Реферат: Звіт про роботу навчально-методичного центру


ЗВІТ ПРО РОБОТУ

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОГО ЦЕНТРУ

ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ

У ХЕРСОНСЬКІЙ ОБЛАСТІ


за 2010 рік


Перехід до інноваційної економіки неможливий без підготовки висококваліфікованих робітників.

Оновлення змісту професійно-технічної освіти, визначення державних вимог щодо її якості та обсягу на рівні досягнень науки, техніки, технології та світового досвіду активізували методичну роботу в області.

Навчально-методичний центр професійно-технічної освіти у Херсонській області скоординував роботу усіх структурних ланок над реалізацією науково-методичної проблеми: «Оновлення змісту освіти, організація навчально-виховного процесу відповідно до ринкових засад економіки».

Спільно з педагогічними колективами ПТНЗ реалізовувались пріоритетні напрямки діяльності:

1. ^ Оновлення змісту професійної освіти:

- впровадження державних стандартів ПТО з робітничих професій;

- коригування програм професійного навчання з метою забезпечення їх змісту технічним і технологічним умовам сучасного виробництва;

- інформаційно-методичний супровід упровадження сучасних виробничих технологій у навчальний процес.

2. Інформатизація і комп’ютеризація освітнього процесу в ПТНЗ:

- створення системи інформаційного ресурсу закладів ПТО на основі інтегрованих баз даних;

- розробка педагогічних програмних засобів навчання;

- проведення комп’ютерних тренінгів для керівників та медпрацівників ПТНЗ.

3. ^ Соціальне партнерство у професійно-технічній освіті:

- координація діяльності Міжрегіональних навчально-практичних центрів інноваційних технологій у будівництві компаній «Хенкель-Баутехнік (Україна)» та «Кнауф»;

- організація співпраці навчальних закладів з підприємствами, установами, організаціями, в яких упроваджуються сучасні методи виробництва.


^ Неперервна освіта педагогічних працівників


Під керівництвом методистів центру працювали:

методичні секції керівних і педагогічних працівників ПТНЗ;

школи вдосконалення професійної майстерності;

майстер-класи;

творчі групи.

З метою підвищення якості організації науково-практичної, аналітичної діяльності педагогічних працівників області, направленої на зростання їх компетентності та підвищення ефективності навчально-виховного процесу в умовах впровадження особистісно-орієнтованого навчання за звітний період проведено:

науково-методичні конференції;

педагогічні читання;

семінар – практикум

засідань круглих столів

До роботи залучалось до 850 педагогічних працівників.

На відзначення 70-річчя професійно-технічної освіти проведено урочисту конференцію «Звітує профтехосвіта Херсонщини». Проаналізовано стан розвитку галузі в області та визначено завдання на 2010/2011 навчальний рік, тематичний святковий захід «Уклін тобі, профтехосвіто!», виставку творчих робіт учнів ПТНЗ.

Розвитку педагогічної творчості викладачів спеціальних предметів, виявленню кращого педагогічного досвіду сприяв обласний конкурс «Професіонал-2010». Конкурс складався із чотирьох етапів і включав такі завдання: опис власного досвіду роботи щодо використання в навчальному процесі педагогічних інноваційних технологій; співбесіда з питань методики, педагогіки, психології; проведення відкритих уроків. У заключному фінальному етапі конкурсанти презентували: візитну картку, творчий досвід роботи, уривок виховного заходу професійного спрямування.

Диплом переможця конкурсу «Професіонал-2010» виборола Валентина Григорівна Бойко, викладач Херсонського вищого професійного училища сервісу та дизайну.

З метою прискорення процесу трансформації перспективного педагогічного досвіду в широку педагогічну практику, сприяння розвитку професійної майстерності проведено конкурс моделей виховних систем. Конкурсні матеріали засвідчили: обрані моделі виховних систем – результат спільного творчого пошуку педагогів та учнів шляхів виховання справжнього громадянина; шляхів формування в особистості здатності до співпраці, самодослідження, творчого саморозвитку; залучення учнів до участі у формуванні та реалізації програм, що стосуються виховання громадянина України.


Переможцями визначені моделі виховних систем:

«Духовна культура – духовне багатство» (заступник директора з виховної роботи Херсонського вищого професійного комерційного училища Калниболотська Ю.В.);

«Козацька педагогіка» (заступник директора з виховної роботи ВПУ № 2 м.Херсона Резніченко Л.А.);

«Професіоналізм. Духовність. Творчість» (заступник директора з виховної роботи ВПУ № 17 м.Генічеська Мартинцова Н.Ю.).

Активізації роботи викладачів щодо покращення якості навчання учнів, зацікавленості у підвищенні ефективності уроків, формування в учнів національної свідомості, патріотичних поглядів і переконань, шанування українських звичаїв і народної мудрості сприяв конкурс на кращу слайдові презентацію «Народні традиції на уроках біології».

Переможцями конкурсу стали:

Решетько Тетяна Олександрівна, викладач Херсонського професійного суднобудівного ліцею;

Лукашова Вікторія Валентинівна, викладач Цюрупинського професійного ліцею;

Сич Оксана Миколаївна, викладач Херсонського професійного ліцею харчової промисловості;

Глізнуца Валентина Олександрівна, викладач Херсонського вищого професійного училища сервісу та дизайну.

З метою забезпечення навчального процесу електронними програмними засобами навчання з питань упровадження новітніх виробничих технології проведено обласний конкурс серед викладачів і майстрів виробничого навчання на кращий навчальний фільм для учнів.

Дипломами переможців нагороджені педагогічні працівники:

Херсонського вищого професійного училища ресторанного господарства;

Херсонського вищого професійного комерційного училища;

Новокаховського вищого професійного училища;

Херсонського професійного ліцею зв’язку та поліграфії;

Херсонського професійного суднобудівного ліцею;

Бериславського професійного аграрного ліцею;

Іванівського професійного аграрного ліцею;

ПТУ № 27 м.Генічеська.

У формуванні професійної компетентності робітничих кадрів значну роль відіграють бібліотеки професійно-технічних навчальних закладів. Активізації їх роботи сприяв Всеукраїнський огляд-конкурс, за результатами якого відзнаками Інституту інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки України нагороджені бібліотекарі, методисти, заступники директорів, викладачі.

Призові місця у ^ Всеукраїнському огляді-конкурсі «Роль бібліотеки професійно-технічного навчального закладу у формуванні професійної компетентності робітничих кадрів»

^ Диплом І-го ступен
еще рефераты
Еще работы по разное