Реферат: На 20 року


Додаток 27

до Порядку складання фінансової та бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів


Довідка

про причини виникнення простроченої кредиторської заборгованості загального фонду
на ______________ 20__ року

Коди
Установа______________________________________________________________________________________________________ за ЄДРПОУТериторія_____________________________________________________________________________________________________ за КОАТУУ^ Організаційно-правова форма господарювання___________________________________________________________________ за КОПФГКод та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету________________________________________________Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету_____________________________________________Код та назва типової відомчої класифікації видатків місцевих бюджетів__________________________________________________________^ Код та назва тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів_______________________________________________Періодичність: квартальна, річна.

Одиниця виміру: грн коп.№ з/п

Показники

Кредиторська заборгованість

минулих періодів

поточного року

1

2

3

4

1

Взяття зобов’язань з перевищенням кошторисних призначень та/або повноважень
1.1

з них:

за кодом економічної класифікації видатків 1110 “Оплата праці працівників бюджетних установ”1.2

за кодом економічної класифікації видатків 1160 “Оплата комунальних послуг та енергоносіїв”2

Відмова в реєстрації фінансових зобов’язань у зв’язку з відсутністю повного пакета документів3

Асигнувань спрямовано менше, ніж визначено плановими показниками4

Призупинення взяття зобов’язань відповідно до рішень Уряду5

Призупинення операцій за рішенням судових, контролюючих органів6

Відновлення заборгованості згідно з рішеннями контролюючих та судових органів7

Інше


Усього простроченої кредиторської заборгованості
Керівник ______________________ ________________________________

(підпис) (ініціали і прізвище)

Головний бухгалтер ______________________ ________________________________

(підпис) (ініціали і прізвище)


“____”____________________20__року


еще рефераты
Еще работы по разное