Реферат: Одним із завдань органів юстиції є виконання Національної програми правової освіти населення, затвердженої Указом Президента України від 18. 10Узагальнення роботи Головного та територіальних управлінь юстиції щодо здійснення правороз’яснювальної роботи шляхом висвітлення у засобах масової інформації протягом І півріччя 2011 року


Одним із завдань органів юстиції є виконання Національної програми правової освіти населення, затвердженої Указом Президента України від 18.10.2001 № 992, місцевих програм правової освіти населення, затверджених відповідними рішеннями обласної, районних, міських рад.

Положеннями про Головне управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній республіці Крим, головні управління юстиції в областях, мм. Києві та Севастополі та про районні, районні у містах, міські (міст обласного значення), міськрайонні управління юстиції, Національною програмою правової освіти населення, передбачено поряд з створенням необхідних умов для набуття широкими верствами населення правових знань та навичок у їх застосуванні, забезпечення доступу громадян до джерел правової інформації. У цій якості широко використовуються засоби масової інформації, як друковані так і аудіовізуальні: радіо та телебачення.

Співпраця із засобами масової інформації області дає можливість донести до найширших верств населення інформацію про правову політику держави, новини законодавчих нормативно-правових актів тощо. Правове інформування населення із залученням засобів масової інформації є одним із найрезультативніших методів правороз’яснювальної роботи.

У Головному управлінні юстиції у Черкаській області працює офіційний веб-сайт (адреса: http://uprav.ck.minjust.gov.ua) на якому постійно розміщується інформація щодо виконання повноважень Головним та територіальними органами юстиції.

Для всебічної інформованості населення про чинне законодавство України, Головним управлінням юстиції та його територіальними органами здійснюється активна співпраця з 77 засобами масової інформації (протягом аналогічного періоду 2010 року - 80), з них: кількість друкованих – 47 (48), радіомовлення – 21 (22), телебачення – 9 (10).

Із значною кількістю засобів масової інформації співпрацюють Черкаське міське (9), Уманське міськрайонне (6), Тальнівське районне (5), Смілянське та Золотоніське міськрайонні (по 4) управління юстиції.

Заслуговує на увагу активізація правоінформаційної роботи у засобах масової інформації відповідальних працівників органів юстиції області у порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

Так, протягом І півріччя 2011 року Головним та територіальними управліннями юстиції було здійснено 1014 виступів у засобах масової інформації (у І півріччі 2010 року - 626), з них на друкованих носіях – 534 (312), по радіо – 456 (289) та по телебаченню – 24 (25), що значно більше ніж у І півріччі 2010 року.


Працівниками Головного управління юстиції протягом поточного року здійснено 140 (111) виступів у засобах масової інформації, з них 53 - начальником, 87 – іншими працівниками Головного управління - на друкованих носіях – 58, по радіо – 78 та 4 по телебаченню.

Територіальними управліннями юстиції здійснено 874 виступи (за аналогічний період минулого року - 515), з них: на друкованих носіях – 476, по радіо – 378 та 20 по телебаченню.

Найбільше виступів на правову тематику здійснено працівниками Золотоніського міськрайонного (50), Черкаського міського (69), Тальнівського (59) Христинівського (53), Лисянського (50) районних та Уманського міськрайонного (51) управлінь юстиції.

Відповідно до оцінки рівня ефективності діяльності територіальних управлінь юстиції з питань координації правової освіти населення територіальними управліннями юстиції на належному рівні забезпечено вказаний напрямок роботи.

Безпосередньо начальниками територіальних управлінь юстиції у І півріччі 2011 року здійснено 146 виступів у засобах масової інформації.

Так, протягом поточного року найбільше виступів здійснено начальниками Шполянського (17), Монастирищенського (13), Христинівського (12), Чигиринського районних та Черкаського міського (по 10) управлінь юстиції.

Значну кількість правороз’яснювальних матеріалів оприлюднено через місцеві газети Золотоніським міськрайонним (58), Лисянським (46), Монастирищенським (35) районними, Канівським міськрайонним (34), управліннями юстиції.

Найбільше виступів по радіо озвучено Черкаським міським (17), Золотоніським міськрайонним (16), Чорнобаївським (15), Тальнівським (13) районними управліннями юстиції.

Заслуговує на увагу системна правоінформаційна робота органів юстиції області що здійснюється шляхом тісної співпраці з місцевими телекомпаніями у ході якої у поточному році через телеефір висвітлено 24 матеріали (протягом І півріччя 2010 року - 25).

Слід зазначити, що Головним управлінням юстиції систематично оприлюднюється інформація про проведення правоосвітніх заходів з визначенням їх основної мети, завдань та очікуваних результатів.

Так, наприклад, матеріали щодо проведення 1 червня 2011 року обласної акції до Дня захисту дітей на тему: «Бережи Закон дитину» в рамках якої проведено міжшкільний конкурс малюнків на асфальті серед загальноосвітніх навчальних закладів «Моє найголовніше право» висвітлено Черкаською обласною державною телерадіокомпанією «Рось» та розміщено відповідну інформацію на офіційному веб-сайті Головного управління юстиції (з відповідним фоторепортажем).

Шполянським районним управлінням юстиції у ході співпраці з районною телерадіокомпанією протягом І півріччя 2011 року через телеефір висвітлено 9 матеріалів правороз’яснювального змісту. Спільно з членами гуртка «Юний правозначець», створеного на базі районної бібліотеки, готуються матеріали до телепрограми дитячої студії «Ми».

Уманське міськрайонне управління юстиції співпрацює з телекомпанією «Умань» (6 виступів);

Жашківськимтрайоннимтуправлінням юстиції здійснюється системна співпрацює з телерадіокомпанією «Жасмін» через телеефір якої, окрім прафоінформаційних матеріалів,оприлюднюються матеріали засідань правового гуртка при управлінні юстиції, проведення правоосвітніх заходів тощо (3 виступи);

Тальнівське районне управління юстиції - з телецентром «Альфа» (1 виступ).

При здійсненні правороз’яснювальної роботи висвітлювалась тематика щодо: соціального захисту інвалідів в Україні; охорони праці жінок в Україні; компенсацій та гарантій у випадку втрати роботи; соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям; захисту прав споживачів; виплати допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів; проблемних питань у сфері земельних правовідносин; антикорупційного законодавства; порядку надання щорічної відпустки; позовної давності; реєстрації права власності на нерухоме майно; сприяння органами виконавчої влади розвитку громадянського суспільства; попередження насильства в сім’ї; пільг для дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування; спадкування за законом та заповітом; роз’яснень житлових та земельних питань; деяких аспектів легалізації професійних спілок; терміну розгляду звернень громадян; протидії торгівлі людьми; поновлення на посаді у разі ліквідації підприємства тощо.

Проаналізувавши теми правоінформаційних та правороз’яснювальних матеріалів, які надавались для друку в місцеві друковані видання та до аудіовізуальних засобів масової інформації органами юстиції області можна визначити наступне.

Основна кількість матеріалів стосувалась питань щодо запобігання насильству в сім’ї – 13 %; повноважень державної виконавчої служби – 10%; громадських об’єднань, шлюбу та сім’ї, боротьби з корупцією – по 9%; юридичних консультацій – 7%; праці – 6 %; захисту прав дітей та спадкового права – по 4 % від їх загальної кількості.

Дещо менше матеріалів стосувалось питань про права людини та соціального захисту громадян – по 3%; про органи юстиції – 2% (див. примітка 1).

21 % матеріалів, від загальної кількості, стосувалась питань діяльності суду, адміністративної відповідальності, земельного законодавства, захисту прав споживачів, діяльності органів місцевого самоврядування, страхування, житлового законодавства тощо.


Примітка 1. Діаграма правоінформаційних та правороз’яснювальних матеріалів, які надавались до місцевих засобів масової інформації

За результатами здійсненого аналізу, можна дійти висновку про те що дещо покращилась ситуація щодо здійснення контролю з боку керівництва територіальних управлінь за виконанням графіків виступів у засобах масової інформації, в частині їх виконання працівниками відділів ДРАЦС та ДВС.

Так, протягом І півріччя 2011 року відповідальними працівниками вказаних відділів здійснено 186 виступів (за аналогічний період 2010 року – 132 виступи).

Позитивним аспектом правоінформаційної роботи є те, що територіальними управліннями юстиції продовжують використовуватись та запроваджуються нові правові сторінки, рубрики (Золотоніське, Канівське, міськрайонні, Монастирищенське, Кам’янське, Черкаське районні управління юстиції).

Заслуговує на увагу запровадження окремими територіальними управліннями юстиції нових форм співпраці із місцевими засобами масової інформації такими як: проведення брифінгів, прес-конференцій, інтерв’ю (Смілянське, Уманське міськрайонні, Черкаське міське, Городищенське, Катеринопільське, Чорнобаївське, Шполянське районні управління юстиції).

Головним управлінням юстиції запроваджено таку форму роботи із засобами масової інформації, як проведення інтерв’ю у прямому радіоефірі Черкаської обласної державної телерадіокомпанії «Рось» у рамках передачі «Контакт» з питань щодо волонтерської діяльності в Україні.

Слід відмітити, що залишається на належному рівні стан виконавської дисципліни в частині дотримання строку надання звітної інформації про роботу із засобами масової інформації.


Відділ державної реєстрації

та правової роботи

еще рефераты
Еще работы по разное