Реферат: Товариство з обмеженою відповідальністю аудиторська фірма “мегаком”

ТОВАРИСТВО з ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

АУДИТОРСЬКА ФІРМА “МЕГАКОМ”

(Свідоцтво Аудиторської палати України про внесення в Реєстр

аудиторських фірм, які надають аудиторські послуги № 0761 видано згідно рішення АПУ № 98 від 26.01.2001 р.

50050 м. Кривий Ріг вул. Косіора буд.19 кв.22. тел. 92-16-35

email-Galina22@cabletv.dp.ua


АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК ПРО ДОСТОВІРНІСТЬ
ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

ПОВНОГО ТОВАРИСТВА

«Ломбард «Бізнес Альянс» Юмінова І.Г. і Компанія»

за 2011 рік


м. Кривий Ріг

2012 рік


м. Кривий Ріг 02 лютого 2012 р.

Аудиторський висновок призначений для засновників повного товариства «Ломбард «Бізнес Альянс» Юмінова І.Г. і Компанія», можливий користувач

Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України.

1.Основні відомості про аудиторську фірму:

Товариство з обмеженою відповідальністю Аудиторська фірма «Мегаком» має:

- свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи від 23.06.1995р

№ 1 227 105 0001 002782;

- свідоцтво Аудиторської палати України про внесення в Реєстр аудиторських фірм, які надають аудиторські послуги № 0761 видане за рішенням АПУ № 98 від 26.01.2001 р., дійне до 30.11.2015 р.;

- місцезнаходження : 50050 м. Кривий Ріг вул. Косіора буд.19 кв.22;

- телефони : (8 0564) 92-16-35; 90-76-86; 8-097-345-30-16;

- код ЄДРПОУ 21933807, код КОАТУУ 1211036300;

Аудиторська перевірка проведена аудитором Мельничук Галиною Богданівною , що має:

- сертифікат аудитора серії А №1105 виданий рішенням Аудиторської палати України № 12 від 17 лютого 1994 р., дійсний до 17 лютого 2013 р.;

- свідоцтво про внесення до реєстру аудиторів, які можуть проводити

аудиторські перевірки фінансових установ Серія А № 001172 від 09.12.2006р., чинний до 17 лютого 2013 р.


2. Основні відомості про ломбард:

- Повна назва: Повне товариство "Ломбард Бізнес – Альянс"

Юмінова І.Г. і Компанія";


- Код за ЄДРПОУ: 24246119;

- Місцезнаходження: 50081, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг,

МКР 5 Зарічний, 9 ;


- ^ Дата державної реєстрації : зареєстровано Виконавчим комітетом

Криворізької міської Ради 17.07.2002 р. № 1 227 105 0002 002383;


- Свідоцтво про реєстрацію фінансової установи в Держаній комісії з

регулювання ринків фінансових послуг України Серії ЛД № 47,

реєстраційний номер № 15100738.


^ Дата внесення змін до установчих документів: у звітному році зміни в

установчі документи не вносились. Останній протокол зборів учасників

товариства, № 2 від 05 лютого 2007 р. щодо змін до розміру статутного

капіталу, складу засновників, зареєстровано Виконавчим комітетом

Криворізької міської Ради від 16.02.2007 р. № 1 227 105 0002 002383;

- Наявність відокремлених підрозділів:

1). Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. 23 лютого , 164.

Довідка від 19.03.2007 р. про внесення інформації про відокремлений

підрозділ ломбарду до Державного реєстру фінансових установ ( рішення

від 10.04.2007 р. №1414-д);


2). Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул.200 років Кривому Рогу, 12.

Довідка від 19.03.2007 р. про внесення інформації про відокремлений

підрозділ ломбарду до Державного реєстру фінансових установ ( рішення

від 10.04.2007 р. №1414-д);


3). Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Косіора, 29 “А”.

Довідка від 19.03.2007 р. про внесення інформації про відокремлений

підрозділ ломбарду до Державного реєстру фінансових установ ( рішення

від 10.04.2007 р. №1414-д);


4). Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Корнійчука,3.

Довідка від 19.03.2007 р. про внесення інформації про відокремлений

підрозділ ломбарду до Державного реєстру фінансових установ ( рішення

від 10.04.2007 р. №1414-д);


5). Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Серафімовича, 74.

Довідка від 19.03.2007р. про внесення інформації про відокремлений

підрозділ ломбарду до Державного реєстру фінансових установ ( рішення

від 10.04.2007 р. №1414-д);


6). Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. 23 лютого , 56.

Повідомлення про внесення інформації про відокремлені підрозділи

ломбарду до Державного реєстру фінансових установ № 1711\40-8 від

12.02.2010 р.(рішення №294 ЛД від 11.02.2010 р);


7). Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, мікрорайон Сонячний, 60.

Повідомлення про внесення інформації про відокремлені підрозділи

ломбарду до Державного реєстру фінансових установ № 1711\40-8 від

12.02.2010 р.(рішення №294 ЛД від 11.02.2010 р);


8). Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, площа Горького, 10.

Повідомлення про внесення інформації про відокремлені підрозділи

ломбарду до Державного реєстру фінансових установ № 1711\40-8 від

12.02.2010 р.(рішення №294 ЛД від 11.02.2010 р);

9). Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул.. Кириленко, 17.

Повідомлення про внесення інформації про відокремлені підрозділи

ломбарду до Державного реєстру фінансових установ № 1711\40-8 від

12.02.2010 р.(рішення №294 ЛД від 11.02.2010 р);


10).Ломбардне відділення № 24246119.010 Дніпропетровська обл.,

м. Кривий Ріг, вул. Мелешкіна, 51 а. Повідомлення про внесення

інформації про відокремлені підрозділи ломбарду до Державного

реєстру фінансових установ № 6399\40-8 від 31.05.2011 р.

(рішення № 1546,Д від 25.05.2011р);


11). Ломбардне відділення № 24246119.011 Дніпропетровська обл.,

м. Кривий Ріг, вул. Федоренко, 5 А. Повідомлення про внесення

інформації про відокремлені підрозділи ломбарду до Державного

реєстру фінансових установ № 6399\40-8 від 31.05.2011 р.

(рішення № 1546,Д від 25.05.2011р);


12). Ломбардне відділення № 24246119.012 Дніпропетровська обл.,

м. Кривий Ріг, пр. Перемоги, 37 В. Повідомлення про внесення

інформації про відокремлені підрозділи ломбарду до Державного

реєстру фінансових установ № 6399\40-8 від 31.05.2011 р.

(рішення № 1546,Д від 25.05.2011р);

13). Ломбардне відділення № 24246119.013 Дніпропетровська обл.,

м. Кривий Ріг, вул.. Головко, 47 Б. Повідомлення про внесення

інформації про відокремлені підрозділи ломбарду до Державного

реєстру фінансових установ № 6399\40-8 від 31.05.2011 р.

(рішення № 1546,Д від 25.05.2011р);


Основні види діяльності відповідно до установчих документів:


Фінансові послуги ломбарду:

надання фінансових кредитів за рахунок власних коштів;

надання фінансових кредитів за рахунок залучених коштів;Супутні послуги ломбарду:

оцінка заставленого майна відповідно до чинного законодавства та / або

умов договору;

надання посередницьких послуг зі страхування предмета застави на

підставі агентського договору зі страховою компанією;

реалізація заставленого майна відповідно до чинного законодавства та \або

умов договору в тому числі реалізація прийнятих під заставу

ювелірних та побутових виробів.


^ Чисельність працівників - 27 чоловік;- Банківські реквізити : Криворізька філія ПАТ КБ «Приватбанк»

МФО 305750, Розрахунковий рахунок № 2650405700672;


- ^ Види господарської діяльності:

виготовлення виробів з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння,

дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного

каміння, торгівля виробами з дорогоцінних металів і дорогоцінного

каміння , дорогоцінного каміння органогенного утворення,

напівдорогоцінного каміння, (торгівля прийнятими під заставу

ювелірними та побутовими виробами з дорогоцінних металів і дорогоцінного

каміння).


^ 3. Умови договору на проведення аудиту:


Договір № 2\2012 від 24 січня 2012 р. між ТОВ Аудиторською фірмою

«Мегаком» та Повним товариством "Ломбард Бізнес – Альянс" Юмінова І.Г. і Компанія".

Аудиторська перевірка проведена за період діяльності товариства з

01.01.2011р. по 31.12.2011 р.;

Місце проведення аудиту: Кривий Ріг, МКР 5-й Зарічний , 9 ;

Перевірка проведена у термін з 24 січня 2012 р. по 2 лютого 2012 р.

Дата видачі висновку: 2 лютого 2012 р.


^ 4. Опис перевіреної фінансової інформації:

Мета цього аудиту є підтвердження достовірності фінансової звітності

ломбарду за 2011 рік у складі:

- балансу станом на 31 грудня 2011 року;

- звіту про фінансові результати за 2011 рік ;

- звіту про рух грошових коштів за 2011 рік ;

- звіту про власний капітал за 2011рік ;

- приміток до річної фінансової звітності за 2011 рік

Перевірка проведена у зв'язку з потребою в поданні та оприлюдненні регулярної інформації ломбардом. Тому для аудиту використовуються дані засновницьких документів, первинного обліку, договірна, банківсько-касова та інвентаризаційна документації, реєстри бухгалтерського та оперативного обліку, а також квартально та річна фінансова звітність.


Відповідальність

Відповідно до приписів частин 2-3 статті 8 Закону України "Про

Бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" та пункту 11

Концептуальної основи складання та подання фінансових звітів Ради

КМСБО відповідальність за достовірність наданих до аудиту документів

та за розкриття інформації, несе керівник ломбарду. Відповідальність

аудитора поширюється на його думку щодо цих фінансових звітів на

основі аудиторської перевірки.


^ 6. Обсяг аудиторської перевірки

Перевірка, а відповідно її планування та проведення, були спрямовані на отримання обґрунтованої впевненості в тому, що фінансові звіти не містять суттєвих викривлень і відповідають чинним законодавчим та нормативно – правовим актам.

Тому під час аудиту було виконано дослідження шляхом тестування доказів на обґрунтування сум та інформації, розкритих у фінансовій звітності, а також зроблено оцінку відповідності застосованих принципів обліку, чинним протягом періоду перевірки, нормативним вимогам щодо організації бухгалтерського обліку та звітності в Україні.

Застосовані прийоми та методи дозволяють аудитору

зменшити аудиторський ризик та додають впевненості у висловлені

думки аудитора щодо фінансової звітності.


Підставою для проведення аудиту є законодавчі акти:

Закони України “Про фінансові послуги та державне регулювання ринку фінансових послуг”, “Про господарські товариства”, “Про аудиторську діяльність”, "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", “Положення про порядок внесення інформації про ломбарди до Державного реєстру фінансових установ» №170 від 18.12.2003р..

При проведені аудиту аудитором використані міжнародні стандарти аудиту №700 “Аудиторський висновок про фінансову звітність”, № 3000 “Завдання з надання впевненості”, №800 "Аудиторський висновок при виконанні завдань з аудиту спеціального призначення"

Аудиторський висновок складено відповідно до “Методичних рекомендацій щодо формату аудиторського висновку за наслідками проведення аудиту річної фінансової звітності ломбарду та річної звітності фінансової компанії” затверджених розпорядженням Держфінпослуг від 29.12.2005 р. №5224 із змінами та доповненнями, внесеними розпорядженням Держкомфінпослуг від 19.10.2006 р. № 6337.


^ 7. Достовірність, повнота і відповідність чинному законодавству та встановленим вимогам річної звітності

З урахуванням думки аудитора та відповідно до Міжнародного стандарту аудиту № 510 "Перше завдання – залишки на початок періоду" робиться висновок, що початкові залишки на рахунках звітності ломбарду за 2011 рік є достовірними.

Бухгалтерський облік та фінансова звітність ломбарду були повними, відповідали вимогам Закону України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”, чинним положенням (стандартам) бухгалтерського обліку, встановленій товариством обліковій політиці (наказ

№1 від 04 січня 2011 р. «Про організацію бухгалтерського обліку»).

У зв’язку із введенням Податкового Кодексу України внесені зміни в облікову політику товариства, описані в наказі №12 від 30 березня 2011 р.

Матеріальною підставою для бухгалтерського обліку господарських операцій були первинні документи.  Інформація, що міститься в них, систематизована на рахунках бухгалтерського обліку шляхом подвійного запису. Звітність складалась і надавалась своєчасно. Використовувалась національна валюта України - гривня, при цьому дані в звітності наведені з округленням до тисячі гривень.


Класифікацію та оцінку всіх видів активів, тобто ресурсів,

контрольованих товариством в результаті минулих подій, використання

котрих, як очікується, призведе до отримання економічних вигід у

майбутньому, зроблено в бухгалтерському обліку і звітності коректно.

Активи визначені відповідно до Національних стандартів

(положень) бухгалтерського обліку: ПСБО №8 «Нематеріальні активи», ПСБО №7 “Основні засоби”, ПСБО №10 “Дебіторська заборгованість” та ін.

У статті «Нематеріальні активи» відображена вартість об’єктів які віднесені до складу нематеріальних активів: це програмне забезпечення для ведення основної діяльності . У бухгалтерському обліку відображено згідно ПСБО №8 «Нематеріальні активи» затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 18.10.1999 р. № 242. Облік їх ведеться по групі : інші нематеріальні активи. Одиницею бухгалтерського обліку нематеріальних активів вважається об’єкт. Придбані нематеріальні активи зараховуються на баланс за первісною вартістю. Нарахування амортизації здійснюється прямолінійним методом протягом строку їх корисного використання, що встановлюється товариством при визнання цього об’єкта активом . У зв’язку із відкриттям нових відділень у звітному році придбано програмне забезпечення Pawn Shop в сумі 7,2 тис. грн. Залишкова вартість та нарахована амортизація на кінець звітного року достовірно відображена в фінансовій звітності та відповідає даним бухгалтерському обліку.

До складу «Основних засобів» віднесені матеріальні активи товариства,

якщо очікується термін їх використання більше одного року і первісна вартість перевищує 1000,00 грн. Активи вартістю менше 1000,00 грн. з тим же терміном, обліковуються як малоцінні необоротні матеріальні активи.

Операції з придбання та реалізації основних засобів відображені в обліку правильно, згідно ПСБО №7 «Основні засоби», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 27.04.2000 р. № 92. Одиницею бухгалтерського обліку основних засобів вважається об’єкт основних засобів.

Переоцінка основних засобів у звітному періоді не проводилась.

Протягом 2011 року Товариством були введені в експлуатацію основні засоби на загальну суму 47,7тис. грн. Вибуття або переоцінки не було.

Залишкова вартість та нарахована амортизація на кінець звітного року достовірно відображена в фінансовій звітності та відповідає даним бухгалтерському обліку.

До складу капітальних інвестицій увійшли придбані але не введені в експлуатацію нематеріальні активи за первісною вартістю 14,4 тис. грн..

Наявність основних засобів та нематеріальних активів підтверджена матеріалами інвентаризації проведеної згідно наказу № 62 від 31.12.2011 р. станом на 01.01.2012 р. Таким чином, аудитор підтверджує наявність необоротних активів товариства на кінець року в сумі 42,9 тис. грн.


Станом на 31.12.2011 р. товариство має:

дебіторську заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів, яка

виникла по відсоткам, пов’язаним з наданням фінансових кредитів 90,2

тис. грн.;

до складу іншої поточної заборгованості входить заборгованість по

наданим ломбардом фінансових кредитів. 1234,8 тис. грн. заборгованості

за послуги постачальників 23,1 тис. грн. Всього 1257,9 тис. грн..

Визнання, та оцінка Дебіторської заборгованості відповідає вимогам

ПСБУ №10 «Дебіторська заборгованість» затвердженого наказом

Міністерства фінансів України від 08.10.1999 р. № 237.

Облік операцій по видачі кредитів під заставу ведеться на рахунку 377.1

“Розрахунки по наданим фінансовим кредитам”, обліковується за

первісною вартістю. Аналітичний облік ведеться по кожному

заставодавцю в розрізі кожного окремого договору з допомогою

спеціальної прикладної програми Pawn Shop. Наявність та рух майна

отриманого в заставу відображається в спеціальних відомостях що

ведуться з допомогою програмного забезпечення. Облік отриманого у

заставу майна проводиться за оціночною вартістю, яка визначається у

порядку, визначеному законодавством, та обов'язково відображається у

договорі застави та інших документах, що підтверджують факт надання

кредиту. Наявність заставленого майна на кінець року підтверджена

матеріалами інвентаризації по кожному підрозділу проведеної станом на

01.01.2012 р. згідно наказу № 62 від 31.12.2011 р. «Про проведення річної

інвентаризації».


До складу грошових коштів увійшли кошти на рахунку в банку, в касах головного офісу та відокремлених підрозділів товариства в сумі 17,9 тис. грн. Облік грошових коштів ведеться у відповідності із законодавством України та вимогами Національного банку України. Документальне оформлення касових операцій відповідає вимогам «Положення про ведення касових операцій в національній валюті в Україні» , затвердженому постановою Правління НБУ від 15.12.2004 р. № 637, зі змінами та доповненнями та ведення операцій на рахунках в банку проводиться згідно до вимог «Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті» затвердженої постановою Національного банку України №22 від 21.01.2004 р. Ліміт каси дотримується згідно розрахунків та наказів, затверджених товариством по кожному підрозділу.


^ Зобов’язання визначені відповідно до ПСБО №11 “Зобов’язання”. Довгострокових зобов’язань підприємство не має. На кінець року немає заборгованості по кредитах банку. До складу поточних зобов’язань на кінець звітного року увійшла заборгованість по податку на прибуток 34,1 тис. грн., що відповідає податковому обліку.


Власний капітал товариства станом на 31.12.2011 р. становить 1375 тис. грн. складається із:

статутного капіталу – 200,0 ти. грн.,

резервного капіталу 57 тис. грн. створеного за рахунок прибутку

звітного та минулих років згідно установчих документів;

нерозподіленого прибутку – 1118 тис. грн.

Дані відповідають документам синтетичного обліку.

Статутний капітал 200,00 тис. грн. відповідає статутному фонду

затвердженому установчим договором від 16.02.2007 р.

№ 1 227 105 0002 002383.

Частка власного капіталу у вартості всього майна не змінюється на протязі останніх чотирьох років, лишається достатньо високою (більше 97 %) що свідчить про високий рівень незалежності товариства.

Установчі документи товариства відповідають вимогам Положення про

Порядок надання фінансових послуг ломбардами, затвердженого розпорядженням Держфінпослуг України від 26.04.2005 р.№ 3981, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24.05.2005 р. за № 565/10845.


Облік доходів відповідає вимогам ПСБО №15 “Доходи”. Доходи

одержані у звітному році із різних джерел обліковуються на відповідних

рахунках. Доходи від основної діяльності склали 2237 тис. грн в т.ч. від

одержаних відсотків за надання кредитів 2120 тис. грн., від реалізації

коштовностей скарбниці НБУ 117,0 тис. грн. У звітному році підприємство

не є платником ПДВ.

В статті «Вирахування з доходу» Звіту про фінансові результати

( Форма №2) вираховуються суми заборгованості за

наданими не повернутими кредитами 103 тис. грн., нарахованими

відсотками по них 22 тис. грн., податку на доходи фізичних осіб в розмірі

15% в сумі 18 тис. грн. Всього 143 тис. грн.

Інші операційні доходи складають одержані пені за несвоєчасне

повернення грошових коштів 170 тис. грн. та інші доходи 1,7 тис. грн.

(суми недостач, по яким встановлені винуватці, та утримання з них.)


^ Витрати, згідно ПСБО №16 “Витрати”, обліковуються на

відповідних рахунках. Витрати складаються із адміністративних витрат – 1510,8 тис. грн., інших операційних витрати –22,9 тис. грн. До складу «Інших операційних витрат» ввійшли суми списання дебіторської заборгованості постачальників 4,2 тис. грн., витрати на послуги Асоціації ломбардів 7,8 тис. грн., штрафи 1,0 тис. грн., списання недостачі на винних осіб 1,7 тис. грн. інші послуги постачальників, що відносяться до операційної діяльності товариства 8,2тис. грн..

Податок на прибуток визначений згідно Закону України “Про податок на прибуток підприємств” складає 58,2 тис. грн. Податок на прибуток визначений згідно Податкового Кодексу України складає 175,8 тис. грн..

До складу «Інших витрат» входять витрати на благодійність 1,0 тис. грн..


Всі доходи та витрати правильно відображені на статтях “Звіту про

фінансові результати”. Фінансовий результат в сумі прибутку 416 тис.

грн. правильно відображений в “Звіті про фінансові результати”. З

урахуванням прибутку попередніх років сальдо прибутку складає 795

тис.грн.

Облік та реєстрація договорів про надання фінансових послуг здійснюється за допомогою прикладної програми для ломбардів Pawn Shop в кожному підрозділі, в якій міститься необхідна інформація для ведення бухгалтерського обліку відповідних фінансово-господарських операцій.

Таким чином, аудитор робить висновок, що облікова та реєструючи система товариства відповідає вимогам Положення про Порядок унесення Інформації про ломбарди до Державного реєстру фінансових установ, затвердженого розпорядженням Держфінпослуг України від 18.12.2003 р. № 170, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 13.01.2004 р. за № 30\8629 та його новій редакції затвердженій розпорядженням Держфінпослуг України від 02.10.2008 р. № 1140.


^ 8. Висновок щодо фінансової звітності :

Концептуальною основою фінансової звітності є Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» № 998 –Х1У від 19.07.1999 р. із змінами і доповненнями, та Національні стандарти

бухгалтерського обліку діючі в Україні на день складання звітності.


Річна звітність за 2011 рік складена відповідно до вимог «Порядку надання фінансової звітності фінансовими компаніями» (розпорядження ДКФП України №27 від 27.01.2004 р.), згідно ПСБО № 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності», ПСБО №2 «Баланс», ПСБО №3 «Звіт про фінансові результати», ПСБО №4 « Звіт про рух грошових коштів», МСБО №5 «Звіт про власний капітал» перевірена згідно «Методичних рекомендацій з перевірки порівнянності показників фінансової звітності підприємства» затверджених листом Міністерства фінансів України від 22.12.2008 р. №1524.

На основі проведеного аудиту встановлено:

фінансова звітність дає достовірне і об’єктивне уявлення в усіх

суттєвих аспектах про фінансовий стан товариства на 31 грудня

2011 року, результати господарської діяльності за 2011 рік , рух

власного капіталу та рух грошових коштів згідно із

застосованою концептуальною основою фінансової звітності ;

фінансова звітність підготовлена згідно Національних стандартів

(положень) бухгалтерського обліку і відповідає вимогам чинного

законодавства України з питань бухгалтерського обліку та

фінансової звітності.
Директор АФ "Мегаком"
Аудитор Мельничук Г.Б.


еще рефераты
Еще работы по разное