Реферат: Садівська сільська рада шахтарського району виконавчий комітет рішення

УКРАЇНА
САДІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА ШАХТАРСЬКОГО РАЙОНУ ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ РІШЕННЯ

від 14.03.2012 № 15

с.Садове


Про затвердження тарифів

на послуги з водопостачання

та водовідведення, що надаються

ТОВ„СЕНС 2010”


Розглянувши лист ТОВ «СЕНС 2010» про затвердження тарифів на послуги з водопостачання та водовідведення для населення, бюджетних та інших організацій від 30.01.2012 року, відповідно до статті 28 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, статтей 7, 14 Закону України „Про житлово- комунальні послуги”, Закону України „Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”, Указу Президента України „Про Концепцію ціноутворення у сфері житлово- комунальних послуг” від 28.12.2007 № 1324/2007, Постанови Кабінету Міністрів України від 12.07.2006 № 959 „Про затвердження Порядку формування тарифів на послуги з централізованого водопостачання та водовідведення”, виконком сільської ради

ВИРІШИВ:

1. Затвердити тарифи на послуги з водопостачання та водовідведення, що надаються ТОВ„СЕНС 2010”, згідно з додатком 1.

2. Коригування тарифів на послуги з водопостачання та водовідведення, що надаються ТОВ „СЕНС 2010”, здійснюється у разі зміни цін на енергоносії, розміру ресурсних платежів та мінімальної заробітної плати, виходячи з фактичних даних на кінець кварталу, відповідно до постанови Кабінету Міністрів

України від 12.07.2006 № 959 „Про затвердження Порядку формування тарифів на послуги з централізованого водопостачання та водовідведення”. Право коригування тарифів надається директору ТОВ „СЕНС 2010” з обов’язковим погодженням з постійною профільною комісією.


2

3. Виконкому Садівської сільської ради проводити відстеження результативності регуляторного впливу відповідно до Методики проведення

аналізу впливу регуляторного акта, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 № 308.

4. Оприлюднити рішення виконкому Садівської сільської ради „Про затвердження тарифів на послуги з водопостачання та водовідведення, що надаються ТОВ „СЕНС 2010” .

5. Рішення набуває чинності з моменту прийняття рішення виконкому Садівської сільської ради „Про затвердження тарифів на послуги з водопостачання та водовідведення, що надаються ТОВ „СЕНС 2010”.

6. Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою.


Сільський голова І.В.Єрмоленко


3

ЗАТВЕРДЖЕНО:

рішенням виконавчого

комітету від 14.03.2012 № 15


ТАРИФИ

на послуги з водопостачання та водовідведення, що надаються комунальним підприємством „ТОВ СЕНС 2010” по Садівській сільській раді.


с.СадовеВиди послуг

Без ПДВ,грн../м3

З ПДВ, грн../м3

1.

Водопостачання для населення

2,04

2,45

2.

Водовідведення для населення

1,55

1,86

3.

Водопостачання для бюджетних організацій

2,41

2,89

4.

Водовідведення для бюджетних організацій

1,82

2,18

5.

Водопостачання для інших організацій

2,58

3,10

6.

Водовідведення для інших організацій

1,975

2,37


с.МолодецькеВиди послуг

Без ПДВ,грн../м3

З ПДВ, грн../м3

1.

Водопостачання для населення

2,44

2,93

2.

Водовідведення для населення

1,89

2,27

3.

Водопостачання для бюджетних організацій

2,875

3,45

4.

Водовідведення для бюджетних організацій

2,25

2,70

5.

Водопостачання для інших організацій

3,10

3,72

6.

Водовідведення для інших організацій

2,40

2,88


Примітки:

1.Тарифи згідно з пп. 1.1 застосовуються також:

- для мешканців гуртожитків підприємств, організацій, учбових закладів, спецконтингенту житлової зони установ по виконанню покарань державного Департаменту України з питань виконання покарань;

- для об”єднань співвласників багатоповерхових будинків, житлово- будівельних кооперативів, молодіжних житлових комплексів (в обсягах для населення).


2. Тарифи на послуги з водопостачання та водовідведення встановлено з урахуванням подачі води цілодобово чи за графіком, який затверджується органом місцевого самоврядування чи погоджується з санітарно- епідеміологічною станцією відповідної категорії.

3. Оплата споживачами послуг з водопостачання здійснюється за фактично спожиту воду згідно з показниками приладів обліку, при відсутності приладів обліку – згідно з нормами споживання, затвердженими виконавчим комітетом сільської ради.

4. Оплата споживачами послуг з водовідведення здійснюється виходячи з обсягу спожитої холодної води.


Секретар виконкому О.А.Ворушило


10.02.2012


Постійна мандатна комісія з питань

депутатської діяльності, законності та

правопорядку

голові Мішукову В.А.


На виконання розділу УІ Закону України „Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності” щодо здійснення державної регуляторної політики органами та посадовими особами місцевого самоврядування, направляємо Вам наступні документи для узгодження:

Проект регуляторного акту „Про затвердження тарифів за послуги з водопостачання та водовідведення, що надаються ТОВ „СЕНС 2010”.

Копія про повідомлення в міськрайонній газеті „Знамя Побєди” про оприлюднення проектів з метою одержання зауважень і пропозицій.

Проект регуляторного акту „Про затвердження тарифів за послуги з водопостачання та водовідведення, що надаються ТОВ „СЕНС 2010” з відповідним аналізом регуляторного впливу розміщений в мережі Інтернет 08.02.2012 за адресою: sadovka11.narod.ru.

Проект регуляторного акту внесено до плану діяльності виконавчого комітету Садівської сільської ради на 2012 рік .


Сільський голова І.В.Єрмоленко
УКРАЇНА


^ САДІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА ШАХТАРСЬКОГО РАЙОНУ


П Р О Т О К О Л


№ 13


засідання постійної мандатної комісії, з питань депутатської

діяльності, законності та правопорядку


12.03.2012

с. Садове


Голова комісії - МІШУКОВ В.А.

Секретар комісії - ІВОНІНА Т.П.

Члени комісії - МАРТИНОВ Г.Ю.

- АБРАМОВА Л.О.

- ТУМАНОВ М.С.


У засіданні комісії приймають участь:


Єрмоленко І.В. – сільський голова Садівської сільської ради


Ворушило О.А. – секретар Садівської сільської ради


Полюх Є.П. - головний бухгалтер Садівської сільської ради


Кеба Ю.О. – юрист Садівської сільської ради


^ ПОРЯДОК ДЕННИЙ :


1. Розгляд проекту регуляторного акта „Про затвердження тарифів за послуги з водопостачання та водовідведення, що надаються ТОВ „СЕНС 2010”


1. С Л У Х А Л И : Розгляд проекту регуляторного акта „Про затвердження тарифів за послуги з водопостачання та водовідведення, що надаються ТОВ „СЕНС 2010”.


ІНФОРМАЦІЯ : Єрмоленка І.В. – Садівського сільського голови.

В обговорюванні брали участь: Полюх Є.П. – головний бухгалтер Садівської сільської ради.


ВИРІШИЛА:

1. Наданий проект регуляторного акта „Про затвердження тарифів за послуги з водопостачання та водовідведення, що надаються ТОВ „СЕНС 2010” визнати таким, що відповідає вимогам Закону України „Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”.

2. Затвердити висновок комісії ( додається).


Голова комісії В.А.Мішуков


Секретар комісії Т.П.Івоніна


ВИСНОВОК


постійної мандатної комісії, з питань депутатської діяльності, законності та правопорядку щодо відповідності проекту регуляторного акта „Про затвердження тарифів за послуги з водопостачання та водовідведення, що надаються ТОВ „СЕНС 2010” вимогам Закону України „Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”.

^ Проект регуляторного акта містить обгрунтування необхідності прийняття регуляторного акта- рішення виконавчого комітету Садівської сільської ради „Про затвердження тарифів за послуги з водопостачання та водовідведення, що надаються ТОВ „СЕНС 2010” та складено відповідно до вимог ст. 4, 8 Закону України „Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”. Документ містить аналіз регуляторного впливу рішення Садівської сільської ради „Про затвердження тарифів за послуги з водопостачання та водовідведення, що надаються ТОВ „СЕНС 2010”, а саме:

^ 1. Визначає та аналізує проблеми, які пропонується розв”язати шляхом впровадження регуляторного акту.

У зв”язку з передачею Садівською сільською радою об’єктів комунальної власності на обслуговування та експлуатацію ТОВ «СЕНС 2010» (рішення Садівської сільської ради від 08.11.2011 № 6/11-161 „Про затвердження результатів проведення конкурсу на надання житлово – комунальних послуг по обслуговуванню та експлуатації об'єктів комунальної власності”). У зв'язку з тим, що було розірвано договір на надання житлово – комунальних послуг з ТОВ «ШРСКП» виникла необхідність затвердити тарифи на послуги з водопостачання та водовідведення ТОВ «СЕНС 2010».


^ 2. Визначена мета державного регулювання

- забезпечення сталого та якісного водопостачання та водовідведення території сільської ради; реалізація державної політики у сфері комунальних послуг; уникнення витрат з місцевого бюджету на дотацію по різниці в тарифах за надані послуги населенню; стабілізація фінансово- економічного стану підприємства; впровадження новітніх та енергозберігаючих технологій; ефективна експлуатація і своєчасний ремонт мереж водопостачання; скорочення втрат води; забезпечення своєчасних розрахунків за спожиті енергоносії; забезпечення своєчасної виплати заробітної плати робітникам.


^ 3. Визначені альтернативні способи досягнення зазначених цілей

В якості альтернативи до запровадженого регулювання можливо розглянути ситуацію, коли тарифи не будуть затверджені. У даному випадку це приведе до погіршення технічного стану об’єктів водопостачання та водовідведення, а це в свою чергу, ставить під загрозу водопостачання населення. Дана альтернатива є неприйнятною.


Тому вирішення проблеми можливо лише у разі затвердження тарифів на послуги ТОВ «СЕНС 2010» з водопостачання та водовідведення.


^ 4. Визначений механізм, який пропонується застосувати для розв”язання проблеми, заходи.

Проектом рішення передбачається коригування тарифів на послуги з водопостачання відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 12.07.2006 № 959 „Про затвердження Порядку формування тарифів на послуги з централізованого водопостачання та водовідведення”, у разі зміни цін на енергоносії, розміру ресурсних платежів та розміру мінімальної заробітної плати.

Надається право затверджувати розрахунок та розмір скоригованих тарифів директору ТОВ „СЕНС 2010” з обов”язковим погодженням з постійною мандатною комісією, з питань депутатської діяльності, законності та правопорядку Садівської сільської ради.

Це дозволить застосувати ТОВ „СЕНС 2010” беззбиткові тарифи на послуги з водопостачання та водовідведення.


^ 5. Обгрунтовані можливості досягнення зазначених цілей у разі прийняття регуляторного акта.

Запропоновані тарифи нададуть змогу забезпечити стабільну роботу підприємства, своєчасно сплачувати податки до бюджету, а також розраховуватись за енергоносії, покращити технічний стан виробництва, позитивно вплинути на якість послуг, що надаються підприємством.


^ 6. Визначені очікувані результати прийняття регуляторного акта.

Прийняття рішення виконавчим комітетом Садівської сільської ради визначено із застосуванням методу аналізу вигод та витрат.

Вигоди.

Реалізація рішення по затвердженню тарифів на послуги з водопостачання та водовідведення повинна забезпечити стале водопостачання території сільської ради, своєчасні розрахунки за енергоносії, податки та обов”язкові платежі, покращити якість надання послуг, впровадження новітніх та енергозберігаючих технологій, своєчасний ремонт мереж водопостачання, своєчасну виплату заробітної плати та стабілізувати фінансовий стан ТОВ „СЕНС 2010”.

Витрати.

Передбачається частково привести у відповідність витрати та доходи від надання послуг з водопостачання та водовідведення.

Відбуватиметься збільшення вартості послуг для запропонованих категорій споживачів.


^ 7. Визначається строк дії регуляторного акта.

Буде залежати від змін в законодавстві та економічного стану підприємства, тому що чинним законодавством не передбачено термін дії законодавчих актів,


відповідно до яких вводиться державне регулювання тарифів на зазначені послуги.


^ 8. Визначені соціально- економічні наслідки передбачених заходів.

Дозволить частково стабілізувати фінансовий стан ТОВ „СЕНС 2010”, покращити якість надання послуг з водопостачання та водовідведення та технічний стан виробництва.


^ 9. Відстежено результативність регуляторного акта.

Буде здійснюватись шляхом аналізу вартісних та кількісних показників по наданню послуг з водопостачання.


Голова комісії В.А.Мішуков


Секретар комісії Т.П.Івоніна


АНАЛІЗ

регуляторного впливу рішення Садівської сільської ради «Про затвердження тарифів на послуги з водопостачання та водовідведення, що надаються

ТОВ„Сенс 2010”


^ 1. Визначає проблеми та її аналіз.

У зв”язку з передачею Садівською сільською радою об’єктів комунальної власності на обслуговування та експлуатацію ТОВ «СЕНС 2010» (рішення Садівської сільської ради від 08.11.2011 № 6/11-161 „Про затвердження результатів проведення конкурсу на надання житлово – комунальних послуг по обслуговуванню та експлуатації об'єктів комунальної власності”). У зв'язку з тим, що було розірвано договір на надання житлово – комунальних послуг з ТОВ «ШРСКП» виникла необхідність затвердити тарифи на послуги з водопостачання та водовідведення ТОВ «СЕНС 2010».

Одним із основних видів діяльності ТОВ «СЕНС2010» є постачання питної води населенню.

Згідно до розрахунків підприємства є економічно обґрунтованими слідуючі тарифи:

с.СадовеВиди послуг

Без ПДВ,грн../м3

З ПДВ, грн../м3

1.

Водопостачання для населення

2,04

2,45

2.

Водовідведення для населення

1,55

1,86

3.

Водопостачання для бюджетних організацій

2,41

2,89

4.

Водовідведення для бюджетних організацій

1,82

2,18

5.

Водопостачання для інших організацій

2,58

3,10

6.

Водовідведення для інших організацій

1,975

2,37


с.МолодецькеВиди послуг

Без ПДВ,грн../м3

З ПДВ, грн../м3

1.

Водопостачання для населення

2,44

2,93

2.

Водовідведення для населення

1,89

2,27

3.

Водопостачання для бюджетних організацій

2,875

3,45

4.

Водовідведення для бюджетних організацій

2,25

2,70

5.

Водопостачання для інших організацій

3,10

3,72

6.

Водовідведення для інших організацій

2,40

2,88^ 2. Мета державного регулювання

Метою впровадження рішення є забезпечення сталого та якісного водопостачання та водовідведення населення сільської ради; реалізація державної політики у сфері комунальних послуг; впровадження новітніх та енергозберігаючих технологій; ефективна експлуатація і своєчасний ремонт мереж водопостачання; скорочення втрат води; забезпечення своєчасних розрахунків за спожиті енергоносії; забезпечення своєчасної виплати заробітної плати робітникам.

Прийняття рішення спрямоване на додержання вимог статті 191 Господарського кодексу України, статті 32 Закону України „Про питну воду та питне водопостачання”, та статей 30, 31 Закону України „Про житлово- комунальні послуги”.

Згідно Закону України „Про житлово- комунальні послуги” у разі затвердження тарифів нижчими від розміру економічно обгрунтованих витрат на їх виробництво, орган, що їх затвердив, зобов’язаний відшкодувати з відповідного бюджету різницю між затвердженим розміром та економічно обгрунтованим.


^ 3. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення зазначених цілей

В якості альтернативи до запровадженого регулювання можливо розглянути ситуацію, коли тарифи не будуть затверджені. У даному випадку це приведе до погіршення технічного стану об’єктів водопостачання та водовідведення, а це в свою чергу, ставить під загрозу водопостачання населення. Дана альтернатива є неприйнятною.

Тому вирішення проблеми можливо лише у разі затвердження тарифів на послуги ТОВ «СЕНС 2010» з водопостачання та водовідведення.


^ 4. Механізм, який пропонується застосувати для розв’язання проблеми, заходи.

З метою врахування інтересів як споживача, так і ТОВ «СЕНС 2010» - забезпечення сталого надання послуг з водопостачання та водовідведення і поліпшення фінансового стану, рішенням виконавчого комітету Садівської сільської ради здійснюється державне регулювання шляхом затвердження вищевказаних тарифів на послуги з водопостачання та водовідведення для населення.

Проектом рішення передбачається затвердження тарифів на послуги з водопостачання та водовідведення відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 12.07.2006 № 959 „Про затвердження Порядку формування тарифів на послуги з централізованого водопостачання та водовідведення”, у разі зміни цін на енергоносії, розміру ресурсних платежів та розміру мінімальної заробітної плати.

Надається право затверджувати розрахунок та розмір скоригованих тарифів директору ТОВ «СЕНС2010» з обов’язковим погодженням з постійною


мандатною комісією, з питань депутатської діяльності, законності та правопорядку Садівської сільської ради.

Це дозволить застосувати ТОВ «СЕНС2010» беззбиткові тарифи на послуги з водопостачання та водовідведення і стримувати темпи росту тарифів в межах очікуваного рівня інфляції.


^ 5. Обгрунтовані можливості досягнення зазначених цілей у разі прийняття регуляторного акта.

Запропоновані тарифи нададуть змогу забезпечити стабільну роботу підприємства, своєчасно сплачувати податки до бюджету, а також розраховуватись за енергоносії, покращити технічний стан виробництва, позитивно вплинути на якість послуг, що надаються підприємством. Проте, на результативність зазначених цілей можуть вплинути такі негативні зовнішні фактори, як підвищення тарифу на електричну енергію, розміру ресурсних платежів та мінімальної заробітної плати. Але з урахуванням можливості коригування тарифів вплив вище наведених чинників мінімальний.


^ 6. Очікувані результати прийняття регуляторного акта.

Прийняття рішення виконавчим комітетом Садівської сільської ради визначено із застосуванням методу аналізу вигод та витрат.

Вигоди.

Реалізація рішення по затвердженню тарифів на послуги з водопостачання та водовідведення повинна забезпечити стале водопостачання та водовідведення населення сільської ради, своєчасні розрахунки за енергоносії, податки та обов’язкові платежі, покращити якість надання послуг, впровадження новітніх та енергозберігаючих технологій, своєчасний ремонт мереж водопостачання, своєчасну виплату заробітної плати та стабілізувати фінансовий стан ТОВ «СЕНС 2010».

Витрати.

Передбачається частково привести у відповідність витрати та доходи від надання послуг з водопостачання та водовідведення.

Відбуватиметься збільшення вартості послуг для запропонованих категорій споживачів.


^ 7. Строк дії регуляторного акта.

Термін дії даного регуляторного акту буде залежати від змін в законодавстві та економічного стану підприємства, тому що чинним законодавством не передбачено термін дії законодавчих актів, відповідно до яких вводиться державне регулювання тарифів на зазначені послуги.


^ 8. Соціально- економічні наслідки передбачених заходів.

Реалізація рішення дозволить покращити якість надання послуг з водопостачання, водовідведення та технічний стан виробництва.


^ 9. Відстеження результативності регуляторного акта.

Відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватися шляхом аналізу вартісних та кількісних показників по наданню послуг з водопостачання та водовідведення, рівня відшкодування тарифами витрат на послуги з водопостачання та водовідведення, показників прибутковості чи збитковості підприємства, показників погашення кредиторської заборгованості, у тому числі за електроенергію, а також буде проаналізовано вплив запропонованих тарифів на зростання вартості послуг водопостачання та водовідведення.

Також, відстеження результативності даного регуляторного акта буде здійснюватися шляхом аналізу результатів перевірок контролюючими органами по додержанню підприємством затверджених тарифів на ці послуги.


Садівський сільський голова І.В.Єрмоленко


ПОВІДОМЛЕННЯ

про оприлюднення проекту регуляторного акту

виконкому Садівської сільської ради

„Про затвердження тарифів за послуги з водопостачання та водовідведення, що надаються ТОВ „СЕНС 2010”

Відповідно до вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», з метою одержання зауважень і пропозицій від фізичних та юридичних осіб, їх об'єднань


оприлюднюється:


проект рішення виконавчого комітету Садівської сільської ради „Про затвердження тарифів за послуги з водопостачання та водовідведення, що надаються ТОВ „СЕНС 2010”.

У зв”язку з передачею Садівською сільською радою об’єктів комунальної власності на обслуговування та експлуатацію ТОВ «СЕНС 2010» (рішення Садівської сільської ради від 08.11.2011 № 6/11-161 „Про затвердження результатів проведення конкурсу на надання житлово – комунальних послуг по обслуговуванню та експлуатації об'єктів комунальної власності”). У зв'язку з тим, що було розірвано договір на надання житлово – комунальних послуг з ТОВ «ШРСКП» виникла необхідність затвердити тарифи на послуги з водопостачання та водовідведення ТОВ «СЕНС 2010».

Одним із основних видів діяльності ТОВ «СЕНС2010» є постачання питної води населенню.

Згідно до розрахунків підприємства є економічно обґрунтованими слідуючі тарифи:


с.СадовеВиди послуг

Без ПДВ,грн../м3

З ПДВ, грн../м3

1.

Водопостачання для населення

2,04

2,45

2.

Водовідведення для населення

1,55

1,86

3.

Водопостачання для бюджетних організацій

2,41

2,89

4.

Водовідведення для бюджетних організацій

1,82

2,18

5.

Водопостачання для інших організацій

2,58

3,10

6.

Водовідведення для інших організацій

1,975

2,37с.МолодецькеВиди послуг

Без ПДВ,грн../м3

З ПДВ, грн../м3

1.

Водопостачання для населення

2,44

2,93

2.

Водовідведення для населення

1,89

2,27

3.

Водопостачання для бюджетних організацій

2,875

3,45

4.

Водовідведення для бюджетних організацій

2,25

2,70

5.

Водопостачання для інших організацій

3,10

3,72

6.

Водовідведення для інших організацій

2,40

2,88Повідомлення про розгляд проекту регуляторного акту у відповідності зі ст.ст. 9, 13 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» буде опубліковано в міськрайонній газеті «Знамя Победы», а також у повному обсязі проект регуляторного акту з відповідним аналізом регуляторного впливу в мережі Інтернет за адресою: sadovka11.narod.ru. з метою обговорення.

Зауваження та пропозиції щодо проекту рішення приймаються від фізичних та юридичних осіб на протязі одного місяця з дня його оприлюднення за адресою: с.Садове Шахтарського району, вул.Первомайська, 7.


Садівський сільський голова І.В.Єрмоленко
еще рефераты
Еще работы по разное