Реферат: Аналіз стану демографічної ситуації в закарпатській області та його вплив на формування контингенту птнз на 2010-2018 роки


АНАЛІЗ СТАНУ ДЕМОГРАФІЧНОЇ СИТУАЦІЇ В ЗАКАРПАТСЬКІЙ ОБЛАСТІ ТА ЙОГО ВПЛИВ НА ФОРМУВАННЯ КОНТИНГЕНТУ ПТНЗ НА 2010-2018 роки

Однією зі складових вивчення регіонального ринку праці є аналіз стану демографічної ситуації, що дає можливість частково прогнозувати формування контингенту учнів, слухачів, визначати перспективи подальшої життєдіяльності професійно-технічних навчальних закладів.

Створення обгрунтованого прогнозу формування контингенту ПТНЗ потребує комплексного дослідження існуючої демографічної ситуації. А виходити потрібно із загальних тенденцій народжуваності.

Із початку 90-х років наша країна вступила у стадію демографічної кризи, яка характеризується безпрецендентно низькою народжуваністю, високим рівнем смертності та відповідно низькою тривалістю життя населення. За прогнозами Інституту демографії та соціальних досліджень НАН України чисельність населення в Україні до 2015 року скоротиться до 44 млн. осіб, а до 2050 року – до 36,3 млн.

Найбільш негативною особливістю сучасної демографічної ситуації в Україні є висока смертність населення (із 1990 року зросла на 21%). Показник найнижчої народжуваності припадає на 2000 рік. Починаючи з 2002 року іде зростання чисельності населення, особливо у західних областях, в тому числі й на Закарпатті.
Рис.2.1. Природний приріст, скорочення (–) населення за 2005 рік (осіб)

Абсолютна чисельність народжених теж зросла, що вказує на позитивні зрушення в процесах народжуваності. У територіальному плані в Закарпатській області мають місце суттєві відмінності у формуванні демографічної ситуації. Найвищими є показники приросту населення в місті Ужгороді, Тячівському, Рахівському, Виноградівському районах.

Однак, відбувається скорочення чисельності учнів загальноосвітніх навчальних закладів (ЗНЗ), які є основним джерелом наповнення ПТНЗ учнями. Для наглядності подаємо таблицю 1, у якій простежується чітка тенденція щодо зменшення контингенту ЗНЗ з 2011 року і як наслідок можливе зменшення контингенту ПТНЗ.

У ході аналізу зібраної інформації, статистичних даних управління освіти і науки облдержадміністрації простежується динаміка зменшення наповнення учнівських місць і щорічного прийому учнів ПТНЗ за державним замовленням на базі 9-го класу. Однак, збільшилася кількість випускників 11 класу, які здобувають робітничу професію у професійно-технічних навчальних закладах. Для порівняння: у 2007 році із загальної кількості випускників 11 класу 11,9% вступило до ПТНЗ, а в 2009 році – 18,3%. Після 9 класу у 2007 році в ПТНЗ навчалося 14,9% випускників, а в 2009 році вступило лише 12,4%.

Прослідковується тенденція до поступового зменшення кількості бажаючих навчатися у ПТНЗ на базі базової середньої освіти. Цьому є ряд пояснень: збільшилася кількість навчальних закладів нового типу І-ІІ рівня акредитації, куди іде навчатися частина випускників 9 класу; у зв’язку з демографічним спадом зменшується кількість учнів у школах, де іде боротьба за випускника, а, відповідно, за збереження педагогічного колективу.

Для визначення прогнозованого контингенту на 2010-2015 роки на основі статистичних даних районних, міських відділів освіти було визначено середній відсоток учнів загальноосвітніх шкіл, які закінчили 9 та 11 класи і продовжили навчатися у професійно-технічних навчальних закладах (дані за 2007, 2008, 2009 роки). Відсоток становить відповідно 9,7% (базова загальна середня освіта) і 6,6% (повна загальна середня освіта). Цей коефіцієнт у конкретному навчальному закладі різний. Він залежить від місцерозташування ПТНЗ (гірський район, місто чи сільська місцевість), а також від особливостей соціально-економічного розвитку району. Так, після 9 класу найбільше учнів вступає до Перечинського (24,2%), Міжгірського (21,5%) професійних ліцеїв, Свалявського професійного будівельного ліцею (23,2%), ПТУ № 33 смт.В.Березний (21,0%). До останнього відноситься і Воловецький район. Все це навчальні заклади, розміщені у гірських районах, де інфраструктура слабо розвинена, дефіцит робочих місць, відсутність можливості вибору іншого навчального закладу тощо.

Найбільший відсоток випускників на базі повної загальної середньої освіти (11 класу) у ПТУ № 33 смт.В.Березний (20,7%), Міжгірському (11,5%), Перечинському (10,8%) професійних ліцеях, ВПУ № 34 м. Виноградів (8,3%). Учні міських шкіл надають перевагу продовженню навчання у 10 класі чи навчальному закладі нового типу І-ІІ рівня акредитації з перспективою вступу до вищих навчальних закладів. Тому і відсоток вступу до ПТНЗ тут низький. Таблиця 2.

Наступним етапом дослідження було визначення прогнозованого обсягу контингенту ПТНЗ на 2010 рік і порівняння його з державним замовленням, доведеним до ПТНЗ у цьому році. Таблиця 3.

Виходячи із даних, поданих у таблиці, напружена ситуація з набором у 2010 році можуть бути у ДНЗ «Мукачівський професійний ліцей», ПТУ № 33 смт. В.Березний, Ужгородському професійному машинобудівному ліцеї.

Частково прогнозується недобір у Перечинському, Міжгірському та Ужгородському професійних ліцеях, Хустському та Мукачівському професійних ліцеях сфери послуг, Ужгородському ВПУ ТТХ.

У результаті узагальнення статистичних даних можна прогнозувати формування учнівського контингенту ПТНЗ на перспективу до 2018 року. Найбільше занепокоєння викликає 2012 рік, коли завершиться перехід загальноосвітніх шкіл на нову Типову базисну структуру 12-річної освіти. Саме тоді випуску 11 класу не буде і контингент професійно-технічних навчальних закладів буде формуватися лише за рахунок випускників 9 класів шкіл. Тому слід звернути на це особливу увагу тим навчальним закладам, де основний континген формується з випускників 11 класі. Як результат, значно зменшиться кількість вступників у Хустський професійний ліцей сфери послуг (прогноз – 46 осіб), Ужгородське вище комерційне училище КНТЕУ (56), ПТУ №33 смт. В. Березний (63 особи), Ужгородський професійний машинобудівний ліцей (69), Ужгородське вище професійне училище ТТХ (90), Хустський професійний ліцей (97). Зменшення контингенту у 2012 році становитиме 41,1%, що різко позначиться на наповнюваності ПТНЗ.

Це потягне за собою ряд проблем: подорожчає вартість підготовки кваліфікованого робітника, скоротиться кількість педагогічних працівників. вивільняться робочі місця. Тому керівникам професійно-технічних навчальних закладів уже сьогодні потрібно думати про збереження кадрового потенціалу, посилення профорієнтаційної роботи серед представників різних вікових груп, використовувати усі наявні інформаційно-комунікаційні ресурси для підвищення іміджу ПТНЗ.

Якщо аналізувати демографічну ситуацію в наступні роки, то спад кількості вступників до професійно-технічних навчальних закладів спостерігається аж до 2014 року. Порівняно з 2010 роком він становитиме 10,7%,з них – 14,4% (після 9 класу) і 7,1% (після 11 класу). Лише у 2015 році кількість прогнозованих вступників після 11 класу зросте на 5,5%, тоді як після 9 класу кількість учнів майже не зміниться. Таблиця 4.

На ситуацію може вплинути перехід загальноосвітньої школи на 12-річний термін навчання. Саме це може спричинити збільшення кількості бажаючих навчатися у професійно-технічних навчальних закладах.


Висновки:

За результатами моніторингового дослідження демографічної ситуації у Закарпатській області встановлено такі тенденції:

1 У ПТНЗ області зменшується кількість вступників до ПТНЗ на базі базової середньої освіти, що впливає на загальний показник завантаженості навчальних закладів. Причини:

спад народжуваності;

збільшення кількості нових навчальних закладів І-ІІ рівня акредитації і, відповідно, збільшення можливості вибору подальшого навчання;

боротьба за випускника між школами та іншими навчальними закладами, зокрема і ПТНЗ.

2 У зв’язку з впровадженням 12-річного терміну навчання у загальноосвітніх школах випуску в 2012 році не буде і контингент професійно-технічних навчальних закладів формуватиметься лише за рахунок випускників 9 класів.

3 Навчання в ПТНЗ має свої переваги (учні під час та після завершення навчання отримують):

3.1 повну загальну середню освіту;

3.2 диплом кваліфікованого робітника;

3.3 стипендію;

3.4 роки навчання зараховуються до загального стажу роботи.

Це суттєво може вплинути на збільшення кількості вступників до ПТНЗ з 2010/2011 навчального року, змінивши при цьому прогнозовані показники.

4 Прослідковується тенденція до зменшення кількості учнів ПТНЗ у перспективі до 2015 року, що приведе до подорожчання підготовки робітничих кадрів, особливо у навчальних закладах з невеликим контингентом. А це, в свою чергу, викликає питання доцільності існування такого закладу і веде до оптимізації мережі системи професійно-технічної освіти області.

5 Існує тенденція до збільшення кількості вступників до ПТНЗ з числа випускників 11 класу, які здобувають робітничу професію. Якщо вона збережеться, то навчальним закладам прийдеться переорієнтуватися в нових умовах (зміна термінів навчання, запровадження нових професій тощо).

Рекомендації:

1 Продовжити роботу щодо аналізу демографічної ситуації в області для формування контингенту ПТНЗ на перспективу.

2 Постійно вивчати регіональний ринок праці з метою виявлення потреби у конкретних робітничих професіях, запроваджувати нові затребувані професії, удосконалювати якість професійної підготовки учнів, підвищувати імідж навчального закладу.

3 Розширювати сферу охоплення учнівської молоді профорієнтаційною роботою, докорінно змінити зміст і форми її проведення використовуючи сучасні інформаційно-комунікаційні технології, зокрема, активізувати роботу веб-сайтів ПТНЗ.

4 У зв’язку з переходом на 12-річну освіту врахувати можливість зменшення кількості вступників у 2012 році, що позначиться на зменшенні педагогічного навантаження, скороченні кількості навчальних груп тощо. Найбільш гостро ця проблема буде стояти перед Ужгородським ВКУ КНТЕУ Хустським професійним ліцеєм сфери послуг, Ужгородським професійним машинобудівним ліцеєм.

5 Аналіз демографічної ситуації слід враховувати при формуванні державного замовлення на 2011 рік та наступні роки.

^ Таблиця 1

КІЛЬКОСТІ УЧНІВ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ ШКІЛ РАЙОНІВ, МІСТ у 2010/2018 р.р.


№ з/п

Район, місто /

роки навчання у ПТНЗ

1 клас /

2018

2 клас/

2017

3 клас /

2016

4 клас /

2015

5 клас/

2014

6 клас /

2013

7 клас /

2012

8 клас/

2011

9 клас /

2010

Всього

1

Берегівський р-н

554

592

557

548

609

593

593

590

618

5254

2

Великоберезняньський р-н

257

274

267

314

274

324

278

316

330

2634

3

Виноградівський р-н

1420

1468

1494

1506

1393

1498

1525

1674

1635

13613

4

Воловецький р-н

294

287

280

274

233

292

312

320

322

2614

5

Іршавський р-н

1208

1148

1092

1242

1118

1247

1283

1457

1418

11213

6

Міжгірський р-н

589

559

575

613

581

607

626

645

649

5444

7

Мукачівський р-н

1097

1128

1117

1097

1079

1116

1202

1206

1232

10274

8

Перечинський р-н

385

363

375

376

367

368

412

416

448

3510

9

Рахівський р-н

1137

1110

1090

1207

1254

1269

1274

1261

1402

11004

10

Свалявський р-н

636

557

569

568

522

623

651

662

661

5449

11

Тячівський р-н

2131

2042

2022

2057

1995

2167

2321

2345

2492

19572

12

Ужгородський р-н

653

627

585

577

600

606

593

616

651

5508

13

Хустський р-н

1101

1087

1100

1167

1037

1148

1241

1266

1243

10390

14

м. Ужгород

1374

1286

1225

1235

1251

1194

1237

1396

1457

11655

15

м. Мукачеве

999

912

865

896

865

898

965

979

1078

8457

16

м. Хуст

427

357

346

359

393

395

430

392

512

3611

17

м. Берегове

322

302

347

336

328

360

286

338

375

2994

18

м. Чоп

102

84

82

82

77

106

86

79

95

793
Всього:

14686

14183

13988

14454

13976

14811

15315

15958

16618

133989Таблиця 2

^ СЕРЕДНІЙ ВІДСОТОК УЧНІВ,

ЯКІ МОЖУТЬ ПРИЙТИ ДО ПТНЗ ПІСЛЯ 9 ТА 11 КЛАСІВ

№ з/п

ПТНЗ

%

після 9 класу

%

після 11 класу

1
^ ВПУ № 3 м. Мукачеве
7,9

2,2

2

Ужгородське ВПУ ТТХ*

3,4

5,2

3

ВПУ № 34 м. Виноградів

10,8

8,3

4

Ужгородський проф машинобудівний ліцей

2,8

3,8

5
^ Ужгородське ВКУ КНТЕУ
1,9

4,8

6

Ужгородський професійний ліцей

5,5

3,1

7

ДНЗ «Мукачівський професійний ліцей»

4,8

5,0

8

Мукачівський проф. ліцей сфери послуг

4,3

4,1

9

ДПТНЗ “Мукачів. ПАЛ ім. М.Данканича”

5,7

5,8

10

Свалявський професійний будівельний ліцей

23,2

7,8

11

Перечинський професійний ліцей

24,2

10,8

12

Берегівський проф. ліцей сфери послуг

14,4

4,7

13

Хустський професійний ліцей сфери послуг*

2,2

9,3

14

Хустський професійний ліцей

5,5

7,6

15

Тячівський професійний ліцей

5,6

3,5

16

Міжгірський професійний ліцей

21,5

11,5

17

ДПТНЗ “Білківський проф аграрний ліцей”

10,0

0,8

18

ПТУ№ 33 смт.В.Березний

21,0

20,7

^ Середній показник по області

9,7

6,6* Навчальні заклади, які набирають контингент учнів в основному із повною загальною середньою освітою


Таблиця3


ПРОГНОЗОВАНИЙ НАБІР у ПТНЗ

^ 2010/2011 навчальний рік
з/п

ПТНЗ

державне замовлення

на 2010/

2011 н.р

9 КЛАС

11 КЛАС

К-сть вст-упників

(орієнт.)

К-сть

груп/на-повнення

Наповню-ваність

(орієнт.)

К-сть вступни-ків

К-сть

груп/на-повнен-ня

Напов-нюва-ність

(орієнт.)

Орієнтова-не викона-ння держ-замовлення

1

ВПУ 3

240

212

7/30

210

42

1/30

30

240

2

Хуст. ПЛСП

270

48

1/30

30

207

7/29

203

233

3

Ужгор. ПМЛ

240

77

3/25-26

77

90

3/30

90

167

4

УВКУКНТЕУ

210

61

2/30

60

181

6/30

180

240

5

^ ДНЗ «МПЛ»

325

130

4/30

120

124

4/30

120

240

6

Свал. ПБЛ

240

240

8/30

240

45

1/30

30

270

7

Хуст. ПЛ

240

102

4/25-26

102

155

5/30

150

252

8

Берег. ПЛСП

180

180

6/30

180

39

1/30

30

210

9

Міжгір. ПЛ

240

145

5/29

145

57

2/28

56

201

10

Переч. ПЛ

145

108

4/27

108

24

-

-

108

11

Тячів. ПЛ

210

164

6/27

162

83

3/27

81

243

12

Мук. ПЛСП

210

112

4/28

112

90

3/30

90

202

13

Ужгор. ПЛ

210

130

4/30

120

64

2/30

60

180

14

УВПУ ТТХ

240

92

3/30

90

138

5/27-28

138

228

15

«МПАЛ ім. Д»

240

150

5/30

150

91

3/30

90

240

16

«Білк. ПАЛ»

145

143

5/28-29

143

9

-

-

143

17

ПТУ 33

150

74

2/30

60

47

1/30

30

90

18

ВПУ 34

300

202

7/28-29

202

113

4/28

112

314

Всього:

4035

2370

80

2311

1599

51

1490

3801Таблиця 4

^ ПРОГНОЗУВАННЯ ЧИСЕЛЬНОСТІ ПТНЗ НА 2010-2015 РОКИ

ПТНЗ

2010 рік

2011 рік

2012 рік

2013 рік

2014 рік

2015 рік

Всього вступників

Прогнозований набір в ПТНЗ 9 клас

^ Прогнозований набір в ПТНЗ 11 клас

Всього вступників

Прогнозований набір в ПТНЗ 9 клас

Прогнозований набір в ПТНЗ 11 клас

^ Всього вступників

Прогнозований набір в ПТНЗ 9 клас

Прогнозований набір в ПТНЗ 11 клас

Всього вступників

^ Прогнозований набір в ПТНЗ 9 клас

Прогнозований набір в ПТНЗ 11 клас

Всього вступників

Прогнозований набір в ПТНЗ 9 клас

^ Прогнозований набір в ПТНЗ 11 клас

Всього вступників

Прогнозований набір в ПТНЗ 9 клас

Прогнозований набір в ПТНЗ 11 клас

ВПУ 3

254

212

42

238

203

35

201

201

-

236

191

45

227

184

43

231

187

44

Хуст. ПЛСП

255

48

207

233

45

188

46

46

-

240

43

197

229

40

189

239

43

196

Ужгор. ПМЛ

167

77

90

144

74

70

69

69

-

151

68

83

155

70

85

123

69

54

УВКУКНТЕУ

242

61

181

214

59

155

56

56

-

227

55

172

230

56

174

228

55

173

^ ДНЗ «МПЛ»

254

130

124

233

125

108

124

124

-

245

118

127

240

113

127

244

116

128

Свал. ПБЛ

285

240

45

283

240

43

212

212

-

270

224

46

226

187

39

250

207

43

Хуст. ПЛ

257

102

155

226

96

130

97

97

-

227

90

137

214

84

130

229

93

136

Берег. ПЛСП

219

180

39

205

171

34

164

164

-

208

174

34

206

172

34

196

164

32

Міжгір. ПЛ

202

145

57

193

143

50

140

140

-

188

136

52

180

130

50

190

137

53

Переч. ПЛ

132

108

24

122

101

21

100

100

-

110

89

21

110

89

21

113

91

22

Тячів. ПЛ

247

164

83

235

155

80

154

154

-

213

145

68

200

136

64

205

139

66

Мук. ПЛСП

202

112

90

230

107

77

106

106

-

196

101

95

189

97

92

194

99

95

Ужгор. ПЛ

194

130

64

173

125

48

115

115

-

171

113

58

176

116

60

173

114

59

УВПУ ТТХ

230

92

138

199

88

111

90

82

-

210

81

129

214

83

131

212

82

130

«МПАЛ ім. Д»

241

150

91

215

143

72

142

142

-

233

135

98

223

129

94

228

132

96

«Білк. ПАЛ»

152

143

9

156

147

9

129

129

-

134

126

8

119

112

7

133

125

8

ПТУ 33

121

74

47

112

71

41

63

63

-

114

73

41

98

63

35

111

71

40

ВПУ 34

315

202

113

316

206

110

190

190

-

297

187

110

280

175

105

299

188

111

Всього:

3969

2370

1599

3727

2299

1382

2198

2190

-

3670

2149

1521

3516

2036

1480

3598

2112

1486
еще рефераты
Еще работы по разное