Реферат: Меморандум про співробітництво між Запорізькою обласною федерацією роботодавців та територіальним управлінням Державного комітету з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду по Запорізькій області


МЕМОРАНДУМ


про співробітництво між Запорізькою обласною федерацією роботодавців та територіальним управлінням Державного комітету з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду по Запорізькій області


27 жовтня 2011року м. Запоріжжя


Запорізька обласна федерація роботодавців (далі – ЗОФР) в особі Голови ради ЗОФР Ваната Петра Михайловича, який діє на підставі Статуту ЗОФР, та територіальне управління Державного комітету промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду по Запорізькій області (далі – теруправління Держгірпромнагляду) в особі начальника Вітряка Віктора Олексійовича, який діє на підставі Положення про теруправління Держгірпромнагляду, з іншої сторони, пойменовані в подальшому “Сторонами”, виходячи з необхідності поєднання зусиль Сторін щодо до ефективності реалізації державної політики з промислової безпеки та охорони праці, впровадження нових та удосконалення існуючих механізмів управління охороною праці, забезпечення промислової безпеки, а також з метою захисту законних інтересів роботодавців у відносинах з теруправлінням Держгірпромнагляду домовилися про таке:


1. Сторони розглядають співробітництво в рамках цього Меморандуму як дієвий інструмент взаємодії між Теруправлінням Держгірпромнагляду та ЗОФР з метою підвищення ефективності реалізації принципів державної політики з промислової безпеки та охорони праці.


2. Зусилля сторін спрямовуватимуться на розвиток і зміцнення прозорих і конструктивних взаємовідносин між роботодавцями та теруправлінням Держгірпромнагляду, сприяння один одному у реалізації повноважень та прав, визначених для них чинним законодавством.


3. Сторони дійшли згоди, що відносини між Теруправлінням Держгірпромнагляду та ЗОФР будуються на принципах верховенства права і пріоритету інтересів кожної Сторони, об'єктивності при розгляді спірних питань, що виникають при здійсненні наглядової діяльності у сфері промислової безпеки та охорони праці.


4. Сторони вважають за необхідне приділити увагу таким напрямам співробітництва:

вдосконалення правового регулювання у сфері промислової безпеки та охорони праці, у тому числі шляхом проведення консультації під час опрацювання проектів нормативно-правових актів, що розроблюються з питань охорони праці та промислової безпеки;

опрацювання проектів обласної програми поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища;

здійснення аналізу стану справ щодо дотримання роботодавцями вимог законодавства з питань охорони праці на підприємствах з високим ризиком травматизму та пошук шляхів щодо зменшення травматизму;

сприяння створенню системи економічного та морального стимулювання роботодавців на підприємствах на яких ефективно функціонує система управління охороною праці, популяризації роботи таких підприємств у засобах масової інформації;

сприяння вирішення загальних проблем з безпечного ведення робіт по ідентифікації та декларуванню об’єктів підвищеної небезпеки.


5. З метою практичного виконання цього Меморандуму Сторони домовилися:

вносити іншій Стороні пропозиції стосовно вирішення питань, що виникають під час виконання Меморандуму, впровадження позитивного досвіду з питань реалізації державної політики у сфері охорони праці, безпечних умов праці та виробничого середовища;

приймати узгоджені заходи упередження аварій, нещасних випадків на на підприємствах Запорізької області;

отримувати (надавати) інформацію щодо обставин, причин та наслідків аварій, нещасних випадків на виробництві та вжитих заходів з їх попередження;

створювати тимчасові робочі групи для розгляду проблемних або конфліктних питань, що виникають у роботодавців при реалізації ними законодавства з охорони праці, підготовки пропозицій щодо удосконалення законодавства у сфері промислової безпеки та охорони праці, планування та здійснення спільних заходів і вирішення конкретних завдань;

надавати підтримку у проведенні спільних заходів (круглих столів, семінарів, робочих зустрічей, нарад, ін.);

обмінюватися досвідом та технічною інформацією.


6. Цей Меморандум укладений у двох примірниках, які мають однакову юридичну силу, по одному примірнику для кожної із Сторін.Від Запорізької обласної федерації роботодавців


_________________ П. Ванат

Від територіального управління Держгірпромнагляду по Запорізькій області


________________ В. Вітряк
еще рефераты
Еще работы по разное