Реферат: Наше підприємство має намір надати в оперативну оренду легковий автомобіль. Поясніть, будь-ласка, що відбуватиметься у податковому обліку по даній операції з податку на прибуток


Наше підприємство має намір надати в оперативну оренду легковий автомобіль. Поясніть, будь-ласка, що відбуватиметься у податковому обліку по даній операції з податку на прибуток?


Відповідь: Відповідно до п.1.18 ст.1 Закону України від 28.12.94 р. №334/94-ВР „Про оподаткування прибутку підприємств” (далі – Закон № 334/94-ВР) лізингова (орендна) операція – господарська операція (крім операцій з фрахтування (чартеру) морських суден та інших транспортних засобів) фізичної чи юридичної особи (орендодавця), що передбачає надання основних фондів або землі у користування іншим фізичним чи юридичним особам (орендарям) за орендну плату та на визначений строк. Лізингові (орендні) операції здійснюються у вигляді оперативного лізингу (оренди), фінансового лізингу (оренди), зворотного лізингу (оренди), оренди землі та оренди жилих приміщень.

Згідно з пп. 1.18.1 п.1.18 ст.1 Закону № 334/94-ВР оперативний лізинг (оренда) - господарська операція фізичної або юридичної особи, що передбачає відповідно до договору оперативного лізингу (оренди) передання орендарю майна, що підпадає під визначення основного фонду згідно із статтею 8 цього Закону, придбаного або виготовленого орендодавцем на умовах інших, ніж передбачаються фінансовим лізингом (орендою).

Також, звертаємо Вашу увагу на те, що під час оперативної оренди майна здійснюються дві господарські операції:

передача об’єкта оперативної оренди від орендодавця орендарю;

надання послуг з оперативної оренди майна.

Відповідно до підпункту 8.2.2 пункту 8.2 статті 8 Закону № 334/94-ВР автомобільний транспорт віднесено до групи 2 основних фондів.

Операції лізингу (оренди) є операціями особливого виду. Тому при визначені валових доходів і валових витрат для таких операцій застосовується порядок, встановлений підпунктом 7.9.6 пункту 7.9 статті 7 Закону № 334/94-ВР, згідно якого оподаткування операцій лізингу (оренди) здійснюється у такому порядку: передання майна в оперативний лізинг (оренду) не змінює податкових зобов'язань орендодавця та орендаря. При цьому орендодавець збільшує суму валових доходів, а орендар збільшує суму валових витрат на суму нарахованого лізингового платежу за наслідками податкового періоду, в якому здійснюється таке нарахування. Тобто момент виникнення валових доходів (витрат) у випадку здійснення орендних операцій пов’язано з фактом нарахування лізингового платежу (орендної плати) за договором лізингу (оренди).

До того ж, згідно з підпунктом 8.5.1 пункту 8.5 статті 8 Закону № 334/94-ВР балансова вартість відповідної групи основних фондів не зменшується на вартість основних фондів, які надаються платником податку в оперативний лізинг (оренду).

Отже, виникнення валових доходів у орендодавця та валових витрат у орендаря відбувається при нарахуванні орендної плати за договором оренди, а не в момент передачі майна в оперативну оренду.


ДПІ у Дніпровському р-ні м. Києва
еще рефераты
Еще работы по разное