Реферат: Соціально–економічне становище черкаської області за січень–вересень 2011 рокуСОЦІАЛЬНО–ЕКОНОМІЧНЕ СТАНОВИЩЕ

ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

за січень–вересень 2011 року

(повідомлення Головного управління статистики у Черкаській області)


ПромисловістьІндекси промислової продукції за основними видами діяльності за січень–вересень 2011 року, %


Вересень 2011р. до

серпня 2011р.

Січень–вересень 2011р. до

січня–вересня 2010р.

Промисловість

100,0

103,3

Добувна та переробна промисловість

99,1

103,6

Добувна промисловість

100,8

104,6

Переробна промисловість

99,0

103,6

з неїВиробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів

90,5

96,1

Легка промисловість

122,5

103,3

Оброблення деревини та виробництво виробів з деревини, крім меблів

99,5

115,1

Целюлозно-паперове виробництво; видавнича діяльність

99,5

82,7

Хімічна та нафтохімічна промисловість

105,3

107,5

Виробництво іншої неметалевої мінеральної продукції

105,2

150,4

Металургійне виробництво та виробництво готових металевих виробів

102,7

108,5

Машинобудування

106,8

113,8

Виробництво та розподілення електроенергії, газу та води

107,5

101,6
У вересні 2011р. в області обсяги промислового виробництва залишились на рівні попереднього місяця; у січні–вересні проти відповідного періоду 2010р. випуск продукції збільшився на 3,3% (по Україні – на 8,6%). У переробній промисловості у вересні 2011р. проти серпня обсяг виробництва скоротився на 1%, у добувній збільшився на 0,8%, у виробництві та розподіленні електроенергії, газу і води – на 7,5%.

У виробництві харчових продуктів та напоїв обсяг продукції у січні–вересні 2011р. проти січня–вересня 2010р. скоротився на 3,9%. Серед випуску основних видів продукції скоротилось виробництво: свинини мороженої – на 75,6%, напівфабрикатів м’ясних – на 72,5%, яловичини і телятини свіжих (парних) чи охолоджених – на 37%, цукру білого кристалічного – на 24,4%, горілки та інших міцних спиртових напоїв – на 24,2%, м’яса і субпродуктів харчових свійської птиці, морожених – на 17,3%, сирів жирних – на 16,5%, продуктів кисломолочних – на 15%, борошна – на 10%. Водночас зросло виробництво: вершків жирністю більше 8% – на 57,8%, маргарину і продуктів аналогічних – на 36,6%, напоїв безалкогольних – на 33,6%, спредів та сумішей жирових – на 18,8%, м’яса і субпродуктів харчових свійської птиці свіжих чи охолоджених – на 5,8%, риби сушеної і в’яленої – на 5,5%.

У хімічній та нафтохімічній промисловості випуск продукції перевищив рівень відповідного періоду попереднього року на 7,5%. Збільшився випуск: фарб і лаків, сикативів готових – на 29,3%, пластмас у первинних формах – на 25,7%, добрив азотних мінеральних чи хімічних – на 12,1%, фарб та лаків на основі полімерів – на 9,6%, аміаку – на 6%. При цьому скоротився випуск препаратів лікарських на основі антибіотиків на 42,6%, інших лікарських препаратів – на 7,9%, тампонів, вати, марлі з фармацевтичними речовинами для роздрібного продажу – на 5,3%.

На підприємствах машинобудування зафіксовано зростання виробництва, випуск продукції збільшився на 13,8%. Зросло виробництво: конвеєрів та елеваторів, машин та устатковання для екстрагування, приготування тваринних або рослинних жирів та олій, устатковання завантажувального для сільського господарства, розпушувачів та культиваторів, борін дискових, машин сільськогосподарських та лісогосподарських, устатковання для зважування, електродвигунів та генераторів постійного струму, апаратури електричної низьковольтної, шприців, голок, катетерів, канюлей та інструментів аналогічних, які використовуються в медицині, трансформаторів електричних, мікроскопів оптичних, автомобілів легкових, автобусів. Водночас скоротилось виробництво: устатковання для птахівництва, інкубаторів та брудерів, машин та устатковання для виробництва хлібобулочних виробів, макаронів, спагеті та аналогічних виробів, причепів та напівпричепів сільськогосподарських, автомобілів вантажних.

У виробництві та розподіленні електроенергії газу та води зростання виробництва становило 1,6%. За січень–вересень 2011р. вироблено 1402 млн.кВт. годин електроенергії, що на 1,8% менше січня–вересня 2010р., випуск теплоенергії порівняно з відповідним періодом попереднього року збільшився на 1,1%.

^ Сільське господарство

Обсяг продукції сільського господарства (в порівнянних цінах 2005р.) в усіх категоріях господарств за січень–вересень 2011р. проти січня–вересня 2010р. зріс на 4,7%, у т.ч. у сільськогосподарських підприємствах – на 3,7%. За обсягом виробництва в цілому та на одну особу Черкащина займає 1 місце серед областей України.


^ Збір урожаю

сільськогосподарських культур

Намолочено,

тис.т

Урожайність,

ц з 1 га

всього

у % до

1 жовтня 2010 р.

всього

+, - до

1 жовтня 2010 р.

Зернові та зернобобові, всього1

1718,9

91,3

40,3

4,7

у т.ч. кукурудза

271,6

50,5

78,4

23,7

Цукровий буряк (фабричний)

389,3

105,5

342

89

Соняшник 1

323,0

144,0

23,2

1,7

Картопля

914,0

120,6

154

29

Овочі відкритого

грунту

251,4

120,7

143

27

__________________

1У початково-оприбуткованій вазі.
Сільськогосподарські товаровиробники всіх категорій господарювання станом на 30 вересня п.р. отримали 1,7 млн. т зерна, що на 9% менше, ніж на цей період в минулому році. За обсягом виробництва зерна Черкащина займає 12 місце серед областей України, а по урожайності – третє.

Збільшення загального обсягу виробництва спостерігається по всіх культурах зернової групи, крім кукурудзи, ячменю, жита та зернобобових культур.

Виробництво соняшника зросло за рахунок прискорених темпів збирання та збільшення урожайності, яка серед регіонів України займає 4 місце. Збільшення виробництва цукрових буряків (фабричних), картоплі та овочів обумовлене підвищенням урожайності.

Черкащина вносить вагомий вклад у виробництво тваринницької продукції України оскільки за обсягом виробництва м”яса займає 1 місце, молока – 7, яєць – 8.

Збільшення виробництва продукції тваринництва обумовлене зростанням обсягів виробництва в сільськогосподарських підприємствах, зокрема м"яса – на 4%, яєць – на 21%.

Надій молока від однієї корови становив 3699 кг (2 місце серед регіонів України).

Несучість курей-несучок зросла на 20 яєць і становила 232 штуки (проти 218 по Україні).

Обсяг вирощування худоби та птиці збільшився на 2%, що зумовлено зростанням обсягів вирощування птиці. Його відношення до обсягів реалізації тварин на забій становило 103% (у січні–вересні 2010р. – 105%). Середньодобові прирости великої рогатої худоби на вирощуванні, відгодівлі та нагулі зросли на 13 г, свиней – на 16 г, та становили відповідно 538 та 378 г (проти 470 та 400 г по Україні).

Частка господарств населення у загальному виробництві становила 10% м"яса, 55% молока і 34% яєць.

Станом на 1 жовтня 2011р. поголів’я великої рогатої худоби у господарствах усіх категорій скоротилося порівняно з 1 жовтня 2010р. на 4% і становило 227,3 тис. голів, в т.ч. корів – на 4% (95,7 тис. голів), свиней – на 7% (482,7 тис. голів), овець – на 1% (46 тис. голів), птиці – на 6% (25,4 млн. голів).

У господарствах населення утримувалося 41% загальної чисельності поголів’я великої рогатої худоби, у т.ч. 52% корів, 51% свиней, 88% овець і кіз та 23% птиці.

Загальний обсяг реалізованої аграрними підприємствами власно виробленої продукції за січень–вересень 2011р. порівняно з січнем–вереснем 2010р. зменшився на 7% і склав 6,2 млрд.грн, у т.ч. продукції рослинництва – на 29%, а продукції тваринництва збільшився на 15%.

Н
^ Середні ціни продажу основних видів сільськогосподарської продукції по всіх каналах реалізації^ Вересень 2011р.
грн. за т

у % до

серпня 2011р.

Зернові культури

1360,1

98,2

у т.ч. пшениця

1251,0

97,7

Насіння соняшнику

3121,9

95,8

Худоба та птиця (у живій вазі)

12634,3

104,9

у т.ч. велика рогата худоба

14819,9

98,2

свині

14825,2

94,6

птиця

12521,8

106,0

Молоко та молочні продукти

3530,8

110,3

Яйця, за тис.шт.

446,3

99,3а 1 жовтня 2011р. в сільськогосподарських підприємствах (крім малих) та підприємствах, що здійснюють зберігання, переробку зернових культур, було в наявності 979,5 тис.т зерна (на 9% менше проти 1 жовтня 2010р.), у т.ч. 541,5 тис.т пшениці (на 8% більше).

Запаси насіння соняшнику становили 199,8 тис.т (на 14% більше проти 1 жовтня 2010р.), із них безпосередньо в аграрних підприємствах (крім малих) зберігалося 80,6 тис.т, а в підприємствах, що здійснюють його переробку та зберігання – 119,2 тис.т.

Середня закупівельна ціна зернових культур, яку пропонували зберігаючі та переробні підприємства, у січні–вересні 2011р. становила 1537,6 грн. за т (проти січня–вересня 2010р. зросла на 37%), з них на пшеницю – 1604,7 грн. за т (на 42%), жито – 1374,1 (на 47%), ячмінь – 1574,3 грн. за т (у 1,7 р.б.).


^ Будівельна діяльність


У січні–вересні 2011р. підприємствами області виконано будівельних робіт на 446,4 млн.грн., що у порівнянних цінах на 19,8% більше січня–вересня 2010р.

Зростання обсягів будівництва у січні–вересні 2011р. проти відповідного періоду попереднього року відбулося за такими видами економічної діяльності, як будівництво будівель та споруд – на 30,3% та роботи з завершення будівництва – у 2,6 раза.

На загальну тенденцію найбільше вплинула діяльність підприємств, що займаються будівництвом будівель і споруд (частка яких у загальному обсязі становила 81,2%). Серед них у 5,9 раза збільшили обсяги робіт підприємства, що здійснюють будівництво доріг.

За характером будівництва частка робіт з нового будівництва, реконструкції та технічного переозброєння у січні–вересні 2011р. становила 88,4% від загального обсягу робіт, решта – з капітального та поточного ремонтів (6,5% та 5,1% відповідно).

Більше половини (54,6%) загальнообласного обсягу робіт виконано підприємствами м.Черкаси. В цілому у січні–вересні 2011р. не працювало 26,2% загальної кількості будівельних підприємств що звітують, в той час як на початок року таких підприємств було 64,8%.


Транспорт


За січень–вересень 2011р. підприємствами транспорту перевезено 9062,5 тис.т вантажів, що на 14,1% більше від обсягів січня–вересня 2010р. Вантажооборот збільшився на 10,9% і становив 7563,7 млн.ткм.

Послугами пасажирського транспорту у січні–вересні 2011р. скористалися 104,8 млн. пасажирів, що на 15,8% більше обсягів січня–вересня 2010р. Пасажирооборот становив 2700,5 млн.пас.км – на 5,8% більше від обсягів січня–вересня 2010р.

^ Вантажні та пасажирські перевезення
Перевезено (відправлено)

вантажів

Перевезено (відправлено)

пасажирів

тис.т

у % до

січня–вересня 2010р.

тис.

у % до

січня–вересня 2010р.

^ Усіма видами транспорту

9062,5

114,1

104841,9

115,8

у тому числі

залізничним

5535,5

110,2

4322,0

99,5

автомобільним1

3508,0

122,2

67881,9

100,0

електротранспортом

х

х

32638,0

178,3

річковим

19,0

39,2

авіаційним

_______________________

1 З урахуванням перевезень, виконаних фізичними особами-підприємцями.Зовнішня торгівля товарами

Обсяг експорту товарів1 за січень–серпень 2011р. становив 579,6 млн.дол. США, імпорту – 455,5 млн.дол., у порівнянні з відповідним періодом попереднього року відбулося збільшення обсягу експорту на 38,1%, обсягу імпорту – в 1,7 раза. Позитивне сальдо зовнішньої торгівлі склало 124,1 млн.дол. (за січень–серпень 2010р. – 103,9 млн.дол.).

Зовнішня торгівля товарами області здійснювалась з 98 країнами світу. З 90 країн світу, до яких експортувалися товари, найбільшу питому вагу мали: Російська Федерація – 18,2%, Китай – 15,3%, Польща – 10,6%, Індія – 7,4%, Туреччина – 4,6%. Імпорт товарів здійснювався з 70 країн світу, з них найбільшу питому вагу у загальному обсязі мали: Російська Федерація – 40,9%, Білорусь – 10,1%, Німеччина – 6,2%, Швеція ­– 4,3%, Франція – 3,9%.

У товарній структурі експорту найбільшу питому вагу мали такі групи: добрива – 18,2%, органічні хімічні сполуки – 18,1%, жири та олії тваринного або рослинного походження – 17,3%, насіння і плоди олійних рослин – 6,5%, залишки і відходи харчової промисловості – 5,5%. Порівняно з січнем– серпнем 2010р. збільшився обсяг експорту насіння і плодів олійних рослин – у 3,3 раза, залишків і відходів харчової промисловості – у 2,5 раза, жирів та олій тваринного або рослинного походження – у 2 рази, органічних хімічних сполук – на 24,5%, добрив – на 9,6%.

Основу товарної структури імпорту склали такі групи товарів: палива мінеральні; нафта і продукти її перегонки – 31,7%, добрива – 13,5%, механічні машини – 9%, органічні хімічні сполуки – 6,1%, зернові культури – 4,9%. Порівняно з січнем–серпнем 2010р. збільшився обсяг імпорту палив мінеральних; нафти і продуктів її перегонки – у 14,4 раза, зернових культур – у 2,1 раза, добрив – у 2,3 раза, механічних машин – у 2,1 раза. Імпорт органічних хімічних сполук зменшився на 22,8%.

_____________

1 За даними Держмитслужби України.


^ Роздрібна торгівля

та ресторанне господарство

Оборот роздрібної торгівлі (до якого включено роздрібний товарооборот підприємств роздрібної торгівлі, розрахункові дані щодо обсягів продажу товарів на ринках та підприємцями-фізичними особами) за січень– вересень 2011р. становив 11757,9 млн.грн. і склав 118,1% від обсягу січня–вересня 2010р. У структурі обороту роздрібної торгівлі на організовані та неформальні ринки припадало 32%. В обороті організованих ринків 9,4% становив продаж сільськогосподарських продуктів.

^ Оборот ресторанного господарства (з урахуванням обороту фізичних осіб-підприємців) за січень–вересень 2011р. становив 230,3 млн.грн. і проти січня–вересня 2010р. склав 97,4%.

^ Обсяг роздрібного товарообороту підприємств, які здійснюють діяльність з роздрібної торгівлі та ресторанного господарства, за січень– вересень 2011р. становив 5071,5 млн.грн. і в порівнянних цінах склав 121,4% від обсягу січня–вересня 2010р.

^ Ціни і тарифи


За повідомленням Держкомстату України індекс споживчих цін по Україні у вересні 2011р. становив 100,1%, по Черкаській області ­– 100,3%. Найвищим він був у м.Києві – 100,7% та Луганській області – 100,5%, найнижчим – у Чернігівській – 99,2% та Житомирській області – 99,5%.Індекси споживчих цін на окремі товари та послуги

(відсотків)
Вересень 2011 до
Вересень 2011 до

серпня

2011

грудня

2010

серпня

2011

грудня

2010

^ Продукти харчування таЕлектроенергія

100,0

122,9

безалкогольні напої

100,1

101,5

Природний газ

100,0

100,0

Продукти харчування

100,0

101,2

^ Гаряча вода, опалення

100,0

125,6

Хліб та хлібопродукти

98,3

107,6

^ Предмети домашньогоХліб

102,1

111,0

вжитку, побутоваМакаронні вироби

100,4

108,4

техніка та поточнеМ’ясо та м’ясопродукти

102,0

109,8

утримання житла

100,3

102,0

Риба та продукти з риби

101,0

104,8

^ Охорона здоров’я

100,4

108,7

Молоко

101,4

95,3

ФармацевтичнаСир і м’який сирпродукція, медичні(творог)

102,3

97,8

товари та обладнання

100,5

109,4

Яйця

104,6

80,0

Амбулаторні послуги

100,2

110,0

Масло

104,7

96,5

Транспорт

100,1

117,0

Олія

101,0

111,4

Паливо та мастила

100,3

132,5

Фрукти

97,1

106,1

ЗалізничнийОвочі

90,8

58,3

пасажирськийЦукор

90,2

100,9

транспорт

100,0

114,7

Безалкогольні напої

101,2

108,3

Автодорожній^ Алкогольні напої,пасажирськийтютюнові вироби

100,6

107,0

транспорт

100,0

115,5

Одяг

100,1

100,3

Зв’язок

100,4

102,7

Взуття

100,0

100,0

Освіта

104,6

106,5

Плата за власне житлоДошкільна та(квартирна плата)

100,0

106,3

початкова освіта

100,0

116,9

Водопостачання

108,0

113,6

Вища освіта

106,0

106,0

Каналізація

107,3

113,5

Ресторани та готелі

99,6

105,9


Фінанси


Фінансовий результат підприємств та організацій області (крім малих та підприємств, що займаються сільськогосподарським виробництвом) за вісім місяців поточного року склав 103 млн.грн. прибутків (за січень–серпень 2010р. – 101 млн.грн. збитків).

Найкращі фінансові результати мали промислові підприємства – 109 млн.грн. прибутків (за відповідний період попереднього року – 31 млн.грн. збитків). Суттєво покращилися, порівняно з січнем–серпнем 2010р., фінансові результати будівельних організацій – з 15 млн.грн. збитків до 12 млн.грн. прибутків. Найгірші фінансові результати мали підприємства транспорту та зв’язку – 21 млн.грн. збитків (за відповідний період попереднього року – 19 млн.грн. збитків), а от у підприємств торгівлі; ремонту автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку збитки зменшилися у 7,4 раза і склали 6 млн.грн.


^ Доходи населення


Середньомісячна номінальна заробітна плата штатного працівника підприємств, установ та організацій1 (далі – підприємства) за січень–вересень 2011р. становила 2098 грн. і зросла порівняно з відповідним періодом минулого року на 16,9%.

Середня номінальна заробітна плата штатного працівника підприємств у вересні 2011р. становила 2240 грн., що у 2,3 раза вище рівня мінімальної заробітної плати та прожиткового мінімуму на одну працездатну особу (960 грн.). Порівняно з серпнем 2011р. розмір заробітної плати збільшився в середньому на 1,4%, порівняно з вереснем 2010р. – на 16,0%.

Нарахування за одну оплачену годину у вересні п.р. становили 13,98 грн., що на 0,8% більше, ніж у попередньому місяці.

Найвищий рівень оплати праці спостерігався у лісовому господарстві та пов’язаних з ним послугах, державному управлінні, діяльності транспорту, фінансовій діяльності, де заробітна плата працівників перевищила середній показник по економіці відповідно в 1,2–1,5 раза; серед промислових видів: заробітна плата у виробництві та розподіленні електроенергії, газу та води, добуванні корисних копалин, крім паливно-енергетичних, виробництві машин та устатковання, хімічному виробництві – в 1,3–1,7 раза вище середнього рівня по економіці.

Значно нижче, ніж у середньому по області, оплачувалася праця зайнятих у готелях та ресторанах, рибальстві, рибництві, діяльності пошти та зв’язку, охороні здоров’я та наданні соціальної допомоги, де рівень заробітної плати не перевищив 75% від середнього по економіці області; у промисловості: у добуванні паливно-енергетичних корисних копалин, виробництві шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів, виробництві гумових та пластмасових виробів – не перевищив 62% від середнього рівня по економіці.

Індекс реальної заробітної плати у вересні 2011р. порівняно з серпнем становив 100,9%, відносно вересня 2010р. – 110,0%, за січень–вересень проти січня–вересня 2010р – 107,9%.

Упродовж вересня 2011р. загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати збільшилась на 0,9%, або на 142,0 тис.грн., і на 1 жовтня становила 15,4 млн.грн2.

Обсяг невиплаченої заробітної плати дорівнював 2,5% фонду оплати праці нарахованого за вересень.

На 1 жовтня п.р. основна частка заборгованості припадала на підприємства промисловості (35,3%), сільського господарства (17,8%) та операцій з нерухомим майном, орендою, інжинірингом та наданням послуг (15,6%). При цьому на м.Черкаси припадало 75,0% загальної суми боргу.

Найвагоміше збільшення суми боргу відбулося за рахунок міста Черкаси (на 221,3 тис.грн.).

Заборгованість працівникам економічно активних підприємств упродовж вересня 2011р. збільшилась на 6,2%, або на 362,3 тис.грн., і на 1 жовтня становила 6,2 млн.грн.

Серед видів економічної діяльності найвагоміше збільшення суми невиплаченої заробітної плати спостерігалося на підприємствах транспорту – на 541,9 тис.грн. У територіальному розрізі збільшення суми заборгованості економічно активних підприємств відбулося в містах Черкаси і Умань.

Упродовж вересня п.р. кількість працівників, які вчасно не отримали заробітну плату, збільшилась на 1,4% і на 1 жовтня становила 2,5 тис. осіб, або 0,9% від середньооблікової кількості штатних працівників, зайнятих в економіці області. Кожному з них не виплачено в середньому 2495 грн., що в 1,1 раза більше від середньої заробітної плати за вересень.

Виплати коштів із місцевих бюджетів усіх рівнів здійснювались своєчасно.

За рахунок коштів Державного бюджету не виплачено 4,0 тис.грн. компенсаційних виплат працівникам промисловості, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Сума заробітної плати, яка не виплачена працівникам підприємств-банкрутів, упродовж вересня зменшилася на 220,3 тис.грн. і на початок жовтня становила 6,9 млн.грн. Підприємствами сільського господарства не виплачено 39,9% цієї суми, промисловості – 20,5%. У територіальній структурі найвагоміша частка боргу припадає на підприємства м.Черкаси (62,7%).

Борг перед працівниками економічно неактивних підприємств склав 2,3 млн.грн. – усі боржники підприємства м.Черкаси.


У січні–вересні 2011р. за субсидіями для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг зверталося 37,0 тис. сімей (відповідно у січні–вересні 2010р. – 25,8 тис. сімей). Питома вага звернень сімей, які проживають у міській місцевості становить 69,4%.

Середній розмір призначеної субсидії на сім’ю у вересні 2011р. становив 54,9 грн. (32,2 грн. у вересні 2010р.).

Призначені субсидії у січні–вересні 2011р. 35,4 тис. сімей, що становило 95,8% від загальної кількості сімей, які звернулися за субсидіями, з них у міській місцевості – 24,6 тис. сімей, у сільській – 10,8 тис. сімей. Порівняно з січнем–вереснем 2010р. кількість сімей, яким призначено субсидії, збільшилась на 22,1 тис. сімей. Загальна сума призначених субсидій у січні–вересні 2011р. склала 3093,0 тис.грн., з них у міській місцевості – 2763,8 тис.грн., сільській – 329,2 тис.грн.

У січні–вересні 2011р. загальна сума призначених субсидій готівкою для відшкодування витрат на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива становила 12,0 млн. грн., з них у міській місцевості відповідно 1,6 млн. грн., та у сільській місцевості 10,4 млн. грн.

Середній розмір призначених у вересні 2011р. субсидій готівкою на одну сім’ю становив 592,8 грн. (447,5 грн. у вересні 2010р.).

У січні–вересні 2011р. загальна сума отриманих субсидій готівкою для відшкодування витрат на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива становила 5,8 млн.грн. (у січні–вересні 2010р. – 15,4 тис.грн.).

За січень–вересень 2011р. населенням області сплачено за спожиті житлово-комунальні послуги (з урахуванням боргів попередніх періодів) 703,1 млн.грн., або 109,1% нарахованих за даний період сум (за січень–вересень 2010р. населенням було сплачено 560,4 млн.грн., або 108% нарахованих за цей період сум).

Заборгованість населення області за житлово-комунальні послуги (включаючи борги попередніх періодів) протягом вересня п.р. зменшилась на 0,2 млн.грн., або на 0,2%, і на кінець вересня 2011р. становила 135,4 млн.грн.

_____________

Дані наведено по підприємствах, установах, організаціях та їхніх відокремлених підрозділах із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб.

2 Дані наведено без урахування найманих працівників статистично малих підприємств і у фізичних осіб-підприємців.


^ Ринок праці


Кількість незайнятих громадян, які перебували на обліку в державній службі зайнятості, на 1 жовтня 2011р. становила 18,3 тис. осіб. За допомогою в працевлаштуванні до цієї установи впродовж вересня п.р. звернулося 3,7 тис. незайнятих громадян (у вересні 2010р. – 4,1 тис. осіб).

Кількість зареєстрованих безробітних на 1 жовтня 2011р. становила 17,7 тис. осіб. Допомогу по безробіттю отримували 70,2% осіб, які мали статус безробітного. Кожний другий безробітний раніше займав місце робітника, кожний третій – посаду службовця, а решта безробітних не мали професійної підготовки.

Рівень зареєстрованого безробіття в цілому по області за вересень зменшився на 0,1 в.п. і становив на 1 жовтня п.р. 2,4% населення працездатного віку (2,6% – у сільській та 2,2% – у міській місцевості).

Кількість вільних робочих місць (вакантних посад), заявлених підприємствами, установами та організаціями у службі зайнятості, у вересні зменшилась на 27,7% і на кінець місяця становила 454 одиниці. Із зазначеної кількості вільних робочих місць (вакантних посад) 55,5% передбачалося для робітників, 27,5% – для службовців, решта – для осіб, які не мають професії.

Навантаження незайнятого населення, яке перебувало на обліку державної служби зайнятості, на кінець вересня збільшилось на 29,0% і становило 40 осіб на 1 вільне робоче місце (вакантну посаду).

За сприяння державної служби зайнятості у вересні було працевлаштовано 2,8 тис. осіб, що на 12,4% більше, ніж у серпні. Серед працевлаштованих незайнятих осіб жінки становили 58,1%, а молодь у віці до 35 років – 49%. Рівень працевлаштування незайнятих громадян у вересні, порівняно з серпнем збільшився на 1,7 в.п. і становив 12,0%.

Із Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття у вересні на допомогу по безробіттю було витрачено 11,6 млн.грн. Середньооблікова кількість безробітних, які її отримували впродовж зазначеного місяця, становила 13,6 тис. осіб. Середній розмір допомоги становив 853 грн., що на 11,1% менше законодавчо встановленого розміру мінімальної заробітної плати (960 грн.).


^ Демографічна ситуація


Станом на 1 вересня 2011р. в області, за оцінкою, проживало 1281,7 тис. жителів. Упродовж січня–серпня 2011р. чисельність населення скоротилась на 3673 особи. За рахунок перевищення кількості померлих над народженими чисельність населення скоротилась на 5888 осіб, за рахунок міграційного приросту населення зросло на 2215 осіб.

Природний рух населення області характеризувався такими даними:


Усього, осіб

Січень–серпень 2011р. у % до

січня–серпня 2010р.
На 1000 осіб січень– серпень 2011р. січень–
серпень
2010р. січень–серпень 2011р. січень– серпень 2010р.
Кількість народжених живими

8081

8215

98,4

9,5

9,5
^ Кількість померлих
13969

14668

95,2

16,3

17,0

у т.ч. дітей


еще рефераты
Еще работы по разное