Реферат: Інформація

Файл скачаний з сайту: http://www.letish.narod.ru. Дякуємо Вам!

За додатковою інформацією звертайтесь за тел. +380982524743 ;

+38 (03857) 9 91 15 або за адресом ел.пошти: kordyak2007@ukr.netДодаток 2

до протоколу розширеного засідання

колегії районної державної адміністрації

від 25 жовтня 2007 року №13


Інформація
першого заступника голови адміністрації

Довгалюка Леоніда Олексійовича

“^ Про підсумки соціально-економічного розвитку

району за 9 місяців 2007 року”.


Шановні члени колегії та запрошені!


Головним змістом роботи Летичівської райдержадміністрації залишається забезпечення соціально-економічного та культурного розвитку райо­ну, підвищення життєвого рівня наших громадян.

9 місяців бюджетного року вже позаду, і сьогодні час проаналізувати, що нами зроблено за цей період щодо виконання завдань програми соціально-економічного розвитку району та намітити шляхи і заходи, які б забезпечили успішне завершення поточного року.

Розпочну з промисловості.

На даний час у районі працює дев’ять промислових підприємств.

Обсяги промислового виробництва за січень-вересень 2007 року станов­лять 50 млн. 963 тис.грн. За аналогічний період минулого року випуск продукції становив 29 млн. 788 тис. грн. Тобто досягнуто абсолютного приросту обсягу випущеної продукції в сумі 21 млн. 175 тис.грн. Темп росту, з врахуванням індексу цін, становить 137,6% .

В Програмі соціально-економічного розвитку району на 2007 рік темп росту випуску промислової продукції передбачається не менше 115,8%, тобто завдання Програми виконується. Позитивним є те, що випуск промислової продукції підприємствами району щомісячно стабільно нарощується.

Найбільшу частку в загальному обсязі займає продукція підприємств харчової промисловості - 73,4%, продукція добувної промисловості становить 16,7%, легкої - 2%, деревообробної – 6,9%, металообробної – 1%.

Найбільшу питому вагу в випуску промислової продукції займає продукція ВАТ “Летичівський маслозавод” - 65,8%.

Аналіз показників господарської діяльності окремих підприємств показує, що наростили випуск продукції у порівняння до відповідного періоду минулого року - 6 підприємств, скоротили випуск - 3 підприємства.

Щодо результатів господарської діяльності.

Фінансовий результат від господарської діяльності підприємств та організацій району до оподаткування (крім малих та сільськогосподарських підприємств) за січень-серпень 2007 року становив 955 тис.грн. прибутку.

В тому числі 83 відсотки підприємств, що звітують, одержали прибуток на суму 1 млн. 141 тис.грн., 17 відсотків підприємств одержали збитки в сумі 185 тис.грн.

Для порівняння: за відповідний період минулого року фінансовий результат роботи підприємств становив 542 тис.грн. прибутку. В тому числі: загальна сума прибутків була - 818 тис.грн., збитків - 276 тис.грн. Збитковою була діяльність 39% під­приємств.

Таким чином, в поточному році прибутки підприємств збільшились на 40%, збитки зменшились на 33%.

З метою зменшення кількості збиткових підприємств та покращення фінансових результатів діяльності виробничих структур, райдержадміністрацією щомісячно проводяться засідання робочої групи з питань сприяння відновлення платоспроможності суб’єктів господарювання, на які запрошуються керівники збиткових підприємств та підприємств, які перебувають в стадії банкрутства та самоліквідації. Аналізується діяльність підприємств та перспективи розвитку. До кінця року, очікувано, всі підприємства основного кола звітності будуть мати позитивний результат господарювання.

Виходячи із особливостей розвитку району, найбільшої уваги та зусиль потребує сільськогосподарська галузь,

де основна робота в звітному періоді була направлена на виробництво валової продукції та проведення комплексу осінньо-польових робіт.

Обмолот зернових культур проведено на площі 10,2 тис.га, що становить 97%. Намолочено 25,8 тис.тонн зерна при урожайності 25,3 ц/га. Зокрема, по сільгосппідприємствах обмолочено 7,4 тис.га або 96%, намолочено - 16,4 тис. тонн , урожайність становить 22,1 ц/га.

Валовий збір зерна на 3 тис. тонн більше минулого року. Урожайність більша на 2,5 ц/га. По господарствах залишилось необмолочено 280 га гречки, 73 га соняшнику.

В окремих господарствах, завдяки використанню ефективних технологій, урожайність зернових культур становить 41,6 ц/га (СПП А/Ф “Обрій”). Господарства, де технологія вирощування сільськогосподарських культур знаходиться на низькому рівні – мінімальні результати (СТОВ “ Ярославка ” - урожайність 6,7 ц/га, ФГ “ Темп ”– 8,8 ц/га, СТОВ “ Козацька мрія ”– 9,9 ц/га).

Сільськогосподарські підприємства завершили збирання цукрових буряків. Із площі 227 га накопано 5,8 тис. тонн солодких коренів, урожайність - 256 ц /га.

Проводився комплекс робіт під урожай 2008 року. Було запрогнозовано посів зернових культур на площі 3,7 тис.га, фактично засіяно 4,1 тис.га - на 11% більше.

В процесі підготовки до посіву було засипано 1 тис.400 тонн кондиційного насіння, що становить 182% до потреби. Усе насіння - високо репродуктивне Придбано також 1 тонну елітного насіння або 171 % до прогнозу. Закуплено: 625 тонн мінеральних добрив, 1 тис.кг препаратів захисту рослин.

Слід відмітити, що в районі значно розширилась площа посіву озимого ріпаку, фактично посіяно 2,1 тис. га, - на 52 % більше прогнозованого.

Всього озимими культурами засіяно 6,2 тис.га ріллі, або на 250 га більше минулого року.

Також значна увага приділяється зяблевій оранці. Із прогнозованих 11,0 тис.га підготовлено 6,6 тис.га, що становить 60% до прогнозу. Проводиться засипка насіння ярих культур: при прогнозі 1371 тонна засипано 1135 тонн, або 83 %.
Механізація
В цьому році є певні зрушення в питаннях механізації. За 9 місяців придбано різної сільсгосптехніки на суму 4 млн.700 тис.грн. Придбано 2 високопродуктивних зернозбиральних комбайни іноземного виробництва, 5 тракторів та ряд іншої техніки.

Тваринництво

За 9 місяців 2007 року загальна чисельність поголів’я великої рогатої худоби в господарствах району складає 4404 голів, - це на 1380 голів менше минулого року або 76%. Корів - 1612 голів (на 313 голів менше), свиней – 1720 голів (мінус 1073 голови), птиці – 1400 голів та 129 коней.
На перспективу прогнозується стабілізація галузі тваринництва і збільшення поголів’я за рахунок інвестиційних коштів фірми “ Укрм’ясо ”, яка планує здійснювати на території району діяльність по розведенні молочного поголів’я та відгодівлі ВРХ на м’ясо.
Свинарство розширюватиметься за рахунок використання австрійської технології на ФГ “ Бастіон ”.

Станом на 1 жовтня поточного року вироблено:

335 тонн м”яса, 5 тис. 62 тонни молока, на 1 корову надоєно по 2 тис. 666 кг молока.

Заготовлено для тваринництва 86 тис.486 цнт. різних видів кормів, в тому числі 10 тис. 307 цнт. концентрованих. На умовну голову заготовлено по 21,6 цнт., або більше минулорічного - на 5,1 цнт.

Сільськогосподарськими товаровиробниками в поточному році одержано доплат з державного бюджету на суму – 1млн. 151 тис. грн.

Реформування

В районі працює 18 сільськогосподарських підприємств заснованих на приватній власності на землю і майно. Укладено 5657 договорів на земельні паї, нараховано 1 млн.706 тис.грн. орендної плати. Плата за один пай становить 310 грн. Фактично виплачено 1 млн.637 тис.грн, що становить 96 %.

Повністю провели розрахунки 15 агроформувань. На майно укладено 4598 договорів. Вартість орендованого майна 10 млн.390 тис.грн. Сума орендної плати 104 тис.грн., фактично виплачено 20 тис.грн., або 19%. Виплата буде проведена по закінченні року.

В стадії ліквідації 7 сільськогосподарських підприємств. (ім.Щорса, “Прогрес”, “Лан”, ФГ “ Краяни ” - визнано банкрутами, “Світанок, “Надбужанське” - самоліквідація, СТОВ “ Шрубківське “– на розгляді в господарському суді).

В районі працює 24 приватних підприємці по вирощуванні сільськогосподарських культур. Діє 2 ринки живої худоби та птиці, три оптово-продовольчих ринки,117 заготівельних пунктів, з них 107 по заготівлі молока, один по худобі і птиці, один по заготівлі плодів і овочів.

Бюджетна політика

Продовжувалася робота по мобілізації надходжень до бюджетів усіх рівнів. За 9 місяців 2007 року до Зведеного бюджету району мобілізовано 10 млн. 111 тис.грн. податків, зборів і платежів, що дозволило забезпечити виконання по­казників планової нормативної бази на 114 відсотків. До рівня минулого року додатково надійшло платежів - 2 млн. 553 тис.грн. та приріст становить майже 34%.

Зокрема, до державного бюджету надійшло 2 млн. 39 тис.грн. або 120,9% прогнозних завдань.

До загального фонду бюджету району з початку 2007 року надійшло 38,6 млн,грн„ що становить 78% до уточнених річних призначень та 100% до плану дев’яти місяців,

Власних доходів, без урахування міжбюджетних трансфертів, надійшло 5 млн. 982 тис.грн. при уточненому плані 5 млн. 243 тис.грн. Перевиконання становить майже 740 тис.грн. або 14%.

До відповідного періоду минулого року надходження власних доходів загального фонду бюджету району збільшились на 44,2 відсотка.

Із затверджених 14 показників надходжень до бюджету, у звітному періоді забезпечено виконання по всіх видах доходів.

Основним джерелом наповнення доходної частини бюджету району є податок з доходів фізичних осіб. Питома вага його надходжень у загальній сумі становить 68 відсотків. Надходження цього податку за 9 місяців поточ­ного року становить 4,1 млн.грн., при прогнозних показниках 3,7 млн.грн., тобто план виконано на 109%.

Важливим видом доходу бюджету району є плата за землю, його питома вага в сумі доходів загального фонду займає 6,4 відсотка. При уточненому плані у сумі 325 тис.гри. надійшло 386 тис.грн., перевиконання становить 61 тис. гривень.

Всі сільські та селищні ради виконали свої бюджети.

Видаткову частину загального фонду місцевих бюджетів району без урахування субвенції з Державного бюджету за січень-вересень 2007 року профінансовано в сумі 24,8 млн.грн., що становить 71,5% до показників, затверджених місцевими радами на 2007 рік.

Найбільшу питому вагу у видатках загального фонду становлять видатки на оплату праці – 72,5%, та видатки на оплату споживчих енер­гоносіїв – 5,2 відсотка.

Податковий борг по району станом на 01.10.2007 року становить – 504 тис.грн., в тому числі до Державного бюджету – 326 тис.грн., до місцевого бюджету – 178 тис.грн.. Зменшення податкового боргу з початку року до Зведеного бюджету складає 183 тис.грн.. або 27 відсотків, в тому числі до Державного бюджету – 15 тис.грн.., до місцевого –168 тис.грн.

Заробітна плата, доходи населення

Питання погашення заборгованості із заробітної плати та підвищення рівня заробітної плати в районі, постійно знаходились на контролі у Тимчасової комiсiї з питань забезпечення своєчасностi сплати податкiв та погашення заборгованостi з заробiтної плати, iнших соцiальних виплат, що діє при райдержадміністрації. З початку року проведено 14 засідань названої комісії.

Внаслідок проведеної роботи, заборгованість з виплати заробітної плати станом на 1 жовтня 2007 року становить 45 тис.грн., що на 312,5 тис.грн. менше, ніж на початок року. По господарствах-боржниках було розроблено графік погашення заборгованості із заробітної плати, якого в основному дотримано. Станом на 1 листопада планується погасити заборгованість по економічно-активних підприємствах, яка становить на сьогодні 15 тис.грн., а до кінця року – по підприємствах-банкрутах в сумі 20,4 тис.грн.

Середня заробітна плата штатних працівників зайнятих в усіх сферах діяльності району за серпень становить ^ 878,58 грн. (в обласному рейтингу - 6 місце), в перерахунку еквівалента повної зайнятості – 935,52 грн. В порівнянні з відповідним періодом минулого року, середня заробітна плата одного штатного працівника зросла на 31% і на 56,6% більша прожиткового мінімуму.

Охорона праці

З початку року, в районi проведено 3 наради з спецiалiстами з питань охорони працi, де пiднiмались актуальнi питання безпечної життєдiяльностi населення. По матерiалах вiддiлу проведено 2 засідання ради при райдержадміністрації з питань безпечної життєдiяльностi населення.

Продовжувалась робота по навчанню та перевiрцi знань керiвникiв та спецiалiстiв пiдприємств, органiзацiй та підприємців. Спiльно з іншими зацікавленими органiзацiями, в районi було активiзовано органiзацiйну i профiлактичну роботу по попередженню нещасних випадкiв на виробництвi та в побутi. Протягом звітного періоду в районі проведено 30 перевірок з питань охорони праці. Зокрема, спiльно з Хмельницькою iнспекцiєю по охоронi працi за 2007 рік проведено 9 обстежень підприємств, установ, органiзацiй та пiдприємцiв, з них 1 комплексне обстеження.

За 9 місяців 2007 року в районі трапилось 3 нещасних випадки, пов’язані з виробництвом. Побутовий травматизм залишається досить високим. В побутi загинуло 50 чоловік, що на 14 чоловiк більше, ніж за аналогічний період 2006 р.

Проводиться вiдповiдна робота по атестацiї робочих мiсць. Головним експертом з умов працi управлiння працi та соцiального захисту населення Летичiвської райдержадмiнiстрацiї було охоплено перевiрками 19 пiдприємств, установ та організацій. На перевірених підприємствах виявлено 85 робочих місць, якi пiдлягають атестацiї.

Вiддiлом працi спiльно з Територiальною iнспекцiєю працi з початку року було проведено 4 планових перевірки.
Розвиток підприємництва, споживчий ринок Станом на 1 жовтня 2007 року в районі перебуває на податковому обліку 1463 суб’єктів підприємницької діяльності - фізичних осіб, або з початку року їх число збільшилось на 140. Із них функціонують і сплачують податки 93%. Приватними підприємцями району надаються різні послуги, перелік яких постійно розширюється.
В районі здійснює діяльність 74 малих підприємства, і число їх за останній рік збільшилось на 20. Питома вага реалізованої цими підприємствами продукції становить 16,2 млн.грн. або 20,2% від її загального обсягу в районі і зросла майже вдвічі у порівнянні до попереднього звітного періоду. У загальній сумі податкових надходжень до бюджету, поступлення від малого бізнесу складає 12% (в цілому по області – 8,2%). За підсумками фінансово-господарської діяльності прибутково спрацювало 67% суб'єктів малого підприємництва, в той час як в попередньому звітному періоді їх частка була всього 46%. Малими підприємствами від звичайної діяльності до оподаткування отримано 799 тис.грн. прибутків, що на 77,5% більше попереднього звітного періоду. Сума отриманих збитків зменшилась на 3%.

За статистичними даними товарообіг по району за І півріччя 2007 року становить 19 млн. 817 тис.грн. Темп росту до відповідного періоду минулого року становить 114%. Реалізовано товарів на одного жителя на 627 грн., або на 75 грн. більше 2006 року.

Обсяг реалізованих послуг по району за січень – серпень становить 1 млн. 119 тис.грн., або 135,3% до попереднього року.
^ Інвестиційна та зовнішньоекономічна діяльність

Проводилась певна робота по залученню в регіон інвестицій. Обсяг інвестицій за І півріччя поточного року по району становить 11 млн.грн., або порівняно з відповідним періодом 2006 року дещо зменшився, - на 2,6%. Проте, в розрахунку на одного жителя району це становить 344 грн. (в обласному рейтингу 7 місце). Залучено також 10 тис.дол.США іноземних інвестицій. В перспективі до кінця року їх обсяг зросте.

У технологічній структурі інвестицій зростає питома вага витрат на придбання машин, обладнання, реконструкції та переоснащення діючих підприємств. Для покращення фінансового стану працюючих в районі підприємств, необхідно вживати заходи по збільшенню обсягів випуску продукції та покращенню її конкурентноздатності. Основним джерелом інвестування є приватні кошти, банківська система неефективна в галузі інвестиційного розвитку.

Обсяги експорту товарів по району за січень-липень 2007 року становили 2116 тис. доларів США, або збільшився у порівнянні до 2006 року на 31%. Обсяг імпорту становить 254 тис. доларів, тобто збільшився на 178%. Коефіцієнт покриття експортом імпорту за результатами зовнішньо-економічної діяльності підприємств району в звітному періоді становить 3.

Енергозабезпечення, зв’язок

За звітний період 2007 року корисний відпуск споживачам склав 22 млн. 683 тис. кВт. годин електроенергії, тоді як за аналогічний період минулого року – 22 млн.116 тис. кВт год., тобто збільшився на 2,6%.

Станом на 01.10.2007 року борг споживачів перед РЕМ складає – 310,3 тис. грн., в тому числі:

населення – 70%;

сільське господарство – 27%;

інші непромислові споживачі – 3%;

Всі галузі та населення в основному наростили споживання електроенергії. Ріст споживання електроенергії пояснюється відсутністю газифікації району і значним застосуванням електротермічного обладнання, як в побуті так і юридичними особами.

Основним споживачем електроенергії в районі є населення - 52%, в той час коли по області населення споживає біля 30%.

Летичівський центром електрозв’язку №6 на сьогоднішній день обслуговується 4992 абоненти телефонної мережі та 5708 радіоточок. Всі населенні пункти Летичівського району забезпеченні проводовим мовленням.

Протягом 2007 року було встановлено 110 телефонних апаратів, в тому числі 31 - в сільській місцевості. Також було відновлено роботу 94 радіоточок.

В ІІІ кварталі було проведено реконструкцію та розширення мережі с.Волосівці, монтована ємність 60 номерів (50 номерів для переключення, 10 – для продажу).

Також введено в експлуатацію цифрову АТС “ЄС-11” в смт.Летичів на 705 номерів (448 - номерів для переключення, 257 – для розширення місцевої телефонної мережі).

В 2007 році жителям Летичівщини було надано послуг електрозв’язку на суму 1 млн. 688 тис. грн.
^ Робота транспорту
Автомобільним транспортом району здійснювались у поточному році лише пасажирські перевезення.

перевезено пасажирів – 153 тис. чол.,

виконано 2 млн. 982 тис. пасажиро-кілометрів,

Отримано субвенцію на покриття збитків від перевезень пільгових категорій громадян в сумі 109 тис.грн., розрахунки подано на 127 тис.грн. Невідшкодовано з бюджету 18 тис.грн.

Підсумовуючи сказане, варто наголосити, що проблеми над якими потрібно працювати є майже в кожній галузі, але я хочу звернути увагу на соціальну сферу району. Найгострішими проблемами є сільське безробіття, низький рівень зарплати, відсутність освітлення в населених пунктах, катастрофічно незадовільний стан доріг та багато інших. Тому сьогодні необхідно прикласти максимум зусиль для забезпечення покращення соціально-економічного розвитку району, підвищення життєвого рівня наших громадян.


Перший заступник голови адміністрації Л.Довгалюк


Заступник голови адміністрації Б.Нагорний
еще рефераты
Еще работы по разное