Реферат: Програма залучення інвестицій в економіку Андрушівського району на 2011-2015 рокиЗАТВЕРДЖЕНО СХВАЛЕНО

на V сесії VI скликання розпорядження голови

Андрушівської районної ради райдержадміністрації

від 08.04.2011 р. від 24.03.2011 р. № 105


Програма

залучення інвестицій в економіку Андрушівського

району на 2011-2015 роки


З М І С Т


І.

Загальна характеристика Програми

3

ІІ.

Оцінка тенденцій реалізації інвестиційної політики районі протягом 2006 – 2010 років.

4

ІІІ.

Мета, цілі та основні завдання Програми

6
^ Сфера дії Програми

6
Основні цілі Програми:

6
^ Програмні завдання

6

IV.

Система програмних заходів

10

V.

Ефективність та результативність Програми

11

VI.

Нормативно-правове регулювання

12

VII.

Напрями діяльності і заходи Програми

13І. Загальна характеристика

Програми залучення інвестицій в економіку

^ Андрушівського району на 2011-2015 роки


1.

Ініціатор розроблення Програми

Районна державна адміністрація

2.

Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення Програми

Рішення обласної ради від 28.12.10 №57 «Про Програму залучення інвестицій в економіку Житомирської області на 2011-2015 роки»

3.

Розробник Програми

Відділ економіки та розвитку інфраструктури райдержадміністрації

4.

Співрозробники Програми

Управління, відділи райдержадміністрації, інші районні управління та відомства

5.

Відповідальний виконавець Програми

Відділ економіки та розвитку інфраструктури райдержадміністрації

6.

Учасники Програми

Управління та відділи райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування, суб’єкти підприємницької діяльності

7.

Термін реалізації Програми

2011 – 2015 роки

8.

Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми

Державний, обласний, районний, сільські та селищний бюджети

9.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, тис. грн.

170,0

10.

Основні джерела фінансування Програми

Кошти суб’єктів підприємницької діяльностіІI. Оцінка тенденцій реалізації інвестиційної політики в районі протягом 2006 – 2010 років

На виконання заходів Програми розвитку інвестиційної діяльності впродовж 2006-2010 років в районі основна увага приділялась формуванню позитивного інвестиційного іміджу, налагодженню міжнародних відносин, а також пошуку інвесторів.

Підприємства району регулярно приймали участь у різноманітних виставках-ярмарках та дегустаційних конкурсах. Найактивнішу участь приймали ТОВ «Андрушівський маслосирзавод», ПП «Імпак», ПП Гринишин Є.Я. Підприємства стали лауреатами та переможцями таких заходів, як Всеукраїнська виставка «Агро 2008», «Агро 2010», «Барвиста Україна», Конгрес ділових, наукових та творчих кіл України, виставка сільгосппродукції Агрі-Корд, щорічний конкурс «Кращий товар року» та ін.

З метою поширення інформації про інвестиційний потенціал району, сформовано презентаційні матеріали про район, які включають буклет, базу даних інвестиційних пропозицій вільних земельних ділянок та незадіяних виробничих приміщень, їх електронні версії розміщено на сайті райдержадміністрації.

За результатами інвестиційного розвитку у 2009 році, незважаючи на фінансову нестабільність економіки, темп росту іноземних інвестицій склав 109% та інвестицій в основний капітал – 36%.


Динаміка

інвестицій в основний капітал та іноземних інвестицій

за 2006-2009 роки

Показники

Один. виміру

2006 рік

2007 рік

2008 рік

2009 рік

Інвестиції в основний капітал

Обсяг інвестицій в основний капітал за рахунок усіх джерел фінансування

млн. грн.

35,8

41,5

68,3

24,4

Темп росту інвестицій в основний капітал у порівняльних цінах

%

120,9

115,9

141,6

35,7

Обсяг інвестицій в основний капітал на душу населення

грн.

981,5

1137,6

1895,1

686,1

Іноземні інвестиції

Обсяг прямих іноземних інвестицій, по наростаючому підсумку – усьогомлн. дол. США0,61,01,01,1

Темп росту прямих іноземних інвестицій

%

-

166,6

100,0

108,9

Обсяг прямих іноземних інвестицій на душу населення

дол. США

17,1

28,5

28,9

31,1


Інвестиції в основний капітал у 2009 році, порівняно з 2006, зменшилися на 11,4 млн.грн. В розрахунку на 1 жителя району сума вкладених інвестиційних коштів складає 686,1грн.

В районі впровадженно Проект програми ООН «Місцевий розвиток орієнтований на громаду». В п’яти громадах району реалізовано мікропроекти: поточний ремонт ФАПу в с.Зарубинці; реконструкція вуличного освітлення с.Котівка; поточний ремонт водогінної мережі по вулицях смт.Червоне; запровадження енергозберігаючих технологій в школі с.Любимівка; побудова водогону в с.Гальчин. Загальна вартість мікропроектів складає 636,4тис.грн., з них 318,2тис.грн. кошти Євросоюзу.

В двох громадах району розпочато впровадження додаткових проектів ПРООН, загальною вартістю 323,2тис.грн., в т.ч. Євросоюзу 162тис.грн.

На сьогодні в районі зареєстровані та працюють 6 підприємств з іноземними інвестиціями, а саме : ТОВ «Укр-Агро РТ», ТОВ СП «Спіка», ТОВ «Гаргур Фінгер Джоінт», ТОВ «Агробізнес-Захід», ТОВ «Максімус Восток», ТОВ «Інноваційні технології». Ними вкладено 1170,6тис.дол.США прямих іноземних інвестицій, ріст склав 6% до відповідного періоду 2009 року.

Порівняно з 2006 роком, загальний обсяг іноземних в район зріс майже у 1,8 рази та склав 1,1 млн.дол.

Чотири суб’єкти господарювання району здійснюють зовнішньоекономічну діяльність. В 2010 році експорт товарів склав 957,2тис.дол.США, імпорт товарів склав 2134,8тис.дол.США. У процентному відношенні до відповідного періоду 2009 року складає 302,7% та 47,2% відповідно. Імпортувалась насіннєва картопля, виробниче обладнання. Експортувались вироби із каменю, цукор, картопля, продукція деревообробної промисловості.

ІІІ. Мета, цілі та основні завдання Програми

Метою Програми є досягнення суттєвого збільшення обсягів залучених інвестицій в економіку району, в тому числі іноземних, для забезпечення сталого економічного зростання та створення нових робочих місць, привабливого інвестиційного іміджу та розвиненої інфраструктури за рахунок підвищення рівня інвестиційної привабливості району, покращення її інвестиційного клімату, максимального використання науково-технічного та інтелектуального потенціалу району.

^ Сфера дії Програми

Дія Програми спрямована на консолідацію зусиль районної державної адміністрації, громадських об’єднань та суб’єктів господарювання в напрямку розвитку інвестиційної діяльності.

^ Основні цілі Програми:

1. Підвищення інвестиційної привабливості району за рахунок створення стабільного та прогнозованого середовища в районі, забезпечення розвитку економіки, широкої популяризації інноваційно-інвестиційного потенціалу, відповідних його досягнень та зовнішньоекономічних зв’язків району тощо.

2. Забезпечення достатнього рівня конкурентоспроможності продукції за рахунок оновлення і вдосконалення виробничо - технічної бази, впровадження новітніх технологій виробництва та менеджменту, систем управління якістю, підвищення експортного потенціалу.

^ Програмні завдання:

1. Створення сприятливого інвестиційного середовища:

Визначення пріоритетних напрямів інвестиційної діяльності та формування механізму стимулювання залучення інвестицій через підвищення гарантій прав інвесторів.

Стимулювання розвитку підприємницької діяльності та зростання ділової активності.

Забезпечення прозорості процедур прийняття рішень у сфері впровадження інвестиційно-інноваційної діяльності.

Підвищення ефективності державного управління у сфері інвестиційної діяльності.

1.5. Забезпечення досудового врегулювання спорів за безпосередньої участі інвестора і незалежних фахівців.

2. Підтримка реалізації пріоритетних проектів:

2.1. Впровадження різних форм співпраці влади та інвесторів, зацікавлених у реалізації пріоритетних інвестиційно-інноваційних проектів.

2.2. Впровадження системи супроводження інвестиційних проектів, сприяння у створенні структур з обслуговування інвесторів.

2.3. Узагальнення та поширення передового досвіду щодо стимулювання реалізації пріоритетних інвестиційних проектів.

3. Формування привабливого інвестиційного іміджу району:

3.1. Розповсюдження інформації про район.

3.2. Забезпечення періодичного оновлення інформації про район, сформованих баз даних інвестиційних пропозицій незадіяних виробничих приміщень та вільних земельних ділянок тощо.

3.3. Поглиблення співпраці з міжнародними фінансовими організаціями та представництвами, спрямовану на сприяння в пошуку інвесторів.

3.4. Участь у виставках, ярмарках, презентаціях інвестиційних проектів, вітчизняних товарів та послуг.

3.5. Організація зустрічей з іноземними інвесторами.

4. Забезпечення активної взаємодії з потенційними і діючими учасниками інвестиційного процесу:

4.1. Запровадження нових форм налагодження контактів між вітчизняними та зарубіжними інвесторами, підтримка активності вітчизняних підприємців у пошуку партнерів.

4.2. Активізація роботи щодо залучення на територію району організацій та програм з іноземною участю, технічної допомоги, інституційних інвесторів.

4.3. Забезпечення активної участі району у виконанні обласних програм та програм, які реалізуються в рамках виконання міжурядових і міжнародних угод.

5. Сприяння ресурсному забезпеченню суб’єктів інвестиційної діяльності:

5.1. Запровадження різних форм співфінансування інвестиційних проектів на території району.

5.2. Створення ефективних механізмів мобілізації фінансових ресурсів для реалізації інвестиційної програми району.

5.3. Виділення коштів з місцевих бюджетів на стимулювання інвестиційної діяльності.

5.4. Удосконалення механізму фінансового оздоровлення підприємств району та підвищення рівня капіталізації шляхом залучення до цієї роботи організацій (підприємств), що спеціалізуються на інвестиційному менеджменті.

6. Забезпечення інфраструктурно-технічного обслуговування суб’єктів інвестиційної діяльності:

6.1. Забезпечення покращення дорожньої та інженерної інфраструктури шляхом акумуляції бюджетних ресурсів на важливих виробничо-господарських об’єктах району.

6.2. Розвиток практики забезпечення інфраструктурної підготовки потенційно-привабливих земельних ділянок для розміщення об’єктів інвестування.

6.3. Сприяння у залученні інвестицій, спрямованих на модернізацію виробничого потенціалу господарського комплексу району, що в свою чергу забезпечуватиме швидкий обіг капіталовкладень.

6.4. Впровадження проектів, спрямованих на забезпечення розвитку торговельної, транспортної, технологічної, інженерної та телекомунікаційної інфраструктури.

7. Адміністративно-кадрове забезпечення регіонального регулювання інвестиційних процесів:

7.1. Підвищення фахового рівня службовців, які здійснюють функції безпосереднього управління інвестиційними процесами в районі та забезпечення ефективного регулювання підприємницької діяльності.

7.2. Забезпечення підбору кадрів для роботи з інвесторами за технічними та адміністративними якостями, вмінням будувати ділові відносини.

7.3. Організація семінарів, круглих столів з питань удосконалення системи управління інвестиційними процесами.

7.4. Використання в роботі нових інформаційних технологій.

7.5. Запровадження практики стажування фахівців з інвестиційної діяльності за кордоном.

8. Формування сприятливих умов для розвитку інноваційної сфери в районі:

8.1. Підтримка реалізації інноваційно-інвестиційних проектів в районі.

8.3. Активізація інноваційної діяльності суб’єктів господарювання,
науково-дослідних установ району та інших регіонів України за рахунок поглиблення співпраці між ними.

8.4. Інформаційна підтримка інноваційних процесів в районі.

ІV. Система програмних заходів

1. Нормативно-правове регулювання інвестиційної діяльності – це проведення постійного аналізу реалізації існуючих нормативних актів, що регулюють господарську діяльність та підготовку пропозицій щодо їх змін, вдосконалення регіонального нормативно-правового забезпечення інвестиційної діяльності.

До основних напрямків удосконалення нормативно-правового забезпечення інвестиційної діяльності належать:

1.1. Проведення аналізу ефективності реалізації інвестиційних проектів.

2. Фінансове забезпечення має за мету створення в районі стабільної і гнучкої системи фінансово-кредитного стимулювання, спрощення доступу підприємств до фінансово-кредитних ресурсів тощо.

Запровадження фінансово-кредитної підтримки має відбуватися шляхом:

2.1. Передбачення виділення коштів з районного бюджету для організаційної та рекламної підтримки реалізації Програми на місцевому рівнів.

3. Інформаційне забезпечення передбачає сприяння у створенні мережі якісно нових та розширення діючих інформаційних послуг, а також забезпечення зворотного зв’язку стосовно оцінки ефективності інвестиційної діяльності, забезпечення вільного доступу суб’єктів господарювання до інформаційних джерел нормативно-правової, маркетингової, наукової інформації про наявні інвестиційні пропозиції.

З цією метою планується:

3.1. Готувати “візитні картки” району, інші рекламно-презентаційні матеріали.

3.2. Всебічно сприяти інвесторам у процесі започаткування та реалізації ними інвестиційних проектів на території району.


V. Ефективність та результативність Програми


До участі у впровадженні Програми будуть залучені управління та відділи районної державної адміністрації, органи місцевого самоврядування, зацікавлені підприємства, установи та організації. У разі потреби, зміни та доповнення до заходів щодо реалізації Програми вносяться в установленому порядку.

Результати оцінювання стану реалізації та ефективності Програми є основою для її актуалізації і полягають в аналізі наступних показників:


^ Показники загального рівня досягнення цілей


Показник

^ Джерело інформації

Збільшення обсягу іноземних інвестицій та інвестицій в основний капіталРічні звіти, складені на основі статистичних даних та даних галузевих управлінь облдержадміністраціїЗбільшення кількості підприємств з іноземним капіталом

Зростання виробництва на душу населення

Зростання об’ємів випуску продукції

Зменшення рівня безробіття

Збільшення рівня середньої заробітної плати

Збільшення кількості новостворених підприємств малого та середнього бізнесу

Зростання кількості високотехнологічних підприємств

Збільшення об’єму експорту

Збільшення обсягів імпорту засобів виробництва


Реалізація завдань і заходів Програми дасть змогу до 2015 року:

– збільшити обсяги іноземних інвестицій в 1,2 рази та інвестицій в основний капітал – у 1,1 рази;

- зменшити рівень безробіття до 2,5%.

^ VІ. Нормативно-правове регулювання

Програма залучення інвестицій в економіку району на 2011-2015 роки розроблена відповідно до чинного законодавства в Україні, зокрема, до вимог Закону України “Про інвестиційну діяльність”. Крім названого Закону, правовим підґрунтям Програми є Господарський кодекс України, закони України “Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні”, “Про режим іноземного інвестування”, “Про захист іноземних інвестицій на Україні”, “Про зовнішньоекономічну діяльність”, “Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)”, “Про банки і банківську діяльність”, “Про місцеві державні адміністрації”, “Про місцеве самоврядування в Україні” та інші нормативно-законодавчі акти, які визначають норми інвестиційної діяльності на території України.


^ VІI. Напрями діяльності і заходи Програми залучення інвестицій в економіку
Андрушівського району на 2011-2015 рокиз/п

Перелік заходів Програми

Термін виконання заходу

Виконавці

Джерела фінансування

Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), тис.грн.

Очікуваний результат

1

2

3

4

5

6

7

1.

Участь у виставково-ярмаркових заходах

2011-2015 роки

Управління та відділи райдержадміністрації, суб’єкти підприємницької діяльності

Кошти суб’єктів підприємницької діяльності

2011р. – 30

2012р. – 30

2013р. – 35

2014р. – 35

2015р. – 40

Просування товарів на внутрішньому і зовнішньому ринках та відкриття нових ринків

2.

Реалізація програм з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України, проведення Дня Європи

2011-2015 роки

Відділ економіки та розвитку інфраструктури, відділ освіти райдержадміністрації

Кошти районного бюджету

У межах кошторису

Налагодження міжнародних зв`язків, покращення інвестиційного іміджу району

3.

Презентація економічного та інвестиційного потенціалу району

2011-2015 роки

Відділ економіки та розвитку інфраструктури райдержадміністрації


Кошти районного бюджету

У межах кошторису

Налагодження економічних зв’язків між підприємствами та організаціями, збільшення надходження в економіку району іноземних інвестицій

4.

Участь у інвестиційних форумах, семінарах та конференціях з інвестиційно-інноваційної діяльності

2011-2015 роки

Відділ економіки та розвитку інфраструктури, управління агпромислового розвитку райдержадміністрації

Кошти районного бюджету

У межах кошторису

Пошук потенційних інвесторів, формування позитивного інвестиційного

іміджу

5.

Участь в заходах іміджевого характеру, в тому числі тих, що проходитимуть за кордоном

2011-2015 роки

Управління та відділи райдержадміністрації

Кошти районного бюджету

У межах кошторису

Налагодження міжнародних зв`язків, покращення інвестиційного іміджу

6.

Оновлення рекламно-презентаційних, інвестиційно-інноваційних збірників, компакт-дисків, „візитних карток” району, рекламних буклетів

2011-2015 роки

Відділ економіки та розвитку інфраструктури райдержадміністрація

Кошти районного бюджету

У межах кошторису

Поширення інформації про економічний потенціал району серед потенційних інвесторів

7.

Прийняття участі у підготовці та перепідготовці працівників

з питань організації роботи із залучення інвестицій та впровадження інноваційних процесів

2011-2015 роки

Відділ економіки та розвитку інфраструктури, управління агпромислового розвитку райдержадміністрації

Кошти районного бюджету

У межах кошторису


Підвищення кваліфікації працівників

8.

Стимулювання розвитку підприємницької та науково-дослідної діяльності, зростання ділової активності2011-2015 роки

Відділ економіки та розвитку інфраструктури, управління агпромислового розвитку райдержадміністрації

Фінансування не потребує


Збільшення кількості підприємств

9.

Впровадження різних форм співпраці влади та інвесторів, зацікавлених у реалізації пріоритетних інвестиційно-інноваційних проектів

2011-2015 роки

Відділ економіки та розвитку інфраструктури, управління агпромислового розвитку райдержадміністрації

Покращення інвестиційного клімату та збільшення кількості впроваджуваних інвестиційно-інноваційних проектів в районі

10.

Узагальнення та поширення досвіду щодо стимулювання реалізації пріоритетних інвестиційно-інноваційних проектів

2011-2015 роки

Відділ економіки та розвитку інфраструктури , управління агпромислового розвитку райдержадміністрації

Спрощення процесу реалізації пріоритетних інвестиційних проектів11.

Запровадження нових форм налагодження контактів між вітчизняними та зарубіжними інвесторами, підтримка вітчизняних підприємців у пошуку партнерів

2011-2015 роки

Відділ економіки та розвитку інфраструктури, управління агпромислового розвитку райдержадміністрації

Стимулювання розвитку міжнародного партнерства

Всього по Програмі


х

х

х

2011р. – 30

2012р. – 30

2013р. – 35

2014р. – 35

2015р. – 40

х

Разом за 5 років

х

х

х

170

х


еще рефераты
Еще работы по разное