Реферат: Опитувальник клієнта – фізичної особи

     ОПИТУВАЛЬНИК . . клієнта – фізичної особи

1. Прізвище, ім'я, по батькові____­­­­­____________________________________________________________________


Місце народження __________________________________________________________________________________


Місце роботи, посада ________________________________________________________________________________________________


Адреса для листування_______________________________________________________________________________________________


Адреса Номери контактних

електронної пошти телефонів та факсу


^ 2. Чи існують особи, уповноважені діяти від Вашого імені (мають відповідні довіреності): ТАК  НІ 

якщо «Так», то наведіть їх прізвища, ім’я, по батькові, надайте довіреності.

______________________________________________________________________________________________________

^ 3. Чи зареєстровані Ви як фізична особа-підприємець: ТАК  НІ 

якщо «Так», то вкажіть вид (види) Вашої діяльності, як фізичної особи-підприємця:

____________________________________________________________________________________________


^ 4. Чи маєте Ви рахунки, відкриті в інших банках (поточні, депозитні, інші): ТАК  НІ 

якщо «Так», то вкажіть найменування банку, код банку, номер рахунку

____________________________________________________________________________________________


^ 5. Чи належите Ви до публічних діячів або до осіб пов’язаних з публічними діячами (публічні діячі - фізичні особи, які виконують або виконували визначені публічні функції в іноземних державах, а саме: глава держави, керівник уряду, міністри та їх заступники; депутати парламенту; члени верховного суду, конституційного суду або інших судових органів високого рівня, рішення яких не підлягають оскарженню, крім як за виняткових обставин; члени суду аудиторів або правлінь центральних банків; надзвичайні та повноважні посли, повірені у справах та високі посадовці збройних сил; члени адміністративних, управлінських чи наглядових органів державних підприємств, що мають стратегічне значення): ТАК  НІ 

^ 6. Чи існують особи, які по відношенню до Вас є контролерами (особи, які мають можливість вирішального впливу на Ваші фінансові операції незалежно від фактичного володіння Вашими активами): ТАК  НІ 

якщо «Так», то наведіть їх прізвища, ім’я, по батькові

______________________________________________________________________________________________________

^ 7. Відомості щодо Вашої ділової репутації:

• Ваша діяльність має високе вітчизняне або міжнародне визнання (Ви відзначені нагородами, удостоєні почесних звань або Ви є почесним членом державних або відомих недержавних організацій або існують інші факти або документи, які свідчать, що Ваша діяльність має високе вітчизняне або міжнародне визнання): ТАК  НІ 

• Протягом останніх 3-х років були випадки незадовільного виконання Вами боргових зобов’язань, або інших зобов’язань щодо виконання укладених Вами договорів: ТАК  НІ 

^ 8. Характеристика Вашого фінансового стану:

• Ви виконуєте після настання встановленого строку їх сплати грошові зобов’язання перед кредиторами: НІ  ТАК 
• Ви маєте заборгованості за податками та обов’язковими платежами: ТАК  НІ 

• На більшу частину Вашого майна (включаючи нерухоме та цінне рухоме майно) або Ваших грошових коштів судом

накладено арешт або вжито інших видів забезпечення позову: ТАК  НІ 

^ 9. Показники Вашого фінансового стану:
Всього, грн

Частина, щодо використання якої існують обмеження (заборони), грн

Сума наявних власних коштів, рухомого та нерухомого майнаСума наявних власних коштів та майна, розміщеного в ліквідній формі^ 10. Характеристика джерел надходження коштів та інших цінностей на Ваші рахунки:

Джерела надходження коштів на Ваші рахунки (включаючи рахунок, який відкривається) є такими, інформацію щодо яких можливо перевірити: НІ  ТАК  Рахунків не маю і рахунок не відкривається 

            

^ 11. Дата заповнення опитувальника ______________________


На всі питання опитувальника мною надана повна інформація, яку можливо перевірити.


Підпис клієнта________________________________________


Я,працівник Банку,_________________________________________ заповнення всіх реквізитів опитувальника перевірив. Мною на підставі поданих клієнтом офіційних документів або засвідчених в установленому порядку їх копій з метою ідентифікації для клієнта встановлено: прізвище, ім'я та по батькові, дату народження, серію і номер паспорта (або іншого документа, що посвідчує особу), дату видачі та орган, що його видав, з'ясовано місце проживання або місце перебування, ідентифікаційний номер згідно з Державним реєстром фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів або серію та номер паспорта, в якому проставлено відмітку органів державної податкової служби про відмову від одержання ідентифікаційного номера.


Підпис _____________________________________­­­­­_____________
^ ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ щодо клієнта – фізичної особи


Прізвище, ім'я, по батькові____­­­­­______________________________­­­­­­­­­­­­­­­­­______________________________________________________


^ Мета і характер майбутніх ділових відносин з Банком

Мета

Характер

Здійснення операцій з готівкою без відкриття рахунку

Відкриття рахунку, отримання послуг з розрахунково-касового обслуговування

Отримання кредитів, банківських гарантій, порук

Розміщення депозитів

Здійснення експортних, імпортних або капітальних операцій, купівля-продаж іноземної валюти

Здійснення операцій з цінними паперами

Оренда індивідуальних сейфів для зберігання цінностей та документів   

Інше (вкажіть що саме):______________________________________________________________

одноразово  неодноразово

одноразово неодноразово

одноразово неодноразово

одноразово  неодноразово  одноразово  неодноразово

 одноразово  неодноразово

 одноразово  неодноразово

одноразово  неодноразовоДата ________________ Підпис клієнта________________________________________
еще рефераты
Еще работы по разное