Реферат: Аналіз впливу регуляторного акту проекту рішення виконавчого комітету Трускавецької міської радиАналіз


впливу регуляторного акту

проекту рішення виконавчого комітету Трускавецької міської ради

«Про затвердження Правил розміщення зовнішньої реклами в м. Трускавці»


Цей аналіз регуляторного впливу (надалі - Аналіз) розроблений на виконання та з дотриманням вимог Закону України „Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" від 11.09.2003 р. №1160-ІV та Методики проведення аналізу впливу регуляторного акту, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 року №308 та визначає правові та організаційні засади реалізації проекту рішення виконавчого комітету Трускавецької міської ради «Про затвердження Правил розміщення зовнішньої реклами в м.Трускавці» (надалі - «Правила») як регуляторного акту.


1^ . Опис проблеми, яку планується врегулювати шляхом прийняття рішення

З метою впорядкування розміщення зовнішньої реклами в м. Трускавець, виконавчим комітетом Трускавецької міської ради прийнято Рішення від 17 лютого 2011року № 46 «Про затвердження Концепції розміщення зовнішньої реклами у м. Трускавці» (надалі - Концепція) яким визначено основні стадії, способи та принципи довгострокового формування зовнішнього середовища у м. Трускавець в частині розміщення зовнішньої реклами в місті.

Відповідно до ч. 1 даної Концепції, вона є основою для розроблення відповідних нормативно-правових актів і Правил розміщення зовнішньої реклами у м. Трускавці. Розроблення та підготовка для затвердження Правил покладено на управління розвитку курорту, рекреації та туризму Трускавецької міської ради.

Прийняття даних Правил дозволить розпочати реалізацію Концепції та вдосконалить процедуру розміщення об'єктів зовнішньої реклами, допоможе підвищити якість рекламних конструкцій та сприятиме покращенню зовнішнього середовища.

Основними завданнями, що були поставлені при розроблені проекту Правил, є:

впорядкування перенасиченого рекламного простору міста з метою зменшення інформаційного тиску на гостей та мешканців міста;

формування пріоритетів та завдань організації зовнішнього рекламно-інформаційного середовища міста разом з визначенням методів та засобів їх реалізації;

формування єдиного рекламно-інформаційного простору життєдіяльності людини у гармонії з природним і міським середовищем, елементами зовнішньої реклами та системою візуальної інформації;

форування зовнішнього рекламного оформлення міста відповідно до сучасних вимог дизайну та ергономіки на підставі врахування різноманіття елементів простору міста-курорту, архітектурних, функціонально-планувальних, історико-культурних, громадсько-політичних та соціально-психологічних чинників;

створення сприятливих інвестиційних умов та розвитку конкурентоздатного високоефективного рекламного бізнесу;

збільшення дохідної частини бюджету міста шляхом впровадження гнучкої цінової політики у сфері зовнішньої реклами;

впровадження рекламно-містобудівного зонування території міста для завдань розміщення зовнішньої реклами з визначенням типів і габаритів рекламних засобів, які регламентовані до розташування у кожній з окремих зон;

обґрунтування доцільного співвідношення комунальної і комерційної часток ринку зовнішньої реклами міста;

визначення сукупності механізмів здійснення Концепції,які б склали зміст політики уповноважених виконавчих органів у сфері зовнішньої реклами та візуальної інформації.^ 2. Визначення цілей державного регулювання

Даним проектом нормативно-правового акту передбачається зміна правового рекламного зонування згідно затвердженої Концепції коригування Генерального плану міста, а саме рекламоносії не розміщуються в наступних зонах:

зона території курортного парку пам’ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення спільно з першою санітарною зоною;

зона території історичного ареалу міста;

зона території парків та зелених насаджень загального користування.

Зазначений акт виконує функції економічного важеля з регулювання розміщення зовнішньої реклами в умовах насичення міської території засобами зовнішньої реклами та сприяє переходу власників рекламоносіїв до інтенсивного використання міської території згідно вимог Концепції розміщення зовнішньої реклами в м. Трускавці.

Одночасно, даним проектом запроваджуються технічні та естетичні вимоги до рекламних об'єктів на території міста, що сприятимуть найбільш повній реалізації конституційних прав мешканців та гостей міста на безпечне для життя і здоров'я довкілля. Крім того, такі заходи спрямовано на збереження архітектурного ансамблю історичної частини міста.

Вказані вимоги впроваджуються через нормативні інструменти (зокрема, через заборону розміщення великоформатних конструкцій, вимогу до вкопування бетонних фундаментів наземних стаціонарних рекламних засобів тощо), а також за допомогою економічних важелів (підвищення коефіцієнту тарифу в залежності від обумовленої історично сформованої зони).


^ 3. Обґрунтування переваг обраного виду правового регулювання.

У відповідності з частиною 1 статті 16 Закону України „Про рекламу» розміщення зовнішньої реклами у місті здійснюється на підставі дозволів, що надаються виконавчими органами міських рад, та в порядку, встановленому цими органами на підставі типових правил, що затверджуються Кабінетом Міністрів України. Таким чином, спеціальним нормативно-правовим актом у галузі зовнішньої реклами встановлено єдиний законний шлях вирішення проблем, зазначених у п.1 цього Аналізу – прийняття рішення виконавчого комітету Трускавецької міської ради.

Перевага обраного виду правового регулювання над усіма іншими можливими способами ґрунтується на імперативності (загальнообов'язковості) рішень виконавчого комітету міської ради для виконання на території м.Трускавець, що передбачено ст.144 Конституції України та ст.73 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні».

Вирішення проблеми зазначеної у пункті 1 цього аналізу можливе лише шляхом прийняття відповідного рішення, інші альтернативні способи (механізми) досягнення мети не передбаченні законодавством.


^ 4. Опис механізмів та заходів, що пропонується для вирішення проблеми.

У відповідності з частиною 1 ст. 16 Закону України „Про рекламу» виконавчим органам ради надано право на встановлення порядку розміщення зовнішньої реклами у місті Трускавці. Зазначені у цьому Аналізі проблеми у проекті редакції Правил розміщення зовнішньої реклами у м.Трускавці» вирішуються за рахунок впровадження на території міста нормативної бази щодо:

визначення правових рекламних зон розміщення конструкцій зовнішньої реклами в м. Трускавці;

встановлення єдиних вимог до розміщення рекламних конструкцій;

художньо-естетичних вимог до конструкцій зовнішньої реклами;

класифікатора дозволених рекламних конструкцій на території м. Трускавця;

порядку оформлення, надання та скасування дозволів на розміщення зовнішньої реклами і проведення робіт, пов'язаних з розміщенням конструкцій зовнішньої реклами на території м. Трускавця;

вимог до здійснення робіт по установці, експлуатації та обслуговуванню рекламних засобів;

відстеження, контролю та своєчасного регулювання міською владою діяльності з розташуванням рекламних засобів;

припинення розміщення зовнішньої реклами, пов'язаної з виставковою діяльністю та рекламними акціями, з порушенням вимог законодавства України;

своєчасного відстеження якості проведення робіт по монтажу та демонтажу рекламних засобів;

регулювання формування зовнішнього рекламного оформлення міста з виконанням вимог містобудівної ситуації;

підготовки та затвердження дозвільної процедури надання дозволу на розміщення рекламних конструкцій через «Дозвільний офіс».


^ 5. Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей регулювання.

Прийняття зазначеного регуляторного акта врегулює правові відносини, що виникають між розповсюджувачами зовнішньої реклами та уповноваженим робочим органом у процесі розміщення рекламних, а також надасть робочому органу можливість щодо більш повного та досконалого виконання своїх обов'язків з регулювання розташування реклами за рахунок впровадження нових вимог до розміщення рекламних конструкцій на території міста. Відповідно до ст. 10 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» повторне відстеження регуляторного акта буде здійснено через рік з дня набрання чинності «Правил розміщення зовнішньої реклами у м.Трускавці».


^ Очікувані результати від прийняття регуляторного акта внаслідок прийняття «Правил розміщення зовнішньої реклами у м.Трускавці»

Будуть впорядковані процеси оформлення дозвільної документації на розміщення рекламних конструкцій та врегульовано відносини розповсюджувача зовнішньої реклами з органами місцевого самоврядування під час виконання робіт з розташування рекламних засобів, їх використання та демонтажу, сформовано вимоги до розміщення рекламних конструкцій та художньо-естетичні вимоги до зовнішнього вигляду рекламних конструкцій, захист економічних інтересів громадян міста Трускавця шляхом перегляду тарифів плати за рекламу.

Проведення змін тарифів за право тимчасового користування місцями, які перебувають у комунальній власності територіальної громади м. Трускавця під розміщення зовнішньої реклами та впровадження змін коефіцієнтів для розрахунку плати обумовлено наступними причинами:

Виділення нових економіко-планувальних зон;

Необхідність збільшення надходжень до міського бюджету від плати за користування місцями для розміщення зовнішньої реклами згідно відповідного показника у затвердженому бюджеті на 2011р.;

Впорядкування перенасиченого рекламного простору міста з метою зменшення інформаційного тиску на гостей та мешканців міста та заміна рекламних конструкцій, які застарілі з точки зору технологій і відповідно не виконують функції належного естетичного забарвлення міста;

Регулювання впливає на кожну з 3-х базових сфер: інтереси громади та суб’єктів господарювання, органу місцевого самоврядування. Такий вплив відображено в таблиці.


Суб’єкти

Позитивні фактори

Витрати

Громадяни та суб'єкти господарювання

1. «Дозвільний офіс» - прозорість процесів оформлення та розташування зовнішньої реклами та території міста;

2.Спрощення оформлення та внесення змін у дозвільну документацію.

3. Подача заяв через «Дозвільний офіс» - який виключить ситуацій, пов'язані з можливими корупційними діями, неофіційними витратами розповсюджувачів зовнішньої реклами.

1 .Витрати на прийняття рішення відсутні;

2. Приведення рекламних конструкцій у відповідність до вимог передбачених Правилами

3.Витрати, пов'язані з його впровадженням, не можуть бути прогнозованими,

оскільки прямо залежать від практичної ситуації розміщення зовнішньої

реклами

Органи місцевого самоврядування

1. Досягнення цілей передбачених п.1цього Аналізу;

2. Більш ефективне регулювання рекламної діяльності на території

міста;

3. Збільшення надходжень до міського бюджету.

1. Витрати пов'язані з прийняттям регуляторного акту;

2. Витрати пов'язанні з демонтажем рекламних конструкцій.


Територіальна громада

1 .Підвищення якості, ергономічності та естетичності засобів зовнішньої реклами.

2.Підвищення безпеки життєдіяльності у процесі використання засобів зовнішньої реклами на території міста

1. Витрати відсутні

Обґрунтування строку дії регуляторного акта.

Строк дії зазначеного регуляторного акта встановлюється необмежений. У разі потреби, за підсумками аналізу відстеження його результативності, до нього будуть вноситься відповідні зміни.

При виникненні змін у чинному законодавстві, які можуть впливати на дію запропонованого регуляторного акта, до нього будуть вноситися необхідні корективи.


^ 8. Визначення показників регуляторних актів.

Ефективність регуляторного впливу рішення виконавчого комітету Трускавецької міської ради «Про затвердження Правил розміщення зовнішньої реклами у м.Трускавці» визначатиметься за такими показниками:

1. Загальна кількість розповсюджувачів зовнішньої реклами (суб'єктів господарювання) на території міста;

2. Загальна кількість рекламних конструкцій;

3. Кількість наданих заяв на розміщення зовнішньої реклами;

4. Кількість наданих дозволів на розміщення зовнішньої реклами;

5. Кількість приписів щодо порушення «Правил розміщення зовнішньої реклами у м.Трускавці»;

6. Розмір надходжень плати за право тимчасового користування місцями, які перебувають у комунальній власності Трускавця під розміщення зовнішньої реклами;

7. Строк отримання дозволу на розміщення зовнішньої реклами;

8. Естетичні зміни в процесі реалізації вказаних в «Правилах розміщення зовнішньої реклами у м.Трускавці»


^ 9. Визначення заходів, за допомогою яких буде здійснюватись відстеження результативності актів.

Визначення результативності «Правил розміщення зовнішньої реклами у м.Трускавці» визначається за аналізом показників регуляторного акту та громадського опитування.

Пропозиції та зауваження до проекту рішення приймаються від фізичних та юридичних осіб протягом одного місяця з дня його оприлюднення за адресою:

Управління розвитку курорту, рекреації та туризму

Трускавецької міської ради

м.Трускавець, вул.Бориславська,2
еще рефераты
Еще работы по разное