Реферат: Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни уманський національний університет садівництва уманський державний педагогічний університет імені павла тичини інститут соціальної та економічної освіти кафедра маркетингу та гуманітарних дисциплі


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

УМАНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ САДІВНИЦТВА

УМАНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ПАВЛА ТИЧИНИ

ІНСТИТУТ СОЦІАЛЬНОЇ ТА ЕКОНОМІЧНОЇ ОСВІТИ

КАФЕДРА МАРКЕТИНГУ ТА ГУМАНІТАРНИХ ДИСЦИПЛІН


ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ

ШАНОВНІ КОЛЕГИ!

Запрошуємо Вас до участі у Всеукраїнській науково-практичній конференції

“ПОЛІТИЧНІ, ПРАВОВІ ТА ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНІ ПРІОРИТЕТИ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ: СТРАТЕГІЯ І ПЕРСПЕКТИВИ”,

яка відбудеться в Уманському державному педагогічному університеті

імені Павла Тичини

^ 18 ТРАВНЯ 2012 РОКУ


НАПРЯМИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Політичні та правові аспекти розвитку національної економіки України.

Теорія та практика ринкових перетворень: економічний та соціальний аспекти контекст.

Перспективи та пріоритети провадження бюджетної, податкової та фінансової політики в сучасних умовах розвитку економіки.Робочі мови конференції: українська, російська, англійська.

^ Вимоги до оформлення тез доповідей: розглядаються заявки та тези отримані в електронному (бажано на E-mail) та друкованому вигляді оргкомітетом до 10 травня 2012 року включно. Надсилати тези доповідей (до 3 повних сторінок) однією з робочих мов конференції без малюнків та графіків. Тексти тез подавати у редакторі Microsoft Word на аркуші формату А4, без нумерації сторінок, шрифтом Times New Roman 14 кегль через 1,5 інтервала без ущільнення тексту та переносів. Поля – 20 мм з усіх сторін.

Оформлення тексту здійснюється наступним чином: прізвище та ініціали автора, назва ВНЗ, прізвище, ініціали, науковий ступінь та вчене звання наукового керівника (вирівнювання по правому краю); назва тез (вирівнювання по центру, всі літери великі).

^ Вартість публікацій складає 75 гривень з урахуванням витрат на публікацію тез доповідей, сертифіката учасника конференції та витрат на пересилку збірника автору.

^ Реквізити внесення платежу:

Приватбанк, номер рахунку 29244825509100, МФО 305299, код ЗКПО 14360570. Призначення платежу „Оргвнесок за участь у конференції”, для зарахування на картку 4405351784916785, Олійник Катерина Андріївна.

^ Поштова адреса: кафедра маркетингу та гуманітарних дисциплін, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, вул.Садова 2, м.Умань, Черкаська область, 20300

^ Телефон оргкомітету:

Пачева Наталія Олександрівна, моб.тел. (0632658959)

Олійник Катерина Андріївна, моб.тел. (0989939492)

E-mail: kafedraETM@mail.ru

WEB-адреса: www.udpu.org.ua


ЗАЯВКА

на участь у роботі Всеукраїнської науково-практичної конференції

“^ ПОЛІТИЧНІ, ПРАВОВІ ТА ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНІ ПРІОРИТЕТИ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ: СТРАТЕГІЯ І ПЕРСПЕКТИВИ”


Прізвище, ім’я, по-батькові учасника: _________________________________

__________________________________________________________________


Наук. ступінь, вчене звання: __________________________________________

__________________________________________________________________


Назва навчального закладу: __________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________


Назва тез: _________________________________________________________

__________________________________________________________________


Напрям роботи конференції: _________________________________________

__________________________________________________________________


Поштова адреса для направлення збірника матеріалів конференції: __________________________________________________________________

Телефон: __________________________________________________________

E-mail: __________________________________________________________


Дата заповнення: ___________________________________________________


Підпис: ___________________________________________________________
еще рефераты
Еще работы по разное