Реферат: Питання до іспиту з дисципліни “податкова система”


ПИТАННЯ ДО ІСПИТУ

З ДИСЦИПЛІНИ “ПОДАТКОВА СИСТЕМА”.


Економічна сутність податків, їх роль в забезпеченні держави фінансовими ресурсами та в системі фінансового регулювання.

Елементи системи оподаткування: основні поняття та їх характеристика.

Класифікація податків: за формою оподаткування, за економічним змістом об’єкта оподаткування, залежно від рівня державних структур, які їх установлюють та за способом стягнення.

Види прямого оподаткування: основні поняття, відмінні риси від інших форм оподаткування, переваги та недоліки їх функціонування.

Види непрямого оподаткування: основні поняття, відмінні риси від інших форм оподаткування, переваги та недоліки їх функціонування.

Майнове оподаткування, особливості та перспективи його розвитку в Україні.

Реальні податки: основні поняття, особливості їх функціонування та перспективи розвитку в Україні.

Особисті податки: основні поняття, особливості їх функціонування та перспективи розвитку в Україні.

Податкова система України: її склад, структура та характеристика.

Основні принципи оподаткування в Україні.

Податкова служба в Україні: структура, завдання та функції.

Роль загальнодержавних податків і зборів в податковій системі України: склад, структура характеристика.

Роль місцевих податків і зборів в податковій системі України: склад, структура та характеристика.

Теоретичні основи функціонування податку на добавлену вартість.

Суб’єкти оподаткування та пільги по податку на добавлену вартість в Україні.

Об’єкт оподаткування податком на добавлену вартість: особливості оподаткування операцій з оплати вартості послуг за договорами оперативної оренди та операцій з передачі права власності на об’єкти застави кредитору; операції, що не є об’єктом оподаткування.

База оподаткування податком на додану вартість та операції, звільнені від оподаткування.

Ставки податку на додану вартість: їх економічна суть та особливості застосування.

Порядок обчислення і сплати податку на добавлену вартість: порядок визначення податкових зобов’язань та податкового кредиту; порядок визначення суми податку, що підлягає сплаті до бюджету; податкові періоди.

Податкова накладна: поняття, особливості її складання та функціональне призначення.

Особливості механізму функціонування податку на добавлену вартість на імпорт в Україні: платники; об’єкт оподаткування; порядок та строки сплати податку.

Акцизний збір: економічна сутність та призначення.

Суб’єкти оподаткування акцизним збором та система пільгового оподаткування в Україні.

Об’єкт оподаткування акцизним збором та ставки податку.

Порядок обчислення і сплати акцизного збору.

Строки сплати акцизного збору: порядок визначення податкового періоду.

Особливості обкладання акцизним збором алкогольних напоїв та тютюнових виробів, імпортованих на територію України.

Мито: суб’єкти, об’єкт оподаткування, порядок обчислення та сплати податку.

Теоретичні основи прибуткового оподаткування підприємств.

Платники податку на прибуток підприємств та система пільгового оподаткування.

Об’єкт оподаткування; порядок визначення валового доходу підприємства за звітний період.

Порядок визначення валових витрат підприємства за звітний період.

Ставки податку на прибуток підприємств та особливості їх застосування.

Особливості оподаткування операцій із розрахунками в іноземній валюті (в тому числі операцій, здійснюваних банківськими установами).

Особливості оподаткування операцій з торгівлі цінними паперами.

Особливості оподаткування дивідендів в Україні.

Особливості оподаткування операцій з борговими вимогами та зобов’язаннями.

Податкові аспекти врегулювання безнадійної і сумнівної дебіторської заборгованості.

Амортизація як основний інструмент пільгового оподаткування підприємств: економічна сутність.

Порядок визначення та нарахування амортизаційних відрахувань на основні фонди підприємства.

Порядок нарахування та сплати податку на прибуток підприємств до бюджету: порядок збільшення валових витрат та валових доходів підприємства за результатами звітного періоду.

Плата за землю: економічна сутність; суб’єкти оподаткування; порядок нарахування та сплати до бюджету.

Податок з власників транспортних засобів: суб’єкти оподаткування; порядок нарахування та сплати податку до бюджету.

Платежі за ресурси: суб’єкти оподаткування; порядок нарахування та сплати до бюджету.

Місцеві податки і збори: комунальний податок; податок з реклами; готельний збір; ринковий збір; збір за право використання місцевої символіки: платники, порядок нарахування і сплати до бюджету.

Теоретичні основи прибуткового оподаткування громадян.

Оподаткування доходів громадян, одержаних за основним місцем роботи: платники, пільги, ставки, порядок нарахування і сплати податку до бюджету.

Оподаткування доходів громадян, одержаних не за місцем основної роботи: платники, пільги, ставки, порядок нарахування і сплати податку до бюджету.

Оподаткування доходів громадян від підприємницької діяльності: платники, пільги, ставки, порядок нарахування і сплати податку до бюджету.еще рефераты
Еще работы по разное