Реферат: Рішення колегії регіонального відділення фдму по Запорізькій області


Рішення колегії регіонального відділення ФДМУ по Запорізькій області


27.12.2010 м. Запоріжжя


По першому питанню порядку денного щодо стану погашення заборгованості по заробітній платі, перед Пенсійним фондом та Державним бюджетом господарськими товариствам, корпоративні права яких перебувають в управлінні регіонального відділення колегія вирішила:

1. Інформацію першого заступника начальника регіонального відділення Спіріної О.Д. про стан погашення заборгованості по заробітній платі, перед Пенсійним фондом та Державним бюджетом господарськими товариствами, корпоративні права яких перебувають в управлінні регіонального відділення взяти до відома.

2. Першому заступнику начальника регіонального відділення Спіріній О.Д,, заступнику начальника регіонального відділення Калачову С.М., начальнику відділу управління корпоративними правами та державним майном регіонального відділення Гавриленку В.Я.:

- посилити контроль за виконанням доручень Президента України та Уряду в частині погашення заборгованості із виплати заробітної плати та зобов’язати керівників підпорядкованих підприємств забезпечити погашення заборгованості із заробітної плати у встановлених розпорядженнями Кабінету Міністрів України обсягах та визначені терміни;

- забезпечити проведення моніторингу своєчасності виплати підприємствами заробітної плати, внесків до бюджету та до Пенсійного фонду;

- активізувати роботу із Запорізьким обласним відділом з питань банкрутства щодо співпраці арбітражних керуючих із органом управління з метою забезпечення недопущення виникнення та погашення, у разі наявності, заборгованості із виплати заробітної плати, внесків до Державного бюджету України та до Пенсійного фонду України.

Термін: постійно

3. Визнати роботу керівника ВАТ „Вуглецевий композит” такою, що потребує доопрацювання, а роботу керівника ВАТ „НДІ „Перетворювач” незадовільною з питання погашення заборгованості із виплати заробітної плати, до Пенсійного фонду і перед бюджетом та зобов’язати їх разом з арбітражними керуючими та Запорізьким обласним відділом з питань банкрутства розробити заходи щодо погашення наявної у ВАТ заборгованості.

Термін: до 20.01.2011


4. Зобов’язати керівників товариств взяти під особливий контроль питання погашення підприємством заборгованості із заробітної плати та запровадити такі дії:

- забезпечити безумовне виконання прийнятих раніше рішень колегії та тимчасової комісії з питань погашення заборгованості із заробітної плати (грошового забезпечення) пенсій, стипендій та інших соціальних виплат у підприємств, які входять до сфери управління регіонального відділення, в частині економії та заощаджень коштів на витрати не пов’язані з виплатами боргів;

- надавати регіональному відділенню щотижневу інформацію про хід погашення заборгованості із виплати заробітної плати, до Пенсійного фонду України та перед Державним бюджетом України.

5. Керівникам господарських товариств - Андрієнку П.Д., Кирпушці О.В., арбітражним керуючим - Персюку С. В., Кляшторній О.В. надати до 20.01.2011 регіональному відділенню:

- матеріали щодо витрат та утримання адміністративно – господарського апарату, легкового автотранспорту, благодійництво та інших витрат невиробничого характеру;

- план заходів щодо скорочення вказаних витрат та спрямування фінансових ресурсів на погашення заборгованості із заробітної плати;

- перелік основних фондів з вартісними показниками (рухоме та нерухоме майно) за результатами останньої інвентаризації на підприємстві;

6. В. о. голови правління ВАТ „Вуглецевий композит” Кирпушці О.В. продовжити вживати заходи по проведенню претензійно - позовної роботи щодо стягнення дебіторської заборгованості ПП "Промто Плюс" та інших боржників.

Повідомити регіональне відділення про проведену роботу до 25.01.2011 року.

7. В. о. голови правління ВАТ „Вуглецевий композит” Кирпушці О.В. та в. о. голови правління ВАТ „НДІ Перетворювач” Андрієнку П.Д. здійснити заходи щодо визначення дати та організації проведення загальних зборів акціонерів за підсумками роботи у 2009- 2010 роках.

Термін: до 17.01.2011


По другому питанню порядку денного щодо проблем підготовки об’єктів груп А, Д, Є, Ж, в тому числі разом із земельними ділянками, до продажу колегія вирішила:


1.Інформацію заступника начальника регіонального відділення Мітенко І.В. щодо існуючих проблемних питань з підготовки до продажу об‘єктів приватизації разом із земельними ділянками взяти до відома.

2.Заступнику начальника регіонального відділення Мітенко І.В., начальнику відділу реформування власності Кралєвій В.В., начальнику відділу оцінки Гроні Н.В. підготувати пропозиції щодо внесення змін до Порядку продажу об‘єктів, що підлягають приватизації, разом із земельними ділянками, затвердженому постановою КМУ від 08.07.2009 № 689, про можливість оплати робіт з підготовки землевпорядної документації та оцінки об‘єктів аукціону після продажу об‘єктів разом із земельними ділянками покупцями даних об‘єктів, або щодо можливості виконання робіт за рахунок потенційних покупців. Пропозиції направити до центрального апарату ФДМУ.

Термін : 20.01.2011


3.Начальнику відділу реформування власності Кралєвій В.В. направити пропозиції до ФДМУ щодо внесення змін до законодавчих та нормативних актів стосовно можливості укладання договорів купівлі-продажу об‘єктів приватизації - ОНБ без реєстрації права власності.

Термін : 01.02.2011


4.Заступнику начальника регіонального відділення Мітенко І.В., начальнику відділу реформування власності Кралєвій В.В.:

- організувати проведення круглого столу з питання підготовки до продажу земельних ділянок, на яких розташовані об‘єкти приватизації, зокрема погодження проектів землевідведення, з залученням відповідних організацій;

Термін : 01.02.2011


- ініціювати звернення регіонального відділення до Головного управління Держкомзему в Запорізькій області щодо сприяння скороченню термінів розгляду документів в територіальних структурах Держкомзему в Запорізькій області;

Термін : 01.02.2011


- підготувати звернення до центрального апарату ФДМУ щодо внесення змін до підзаконних актів щодо звільнення органів приватизації від оплати послуг за отримання висновків про погодження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок, які підлягають продажу разом із об’єктами приватизації відповідно до статті 128 Земельного Кодексу України.

Термін : 01.02.2011


5.Заступнику начальника регіонального відділення Калачову С.М., начальнику відділу управління корпоративними правами та державним майном Гавриленку В.Я. провести аналіз наявності правовстановлюючих документів на державне майно, яке не увійшло до статутних капіталів господарських товариств, обліковується у Реєстрі державного майна „ЕТАП – майно” і на теперішній час не включене до переліку об‘єктів, що підлягають приватизації. За результатами проведеного аналізу направити запит до ФДМУ щодо збільшення фінансування заходів на проведення оформлення та реєстрації права власності за державою на дане майно.

Термін : І квартал 2011 року


По третьому питанню порядку денного щодо стану реалізації управлінських рішень, стосовно майна, яке не увійшло до статутних капіталів господарських товариств, створених в процесі приватизації, балансоутримувачі якого ліквідовані колегія вирішила:


1. Інформацію заступника начальника регіонального відділення Калачова С.М. про стан реалізації управлінських рішень, щодо майна, яке не увійшло до статутних капіталів господарських товариств, створених в процесі приватизації, балансоутримувачі якого ліквідовані, взяти до відома.

2. Першому заступнику начальника регіонального відділення Спіріній О.Д,, заступнику начальника регіонального відділення Калачову С.М., начальнику відділу управління корпоративними правами та державним майном регіонального відділення Гавриленку В.Я.:

- активізувати роботу із Запорізьким обласним відділом з питань банкрутства щодо співпраці арбітражних керуючих із органом управління з метою забезпечення передачі до комунальної власності відповідних територіальних громад об’єктів державної власності;

Термін: постійно


- звернутися до ФДМУ щодо передбачення у кошторисі на 2011 рік коштів на збереження майна, яке повертається у державну власність за рішенням суду, а також майна, де відсутні балансоутримувачі, визначення порядку обрання та укладення договору із охоронною фірмою на виконання послуг по охороні та збереженню об’єктів державної власності із відповідним фінансуванням;

Термін: 10.01.2011


- звернутися до ГУ МВСУ в Запорізькій області та районні та міські відділи ГУ МВС щодо здійснення заходів з охорони об’єктів державної власності, які не мають балансоутримувача;

Термін: 15.01.2011


- звернутися до прокуратури Запорізької області з проханням щодо сприяння в вирішенні питання зобов’язання місцевих органів влади в прийнятті до комунальної власності об’єктів державної майна, які не мають балансоутримувача;

Термін: 15.01.2011


- організувати роботу щодо співпраці із органами місцевого самоврядування в частині вирішення питання передачі об’єктів державної власності, у яких відсутні балансоутримувачі, на баланс іншим організаціям;

Термін : 01.02.2011

- організувати роботу по зверненню до органів державної влади (Запорізька облдержадміністрація, райдержадміністрації, органи пеніцитарної системи, відповідні міністерства та відомства, тощо) з пропозицією прийняти відповідне державне майно, у якого відсутні балансоутримувачі;

Термін : 15.02.2011

- організувати співпрацю із Бюро технічної інвентаризації міст та районів області щодо визначення переліку об’єктів державного житлового фонду, де проведена реєстрація права власності мешканцями, та організувати роз’яснювальну роботу серед мешканців щодо створення товариств співвласників житлових будинків.

Термін: до 01.02.2011

3. Заступнику начальника регіонального відділення Мітенко І.В. вжити усіх вичерпних заходів щодо приватизації нерухомого майна, яке не увійшло до статутних капіталів господарських товариств, створених в процесі приватизації, балансоутримувачі якого ліквідовані.

Термін: постійно


4. Першому заступнику начальника регіонального відділення Спіріній О.Д, вжити усіх вичерпних заходів щодо передачі в оренду нерухомого майна, яке не увійшло до статутних капіталів господарських товариств, створених в процесі приватизації, балансоутримувачі якого ліквідовані.

Термін: постійно


5. Начальнику юридичного відділу Фалілєєвій Ю.Д. :


- у випадку відмови органів місцевого самоврядування прийняти у комунальну власність об’єкти житлового фонду та об’єкти соціально-побутового призначення, що перебували на балансах ліквідованих підприємств, звернутися із відповідними позовами до суду із залученням прокуратури Запорізької області.

Термін : 15.02.2011

- звернутись до прокуратури Запорізької області щодо вступу у категорії справ, які стосуються відмови органів місцевого самоврядування прийняти у комунальну власність об’єкти житлового фонду та об’єкти соціально-побутового призначення, що перебували на балансах ліквідованих підприємств, для захисту інтересів держави.

Термін : 15.02.2011

6. Рекомендувати відділу з питань банкрутства в Запорізькій області державного Департаменту з питань банкрутства надавати регіональному відділенню переліки господарських товариств щодо яких порушені справи про банкрутство.

Термін: постійно.
еще рефераты
Еще работы по разное