Реферат: Додаток1 до протоколу Платіжного комітету від 19. 04. 2011р №73


Додаток1 до протоколу Платіжного комітету від 19.04.2011р № 73


«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Тимчасовий адміністратор

АТ «РОДОВІД БАНК»

____________Ю.Г. Райтбург


Т А Р И Ф И

АТ “РОДОВІД БАНК” (надалі – Банк), НА РОЗРАХУНКОВО-КАСОВЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ФІЗИЧНИХ ОСІБ В НАЦІОНАЛЬНІЙ ВАЛЮТІ

(діють з 18 квітня 2011 року)
з/п

Вид операції

Вартість операції*

Строки оплати

1.

Відкриття поточного рахунку

50,00 грн.

При відкритті рахунку

2.

Нарахування Банком процентів на фактичний середньоденний залишок коштів на поточному рахунку

1% річних

Нарахування – щомісяця, в останній робочий день календарного місяця. Зарахування на рахунок – щомісяця, в перший робочий день наступного календарного місяця

3.

Відкриття поточного рахунку при умові наявності у клієнта депозитного (вкладного) рахунку у АТ «РОДОВІД БАНК»

5,00 грн.

При відкритті рахунку

4.

Зняття коштів з поточних рахунків не пов’язаних з обліком та управлінням вкладних операційдо 99 999,99 грн.- 1% від суми готівки, мінімум 5.00 грн.;

100 000,00грн. та більше - 0,5% від суми готівки

При здійсненні операції

5.


Зняття коштів з поточних рахунків та рахунків на вимогу, що пов’язані з обліком та супроводженням вкладних операцій


(окрім зняття коштів, що підлягають конвертації для подальшого розміщення їх в повному обсязі на депозитний рахунок та/або зняття коштів з подальшим переоформленням на новий депозитний вклад)2% на суму зняття

При здійсненні операції

6.

Отримання готівки за переказами без відкриття рахунку

1% від суми готівки,

мінімум 5.00 грн.

При здійсненні операції

7.

Переказ коштів та зняття готівки за переказами, які надійшли за міжнародною платіжною системою Western Union

За тарифами системи Western Union

При здійсненні операції

8.

Переказ коштів та зняття готівки за переказами, які надійшли за платіжною системою Аваль-Експрес

За тарифами системи Аваль-Експрес

При здійсненні операції

9.

Переказ коштів за дорученням фізичних осіб з власних поточних та/або депозитних рахунків та/або з рахунків нарахованих процентів (за винятком переказу коштів на власний поточний, картковий чи депозитний рахунок, переказу коштів на депозитний рахунок третьої особи та переказу коштів за зобов’язаннями, які були передані АТ «РОДОВІД БАНК» згідно Договору про передачу активів та зобов’язань ТОВ «Укрпромбанк» від 10.11.2009р. , в межах Банку )

до 99 999,99 грн. – 0,8% від суми переказу мінімум 5,00 грн.;

від 100 000,00грн. до 999 999,99грн – 0,5%;

1 000 000,00 грн. та більше - 0,1%


При здійсненні операції

10.

Переказ коштів за дорученням клієнта без відкриття рахунку:

10.1

За наявності договору з юридичними особами, крім тих, що:

а)надають комунальні послуги (квартплата, газопостачання, електроенергія та інші житлово-комунальні послуги, послуги телефонного зв'язку, послуги кабельного телебачення.);

б) на підставі рішення Платіжного комітету Банку

0,8 % від суми переказу, мінімум 10,00 грн.**

При здійсненні операції

10.2

За наявності договору з юридичними особами, що надають комунальні послуги (квартплата, газопостачання, електроенергія та інші житлово-комунальні послуги, послуги телефонного зв'язку, послуги кабельного телебачення.)

5,00 грн. за платіж

При здійсненні операції

10.3

У разі відсутності договору між АТ «РОДОВІД БАНК» та юридичною особою (за винятком переказу коштів на поточний, в т.ч. картковий, рахунок фізичної особи, відкритий в установах Банку, квартплата, газопостачання, електроенергія та інші житлово-комунальні послуги, послуги телефонного зв'язку, послуги кабельного телебачення, переказу коштів на рахунок, відкритий на користь Товариства Червоного Хреста України )


1,0 % від суми переказу, мінімум 10,00 грн.

При здійсненні операції

10.4

У разі відсутності договору між АТ «РОДОВІД БАНК» та юридичною особою, що надає комунальні послуги (квартплата, газопостачання, електроенергія та інші житлово-комунальні послуги, послуги телефонного зв'язку, послуги кабельного телебачення.)

10,00 грн. за платіж

При здійсненні операції

10.5

Зміна платіжних реквізитів або анулювання (повернення ) платежу за заявою клієнта

20,00 грн.

При здійсненні операції

11.

Видача довідок про наявність та стан поточного(них) та/або депозитного(них) рахунків та ін.

50,00 грн.

При здійсненні операції

12.

Перерахунок готівкових коштів за дорученням клієнта без подальшого здійснення банківських операцій

0,10 грн. за 1 банкноту (монету),

мінімум 5.00 грн.

При здійсненні операції

13.

Засвідчення Довіреності на право здійснення операцій за рахунками фізичної особи

50,00 грн.

При здійсненні операції

14.

Видача дублікатів платіжних документів

50,00 грн.

При здійсненні операції15.

Розрахункове обслуговування клієнта(фізичної особи) за системою дистанційного обслуговування "Клієнт-Банк"

15.1.

Супроводження операції за допомогою системи дистанційного обслуговування "Клієнт-Банк"

200.00 грн.


В день надання послуги

15.2.

Абонплата

50.00 грн.


Щомісячна абонентська плата сплачується в останній робочий день кожного місяця

15.3.

Плата за документ

5,00 грн.


За кожний переказ. Щомісяця, починаючи з 26 числа, але не пізніше останнього робочого дня місяця, наступного за звітним,за період з 26 числа місяця, що передує звітному, по 25 число звітного місяця.* - відповідно до Закону України «Про податок на додану вартість» N 168/97-ВР від 03.04.1997р. та Листа Національного банку України № 12-112/310-1811 від 25.02.2005р. ці операції не є об’єктами оподаткування.

** - крім випадків, коли в договорі укладеному між банком та юридичною особою заборонено утримання комісії з фізичних осіб, які сплачують платежі на користь цієї юридичної особи.
еще рефераты
Еще работы по разное