Реферат: Кафедра банківської справи


Кафедра банківської справи


У 2000 році Університет вперше здійснив набір студентів за спеціальністю “Банківська справа”, а в 2002 році була створена кафедра банківської справи, яку очолив кандидат економічних наук, доцент Ігор Михайлович Лазепка. З 2004 року кафедру очолює доктор економічних наук, доцент Сергій Андрійович Циганов.

З метою підвищення конкурентоздатності наших спеціалістів на ринку праці навчальним планом передбачена низка дисциплін, які не викладаються в інших закладах, але які є вкрай необхідними для поглибленого вивчення окремих ділянок банківської діяльності, а саме: “Кооперативні банки”, “Картковий бізнес”, “Організація і прогнозування готівкового грошового обігу в банках”, “Кредитні спілки”.

Підготовка банківських працівників здійснюється за ОКР “бакалавр”, “спеціаліст”, “магістр” та за програмою перепідготовки спеціалістів.
^ Спеціальність БАНКІВСЬКА СПРАВА
Спеціаліст із банківського менеджменту – це висококваліфікований фахівець, який може виконувати в банківській установі операції із залучення грошових ресурсів до банку, розміщення їх у кредити юридичних і фізичних осіб, у цінні папери, іноземну валюту, нерухоме майно. Він має достатню підготовку для роботи з цінними паперами, виконання довірчих (трастових) та інших комісійно-посередницьких операцій. При цьому фахівець зобов'язаний забезпечувати отримання банком прибутків, керувати реквізитами банку, зберігати банківську таємницю.

З переходом української економіки на ринкові умови господарювання інтерес абітурієнтів до спеціальності “Банківська справа” значно підвищився. Пояснюється це кількома чинниками:

1) банки стали нервовими вузлами економіки і “локомотивом реформ”, тому працювати в них престижно;

2) щоденно, маючи справу із працівниками різних підприємств, організацій чи установ (а без банку вони обійтись не можуть) та отримуючи від них різноманітну інформацію, банківські працівники дуже швидко розвиваються як фахівці, котрі можуть працювати у будь-яких структурах;

3) не останнє значення має й рівень оплати праці банківських працівників. Тому охочих отримати цю спеціальність багато.

Проте спеціальність “Банківська справа”, враховуючи унікальну роль банків у суспільному житті, висуває до її здобувачів досить високі вимоги. Вони сформульовані у Моральному кодексі банкіра. Ось лише деякі з них:

“Владу над великими грішми можуть мати лише особистості, сильні духом, готові свідомо і добровільно дотримуватись значно вищих і суворіших моральних вимог, аніж звичайна людина.

Як для лікаря “Клятва Гіппократа”, як для воїна чи народного обранця присяга на вірність Вітчизні, так для банкіра має стати вищим мірилом помислів і діянь свій особливий моральний кодекс…”

До його основних постулатів, безперечно, повинні увійти такі:

“1. Банкір — людина благородних прагнень.

- Моральність — його провідна зірка.

- Справедливість — основа вчинків і бажань.

- Чесність — спосіб дії і мислення.

- Правдивість, незалежна від будь-чиїх інтересів і бажань, — внутрішня сутність.

- Мужність — неодмінна умова продуктивної праці, занять і змагань.

2. Банкір — ділова людина. Він справжній професіонал, дбає про успіх своєї справи, про відсотки і дивіденди, але неодмінно пов'язує свої інтереси з добробутом своєї країни, свого народу, з долею всього людства.

3. Банкір — людина слова...

4. Банкір — людина честі...

5. Банкір грає за правилами...

6. Банкір, вкладаючи гроші у будь-яку справу, думає не лише про найближчі наслідки, але й про ті, що можуть настати згодом…

7. Банкір дбайливо збирає, але й роздає...

8. Якщо банкір не в змозі протидіяти злу, то він, щонайменше, не стає співучасником злодіянь.

9. Банкір повсякчас собі твердить: аморально і небезпечно розкошувати серед злиднів...

10. Банкір пам'ятає про діалектику буття, про марність змагань на тлі багатства, дбає про цінності вічні, утверджує своїми справами високі ідеали гуманізму, любові, поваги до ближнього як запоруку спасіння Людини і Людства”.

Якщо Ви, молодий друже, готові душею і серцем сприйняти і своїми діями стверджувати ці вимоги, то Ви — наш абітурієнт. А якщо ні, то краще обрати щось інше і далі не читати цю інформацію.

Навчальний план цієї спеціальності є одним із найбільш напружених, оскільки майбутній банкір має знати багато, адже йому доведеться вирішувати масу проблем відносно господарюючих суб'єктів багатьох галузей економіки. На перших двох курсах студенти усіх економічних спеціальностей вивчають однакові гуманітарні та природничо-наукові й загальноекономічні дисципліни. В тому числі вивчають дві іноземні мови. А на третьому, четвертому і на п'ятому курсах в основному вивчають спеціальні дисципліни, серед яких є й такі, які в інших вищих навчальних закладах не вивчаються. Це сприятиме підвищенню конкурентоспроможності наших випускників на ринку праці. Студенти отримують в Університеті глибокі знання з комп'ютерної техніки та інформатики і навички роботи з прикладними банківськими програмами.

Університет має ділові контакти з низкою київських комерційних банків, в яких студенти проходять виробничу і переддипломну практику і на фактичних матеріалах яких виконують наукові доповіді, курсові та дипломні роботи. Звичайно, тих студентів, які себе добре зарекомендували під час практики, банки намагаються залучити до себе на роботу.
^ Дисципліни, закріплені за кафедрою
Аналіз банківської діяльності

Аналіз інвестиційних проектів

Банківська офісна техніка

Банківський контролінг

Банківський нагляд

Банківські операції

Бізнес-план підприємства

Бізнес-план: технологія, розробка та обгрунтування

Біржова діяльність

Валютні операції

Гроші та кредит

Грошово-кредитні системи зарубіжних країн

Діяльність територіально віддалених безбалансових відділень банків

Інвестиційне кредитування

Інвестування

Інноватика

Інформаційні системи і технології в банківській сфері

Іпотечне кредитування

Історія грошово-кредитних відносин в Україні

Картковий бізнес

Консалтингові послуги банку

Кредитування і контроль

Методи наукових досліджень (БС, ФН)

Методологія наукових досліджень

Міжнародні кредитно-розрахункові операції в банках

Міжнародні кредитно-розрахункові та валютні операції

Міжнародні розрахунки і валютні операції

Облік і аудит у банках

Організація та прогнозування грошового обігу в комерційному банку

Організація та прогнозування товарно-грошового обігу

Основи банківської діяльності

Основи біржової діяльності

Основи обліку в банках

Платіжні системи

Проектне фінансування

Ринок цінних паперів

Теорія грошей та кредиту

Фінансовий менеджмент у банку

Фінансовий моніторінг у банку

Центральний банк і грошово-кредитна політика

Цінні папери і фондовий ринок

Історія розвитку грошово-кредитних відносин в Україні
еще рефераты
Еще работы по разное