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття ____________________________________


__________________________________________________________________

(номер та дата довідки Фонду або відмітка про відсутність довідки)

_____________________________________________________________________

За даними Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України ________________________

_____________________________________________________________________

(номер та дата довідки Фонду або відмітка про відсутність довідки)


Довідка видана для проведення державної реєстрації припинення платника єдиного внеску та дійсна протягом тридцяти календарних днів від дати її реєстрації.


Начальник управління

Пенсійного фонду України

_________________________________ __________ __________________

(у районі, місті, районі в місті) (підпис) (П.І.Б.)


М.П.


Додаток 6

до Порядку взяття на облік та

зняття з обліку в органах

Пенсійного фонду України

платників єдиного внеску

на загальнообов'язкове державне

соціальне страхування


"__" ________ 20__ року N _______ ___________________________________

(найменування органу, до якого подається

повідомлення)

____________________________

(місцезнаходження)


^ Рішення про відмову в видачі довідки

про відсутність заборгованості із сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та страхових коштів до Пенсійного фонду України і фондів соціального страхування


У зв'язку з _____________________________________________

(причина)

-------------------------------

платника єдиного внеску | | | | | | | | | | |

-------------------------------

(ідентифікаційний код за ЄДРПОУ /реєстраційний номер платника єдиного внеску /реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків або номер та серія паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні або інші переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, офіційно повідомили про це відповідні органи державної влади та мають відмітку у паспорті) (потрібне підкреслити))


__________________________________________________________________

(повне найменування або прізвище, ім'я, по батькові для фізичної особи)

__________________________________________________________________

(місцезнаходження (місце проживання))

__________________________________________________________________

(найменування органу державної податкової служби)

повідомляє, що платник єдиного внеску має такі суми заборгованості зі сплати платежів, контроль за справлянням яких здійснюють органи Пенсійного фонду України:№ з/п

Вид платежу

Сума усього,

грн.


У тому числі

борг за платежами

штрафні санкції

пеняУсього


Грошові зобов'язання, щодо яких проводиться адміністративне або судове оскарження:


№ з/п

Вид платежу

Сума усього,

грн.


У тому числі

борг за платежами

штрафні санкції

пеняУсього


Платник має заборгованість перед фондами соціального страхування:


За даними Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності _____________________________________________________

(номер та дата довідки Фонду або відмітка про відсутність довідки)

__________________________________________________________________

(вид платежу та сума боргу)

_____________________________________________________________________________

За даними Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття ____________________________________


__________________________________________________________________

(номер та дата довідки Фонду або відмітка про відсутність довідки)

_____________________________________________________________________

(вид платежу та сума боргу)

_____________________________________________________________________________

За даними Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України ________________________

_____________________________________________________________________

(номер та дата довідки Фонду або відмітка про відсутність довідки)

_____________________________________________________________________________

(вид платежу та сума боргу)

_____________________________________________________________________________


Начальник управління

^ Пенсійного фонду України

_________________________________ __________ __________________

(у районі, місті, районі в місті) (підпис) (П.І.Б.)


М.П.


Додаток 7

до Порядку взяття на облік та

зняття з обліку в органах

Пенсійного фонду України

платників єдиного внеску

на загальнообов'язкове державне

соціальне страхування


Повідомлення

про заперечення здійснення спрощеної процедури

державної реєстрації припинення юридичної особи чи підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця

__________________________________________________________________

(найменування органу Пенсійного фонду України, в якому платник перебуває на обліку)


заперечує щодо проведення спрощеної процедури припинення

-------------------------------

платника єдиного внеску | | | | | | | | | | |

-------------------------------

(ідентифікаційний код за ЄДРПОУ /реєстраційний номер платника єдиного внеску /реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків або номер та серія паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні або інші переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, офіційно повідомили про це відповідні органи державної влади та мають відмітку у паспорті) (потрібне підкреслити))


__________________________________________________________________

(повне найменування або прізвище, ім'я, по батькові для фізичної особи)

__________________________________________________________________

(місцезнаходження (місце проживання))


З таких причин:


наявність боргу по платежах до Пенсійного фонду

України та єдиному внеску


відсутність можливості у органу Пенсійного

фонду України пересвідчитись у повноті, своєчасності,

достовірності нарахування та сплати платежів, контроль

за справлянням яких здійснюють органи Пенсійного

фонду України, шляхом проведення документальної

позапланової перевірки платника, стосовно якого

розпочато спрощену процедуру припинення


наявність судових спорів між платником та

органом Пенсійного фонду України чи кримінальних

справ за фактами умисного ухилення від сплати

єдиного внеску та/або внесків на загальнообов’язкове

державне соціальне страхування


інші заперечення в межах повноважень

органів Пенсійного фонду України ___________________

_________________________________________________


Необхідне позначити знаком "v" або "+".


Начальник управління

Пенсійного фонду України

_________________________________ __________ __________________

(у районі, місті, районі в місті) (підпис) (П.І.Б.)


М.П.».
еще рефераты
Еще работы по разное