Реферат: Міністерство Юстиції україни головне управління юстиції у сумській областіМіністерство ЮстиціЇ України

ГОЛОВНЕ управління юстиції У СУМСЬКІЙ ОБЛАСТІ


Н А К А З


21 січня 2011 року м. Суми № 42 - ОД


Про затвердження Плану заходів щодо попередження та профілактики корупційних правопорушень в апараті Головного управління юстиції у Сумській області та територіальних органах юстиції на 2011 рік

З метою реалізації державної політики із запобігання та протидії корупції, профілактики та попередження причин і умов, які сприяють проявам корупції та іншим правопорушенням в апараті Головного управління юстиції у Сумській області та територіальних органах юстиції, відповідно до Закону України «Про державну службу» та положень антикорупційного законодавства, -


НАКАЗУЮ:


1.Затвердити План заходів щодо попередження та профілактики корупційних правопорушень в апараті Головного управління юстиції у Сумській області та територіальних органах юстиції на 2011 рік (далі – План заходів), що додається.

2.Керівникам структурних підрозділів апарату Головного управління юстиції у Сумській області, начальникам районних, Сумського міського та міськрайонних управлінь юстиції Сумської області:

2.1.відповідно до цього Плану заходів затвердити Плани заходів попередження та профілактики корупційних правопорушень управлінь та відділів на 2011 рік;

2.2.забезпечити, в межах компетенції, виконання завдань, передбачених Планом заходів;

2.3.надавати інформацію про виконання Плану заходів до сектору кадрової роботи та державної служби головного управління юстиції відповідно до визначених строків.

3.Сектору кадрової роботи та державної служби Головного управління юстиції у Сумській області (Некрас О.А.):

3.1. довести цей наказ до відома керівників структурних підрозділів апарату Головного управління юстиції у Сумській області, начальників районних, Сумського міського та міськрайонних управлінь юстиції Сумської області;

3.2. забезпечити контроль за виконанням Плану заходів;

3.3.зійснювати моніторинг виконання Плану заходів та, у разі необхідності, вносити пропозиції для забезпечення його виконання.

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.


Начальник управління Л.В.Ващенко


^ ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ начальника Головного управління юстиції у Сумській області
від 21.01.2011 № 42-ОД
ПЛАН ЗАХОДІВ
щодо попередження та профілактики корупційних правопорушень в апараті Головного управління юстиції у Сумській області

та територіальних органах юстиції на 2011 рік


1. Забезпечувати якісний добір і розстановку кадрів на засадах неупередженого конкурсного відбору, їх об’єктивну атестацію, щорічну оцінку виконання державними службовцями апарату Головного управління юстиції у Сумській області та територіальних органів юстиції покладених на них обов’язків і завдань, а також вживати заходів щодо запобігання, виявлення та усунення конфлікту інтересів.

Сектор кадрової роботи та державної служби, керівники структурних підрозділів апарату головного управління юстиції, начальники районних, Сумського міського та міськрайонних управлінь юстиції

Постійно2. Відповідно до статті 13 Закону України «Про державну службу» забезпечити подання державними службовцями достовірних відомостей про доходи, зобов’язання фінансового характеру та майновий стан державного службовця та особи, яка претендує на заняття посади державного службовця щодо себе та членів своєї сім’ї.

Сектор кадрової роботи та державної служби головного управління юстиції, начальники районних, Сумського міського та міськрайонних управлінь юстиції

До 1 квітня 2011 року3. Здійснювати на засіданнях колегій головного управління юстиції та оперативних нарадах територіальних органів юстиції розгляд питань стосовно виконання законодавства про державну службу, запобігання та протидії корупції, а також реалізації заходів щодо запобігання корупційним проявам та реагування на них, стану роботи зі скаргами та повідомленнями громадян у цій сфері.

Керівники структурних підрозділів апарату головного управління юстиції, начальники районних, Сумського міського та міськрайонних управлінь юстиції

Постійно4. Неухильно забезпечувати попередження осіб, які претендують на зайняття посад державних службовців, про спеціальні обмеження щодо прийняття на державну службу та проходження державної служби, встановлені Законом України «Про державну службу» та положеннями антикорупційного законодавства.

Сектор кадрової роботи та державної служби головного управління юстиції, начальники районних, Сумського міського та міськрайонних управлінь юстиції

Постійно


5. Здійснювати заходи щодо роз’яснення нового антикорупційного законодавства.

Керівники структурних підрозділів апарату головного управління юстиції, начальники районних, Сумського міського та міськрайонних управлінь юстиції

Постійно


6. Забезпечувати в межах компетенції всебічний розгляд звернень громадян та оперативне вирішення порушених у них проблем.

Керівники структурних підрозділів апарату головного управління юстиції, начальники районних, Сумського міського та міськрайонних управлінь юстиції

Постійно


7. Аналізувати пропозиції, що надходять від громадян через журнал «Відгуків та пропозицій» і телефонну «лінію довіри», та здійснювати заходи стосовно усунення недоліків та покращення роботи структурного підрозділу головного управління юстиції, до якого надійшли такі пропозиції.

Керівники структурних підрозділів апарату головного управління юстиції

Постійно


8. Узагальнити та проаналізувати практику реагування на корупційні правопорушення, недодержання керівниками різних рівнів порядку притягнення до відповідальності за вчинення корупційних діянь їх підлеглими працівниками та факти невжиття заходів щодо запобігання подібних випадків, з метою вироблення заходів по усуненню умов, що сприяють цьому.

Сектор кадрової роботи та державної служби головного управління юстиції, начальники районних, Сумського міського та міськрайонних управлінь юстиції

До 5 січня 2012 року


9. У разі недодержання державними службовцями законодавства про державну службу, про запобігання та протидію корупції, проводити службові розслідування (перевірки).

Сектор кадрової роботи та державної служби, керівники та працівники структурних підрозділів апарату головного управління юстиції, начальники районних, Сумського міського та міськрайонних управлінь юстиції

Постійно


10. Забезпечувати інформування сектору кадрової роботи та державної служби Головного управління юстиції у Сумській області у разі виявлення випадків порушення антикорупційного законодавства при виконанні державними службовцями своїх посадових обов’язків.


Керівники структурних підрозділів апарату головного управління юстиції, начальники районних, Сумського міського та міськрайонних управлінь юстиції

Постійно11. Забезпечувати інформування правоохоронних органів у разі виявлення випадків порушення антикорупційного законодавства при виконанні державними службовцями своїх посадових обов’язків.


Сектор кадрової роботи та державної служби головного управління юстиції

Постійно12. Забезпечити подання інформації про результати розгляду повідомлень про випадки корупції та проведені службові розслідування до сектору кадрової роботи та державної служби Головного управління юстиції у Сумській області для подальшого узагальнення.


Керівники структурних підрозділів апарату головного управління юстиції, начальники районних, Сумського міського та міськрайонних управлінь юстиції

Щоквартально до 25 числа останнього місяця відповідного кварталу13. Забезпечити подання інформації про результати розгляду повідомлень про випадки корупції та проведені службові розслідування до Департаменту законодавства про правосуддя, правоохоронної діяльності та антикорупційної політики Міністерства юстиції України для подальшого узагальнення.


Сектор кадрової роботи та державної служби головного управління юстиції

Щоквартально до 1 числа місяця за звітнім періодом


14. Під час проведення комплексних та цільових перевірок територіальних органів юстиції Сумської області здійснювати оцінку ефективності організації роботи щодо виконання вимог антикорупційного законодавства та Плану заходів.

Сектор кадрової роботи та державної служби, керівники структурних підрозділів апарату головного управління юстиції

Протягом року, відповідно до планів перевірок


15. Надавати територіальним органам юстиції Сумської області методичну допомогу щодо застосування антикорупційного законодавства з метою запобігання та протидії корупції.

Сектор правової роботи та освіти, керівники структурних підрозділів апарату головного управління юстиції

Постійно16. Забезпечити своєчасне подання до сектору кадрової роботи та державної служби Головного управління юстиції у Сумській області аналітичної інформації про виконання вимог антикорупційного законодавства та цього Плану заходів для подальшого узагальнення.
Керівники структурних підрозділів апарату головного управління юстиції, начальники районних, Сумського міського та міськрайонних управлінь юстиції

До 20 грудня 2011 року


17. Забезпечити своєчасне подання до Департаменту законодавства про правосуддя, правоохоронної діяльності та антикорупційної політики Міністерства юстиції України аналітичної інформації про виконання вимог антикорупційного законодавства та цього Плану заходів для подальшого узагальнення.

Сектор кадрової роботи та державної служби головного управління юстиції

До 31 грудня 2011 року18. Забезпечити своєчасне подання до сектору кадрової роботи та державної служби Головного управління юстиції у Сумській області інформації про заходи, що вживаються головним та територіальними управліннями юстиції Сумської області по виконанню антикорупційного законодавства.

Керівники структурних підрозділів апарату головного управління юстиції, начальники районних, Сумського міського та міськрайонних управлінь юстиції

Щоквартально до 5 числа останнього місяця відповідного кварталу19. Забезпечити своєчасне подання інформації про заходи, що вживаються головним та територіальними управліннями юстиції Сумської області по виконанню антикорупційного законодавства для розміщення на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України в рубриці «Антикорупційні ініціативи».


Сектор кадрової роботи та державної служби головного управління юстиції

Щоквартально до 15 числа останнього місяця відповідного кварталу


20. Забезпечити широке інформування громадськості через друковані засоби масової інформації, радіо та телебачення про негативний вплив корупції на авторитет державної влади і суспільства в цілому та значні кроки держави щодо зменшення рівня корупції.


Сектор правової роботи та освіти, керівники структурних підрозділів апарату головного управління юстиції, начальники районних, Сумського міського та міськрайонних управлінь юстиції

Постійно21. Забезпечити підготовку проекту Плану заходів щодо попередження та профілактики корупційних правопорушень в апараті Головного управління юстиції у Сумській області та територіальних органах юстиції на 2012 рік.


Сектор кадрової роботи та державної служби, керівники структурних підрозділів апарату головного управління юстиції, начальники районних, Сумського міського та міськрайонних управлінь юстиції

До 5 грудня 2011 року


Завідувач сектором кадрової роботи та державної служби Головного управління юстиції у Сумській області

Некрас Олена Анатоліївна
еще рефераты
Еще работы по разное