Реферат: Аналіз регуляторного впливу

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ
до проекту розпорядження обласної державної адміністрації “Про встановлення тарифів на перевезення пасажирів і багажу автобусами, які працюють у звичайному режимі руху, в приміському та міжміському внутрішньообласному сполученні”


1. Визначення та аналіз проблеми, яку планується розв’язати шляхом державного регулювання

Проблема, яку планується розв’язати за допомогою державного регулювання полягає у невідповідності сучасного рівня тарифів на перевезення пасажирів і багажу автобусами, які працюють у звичайному режимі руху на міжміських та приміських автобусних маршрутах загального користування, які не дозволяють покривати поточні витрати суб’єктів господарювання на надання цих послуг.

З часу встановлення розпорядженням голови облдержадміністрації від 23.03.2011 № 157-р, тарифів на перевезення пасажирів і багажу автобусами (які працюють звичайному режимі руху) у міжміському і приміському внутрішньообласному сполученні відбулося:

підвищення вартості паливно-мастильних матеріалів;

зростання рівня мінімальної заробітної плати;

ріст інших витрат, які впливають на формування собівартості перевезень.

У результаті аналізу ефективності дії цього регуляторного акту який був прийнятий з метою забезпечення рентабельної роботи, поліпшення матеріально-технічної бази суб’єктів підприємницької діяльності, незалежно від форм власності, які виконують перевезення пасажирів і багажу автомобільним транспортом (який працює у звичайному режимі руху) у міжміському внутрішньообласному і приміському сполученні, для задоволення потреб населення в автоперевезеннях на вказаних сполученнях встановлено, що на даний час він не досягає своєї мети.

Таким чином, даний регуляторний акт у існуючому вигляді порушує один з принципів державної регуляторної політики, а саме принцип збалансованості, відповідно до якого у регуляторній діяльності забезпечується баланс інтересів суб’єктів господарювання, громадян та держави.


^ 2. Визначення цілей державного регулювання.


Основна ціль державного регулювання є забезпечення реалізації єдиної тарифної політики на перевезення пасажирів і багажу автобусами, які працюють у звичайному режимі руху в приміському та міжміському внутрішньообласному сполученні основні завдання якої спрямовані на:

забезпечення балансу інтересів держави, органів місцевого самоврядування, користувачів транспортних послуг та підприємств, установ, організацій, інших юридичних та фізичних осіб – суб’єктів господарювання на автомобільному транспорті незалежно від форм власності;

забезпечення якісного та безпечного функціонування автомобільного транспорту;

розвиток та удосконалення нормативної бази діяльності автомобільного транспорту;

визначення загальних засад стратегічного розвитку, системи управління, реформування та регулювання автомобільного транспорту;

визначення пріоритетних напрямів розвитку та шляхів оптимізації діяльності автомобільного транспорту;

захист прав споживачів під час їх транспортного обслуговування;

створення рівних умов для роботи всіх суб’єктів господарювання, що здійснюють свою діяльність у сфері пасажирських перевезень, обмеження монополізму та розвиток конкуренції.

Тарифна політика на автомобільному транспорті має задовольняти підприємницький інтерес, забезпечувати розвиток автомобільного транспорту, стимулювати впровадження новітніх технологій перевезень, застосування сучасних типів транспортних засобів, а також сприяти вирішенню таких завдань:

збільшення можливостей суб’єктів господарювання щодо забезпечення потреб споживачів у послугах, залучення інвестицій у розвиток автомобільного транспорту та досягнення сталих економічних умов роботи;

стимулювання конкуренції та появи нових суб’єктів господарювання, які належать до автомобільного транспорту;

забезпечення балансу між платоспроможним попитом на послуги та обсягом витрат на їх надання;

забезпечення стабільності, прозорості та прогнозованості тарифів.

Запровадження даного регуляторного акта дозволить поліпшити стан надання транспортних послуг, розвинути транспортну інфраструктуру, зберегти кількість рейсів, маршрутів та графіків руху, що також підвищить рівень довіри громадян до влади.


^ 3. Визначення та оцінка альтернативних способів запропонованому регуляторному акту досягнення встановлених цілей, аргументи щодо переваг обраного способу.


Першою альтернативою запропонованому регуляторному акту може бути порядок прямого, на підставі наданих автомобільним перевізником, економічно обґрунтованих розрахунків тарифів на перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування та погоджених замовником перевезень (Чернівецькою облдержадміністрацією). Однак такий механізм може привести до порушень законодавства про захист економічної конкуренції, створити умови для антиконкурентних дій.

Другою альтернативою запропонованому регуляторному акту є збереження в області діючих тарифів, проте у такому випадку досягнення зазначених цілей неможливе. Це призведе до негативних наслідків, а саме:

зменшення кількості маршрутів;

обсягів перевезень;

банкрутства підприємств, які надають послуги з перевезення пасажирів автобусами.

скорочення робочих місць.

Найбільш впливовими зовнішніми чинниками, що впливатимуть на дію регуляторного акта, будуть:

зміна чинного законодавства у сфері пасажирських перевезень;

зміна вимог до перевізників, що надають послуги з перевезення пасажирів;

значне подорожчання паливно-мастильних матеріалів;

збільшення розмірів мінімальної заробітної плати.

Зазначені чинники мають значний вплив на результативність запропонованого регуляторного акта. Тому, буде запроваджено постійний моніторинг щодо їх оцінки, за результатами якого до запропонованого регуляторного акта вноситимуться зміни для їх усунення.

Запропонований спосіб вирішення зазначеної проблеми є найбільш доцільним з огляду на можливість виконання та ефективної реалізації регуляторного акта, який повністю відповідає повноваженням облдержадміністрації.

Лише у даний спосіб, шляхом встановлення економічно – обґрунтованих тарифів на перевезення пасажирів автобусами, які працюють у звичайному режимі руху можна вирішити вказану проблему найкращим чином, а також врахувати інтереси громадян, держави та підприємців, які надають послуги з перевезення пасажирів автомобільним транспортом, які враховують підвищення цін на пальне та зростання розміру мінімальної заробітної плати.

Цей спосіб стимулює автомобільних перевізників до безпеки перевезень, оновлення техніки, сприяє розвитку добросовісної конкуренції, створенню нових робочих місць, поліпшенню рівня послуг, що надаються.


^ 4. Опис механізмів і заходів, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми.


Вказану вище проблему планується розв’язати шляхом встановлення економічно – обґрунтованих тарифів на перевезення пасажирів і багажу автобусами, які працюють у звичайному режимі руху на міжміських та приміських автобусних маршрутах загального користування (внутрішньообласні маршрути), розпорядженням голови обласної державної адміністрації.

Дане розпорядження підлягає державній реєстрації та оприлюдненню в засобах масової інформації.

Ступінь ефективності даного регуляторного акта буде оцінюватись за результатами відстеження діяльності суб’єктів господарювання, пов’язаної з перевезенням пасажирів.


^ 5. Обґрунтування можливості досягнення встановлених цілей у разі прийняття запропонованого регуляторного акта.


Встановлення тарифів на перевезення пасажирів і багажу автобусами, які працюють у звичайному режимі руху на міжміських та приміських автобусних маршрутах загального користування, (внутрішньообласні маршрути) дозволить у повному обсязі відшкодовувати фактичні витрати перевізників від надання транспортних послуг, забезпечити їх повноцінне та якісне надання із збереженням кількості рейсів та маршрутів, забезпечить прибутковість роботи автопідприємствам, що у свою чергу буде сприяти оновленню рухомого складу та підвищенню безпеки перевезень та надасть можливість органам місцевої влади оперативно приймати заходи по задоволенню потреб населення в перевезеннях.

Враховуючи те, що нові тарифи регулюються за допомогою запропонованого регуляторного акта (виконання якого контролюється), це дозволить запобігти різкому та невиправданому зростанню цін на послуги з перевезення пасажирів та забезпечити захист населення від необґрунтованого підвищення вартості проїзду при одночасному врахування інтересів перевізників.

Виконання вимог даного регуляторного акта не потребує додаткових витрат з коштів Державного, обласного та місцевих бюджетів, а також не потребує додаткових витрат на контроль за виконанням його вимог.

Встановлення нових тарифів розпорядженням голови обласної державної адміністрації дозволить об’єктивно визначати рівень ціни на транспортні послуги, своєчасно оцінювати та вносити відповідні зміни до даного розпорядження, з метою створення сприятливих умов для пасажирів та перевізників.


^ 6. Очікувані результати від прийняття регуляторного акта, аналіз вигод та витрат.


У разі прийняття запропонованих тарифів підприємства отримують вигоди у формі беззбиткової діяльності та збільшення оборотних коштів , які будуть використані на оновлення оборотних активів.

Держава в разі прийняття запропонованого регуляторного акту отримає вигоди за рахунок збільшення надходжень до бюджетів.

Громадяни в разі прийняття запропонованого регуляторного акту матимуть можливість отримувати більш якісні послуги в межах області та безпечне здійснення перевезень. Також за рахунок збільшення відрахувань до місцевого бюджету, збільшаться і відрахувань на соціальні потреби територіальної громади.


^ Опис прогнозних вигод та витрат від регулювання, яке запроваджується


Суб’єкти

Вигоди

Витрати

Держава

Виконання соціальних функцій ,надання послуг малозабезпеченим та пільговим категоріям пасажирів, збільшення відрахувань до бюджетів усіх рівнів.

Пов’язані з компенсацією за перевіз пільгових категорій пасажирів і контролю за виконанням даного акту

Суб’єкти

господарювання

Беззбиткова діяльність, збільшення оборотних коштів, покращення якості послуг шляхом оновлення рухомого складу

Обмежується рентабельність їх господарської діяльності

Громадяни

Отримають більш якісні та безпечні послуги за рахунок оновлення рухомого складу перевізників

Витрати, пов’язані зі збільшенням тарифу


^ 7. Обґрунтування терміну дії запропонованого регуляторного акта.

Термін дії запропонованого регуляторного акта постійний, із можливістю внесення у нього змін шляхом корегування тарифів на перевезення пасажирів і багажу автобусами, які працюють у звичайному режимі руху в приміському та міжміському внутрішньообласному сполученні, а також його відміни у разі змін нормативно-правових актів вищого рівня, що врегульовує дане питання.


^ 8. Прогнозні значення показників результативності регуляторного акта.


З метою відстеження результативності цього регуляторного акта визначено наступні показники результативності:

фактичний рівень тарифів та порівняння з іншими областями України;

кількість суб’єктів господарювання, які здійснюють перевезення пасажирів або надають транспортні послуги;

кількість пасажирів що користуються послугами перевізників;

обсяг коштів від надання послуг з перевезення пасажирів або надання транспортних послуг;

розмір коштів і часу, що витрачається суб’єктами господарювання, пов’язаних із виконанням вимог цього регуляторного акта;

рівень поінформованості суб’єктів господарювання з основними положеннями цього регуляторного акта.


^ 9. Визначення заходів, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності регуляторного акта в разі його прийняття.


Базове відстеження проблемної ситуації, на врегулювання якої спрямовується дія регуляторного акта буде здійснюватися після набрання чинності цим регуляторним актом.

^ Повторне відстеження результативності дії регуляторного акта, буде проведено через 2 роки тобто у 2013 році, з дня набрання ним чинності за результатами якого можливо здійснити порівняння показників базового та повторного відстеження. У разі виявлення неврегульованих та проблемних питань вони, будуть усунені шляхом внесення відповідних змін.

Для відстеження результативності дії регуляторного акта планується проведення таких заходів:

оприлюднення проекту регуляторного акта з метою отримання відповідних зауважень, пропозицій та звітів про періодичне відстеження результативності даного акта в місцевих засобах масової інформації;

перевірки, які будуть проводитись контролюючими органами з питань дотримання дисципліни цін;

отримання оперативної інформації про стан цін від державної інспекції з контролю за цінами в області з метою встановлення фактичного рівня вартості палива, тощо...

Результативність норм буде відстежуватись за кількісними та якісними показниками.

^ Якісні показники:

рівень безпечності пасажирських перевезень пасажирським автомобільним транспортом;

поліпшення чи погіршення якості надання послуг пасажирським автомобільним транспортом загального користування;

задоволення попиту населення на якісні та безпечні перевезення.

^ Кількісні показники:

кількість скарг та відгуків суб’єктів господарської діяльності, звернень громадян, органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування на запровадження на практиці даного регуляторного акту як позитивного, так і негативного характеру, що дасть змогу сформувати точку зору суспільства на дану проблематику;

зростання чи зменшення кількості порушень перевізниками положень нормативно правових актів при здійсненні пасажирських перевезень автомобільним транспортом, що виявлятимуться контролюючими органами;

кількість спорів, що виникатимуть внаслідок запровадження на практиці регуляторного акта, та про які стане відомо розробнику.


Начальник управління

інфраструктури та туризму

облдержадміністрації Д. Павел
еще рефераты
Еще работы по разное