Реферат: За попередніми підсумками у 2011р результат від основної діяльності¹ сільськогосподарських підприємств (крім малих) становив 1,2 млрд грн

ЕКСПРЕС-ВИПУСК

Держкомстат

Головне управління статистики

у Донецькій області


02.04.2012 № 85

^ Економічні результати сільськогосподарського

виробництва в Донецькій області у 2011 році

(попередні дані)


За попередніми підсумками у 2011р. результат від основної діяльності¹ сільськогосподарських підприємств (крім малих) становив 1,2 млрд.грн. прибутку проти 0,9 млрд.грн. у 2010р., рівень рентабельності (без урахування бюджетних дотацій і доплат) у цілому склав 30% проти 25,4% у 2010р. Прибутки від виробництва продукції сільського господарства і надання послуг у рослинництві і тваринництві отримали 83% підприємств, сума прибутку в середньому на 1 підприємство становила 4 млн.грн. (у 2010р. – відповідно 83% і 3,3 млн.грн.). У той же час, 17% підприємств отримали від сільськогосподарського виробництва збитки, їх сума у розрахунку на 1 підприємство склала 2,1 млн.грн. (у 2010р. – відповідно 17% і 2,2 млн.грн.).

Про основні економічні результати діяльності сільськогосподарських підпри-ємств у 2011р. свідчать такі дані:

Чистий дохід (виручка) від реалізації, млн.грн.

Прибуток,

збиток (–)2, млн.грн.

Рівень

рентабель-ності2, %

Довідково:

рівень рентабель-ності2

у 2010р.,%

Продукція сільського господарства і послуги

5301,4

1222,9

30,0

25,4

Рослинництво і тваринництво

5142,1

1208,1

30,7

25,7

Рослинництво

2682,3

626,8

30,5

27,1

Зернові і зернобобові

культури

1084,0

168,9

18,5

7,7

Насіння соняшнику

1298,8

413,7

46,7

47,0

Цукрові буряки (фабричні)

0,3

0,0

19,4

–8,0

Картопля

19,1

1,5

8,3

21,4

Овочі відкритого ґрунту

70,8

9,8

16,0

35,5

Тваринництво

2459,8

581,3

30,9

24,2

Худоба та птиця на м’ясо

велика рогата худоба

109,1

–41,0

–27,3

–39,1

свині

499,3

–21,1

–4,1

–4,9

вівці і кози

5,2

–2,0

–27,5

–24,9

птиця

37,1

–52,1

–58,4

–52,2

Молоко

352,5

30,0

9,3

17,3

Яйця курячі

964,9

452,4

88,3

49,3

Вовна

0,4

–2,3

–86,1

–91,6Рослинництво, тваринництво та надання послуг у рослинництві і тваринництві.

2 Без ПДВ, бюджетних дотацій і доплат; до оподаткування.


У 2011р. сільськогосподарськими підприємствами був отриманий позитивний результат від діяльності як у рослинництві, так і в тваринництві.

У рослинництві підприємствами було отримано 626,8 млн.грн. прибутку, а рен– табельність склала 30,5% (у 2010р. – 27,1%). У 2011р. було зафіксовано зростання рен-табельності виробництва зернових і зернобобових культур, прибутковість яких стано-вила 18,5% проти 7,7% у 2010р. Суттєво зросла рентабельність виробництва цукрових буряків, прибутковість яких становила 19,4% (проти 8% збитковості у 2010р.).

Поряд з цим, за підсумками 2011р. рентабельність вирощування картоплі хоча і залишилася позитивною, але знизилася з 21,4% у 2010р. до 8,3% у 2011р., овочів від-критого ґрунту – відповідно з 35,5% до 16%.

У цілому від діяльності в галузі тваринництва підприємствами отримано 581,3 млн.грн. прибутку, а загальний рівень рентабельності становив 30,9% (у 2010р. – 24,2%). У тваринництві залишилося рентабельним виробництво яєць і молока. Порів-няно з 2010р. прибутковість яєць помітно підвищилася – з 49,3% до 88,3%. Поряд з цим, за підсумками 2011р. рентабельність виробництва молока хоча і залишилася позитивною, але знизилася з 17,3% у 2010р. до 9,3% у 2011р.

У 2011р. відчутно зменшилася збитковість вирощування на м’ясо великої рогатої худоби, яка становила 27,3% проти 39,1% у 2010р., свиней – 4,1% проти 4,9%, а також виробництво вовни – 86,1% проти 91,6%. Поряд з цим, ще більш збитковим стало вирощування на м’ясо птиці (58,4% проти 52,2%) та овець і кіз (27,5% проти 24,9%).

Серед основних причин збитковості продукції – високі витрати на її виробниц-тво. У 2011р. зафіксовано зростання витрат на виробництво основних видів сільсько-господарської продукції, про що свідчать такі дані:

(у розрахунку на 1 ц; грн.)
2011р.

2010р.

Зернові і зернобобові культури

99,0

85,6

Насіння соняшнику

176,7

173,0

Цукрові буряки (фабричні)

31,0

28,3

Картопля

164,2

191,5

Овочі відкритого ґрунту

110,1

143,2

Худоба та птиця на м’ясовелика рогата худоба

2682,3

2308,2

свині

846,4

1213,6

вівці і кози

2413,0

2155,3

птиця

1105,1

1012,4

Молоко

264,9

222,8

Яйця курячі, за тис.шт.

339,5

391,9

Вовна

6371,5

4244,0


Для підтримки сільськогосподарського виробництва, за попередніми підсум-ками, у 2011р. на рахунки сільськогосподарських підприємств (крім малих) фактично надійшло 14,5 млн.грн. прямих бюджетних дотацій і 268,6 млн.грн. за рахунок податку на додану вартість. У цілому за 2011р. підприємствами фактично отримано 283,1 млн.грн. дотацій, або 677,4 тис.грн. у розрахунку на 1 підприємство (у 2010р. – 242,8 млн.грн. і 616,4 тис.грн. відповідно).


Начальник О.А.Зелений


Довідки за телефоном: (62) 258-74-23

Веб-сайт Головного управління статистики у Донецькій області: www.donetskstat.gov.ua

© Головне управління статистики у Донецькій області, 2012
еще рефераты
Еще работы по разное