Реферат: Аналіз результатів рейтингування загальноосвітніх навчальних закладів Барвінківського району
Аналіз результатів рейтингування загальноосвітніх навчальних закладів Барвінківського району

Аналіз результатів рейтингування загальноосвітніх навчальних
закладів І-ІІІ ступенів Барвінківського району


Показники умов функціонування освітньої сфери

У Барвінківському районі у 2010/2011 навчальному році функціонувало 14 загальноосвітніх навчальних закладів І-ІІІ ст. У зв’язку з тим, що у Богодарівській ЗОШ І-ІІІ ст. 11 класу не було, навчальний заклад до загального рейтингу не включено, його діяльність порівнювалася лише за окремими показниками.

Аналіз результатів рейтингування загальноосвітніх навчальних закладів І-ІІІ ступенів показав, що найкращий показник середньої наповнюваності класів має Гусарівська ЗОШ І-ІІІ ст., а найгірший – Іллічівська ЗОШ І-ІІІ ст.

Найвищий коефіцієнт за показником «кількість учнів на один комп’ютер» має Іллічівська ЗОШ І-ІІІ ст., найнижчий – Гусарівська ЗОШ І-ІІІ ст.

Водночас за кількістю навчальних годин на тиждень, які відводяться для проведення уроків у кабінеті інформатики, крім інформатики (із розрахунку на 1 кабінет), найкращий показник має Барвінківська ЗОШ І-ІІІ ст. №3. У кабінеті інформатики уроки з інших дисциплін не проводяться в Барвінківській ЗОШ І-ІІІ ст. №4 та І-Іванівській ЗОШ І-ІІІ ст.

Найвищий коефіцієнт за показником «відсоток учителів з фаховою вищою освітою» має Барвінківська ЗОШ І-ІІІ ст. №2 та Барвінківська ЗОШ І-ІІІ ст. №4 (100%). Найнижчий коефіцієнт за вищезазначеним показником – в Грушуваській ЗОШ І-ІІІ ст., І-Іванівській ЗОШ І-ІІІ ст. та Мечебилівській ЗОШ І-ІІІ ст.

100% учителів працюють за здобутим фахом у Барвінківській ЗОШ І-ІІІ ст. №2, Барвінківській ЗОШ І-ІІІ ст. №3, Африканівській ЗОШ І-ІІІ ст. та Іллічівській ЗОШ І-ІІІ ст. У даних навчальних закладах за цим показником найвищий коефіцієнт, а в Гусарівській ЗОШ І-ІІІ ст. – найнижчий.

Рівень кваліфікаційної категорії вчителів найвищий у Барвінківській ЗОШ І-ІІІ ст. №3, найнижчий – у Грушуваській ЗОШ І-ІІІ ст.

Кількість книг художньої літератури на одного учня найбільша в Гаврилівській ЗОШ І-ІІІ ст., найменша – у Барвінківській ЗОШ І-ІІІ ст. №4.

Найвищий відсоток (100%) учителів вищої та першої кваліфікаційної категорії, які викладають у профільних класах, у Барвінківській гімназії №1, Великокомишуваській ЗОШ І-ІІІ ст., Гаврилівській ЗОШ І-ІІІ ст. та Гусарівській ЗОШ І-ІІІ ст., найнижчий – у Африканівській ЗОШ І-ІІІ ст. (0%, так як, у навчальному закладі старші класи навчалися з універсальним профілем).

Найбільший відсоток годин варіативної частини робочого навчального плану, що відведені для вивчення профільних предметів, у Барвінківській ЗОШ І-ІІІ ст. №2, найменший – Барвінківській ЗОШ І-ІІІ ст. №3, Барвінківській ЗОШ І-ІІІ ст. №4, Африканівській ЗОШ І-ІІІ ст., та Гусарівській ЗОШ І-ІІІ ст.

Найвищий відсоток учнів, які навчаються в профільних класах, (100%) у Богодарівській ЗОШ І-ІІІ ст. та Гусарівській ЗОШ І-ІІІ ст., найнижчий – у Барвінківській ЗОШ І-ІІІ ст. №3, Африканівській ЗОШ І-ІІІ ст. та Гаврилівській ЗОШ І-ІІІ ст. (0%).

Найбільший відсоток учнів, охоплених гарячим харчуванням, (100%) у Барвінківській гімназії №1, Барвінківській ЗОШ І-ІІІ ст. №2, Гаврилівській ЗОШ І-ІІІ ст. та Гусарівській ЗОШ І-ІІІ ст., найменший – у Африканівській ЗОШ І-ІІІ ст. (25%).

Загальноосвітні навчальні заклади І-ІІІ ст. Барвінківського району забезпечені пандусами на 75%.


Показники результатів освітньої діяльності

Відсоток учнів, які за результатами державної підсумкової атестації набрали бали достатнього та високого рівня, виявився найвищим (100%) у
І-Іванівській ЗОШ І-ІІІ ст., а найнижчим – у Гаврилівській ЗОШ І-ІІІ ст. (22,22%).

Найкращий показник оптимальної кількості медалістів у Барвінківській ЗОШ І-ІІІ ст. №3.

За показником «учать в олімпіадах» найвищий коефіцієнт має Барвінківська гімназія №1, найнижчий – ІІ-Іванівська ЗОШ І-ІІІ ст.

Результативність участі учнів у Всеукраїнських учнівських олімпіадах з навчальних дисциплін найвища в Африканівській ЗОШ І-ІІІ ст., найнижча – в Гаврилівській ЗОШ І-ІІІ ст.

Результативність участі учнів у Всеукраїнському конкурсі-захисті науково-дослідницьких робіт Малої академії наук найвища у Барвінківській ЗОШ І-ІІІ ст. №3, найнижча – у Барвінківській ЗОШ І-ІІІ ст. №4, Богодарівській ЗОШ І-ІІІ ст., Великокомишуваській ЗОШ І-ІІІ ст., Гусарівській ЗОШ І-ІІІ ст., І-Іванівській ЗОШ І-ІІІ ст. та Мечебилівській ЗОШ І-ІІІ ст.

Найвищий середній бал атестатів про повну загальну середню освіту (9,05) – у Грушуваській ЗОШ І-ІІІ ст., найнижчий – у Гаврилівській ЗОШ І-ІІІ ст. (5,4).

Отже за показниками результативності освітньої діяльності найвищий коефіцієнт має Барвінківська ЗОШ І-ІІІ ст. №2, найнижчий – Гаврилівська ЗОШ І-ІІІ ст.

За показниками умов функціонування освітньої сфери найвищий коефіцієнт має також Барвінківська ЗОШ І-ІІІ ст. №2, найнижчий – І-Іванівська ЗОШ І-ІІІ ст.

За загальним рейтингом найкращі показники має Барвінківська ЗОШ І-ІІІ ст. №2, найнижчі – Гаврилівська ЗОШ І-ІІІ ст.

Найбільша розбіжність між результатами рейтингування за блоком А (показники умов функціонування освітньої сфери) та блоком Б (показники результативності освітньої діяльності) у Гаврилівській ЗОШ І-ІІІ ст., найменша – у І-Іванівській ЗОШ І-ІІІ ст.

Кореляційний аналіз виявив низький ступінь кореляційного зв’язку між групами показників умов функціонування освітньої сфери та результатами освітніх процесів (0,21), що свідчить про відсутність впливу умов діяльності загальноосвітніх навчальних закладів І-ІІІ ст. у 2010/2011 навчальному році на їх результативність.


№ п/п

Назва навчального закладу

Рейтинговий коефіцієнт

Місце за рейтингомБарвінківська ЗОШ І-ІІІ ст. №2

0,5807

1Барвінківська гімназія №1

0,5335

2Барвінківська ЗОШ І-ІІІ ст. №3

0,4559

3Іллічівська ЗОШ І-ІІІ ст.

0,3441

4Африканівська ЗОШ І-ІІІ ст.

0,3248

5Грушуваська ЗОШ І-ІІІ ст.

0,2765

6I-Іванівська ЗОШ І-ІІІ ст.

0,2429

7Великокомишуваська ЗОШ І-ІІІ ст.

0,2338

8II-Іванівська ЗОШ І-ІІІ ст.

0,2263

9Барвінківська ЗОШ І-ІІІ ст. №4

0,2208

10Гусарівська ЗОШ І-ІІІ ст.

0,2157

11Мечебилівська ЗОШ І-ІІІ ст.

0,2144

12Гаврилівська ЗОШ І-ІІІ ст.

0,1971

13Богодарівська ЗОШ І-ІІІ ст.


^ Аналіз результатів рейтингування загальноосвітніх навчальних
закладів І-ІІ ступенів Барвінківського району


Показники умов функціонування освітньої сфери

У Барвінківському районі у 2010/2011 навчальному році функціонувало 10 загальноосвітніх навчальних закладів І-ІІ ст. У зв’язку з тим, що у Котовській ЗОШ І-ІІ ст. у 1, 2, 3 та 4 класі не було жодного учня, навчальний заклад до рейтингу не включено.

Аналіз результатів рейтингування загальноосвітніх навчальних закладів І-ІІ ступенів показав, що найкращий показник середньої наповнюваності класів має Подолівська ЗОШ І-ІІ ст., а найгірший – Курульський НВК.

Найвищий коефіцієнт за показником «кількість учнів на один комп’ютер» має Курульський НВК, найнижчий – Подолівська ЗОШ І-ІІ ст.

Водночас за кількістю навчальних годин на тиждень, які відводяться для проведення уроків у кабінеті інформатики, крім інформатики (із розрахунку на 1 кабінет), найкращий показник має Дмитрівська ЗОШ І-ІІ ст.

Найвищий коефіцієнт за показником «відсоток учителів з фаховою вищою освітою» має Подолівська ЗОШ І-ІІ ст. та Червонолиманський НВК (100%). Найнижчий коефіцієнт за вищезазначеним показником – в Погонівській ЗОШ І-ІІ ст.

100% учителів працюють за здобутим фахом у Подолівській ЗОШ І-ІІ ст., Червонополянській ЗОШ І-ІІ ст. та Курульському НВК. У даних навчальних закладах за цим показником найвищий коефіцієнт, а в Дмитрівській ЗОШ І-ІІ ст. – найнижчий.

Рівень кваліфікаційної категорії вчителів найвищий у Курульському НВК, найнижчий – у Дмитрівській ЗОШ І-ІІ ст.

Кількість книг художньої літератури на одного учня найбільша в Курульському НВК, найменша – у Пригожівській ЗОШ І-ІІ ст.

Найбільший відсоток учнів, охоплених гарячим харчуванням, (100%) у Нововмиколаївській ЗОШ І-ІІ ст., Погонівській ЗОШ І-ІІ ст., Пригожівській ЗОШ І-ІІ ст., Червонополянській ЗОШ І-ІІ ст., Курульському НВК та Червонолиманському НВК, найменший – у Подолівській ЗОШ І-ІІ ст. (80%).

Із 9 навчальних закладів 8 (88,89%) забезпечені пандусами.


Показники результатів освітньої діяльності

Відсоток учнів, які за результатами державної підсумкової атестації набрали бали достатнього та високого рівня, виявився найвищим (100%) у
Курульському НВК, а найнижчим – у Червонополянській ЗОШ І-ІІ ст. (0%).

Найкращий показник оптимальної кількості свідоцтв з відзнакою у Пригожівській ЗОШ І-ІІ ст.

За показником «учать в олімпіадах» найвищий коефіцієнт має Григорівська ЗОШ І-ІІ ст., найнижчий – Дмитрівська ЗОШ І-ІІ ст. та Курульський НВК.

Результативність участі учнів у Всеукраїнських учнівських олімпіадах з навчальних дисциплін найвища в Червонолиманському НВК, найнижча – в Дмитрівській ЗОШ І-ІІ ст., Новомиколаївській ЗОШ І-ІІ ст., Погонівській ЗОШ І-ІІ ст., Червонополянській ЗОШ І-ІІ ст. та Курульському НВК.

У жодному загальноосвітньому навчальному закладі І-ІІ ст. не було переможців у Всеукраїнському конкурсі-захисті науково-дослідницьких робіт Малої академії наук.

Найвищий середній бал свідоцтв про загальну середню освіту (9,3) – у Курульському НВК, найнижчий – у Червонополянській ЗОШ І-ІІ ст. (5).

Отже за показниками результативності освітньої діяльності найвищий коефіцієнт має Григорівська ЗОШ І-ІІ ст., найнижчий – Червонополянська ЗОШ І-ІІ ст.

За показниками умов функціонування освітньої сфери найвищий коефіцієнт має Курульський НВК, найнижчий – Дмитрівська ЗОШ І-ІІ ст.

За загальним рейтингом найкращі показники має Червонолиманський НВК, найнижчі – Червонополянська ЗОШ І-ІІ ст.

Найбільша розбіжність між результатами рейтингування за блоком А (показники умов функціонування освітньої сфери) та блоком Б (показники результативності освітньої діяльності) у Червонополянській ЗОШ І-ІІ ст., найменша – у Подолівській ЗОШ І-ІІ ст.

Кореляційний аналіз виявив середній ступінь кореляційного зв’язку між групами показників умов функціонування освітньої сфери та результатами освітніх процесів (0,6), що свідчить про незначний вплив умов діяльності загальноосвітніх навчальних закладів І-ІІ ст. у 2010/2011 навчальному році на їх результативність.


№ п/п

Назва навчального закладу

Рейтинговий коефіцієнт

Місце за рейтингомЧервонолиманський НВК

0,4240

1Григорівська ЗОШ І-ІІ ст.

0,4081

2Курульський НВК

0,3842

3Новомиколаївська ЗОШ І-ІІ ст.

0,3612

4Пригожівська ЗОШ І-ІІ ст.

0,3446

5Погонівська ЗОШ І-ІІ ст.

0,3135

6Подолівська ЗОШ І-ІІ ст.

0,2838

7Дмитрівська ЗОШ І-ІІ ст.

0,1614

8Червонополянська ЗОШ І-ІІ ст.

0,1543

9


Висновки

Найкращі результати за показниками рейтингування серед загальноосвітніх навчальних закладів І-ІІІ ст. у 2010/2011 навчальному році має Барвінківська ЗОШ І-ІІІ ст. №2, найнижчі – Гаврилівська ЗОШ І-ІІІ ст.

Найкращі результати за показниками рейтингування серед загальноосвітніх навчальних закладів І-ІІ ст. у 2010/2011 навчальному році має Червонолиманський НВК, найнижчі – Червонополянська ЗОШ І-ІІ ст.

Серед загальноосвітніх навчальних закладів І-ІІІ ст. найвищі показники результативності освітньої діяльності у Барвінківській ЗОШ І-ІІІ ст. №2, найнижчі – у Гаврилівській ЗОШ І-ІІІ ст.

Серед загальноосвітніх навчальних закладів І-ІІІ ст. найкраще здійснюється робота зі створення умов функціонування освітньої сфери у Барвінківській ЗОШ І-ІІІ ст. №2, найгірше – у І-Іванівській ЗОШ І-ІІІ ст.

Серед загальноосвітніх навчальних закладів І-ІІ ст. найвищі показники результативності освітньої діяльності у Григорівській ЗОШ І-ІІ ст., найнижчі – у Червонополянській ЗОШ І-ІІ ст.

За показниками умов функціонування освітньої сфери серед загальноосвітніх навчальних закладів І-ІІ ст. найвищий коефіцієнт має Курульський НВК, найнижчий – Дмитрівська ЗОШ І-ІІ ст.


Рекомендації

Підвищити ефективність підготовки учнів до участі у Всеукраїнських учнівських олімпіадах з навчальних дисциплін у Гаврилівській ЗОШ І-ІІІ ст., Дмитрівській ЗОШ І-ІІ ст., Новомиколаївській ЗОШ І-ІІ ст., Погонівській ЗОШ І-ІІ ст., Червонополянській ЗОШ І-ІІ ст. та Курульському НВК.

Залучити учнів та підвищити ефективність підготовки учнів до участі у Всеукраїнському конкурсі-захисті науково-дослідницьких робіт Малої академії наук у Барвінківській ЗОШ І-ІІІ ст. №4, Богодарівській ЗОШ І-ІІІ ст., Великокомишуваській ЗОШ І-ІІІ ст., Гусарівській ЗОШ І-ІІІ ст.,
І-Іванівській ЗОШ І-ІІІ ст., Мечебилівській ЗОШ І-ІІІ ст., Григорівській ЗОШ І-ІІ ст., Дмитрівській ЗОШ І-ІІ ст., Новомиколаївській ЗОШ І-ІІ ст., Погонівській ЗОШ І-ІІ ст., Подолівській ЗОШ І-ІІ ст., Пригожівській ЗОШ
І-ІІ ст., Червонополянській ЗОШ І-ІІ ст., Курульскому НВК та Червонолиманському НВК.

Залучити учнів Барвінківського району до участі у Всеукраїнських турнірах.

Здійснити моніторинг навчально-виховного процесу у Гаврилівській ЗОШ І-ІІІ ст. з огляду на найнижчий серед загальноосвітніх навчальних закладів І-ІІІ ст. району середній бал атестатів про повну загальну середню освіту.

Здійснити моніторинг навчально-виховного процесу у Червонополянській ЗОШ І-ІІ ст. з огляду на найнижчий серед загальноосвітніх навчальних закладів І-ІІ ст. району середній бал свідоцтва про загальну середню освіту.
еще рефераты
Еще работы по разное