Реферат: Україна міністерство юстиції україни


УКРАЇНА


МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ЮСТИЦІЇ У ХАРКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

вул. Петровського, 16, м. Харків, 61002, тел. 751-81-68, факс 751-81-71

12. 2012 № 35014/07-39/7 Міністерство юстиції України


На № 16.3-12/ 498 від 19.12.2011
Начальнику Управління розгляду
звернень та прийому громадян

Буханцю О.В.


На виконання пунктів 7.2 та 7.3 Інструкції про порядок розгляду звернень та особистого прийому громадян у Міністерстві юстиції України, в установах та організаціях, що належать до сфери його управління, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 18 березня 2004 року № 26/5 (із змінами), та з урахуванням вимог наказу Міністерства юстиції України від 18 лютого 2011 №568/5 «Щодо забезпечення системної інформаційно-роз`яснювальної роботи стосовно цілей, змісту та механізму реалізації реформ у сферам діяльності Міністерства юстиції та його територіальних органів, а також рішень Уряду, спрямованих на розв`язання актуальних проблем соціально-економічного розвитку», Головне управління юстиції у Харківській області надсилає аналітичний звіт про результати розгляду звернень громадян за 12 місяців 2011 року у порівнянні з 12 місяцями 2010 року.


Додаток: на аркушах.


Начальник Головного управління

юстиції у Харківській області С.М. Мохончук


Вик. Лохматова Н.І.

751-81-71


^ Аналіз

стану роботи зі зверненнями громадян

в Головному управлінні юстиції у Харківській області

за 12 місяців 2011 року у порівнянні з 12 місяцями 2010 року

з урахуванням показників роботи територіальних управлінь юстиції


Відповідно до вимог Закону України „Про звернення громадян” від 2 жовтня 1996 р. (зі змінами), Указу Президента України від 07.02.2008 року №109/2008 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування», Інструкції «Про порядок розгляду звернень та особистого прийому громадян у Міністерстві юстиції України, в установах та організаціях, що належать до сфери його управління», затвердженої наказом Міністерства юстиції України № 26/5 від 18.03.2004 р. (із змінами), Головним управлінням юстиції у Харківській області здійснюються заходи, спрямовані на всебічний розгляд звернень громадян, оперативне вирішення порушених в них питань.

Начальником Головного управління юстиції у Харківській області, його заступниками та працівниками Головного управління юстиції у Харківській області постійно ведеться особистий прийом громадян згідно з графіком особистого прийому, затвердженим наказом від 21.11.2011 №740/2.

Протягом 2011 року на особистому прийомі громадян керівництвом Головного управління юстиції у Харківській області прийнято 219 громадян (за 2010 рік - 237 громадян).

Для забезпечення правового захисту інтересів найменш захищених верств населення в м. Харкові та Харківській області працює 30 правових громадських приймалень.

При Головному управлінні юстиції у Харківській області відповідно до Закону України «Про безоплатну правову допомогу», Порядку роботи громадської приймальні з надання безоплатної первинної правової допомоги, який затверджений наказом Міністерства юстиції України від 21.09.2011 №3047/5, зареєстрований у Міністерстві юстиції України від 22.09.2011 №1114/19852, Положення про Головні управління юстиції Міністерста юстиції України в Автономній республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 23.06.2011 №759/19497 створена громадська приймальня з надання безоплатної первинної правової допомоги, яка затверджена наказом Головному управлінні юстиції у Харківській області від 12.10.2011 року №595/6.

Протягом 2011 року до “громадських приймалень” Головного та територіальних органів юстиції Харківської області звернулось 5123 громадян (за 2010 рік – 4673 громадян).

За звітний період 2011 року прийнято громадською приймальнею Головного управління юстиції у Харківській області 261 громадян.

Всі звернення були розглянуті та надані роз’яснення.


Надходження звернень, види звернень:

Всього до органів юстиції Харківської області надійшло 2717 звернень, що на 71 звернень (2,68%) більше, ніж за аналогічний період минулого року.

З них:

пропозицій –1, за аналогічний період минулого року – 2;

заяв - 1602, що на 12 заяв (0,75%) більше, ніж за аналогічний період минулого року;

скарг - 1114, що на 60 скарг (3,77%) більше, ніж за аналогічний період минулого року;

^ Надходження та види звернень громадян.
Із загального числа скарг, які надійшли на розгляд до Головного та територіальних управлінь юстиції, 1009 скарг - з питань організації виконання рішень судів та інших органів, 66 скарг – з питань організації роботи нотаріату, 10 скарг з питань роботи органів державної реєстрації актів цивільного стану.

Протягом 2011 року 973 скарги надійшло на розгляд до Головного управління юстиції у Харківській області, що на 136 скаргу (16,25%) більше, ніж за аналогічний період минулого року.

^ Загальна кількість надходження звернень громадян.
Кількість звернень громадян, які надійшли безпосередньо до Головного управління юстиції у Харківській області, збільшилась у зв”язку із розглядом звернень, які надходять до «Соціального Контактного Центру» на Урядову телефонну «Гарячу Лінію», - 236 звернень протягом 2011 року. А також зменшилась кількість звернень, які надійшли на розгляд з Міністерства юстиції України, протягом 2011 року – 347, що на 337 звернень менше, ніж за 2010 рік.


З питань організації виконання рішень судів та інших органів (посадових осіб) відповідно до законів протягом 2011 року до Головного та територіальних управлінь юстиції Харківської області надійшло 2222 звернень громадян, що на 17 звернень більше, ніж за 12 місяців минулого року.

Заяв – 1222, що на 37 заяви (2,94%) менше, ніж за аналогічний період 2010 року;

Скарг – 1009, що на 57 скарг (5,99%) більше, ніж за аналогічний період 2010 року;

Пропозицій – 1, за аналогічний період 2010 року – 1.

З них:

а/ про стягнення коштів – 865 звернень, що на 229 звернень (26,47%) більше, ніж за 12 місяців 2010 року;

б/ про стягнення аліментів - 466, що на 81 звернення (17,38%) менше, ніж за 12 місяців 2010 року;

в/ інші – 891, що на 131 звернення (14,81%) менше, ніж за 12 місяців 2010 року.

Протягом 2011 року 973 скарги надійшло на розгляд до Головного управління юстиції у Харківській області, що на 136 скарг (16,25%) більше, ніж за аналогічний період минулого року.

До управління державної виконавчої служби Головного управління юстиції у Харківській області за 12 місяців 2011 року надійшло 2037 звернень, що на 196 звернень більше, ніж за 12 місяців 2010 року (1841 звернень).

Кількість звернень, які надійшли на розгляд до відділу державної виконавчої служби Головного управління юстиції протягом 12 місяців 2011 року у порівнянні з 12 місяцями 2010 року збільшилась.

Звернення громадян складають заяви та скарги щодо невиконання судових рішень про стягнення заборгованості по заробітній платні та стягнення коштів з небанківських установ і з фізичних осіб, а також заяви та скарги на невиконання судових рішень про стягнення аліментів та коштів з фізичних та юридичних осіб, на роботу територіальних відділів державної виконавчої служби.

Однією із причин значної кількості звернень є існування певних особливостей, які суттєво впливають на хід виконавчого провадження і ефективність стягнення заборгованості в примусовому порядку, а також на тривалість його виконання, зокрема: відсутність у боржників майна, достатнього для погашення заборгованості, безробіття та часто неправильне розуміння заявниками чинного законодавства.

Іншим ускладненням виконання рішень про стягнення заборгованості з фізичних осіб є відсутність легальних доходів у значної кількості боржників, отримання ними за місцем роботи мінімальної заробітної плати, а також відсутність зареєстрованого за ними на праві власності рухомого і нерухомого майна, на яке можливо звернути стягнення.

Найбільша кількість звернень надходить до відділу державної виконавчої служби Харківського районного управління юстиції, Дзержинського відділу державної виконавчої служби Харківського міського управління юстиції, Київського відділу державної виконавчої служби Харківського міського управління юстиції,.

Найбільша кількість звернень, в тому числі і колективних, надходить у зв’язку із тривалим виконанням рішень суду про стягнення заборгованості по заробітній платі по зведених виконавчих провадженнях ВАТ «Ізюмський тепловозоремонтний завод», ДП «Завод ім. Малишева» та ПДП «Хімпром», які перебувають на виконанні у відділі примусового виконання рішень управління державної виконавчої служби Головного управління юстиції у Харківській області. Оскільки відносно вказаних боржників господарським судом Харківської області відкрито справи про банкрутство, заявникам надаються роз’яснення про результати виконання рішень, повідомляється хід виконання виконавчих проваджень, роз`яснюється що рішення суду виконуються тільки при надходженні коштів, які перераховуються стягувачам згідно черговості, однак заявники, не розуміючи чинне законодавство з питань банкрутства, вважають, що рішення суду не виконуються належним чином.

Аналізуючи звернення, що надійшли протягом 2011 року можна зробити висновок, що заявники оскаржують рішення, прийняте державним виконавцем за виконавчим провадженням, не звертаючи увагу на законодавче обґрунтування цього рішення, зокрема: значна кількість звернень надходить від громадян, які згідно з чинним законодавством мають статус «діти війни» та «ліквідатори аварії на Чорнобильській АЕС». За рішеннями судів різного рівня органи УПФУ у Харківській області зобов’язані перерахувати їх пенсії та провести відповідні виплати. На зазначені звернення надаються повні та обґрунтовані відповіді з роз’ясненням чинного законодавства. Однак заявники, продовжують скаржитись, не розуміючи чинного законодавства, оскільки вважають, що органи УПФУ у Харківській області повинні нараховувати пенсії не за той період, що зазначений в рішенні суду, а постійно.


З питань організації роботи нотаріату.

До Головного управління юстиції надійшло 225 звернень проти 204 звернень за 2010 рік. З них: заяв – 159, що на 14 заяви більше, ніж за аналогічний період 2010 року; скарг – 66, що на 8 скарг більше, ніж за аналогічний період 2010 року.

У порівнянні з 12 місяцями 2010 року загальна кількість звернень громадян та скарг збільшилась. Аналіз зазначених скарг свідчить, що в основному скарги надходять на дії державних нотаріусів при оформленні спадкових прав; на дії приватних нотаріусів - при вчиненні ними нотаріальних дій. Значна кількість скарг викликана виникненням спору між спадкоємцями при оформленні спадщини, а у деяких випадках правовою необізнаністю громадян.

Відділом нотаріату вживаються заходи щодо скорочення кількості скарг громадян шляхом більш детального роз’яснення вимог чинного законодавства, підвищення професійного рівня державних нотаріусів. Щоквартально відділом нотаріату аналізується стан розгляду звернень громадян, результати якого доводяться до відома державних та приватних нотаріусів області.

З метою усунення недоліків відділом нотаріату узагальнюються поставлені у зверненнях питання та вживаються заходи для зменшення надходження їх в подальшому, що також обговорюється на засіданні колегії Головного управління юстиції з питань роботи нотаріату.

За звітний період відділом нотаріату проведені узагальнення нотаріальної практики видачі свідоцтв про придбання арештованого нерухомого майна, а також заставленого майна з публічних торгів та узагальнення нотаріальної практики посвідчення договорів оренди нерухомого майна.

Стан розгляду звернень громадян знаходиться на постійному контролі відділу нотаріату.


З питань організації роботи органів державної реєстрації актів цивільного стану.

До Головного управління юстиції надійшло 42 звернення проти 19 звернень за аналогічний період 2010 року. З них заяв – 32, що на 19 заяв більше, ніж за аналогічний період 2010 року; скарг –10, за аналогічний період 2010 року - 6.

Аналізом звернень, які надійшли до відділу, встановлено, що громадяни зверталися з питань отримання роз’яснення чинного законодавства щодо порядку та вимог державної реєстрації актів цивільного стану, отримання документів про державну реєстрацію актів цивільного стану, а також неправомірної, на їх погляд, діяльності працівників відділів державної реєстрації актів цивільного стану.

Одночасно повідомляємо, що за фактами, викладеними у більшості звернень, було проведено оперативні наради як підпорядкованими відділами державної реєстрації актів цивільного стану, так і відділом державної реєстрації актів цивільного стану Головного управління юстиції. Значна увага приділяється і питанню недопущення порушення етики поведінки державного службовця відповідно до Закону України «Про державну службу».

Відділом державної реєстрації актів цивільного стану Головного управління юстиції у Харківській області, відповідно до щомісячних планів роботи, а також позапланово, здійснюється систематичний контроль діяльності підпорядкованих органів державної реєстрації актів цивільного стану під час проведення комплексних перевірок та перевірок з організації роботи.

Зазначеному питанню, також, приділяється увага і в ході проведення перевірок роботи відділів реєстрації актів цивільного стану територіальних управлінь юстиції. При проведенні кожної перевірки в обов”язковому порядку перевіряється стан розгляду звернень громадян підпорядкованими відділами реєстрації актів цивільного стану.


З інших питань за звітний період до Головного та територіальних управлінь юстиції надійшло 112 звернень, що на 22 звернення (19,64%) більше, ніж за за 12 місяців 2010 рік.

А саме, з питань:

-легалізації об`єднань громадян – 11, (12 місяців 2010 року - 16)

-реєстрації нормативно-правових актів – 1, (12 місяців 2010 року - 1)

-правової роботи та освіти – 95, (12 місяців 2010 року - 96);

-кадрової роботи – 4, (12 місяців 2010 року - 0);

-виконання міжнародних договорів – 0, (9 місяців 2010 року - 0).

З питань роз'яснення законодавства до Головного та територіальних управлінь юстиції надійшло 65 звернень, що на 15 звернень (18,75%) менше, ніж за 2010 рік.


До Головного та територіальних управлінь юстиції Харківської області в звітному періоді від інвалідів Великої Вітчизняної Війни, від «Матерів Героїнь», Героїв Радянського Союзу, Героїв Соціалістичної Праці, Героїв України надійшло 8 звернень.

Від ветеранів війни та праці, багатодітних сімей, постраждалих від аварії на ЧАЕС та інших громадян, які потребують соціального захисту, до Головного та територіальних управлінь юстиції надійшло в звітному періоді 13 звернень. Основні питання, які порушують громадяни цієї категорії, - це невиконання, або неналежне виконання рішень суду про стягнення коштів з фізичних та юридичних осіб.

З інших органів влади та управлінь (Секретаріат Президента України, обласна державна адміністрація, органи прокуратури та ін.) до Головного управління юстиції та територіальних органів юстиції надійшло 622 звернення. Це на 221 звернень більше, ніж за 12 місяців 2010 року. Безпосередньо від заявників до Головного управління юстиції та територіальних органів юстиції надійшло 1276 звернень, що на 242 звернення більше, ніж в звітному періоді минулого року.

Протягом 2011 року до Головного та територіальних управлінь юстиції Харківської області надійшло 21 колективне звернення, що на 29 звернень менше, ніж за аналогічний період 2010 року.


Види звернень громадян.Повторні звернення громадян:

До Головного та територіальних управлінь юстиції Харківської області за 12 місяців 2011 року надійшло 13 повторних звернень, що на 5 звернень менше, ніж за аналогічний період 2010 року. В тому числі:

а) повторних заяв 4, що на 4 заяв менше, ніж за аналогічний період 2010 року;

б) повторних скарг 9, що свідчить про відсутність змін у кількості скарг в порівнянні з аналогічним періодом 2010 року.

Основною причиною надходження повторних звернень є тривале виконання рішень, також є той факт, що певна маса громадян вважає більш ефективним звернутися ще й до контролюючих органів, не очікуючи розгляду попереднього звернення, з метою профілактики будь-яких можливих порушень. Повторно також звертаються заявники, які не згодні з отриманим рішенням, прийнятим за результатами розгляду попереднього звернення по суті, або ж просто ігнорують його зміст, не зважаючи на законодавче обґрунтування такого рішення.

Також в зазначених зверненнях громадяни ставлять питання, які не були предметом розгляду управління юстиції за попереднім зверненням, додаткові питання консультативного характеру або питання, вирішення яких не входить до компетенції управління юстиції. З цього приводу заявникові надаються роз’яснення, повідомляється додатково про вжиті дії за виконавчим провадженням.

З метою вжиття невідкладних заходів щодо зменшення повторних звернень та на виконання доручення Міністерства юстиції України № 25-32/1024 від 07.11.08 розпорядженням № 29 від 19.11.08 відділом державної виконавчої служби Головного управління юстиції у Харківській області вжито додаткових заходів щодо посилення відповідальності за неналежне реагування на повторні звернення громадян: зокрема запроваджено звітування керівників відділів, здійснення перевірок матеріалів виконавчого провадження, розгляд повторних звернень та проведення оперативних нарад за участю заявників, утворено робочу групу у складі 4-х осіб для узагальнення роботи в цьому напрямку. Робоча група щоквартально здійснює узагальнення стану розгляду повторних звернень громадян, у разі необхідності, ініціює проведення перевірок, розгляд на оперативних нарадах із запрошенням заявників та вжиття інших організаційних заходів.

З огляду на це, для оперативного реагування на повторні звернення та прийняття за ними відповідних рішень запроваджено здійснення виїздів спеціалістів управління державної виконавчої служби Головного управління юстиції у Харківській області безпосередньо до підпорядкованих органів державної виконавчої служби.

Для покращення роботи та зменшення кількості звернень громадян, а також для усунення причин надходження повторних звернень проводяться перевірки підпорядкованих відділів, наради з начальниками відділів державної виконавчої служби територіальних управлінь юстиції, на яких обговорюються проблемні питання, що виникли при розгляді звернень громадян, наголошується на недопущенні порушення строків розгляду звернень громадян. Виявлені порушення обговорюються на оперативних нарадах підпорядкованих відділів державної виконавчої служби за участю заявників. Також звертається увага на усунення виявлених порушень та пропонується начальникам підпорядкованих відділів державної виконавчої служби за кожним виявленим порушенням Закону України "Про виконавче провадження" ініціювати питання про притягнення винних осіб до відповідальності.


Наприклад:

22.02.2011 року з Урядової гарячої лінії до відділу державної виконавчої служби Головного управління юстиції у Харківській області на розгляд надійшло звернення від гр. Ясінської І.П. щодо невиконання судового рішення про стягнення аліментів з Ясінського Є.М. на користь Ясінської І.П. Звернення розглянуто та надано обґрунтовану відповідь. 15.03.2011 року з Урядової гарячої лінії надійшло повторне звернення гр. Ясінської І.П. у зв”язку із неотриманням відповіді на попередне звернення. Звернення розглянуто та визнано необґрунтованим.

01.03.2011 року до Харківського міського управління юстиції надійшло звернення від гр. Кеслер Е.П. в інтересах Дозорової Н.Е. звернення розглянуто, відповідь надано листом Харківського міського управління юстиції № 544/01-04/Д-24/010116 від 18.03.2011 з роз`ясненням чинного законодавства України. Однак заявник знов звернувся до Харківського міського управління юстиції 28.03.2011 року. Листом Харківського міського управління юстиції №847/01-26/Д-31/010116 було знов надано повну, змістову та грунтовану відповідь на всі запитання, викладені заявником у зверненні.

До Дзержинського відділу державної виконавчої служби 05.07.2011 року звернулася гр. Фоменко О.М. зі скаргою стосовно виплати аліментів на її утримання. Повну та змістову відповідь Дзержинським відділом державної виконавчої служби надано 08.07.2011 року за вих.№ 11-28/63957/н-48-11. 05.09.2011 року гр. Фоменко О.М. звернулася знов з аналогічною скаргою, 16.09.2011 року Дзержинським відділом державної виконавчої служби Харківського міського управління юстиції було надано змістову відповідь з зазначенням того, що на адресу місця роботи боржника направлено дві постанови про звернення стягнення на заробітну плату боржника, що свідчить про фактичне виконання вимог заявника.

05.07.2011 року від тієї ж самої гр. Фоменко О.М. надійшла скарга стосовно виплати аліментів на неповнолітню дитину, 08.07.2011 року Дзержинським відділом державної виконавчої служби за вих.№ 11-28/63958/н-49-11 надано повну змістову відповідь. Однак, 05.09.2011 року вона знов звернулася з аналогічною скаргою, 16.09.2011 року Дзержинським відділом державної виконавчої служби було надано відповідь з зазначенням того, що на адресу місця роботи боржника направлено дві постанови про звернення стягнення на заробітну плату боржника, що свідчить про фактичне виконання вимог заявника.

09.06.2011 року надійшла повторна скарга гр. Голуб С.В. на дії державного виконавця у зв`язку з тим, що заборгованість по аліментам згідно виконавчого листа №2-262 від 27.08.1999 р. Зачепилівського районного суду Харківської області про стягнення з Сизько С.В. на її користь аліментів в розмірі ¼ частини від усіхвидів заробітку, була нарахована з вересня 2005 року, а не з вересня 1999 року. В ході розгляду скарги було встановлено, що у виконавчому провадженні маються дві розписки Голуб (Сизько) Н.В. про те, що за період з 01.09.1999 по 01.09.2005 року нею були отримані аліменти від боржника і претензій по заборгованості не мала. Тому державним виконавцем було зроблено розрахунок по заборгованості з 01.09.2005 року, а не з 01.09.1999, коли були присуджені аліменти. Таким чином викладені в скарзі факти не підтвердились, скарга обгрунтована.

12.03.2011 року №Г-01-07 до Сахновщинського районного управління юстиції надійшла скарга від гр. Гармаш В.І. щодо неналежного виконання рішень суду про стягнення аліментів на утримання неповнолітніх дітей в порядку ст.85 ЗУ «Про виконавче првадження». Заява необгрунтована, заявнику у встановлені терміни надано відповідь. Повторне звернення від 01.07.2011 П/Г-02-07 направлено нарочно заявником: скарга від Гармаш В.І. з цього ж питання. Заявнику у встановлені терміни надано відповідь.

Надходження скарги до Харківського районного управління юстиції від гр. Барабаш В.О. визвано тим, що заявник оскаржує дії державного виконавця стосовно заміру земельної ділянки. Перша скарга заявника стосувалася виходу на місце державного виконавця та була вікликана заявником. На даний час на повторну скаргу надана відповідь.

14.04.2011 року з Урядової гарячої лінії надійшло повторне звернення гр. Логінової А.А. щодо надання роз`яснення стосовно реєстрації свідоцтва про народження дитини, яка народилася у Південній Африці (ПАР), що є громадянином України. Заявниці було надано роз`яснення стосовно реєстрації народження дитини на території України і одночасно було звернуто увагу, що для отримання більш детальної інформації, заявниця може звернутися до відділу державної рєстрації актів цивільного стану за місцем вимогм або до відділу державної рєстрації актів цивільного стану Головного управління юстиції у Харківській області.

15.06.2011 до районного управління юстиції надійшла скарга від Кудлай Л.Л. щодо неналежного виконання виконавчого листа про стягнення аліментів. Скарга необргунтована, заявнику у встановлені терміни надано відповідь. Повторне зверення від 19.10.2011 П/К-02-07 надійшло до управління поштою: скарга Кудлай Л.Л. щодо неналежного виконання виконавчого листа про стягнення аліментів. Заявнику у встанровлені терміни надано відповідь.

16.08.2011 № Ч-01-07 до районного управління юстиції надійшла скарга від Черноморченко А.В. щодо неналежного виконання рішення суду про стягнення боргу. Скарга необргунтована, заявнику у встановлені терміни надано відповідь. Повторне зверення від 01.12.2011 П/Ч-02-07 надійшло до управління поштою: скарга від Черноморченко А.В. щодо неналежного виконання рішення суду про стягнення боргу. Заявнику у встановлені терміни надано відповідь.

22.11.2011 № К-06-07 до райцонного управління юстиції надійшла скарга від Колєснікової Ю.В. щодо неналежного виконання судового рішення про стягнення аліментів на неповнолітніх дітей. Заявнику у встановлені терміни надано відповідь.Повторне зверення від 20.12.2011 П/К-07-07 направлено до районного управління юстиції заявником наручно щодо неналежного виконання судового рішення про стягнення аліментів на неповнолітіх дітей. Заявнику у встановлені терміни надано відповідь.

07.11.2011 під вхід.№ Ш-61-3 надійшло зверення від гр. Шаповал Г.Є. щодо неналежного виконання судового рішення. 28.11.2011 під вих.№ 39371 заявнику було надано відповідь. 07.12.2011 під вх № Ш-75-3 з Державної виконавчої служби України надійшло повторне зверення гр. Шаповал Г.Є. 16.12.2011 заявнику було надано відповідь (вих.№ Ш-75-3/07-33/3) про роз»яснення примусового виконання виконавчого документу згідно чинного законодавства.

07.11.2011 вх.№Б-2, не погодившись з отриманням рішення повторно звернулась гр. Бобрицька Т.І. про конфіскацію собаки, яка належить гр.Тарасянц В.В. (10.11.2011 вх. Б-1). Зверення заявниці було розглянуто та на її адресу була надіслана обгрунтована відповідь 15.12.2011.На виконання рішень колегії Головного управління юстиції у Харківській області від 17.02.2011 № 3 та 29.08.2011 № 10 керівників територіальних органів юстиції Харківської області було зобов’язано у разі надходження повторних звернень, визнання скарг обґрунтованими, проводити перевірки з метою з’ясування причин їх надходження виявлення та притягнення винних у порушеннях осіб до відповідальності. Кожний факт не вирішення порушених у зверненні обґрунтованих питань, віднесених до компетенції органів юстиції Харківської області, який призвів до повторного звернення чи звернення до органу вищого рівня, зобов’язано аналізувати на оперативних нарадах за участю начальника відповідного відділу та посадової особи, відповідальної за розгляд звернення. Також зобов’язано аналізувати (у разі надходження) причини надходження повторних звернень громадян, постійно вживати невідкладних заходів до їх зменшення.


Наслідки розгляду звернень:

У Головному та підпорядкованих органах юстиції Харківської області:

Розглянуто - 2087 звернень громадян (76,81%) від усієї кількості звернень:

а/ узято до відома - 4, що становить (0,16%) від кількості розглянутих звернень громадян;

б/ позитивно - 26, що становить (0,96%) від кількості розглянутих звернень громадян;

в/ надано роз’яснення – 2057, що становить (75,71%) від кількості розглянутих звернень громадян;

2. Направлено за належністю - 97, що становить (3,57%) від усієї кількості звернень громадян.

3. Перебуває на розгляді – 322, що становить (11,86%) від усієї кількості звернень громадян.


У звітному періоді 12 звернень визнано обґрунтованими. А саме:


25.01.2011 року надійшло на розгляд звернення гр. Юрко В.Я. щодо невиконання судового рішення про стягнення коштів з фірми «Бізнес Пласт-ЛТД» Дзержинським відділом державної виконавчої служби Харківського міського управління юстиції. При перевірці були виявлені порушення вимог ч.1 ст. 8 Закону України «Про виконавче провадження», п. 4.2 Положення про районний, міський (міст обласного значення), районний у містах відділ державної виконавчої служби (в редакції із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства юстиції України від 13.04.2009 № 644/5) з боку заступника начальника Харківського міського управління юстиції- начальника Дзержинського відділу державної виконавчої служби Сєніна О.М. в частині не здійснення належного контролю за виконавською диципліною, своєчасним, правильним та повним виконанням рішень старшим державним виконавцем Куліченко О.Ю. та державним виконавцем Євсюковим О.В. За результатами цієї перевірки заступнику начальника Харківського міського управління юстиції- начальнику Дзержинського відділу державної виконавчої служби Сєніну О.М. оголошена догана згідно наказу Головного управління юстиції у Харківській області від 28.02.2011 № 92/6.

18.02.2011 року надійшло на розгляд звернення гр. Неізвестної С.В. щодо невиконання судового рішення про стягнення аліментів з Ревіна О.А. Московським відділом державної виконавчої служби Харківського міського управління юстиції. При перевірці були виявлені порушення вимог п. 3.15 Інструкції з діловодства в органах державної виконавчої служби, ст. 10 Закону України «Про державну службу», п. 10 Загальних правил поведінки державного службовця з боку старшого державного виконавця Московського відділу державної виконавчої служби Харківського міського управління юстиції Нескородєва С.В., якому за результатами перевірки оголошена догана згідно наказу Головного управління юстиції у Харківській області від 18.03.2011 № 155/6.

21.02.2011 року надійшло на розгляд звернення від гр. Уколова О.М. щодо неправомірних дій приватного нотаріуса Чугуївського міського нотаріального округу Слюніна О.М при посвідченні ним договорів купівлі-продажу житлового будинку та земельних ділянок. При перевірці були виявлені порушення вимог ст.47 Закону України «Про нотаріат», п.22 Інструкції про порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України та п.5.8.1 Правил ведення нотаріального діловодства, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 31.12.2008 року №2368/5 (із змінами і доповненнями, внесеними наказом Міністерства юстиції України від 16.11.2009 року №2151/5), коли приватним нотаріусом Слюніним О.М. прийнятий правовстановлювальний документ, який має дописки відносно розміру часток житлового будинку, які відповідно були визначені між набувачами Уколовим О.М та Уколовим П.О., та не застережені підписом та печаткою особи, яка видала документ. Також, перевіркою посвідченого того ж дня договору купівлі-продажу земельних ділянок за р. №111 встановлено, що на примірнику договору, який зберігається в справах приватного нотаріуса Слюніна О.М. наявна відмітка про наявність та повернення Державного акту на право приватної власності на землю, яка не містила відомостей, на чиє саме ім’я він виданий, що не узгоджується з вимогами п.28 Інструкції про порядок вчинення нотаріальних дій. Враховуючи результати проведеної перевірки, діяльність нотаріуса Слюніна О.М. була тимчасово зупинена на два тижня до закінчення строку проходження ним підвищення кваліфікації в Першій Харківській державній нотаріальній конторі.
04.01.2011 року з Чугуївської міжрайонної прокуратури Харківської області до Печенізького районного управління юстиції Харківської області надійшло звернення гр. Селеверстової С.М. стосовно проведення перевірки правильності нарахування аліментів відділом державної виконавчої служби Печенізького районного управління юстиції Харківської області. Начальником відділу державної виконавчої служби Печенізького районного управління юстиції Харківської області було проведено перевірку даного виконавчого провадження та встановленого факт неправильного нарахування заборгованості по аліментам державним виконавцем відділу державної виконавчої служби Печенізького районного управління юстиції Харківської області Баськовською О.А., але притягнути до відповідальності вище зазначеного державного виконавця невидається можливим, у зв`язку із її звільненням до надходження заяви від гр. Селеверстової С.М.

11.04.2011 року надійшло звернення гр.Томах О.Ф. щодо неналежної організації здійснення прийому громадян державними нотаріусами Одинадцятої харківської державної нотаріальної контори. Комісією, яка проводила перевірку за зверненням, було вказано завідувачу державної нотаріальної контори Тимофієвій Т.О. на необхідність безперебійного прийому громадян всіма нотаріусами та в подальшій роботі сприяти громадянам у реалізації їх прав, у відповідності до вимог наказу міністерства юстиції України «Про поліпшення роботи з надання нотаріальних послуг населенню». Таким чином, за результатами розгляду звернення Томах О.Ф. було визнано обґрунтованим, у зв’язку з чим управлінням юстиції вжиті заходи реагування до завідувача Одинадцятої харківської державної нотаріальної контори Тимофієвої Т.О. шляхом позбавлення її премії за квітень місяць 2011 року.

07.06.2011 з Міністерства юстиції України на розгляд надійшло звернення гр. Козакова І.М. щодо оформлення спадкових прав Борівською державною нотаріальною конторою. Перевіркою спадкової справи №138/2005 після померлого 27 травня 2004 року Садовнікова А.П. встановлено, що на примірнику виданого 22.07.2005 за р. №671 свідоцтва про право на спадщину за законом взагалі відсутні будь-які виправлення. У той час, в отриманому спадкоємцями свідоцтві про право на спадщину, копія якого прикладена до звернення гр. Козакова І.М, мали місце не застережені підписом та печаткою нотаріуса виправлення, що є порушенням вимог ст.47 Закону України «Про нотаріат» та п.23 Інструкції про порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України. У зв»язку з виявленим в ході перевірки порушенням державним нотаріусом Покровською Л.І. стосовно порядку внесення та застереження виправлень в нотаріально посвідчувальному документі, управління юстиції прийняло рішення щодо обговорення даного питання на оперативній нараді за участю нотаріусів з метою недопущення аналогічних порушень в роботі в подальшому.

21.07.2011 року надійшло звернення від гр. Шитової Г.В. щодо дій державного нотаріуса Четвертої харківської держнотконтори Нікуліної О.М., за результатами якого встановлені порушення державним нотаріусом Нікуліною О.М. вимог п. 3.2. Правил ведення нотаріального діловодства, затверджених наказом Міністерства юстиції України 22.12.10 №3253/5 щодо втрати з матеріалів спадкової справи оригіналу заяви про прийняття спадщини заявницею; крім того, всупереч до вимог ч.1 ст.1273 Цивільного кодексу України була прийнята заява Шитової Г.В. після спливу шестимісячного строку з часу відкриття спадщини, і хоча остання реалізована не була, оскільки не мала юридичної сили, однак потягла за собою надходження обґрунтованої скарги. За результатами розгляду звернення гр. Шитової Г.В. та у зв’язку з неналежним ставлення державного нотаріуса Четвертої харківської держнотконтори Нікуліної О.М. до виконання обов’язків нотаріуса, закріплених ст.5 Закону України «Про нотаріат», останній оголошена догана.

21.04.2011 року надійшло звернення від гр.Бєляєвої А.Є. на дії приватного нотаріуса Харківського міського нотаріального округу Чуприни Г.О. при посвідченні нею 17.01.07 за р.№153 договору довічного утримання між Гап
еще рефераты
Еще работы по разное