Реферат: Україна дунаєвецька районна державна адміністрація Хмельницької області розпорядження
УКРАЇНА

Дунаєвецька районна державна адміністрація

Хмельницької ОБЛАСТІ

розпорядження


01.03.2012

м.Дунаївці

№ 119/2012-рПро заходи щодо забезпечення виконання у 2012 році показників доходної частини, економного та раціонального використання коштів державного та місцевих бюджетів


На підставі статті 18 Закону України „Про місцеві державні адміністрації”, з метою забезпечення у повному обсязі надходжень до місцевих бюджетів району та виконання показників державного бюджету у 2012 році:

1. Затвердити заходи щодо забезпечення виконання у 2012 році показників доходної частини місцевих бюджетів району та державного бюджету згідно з додатком 1 та заходи економного і раціонального використання коштів місцевих бюджетів району (додаток 2).

2. Управлінням та відділам райдержадміністрації, рекомендувати виконавчим комітетам сільських, селищних та міської рад, іншим виконавцям забезпечити виконання заходів та щоквартально, до 12 числа місяця, що настає за звітним періодом інформувати райдержадміністрацію про результати проведеної роботи .

3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого заступника голови райдержадміністрації М.Баранюка


Голова адміністрації Ю.Кучерявий

Додаток 1

до розпорядження голови

районної державної адміністрації

01.03.2012 №119/2012-р


^ Заходи

щодо забезпечення виконання у 2012 році показників доходної частини бюджету Дунаєвецького району№ п/п

Заходи

Термін виконання

Виконавець

1

2

3

4

1

Активізувати роботу районної робочої групи щодо сприяння легалізації ”тіньової” зайнятості населення та “тіньової” заробітної плати: заслуховувати керівників підприємств та приватних підприємців, які нараховують та виплачують заробітну плату, нижчу від законодавчо встановленого мінімального розміру або займаються високоприбутковими видами діяльності, але нараховують низьку зарплату. Забезпечити збільшення середньої заробітної плати до розміру, визначеного Програмою соціально-економічного розвитку Дунаєвецького району на 2012 рік

Протягом року

Управління праці та соціального захисту населення, фінансове управління райдержадміністрації, Дунаєвецька МДПІ

2

Проводити постійну роботу з платниками податків щодо викриття схем ухилення від сплати платежів до бюджету, виявлення та оподаткування необлікованих та прихованих доходів фізичних осіб

Протягом року

Дунаєвецька МДПІ, Дунаєвецький районний центр зайнятості населення, виконавчі комітети місцевих рад

3

Забезпечити щомісячне виконання доходної частини бюджету Дунаєвецького району та ріст надходжень до відповідного періоду минулого року
^ Протягом року
Фінансове управління райдержадміністрації, Дунаєвецька МДПІ, виконавчі комітети місцевих рад

4

Забезпечити контроль за правильністю нарахування та повнотою сплати податку на доходи фізичних осіб від надання в оренду земельних часток (паїв)

Протягом року

Виконкоми місцевих рад, управління АПР, фінансове управління райдержадміністрації, Дунаєвецька МДПІ

5

З метою збільшення надходжень до сільських, селищних та міського бюджетів плати за землю постійно проводити аналіз діючих ставок оренди земельних ділянок. При наявності ставок, які згідно із законодавством не відповідають мінімальному розміру, привести їх у відповідність до вимог чинного законодавства

Протягом року

Фінансове управління райдержадміністрації, Дунаєвецька МДПІ.

6

Активізувати роботу щодо виявлення випадків самовільного використання земельних ділянок без правовстановлюючих документів та сплати орендної плати

Протягом року

Управління Держкомзему у Дунаєвецькому районі, виконкоми місцевих рад

7

Проводити роботу щодо забезпечення погашення податкового боргу до зведеного бюджету в обсягах не менше 10% до рівня, що утворився станом на 01.01.2012 року

Протягом року

Дунаєвецька МДПІ, фінансове управління, управління праці і соціального захисту населення райдержадміністраціїКерівник апарату адміністрації М.Віннічук

Додаток 2

до розпорядження голови

районної державної адміністрації

01.03.2012 № 119/2012-р


^ Заходи

щодо економного та раціонального використання коштів місцевих бюджетів району на 2012 рік

п/п

Перелік заходів щодо економного та раціонального використання коштів

Термін виконання

Виконавці

1.


1.1.


1.2.


Затвердити в місячний термін конкретні заходи щодо економного та раціонального використання коштів місцевих бюджетів, зокрема:


Забезпечити скорочення не першочергових видатків місцевих бюджетів, передбачених на транспортні послуги, зв’язок, відрядження, інші видатки, непов’язані з придбанням товарів та послуг


Забезпечити жорсткий режим економного використання енергоносіїв, з цією метою:


укласти договори за кожним видом енергоносіїв у межах, встановлених відповідним головним розпорядником коштів обґрунтованих лімітів споживання;


продовжити роботу по встановленню сучасних високоефективних котлів опалення, утепленню приміщень бюджетних установ


визначити працівників, відповідальних за дотримання режиму економії теплової енергії, електроенергії, води та природного газу у приміщеннях бюджетних установ

І квартал 2012


Протягом року


Протягом року


І квартал 2012


Протягом року


І квартал 2012

Головні розпорядники коштів районного бюджету, органи місцевого самоврядування


Головні розпорядники коштів районного бюджету, органи місцевого самоврядування


Головні розпорядники коштів районного бюджету, органи місцевого самоврядування


Розпорядники коштів місцевих бюджетів


Головні розпорядники коштів місцевих бюджетів


Головні розпорядники коштів місцевих бюджетів

2.

Провести упорядкування мережі бюджетних установ та оптимізацію чисельності працівників цих установ, не допускаючи росту чисельності працівників бюджетних установ.Протягом рокуГоловні розпорядники коштів районного бюджету3.

Здійснити заходи з оптимізації структури виконавчих комітетів місцевих рад


Протягом року


Органи місцевого самоврядування

4.

Забезпечити своєчасну виплату заробітної плати працівникам бюджетної сфери у строки, встановлені колективними договорами, та оплату за спожиті бюджетними установами енергоносії і комунальні послуги

Протягом року


Головні розпорядники коштів районного бюджету, органи місцевого самоврядування

5.

Вжити заходів щодо недопущення утворення простроченої заборгованості установами, що фінансуються з місцевих бюджетів району, та зростання дебіторської, кредиторської заборгованості


Постійно

Головні розпорядники коштів районного бюджету, органи місцевого самоврядування

6.

Планувати капітальні видатки при наявності проектно-кошторисної документації, комплексної експертизи, враховуючи при цьому соціальну важливість об’єктів

Протягом року


Головні розпорядники коштів районного бюджету, органи місцевого самоврядування

7.

Провести інвентаризацію програм, затверджених місцевими радами, та визначити пріоритетність їх фінансування

Протягом І кварталу

Головні розпорядники коштів районного бюджету, органи місцевого самоврядування

8

Посилити контроль за цільовим, ефективним та економним використанням коштів бюджетними установами району, зокрема:


проводити аналіз та оцінку стану фінансової і господарської діяльності розпорядників бюджетних коштів;


у процесі управління об’єктами комунальної (державної) власності запобігати порушенням бюджетного законодавства та забезпечувати інтереси держави;


забезпечувати правильність ведення бухгалтерського обліку та достовірність фінансової і бюджетної звітності

Протягом року


Головні розпорядники коштів районного бюджету, органи місцевого самоврядування

9.

Забезпечити безумовне дотримання вимог постанови Кабінету Міністрів України від 04.04.2001 року №332 „Про граничні суми витрат на придбання автомобілів, меблів, іншого обладнання та устаткування, мобільних телефонів, комп’ютерів державними органами, а також установами та організаціями, які утримуються за рахунок державного і місцевого бюджетів”, а також включення до контрактів з керівниками державних та комунальних підприємств, установ та організацій, які перебувають у сфері їх управління, умов щодо дотримання граничних сум витрат, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 04.04.2001 №332

Протягом року


Головні розпорядники коштів районного бюджету, органи місцевого самоврядуванняКерівник апарату адміністрації М.Віннічук
еще рефераты
Еще работы по разное