Реферат: Підсумки роботи агропромислового комплексу області за 2009 рік


Підсумки роботи агропромислового комплексу

області за 2009 рік


Агропромисловий комплекс залишається одним з провідних ресурсоутворюючих галузей економіки області, формує 28,3 % валової доданої вартості, в тому числі сільське господарство – 10,4%.

У 2009 році усіма категоріями господарств вироблено валової сільськогосподарської продукції (за порівняльними цінами 2005 року) на суму 4,4 млр.грн., що на 1,6 % більше 2008 року( за 2008 рік – 100,2%). За період з 2005 по 2009 рік обсяги виробництва валової продукції зросли майже на 310,0 млн.грн.., або на 7,6 %.

Продовжували нарощувати обсяги виробництва валової продукції сільськогосподарські підприємства. За 2009 рік в порівнянні з попереднім вони збільшили виробництво продукції на 111,4 млн.грн., або на 11,9%. Зростання відбулося за рахунок збільшення виробництва продукції як рослинництва, так і тваринництва.

Щорічно зростає питома вага сільськогосподарських підприємств області у загальних обсягах. Якщо за 2008 рік сільгосппідприємствами було вироблено 21,7% валової сільськогосподарської продукції, то за відповідний період 2009 року – 23,9%, або на 10,1 відсоткових пунктів більше.

Якщо у 2008 році на кожних 100 га сільськогосподарських угідь в цілому по Україні було вироблено продукції на суму 284,1 тис.грн…то у Львівській області 412,0 тис.грн... Це говорить про те, що в області у 1,5 рази сільськогосподарські угіддя більш інтенсивніше використовуються у порівнянні із в цілому по Україні. Дуже важливим є і те, що зберігаються позитивні тенденції збільшення обсягів виробництва продукції крупнотоварними підприємствами.

З розрахунку на 100 га сільськогосподарських угідь виробництво продукції сільського господарства за 2009 рік в порівнянні з попереднім роком зросло на 2,0% (420,3 тис. грн.). На кожних 100 га сільськогосподарських угідь сільгосппідприємствами вироблено валової сільськогосподарської продукції на суму 435,1 тис.грн., проти 415,8 тис.грн. у господарствах населення.

Сільськогосподарські підприємства, маючи в своєму користуванні 23,1% сільськогосподарських угідь, виробили 23,9% загального обсягу валової продукції, а господарства населення, використовуючи 76,9% сільськогосподарських угідь, виробили 76,1% валової продукції.

За темпом приросту виробництва продукції сільського господарства за 2009 рік Львівщина зайняла 7 місце серед областей України. Питома вага Львівщини з виробництва продукції сільського господарства в Україні становить 4,3%.

Приріст валової продукції сільського господарства в порівнянні з попереднім роком досягнуто за рахунок збільшення виробництва продукції рослинництва на 4,9%, в тому числі сільськогосподарськими підприємствами на 9,7 %.

Зернове господарство являється основною стратегічною культурою області. У структурі посівних площ вони займають майже 50%. У 2009 році збільшили посівну площу зернових культур сільськогосподарські підприємства на 0,8%.

Всіма категоріями господарств одержано 822,6 тис.тонн зерна, включаючи кукурудзу на зерно (у вазі після доробки). Урожайність з 1 гектара зібраної площі склала 30,5 центнерів і зросла до середнього рівня за попередні три роки на 3,5 ц, або на 13,0%.

Сільськогосподарськими підприємствами одержано зерна 466,2 тис.тонн. Урожайність зернових 30,3 ц/га і більша урожайності, яка склалася в середньому за 2006-2008 роки на 4,6 ц/га, або на 17,9%.

У 2009 році валовий збір цукрових буряків (фабричних) у господарствах всіх категорій склав 316,2 тис. тонн, в тому числі у сільськогосподарських підприємствах 281,0 тис.тонн. Урожайність з 1 гектара зібраної площі становила відповідно 357 і 379 ц/га.

Картоплі накопано 1504,0 тис.тонн, що на 133,2 тис.тонн, або на 9,7% більше урожаю 2008 року. Валовий збір картоплі збільшився в основному за рахунок урожайності з 151 центнера з 1 гектара зібраної площі у 2008 році до 158 центнерів у 2009 році.

Овочі відкритого і закритого грунту зібрано 412,0 тис.тонн. Урожайність овочів у всіх категоріях господарств – 183 центнери з 1 гектара зібраної площі.

Валовий збір плодоягідних культур у 2009 році становив 90,7 тис.тонн, що на 2,4 тис.тонн, або на 2,7% більше 2008 року. Урожайність плодоягідних культур з кожного гектара у плодоносному віці зросла на 1,5 центнера і становила 70,0 центнера.

Приріст виробництва валової продукції тваринництва сільськогосподарськими підприємствами області за 2009 рік склав 13,8%.

Сільськогосподарськими підприємствами області у 2009 році вироблено:

м'яса у живій вазі(реалізація) 58,8 тис.тонн, що на 6,2 тис. тонн, або на 11,9 % більше фактичного рівня 2008 року;

молока – 24,7 тис.тонн, або на 4,5% більше 2008 року;

яєць – 136,5 млн. шт., або 5,8 % більше 2008 року.

У тваринництві продовжує зберігатися позитивна тенденція перевищення обсягів вирощування худоби та птиці над обсягами їхньої реалізації на забій. У 2009 році відношення загального обсягу вирощування тварин до реалізації худоби та птиці на забій у сільськогосподарських підприємствах становило 107,1%.

У 2009 році в сільськогосподарських підприємствах області обсяг вирощування худоби та птиці перевищив аналогічний показник 2008 року на 13,9%(на 7,7 тис.тонн), у тому числі: свиней - у 1,9 раза, великої рогатої худоби - на 2,4% та птиці - на 4,0%. Середньодобові прирости великої рогатої худоби на вирощуванні зросли на 8,8%, свиней – на 29,3% та становили 482 грам та 485грам відповідно.

У сільськогосподарських підприємствах середній надій молока від однієї корови зріс на 440 кг.(на 16,5%) і становив 3108 кг.


^ Поголів’я худоби і птиці. Чисельність поголів’я худоби і птиці тис.голів)
на 01.01.2009р

на 01.01.2010р

на 01.01.2010р. до 01.01.2009р.

тис.голів

у %

Всі категорії господарств

ВРХ – всього

299,8

283,7

-16,1

94,6

в т.ч. корів

177,7

171,7

-6,0

96,6

свиней

258,7

305,8

47,1

118,2

птиця – всього, тис. шт.

7987,1

8148,0

160,9

102,0

в т.ч. сільськогосподарські підприємства

ВРХ – всього

28,6

27,2

-1,4

95,2

в т.ч. корів

10,7

10,8

0,1

100,9

свиней

70,0

104,1

34,1

148,6

птиця – всього, тис. шт.

3160,3

3161,9

1,6

100,1


^ Питома вага сільськогосподарських підприємств у загальній чисельності поголів’я худоби і птиці, у %:
на 01.01.2009р

на

01.01.2010р

2010р. +;- до 2009 р.

ВРХ

9,5

9,6

0,1

в т.ч. корови

6,0

6,3

0,3

свиней

27,1

34,0

6,9

птиця

39,6

38,8

-0,8


Загальний обсяг реалізації сільськогосподарськими підприємствами виробленої продукції за 2009 року порівняно з 2008 роком збільшився у 1,3 раза, у тому числі продукції рослинництва – у 1,5 раза та продукції тваринництва – на 7,8 %. Частка продукції рослинництва у загальній вартості реалізованої продукції становила 61,0%, тваринництва – 39,0%.

Відносно 2008 року у сільськогосподарських підприємствах області зросли загальні обсяги реалізації худоби та птиці(у ж.в.) на 11,9%, молока та молочних продуктів - на 7,3%, яєць – на 9,0%, зернових культур – у 1,3 раза, картоплі – у 1,7 раза, овочів – на 13,6%.

В області відносно 2008 року спостерігається зниження середніх цін на м'ясо, молоко та зернові культури, на інші види сільськогосподарської продукції – зростання. У 2009 року в середньому 1 тонна худоби та птиці(у ж.в.) коштувала 9038 грн. відносно 9304 грн. у 2008 році( зменшенння на 2,9%), молока та молочних продуктів – 1850 грн. відносно 2013 грн.(зменшення на 8,1%), зернових культур – 994грн. відносно 1210грн. (зменшення на 17,9%), яєць – 408 грн. за 1000 штук відносно 385 грн.(зросла на 5,9%), цукрових буряків – 500 грн. відносно 199 (збільшення у 2,5 раза), овочів – 4200 грн. відносно 2582грн.(збільшення на 1,6 раза).

Аграрії області починаючи з 2005 року забезпечували щорічний приріст отримуваного чистого доходу від реалізації сільськогосподарської продукції та надання послуг. Якщо у 2005 році ними отримано 22,6 млн.грн. чистого прибутку то у 2009 році – 251,2 млн.грн. Рівень прибутковості склав 21,2%, в тому числі від продукції рослинництва -37,1%, тваринництва - - 7,6% (-8,4% у 2008 році).

Господарства, по яких проводилося обстеження економічного стану надано фінансову підтримку за рахунок бюджетних дотацій та податку на додану вартість в сумі 38,6 млн. грн. (у 2008 році - 103,9 млн. грн.).

Враховуючи одержану державну фінансову підтримку даними господарствами області рівень рентабельності від реалізації продукції сільського господарства і послуг склав 24,4 %, або зріс на 15,1 відсоткових пунктів.

В минулому році обсяги фінансування по цільових програмах підтримки підприємств агропромислового комплексу за рахунок коштів державного бюджету зменшилися до рівня 2008 року в 5,6 рази або на 133,3 млн. грн. Для фінансування зазначених програм у 2009 році були відкриті асигнування на суму 28,8 млн. грн., що складає 17,8 відсотків рівня 2008 року, а фактично, станом на 31 грудня 2009 року, профінансовано лише 24,2 млн. грн. Головним управлінням державного казначейства у Львівській області та управліннями державного казначейства окремих районів не виконано доручення і розподіли головного управління агропромислового комплексу та управлінь агропромислового розвитку РДА на загальну суму 5,7 млн. грн., в т.ч. по програмах, які фінансуються за рахунок коштів державного бюджету - 4,6 млн. грн.

Крім того, із-за відсутності коштів Стабілізаційного фонду суб’єктам господарювання агропромислового комплексу області недофінансовано, відповідно до затверджених на 2009 рік програм, кошти в сумі 25,7 млн. грн. (посів льону та цукрових буряків, компенсація відсоткової ставки за залученими кредитами, дотація за високовагову худобу).

Як наслідок, в результаті різкого зменшення обсягів фінансової підтримки та здороження матеріальних ресурсів, інфляційних процесів, крупно товарні сільськогосподарські товаровиробники області по підсумках 2009 року 66,9 млн.грн. зведеного прибутку.

В останні роки спостерігається позитивна тенденція зростання середньомісячної заробітної плати у сільськогосподарському виробництві області. За 2009 рік вона склала 1230 грн. і зросла до відповідного періоду минулого року на 15,4%. За рівнем середньомісячної заробітної плати область знаходиться на 9 місці серед областей України.

В області встановлено дієвий контроль за погашенням заборгованості із виплати заробітної плати.

Станом на 01.01.2010 року заборгованість із виплати заробітної плати по трьох типах сільськогосподарських підприємств склала 1814 тис.грн. і зменшилась порівняно до початку 2009 року на 719,2 тис.грн., або на 28,4 %.

На економічно-активних підприємствах області заборгованість із виплати заробітної плати склала 813,9 тис.грн., що на 508,7 тис.грн., або на 38,5% менше в порівнянні до початку 2009 року.

За січень-грудень 2009 року харчопереробними підприємствами області реалізовано продукції у відпускних цінах на суму 5,4 млрд. грн., що на 0,8 млрд. грн більше до попереднього року і становить 27,3 % загальнопромислового обсягу реалізації.

Проти відповідного періоду минулого року індекс випуску товарної продукції харчопереробної промисловості області за 2009 рік становить 100,2 %.

Приріст обсягу виробництва досягнуто за рахунок підприємств:

з виробництва олії та тваринних жирів на 82,8 %

з перероблення та консервування овочів та фруктів на 23,0 %

з виробництва готових кормів і кормових добавок для тварин на 18,9 %

з виробництва спирту етилового на 9,4 %

з перероблення чаю та кави на 8,7 %

з виробництва пива на 6,1 %

з виробництва сухарів, печива та тістечок на 1,5 %.

мінеральних вод та інших безалкогольних напоїв на 7,8 %.

До Державного бюджету України харчопереробними підприємствами області за 2009 рік перераховано податків, зборів, платежів на суму 532,4 млн. грн, що 159,3 млн.грн більше до 01.01.2009 року.
еще рефераты
Еще работы по разное