Реферат: Виконання бюджету


Виконання бюджету.

За 2010 рік забезпечено збір платежів до Зведеного бюджету України від Овідіопольського району в сумі 276,9 млн. грн., що перевищує надходження 2009 року на 35,7 млн. грн., або на 14,8 %.

Доходи загального фонду Державного бюджету України складають 133,6 млн. грн. Виконання розрахункової бази по збору платежів до загального фонду Державного бюджету за звітний період забезпечено на 85,4 відсотки. Надходження попереднього року перевищено на 17,4 млн. грн., або на 14,9 %. Податку на прибуток мобілізовано 24,7 млн. грн., податку на додану вартість зібрано 72,1 млн. грн., що перевищує надходження 2009 року на 4,0 млн. грн. Акцизного збору з вироблених в Україні товарів надійшло 30,3 млн. грн., або на 18,0 млн. грн. більше, ніж у попередньому році.

Доходна частина місцевих бюджетів Овідіопольського району в цілому виконана в сумі 275 706,6 тис. грн., при плані 277 258,9 тис. грн., що складає 99,4 %, в тому числі: планові призначення по загальному фонду виконані на 101,2 %, що складає 234 825,7 тис. грн., по спеціальному фонду при плані 45 187,5 тис. грн., фактично надійшло коштів в сумі 40 880,9 тис. грн., що складає 90,5 %.

До місцевих бюджетів району надійшло доходів без урахування міжбюджетних трансфертів у сумі 133 389,4 тис. грн., в тому числі до загального фонду – 108 539,4 тис. грн., або 104,8 % планових призначень ( план – 103 566,6 тис. грн.), а до спеціального фонду – 21 385,0 тис. грн., або 98,7 % планових показників (21 677,6 тис. грн.).

Всі джерела, що формують загальний фонд бюджету Овідіопольського району, виконані та перевиконані понад 100,0 %. При плані 55 744,2 тис. грн. податку з доходів фізичних осіб фактично надійшло 57 604,7 тис. грн., або 103,3 %, перевиконання плану звітного періоду складає 1 860,5 тис. грн., а до факту 2009 року – 11 360,9 тис. грн. При цьому податок з доходів найманих працівників перевиконано на 1 633,3 тис. грн. і в порівнянні з попереднім роком збільшення становить 14 923,4 тис. грн. Це обумовлено: зростанням середньомісячної заробітної плати на 342 грн.(у 2009 році -1800 грн., а в 2010 році - 2142 грн.), здійсненням заходів щодо легалізації робочих місць, збільшенням мінімальної заробітної плати до 1100 грн., погашенням боргу по заробітній платі.

Плату за землю виконано у сумі 30730,1 тис. грн., перевиконання становить 2 163,1 тис. грн. від затвердженого плану на 2010 рік ( план – 28 567,0 тис. грн.) виконання становить 107,6 %. Це зумовлено впорядкуванням питань по платі за землю, а саме: організацією моніторингу землекористувачів; інвентаризацією укладених угод оренди землі; укладенням тимчасових угод по оренді земельних ділянок, погашенням податкового боргу по платі за землю.

За 2010 рік додатково залучено резервів до місцевого бюджету Овідіопольського району на загальну суму 5116,6 тис. грн., з них: плати за землю – 4283,8 тис. грн.(питома вага в надходженнях загального фонду складає 13,9 %) та податок з доходів фізичних осіб – 832,8 тис. грн. (питома вага – 2,7%).

Єдиний податок виконано на 105,8 %, до бюджету фактично надійшло 4 316,2 тис. грн., при плані 4 077,7 тис. грн., перевиконання становить 238,5 тис. грн.

Місцевих податків та зборів при плані 11 744,0 тис. грн., виконано 11 881,8 тис. грн., що складає 101,2 % планових призначень, що на 345,9 тис. грн. більше фактичних надходжень попереднього року. Ринкового збору надійшло 11 496,7 тис. грн., що на 366,9 тис. грн. більше, ніж у 2009 році.

Адміністративних штрафів у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху надійшло 1227,1 тис. грн., при плані 1150,6 тис. грн., що складає 106,6 % та на 256,2 тис. грн. більше фактичних надходжень 2009 року.

За 2010 рік дотації з районного бюджету отримали наступні сільські ради: Барабойська – 372,0 тис. грн., Дальницька - 424,0 тис. грн., Доброолександрівська – 719,0 тис. грн., Калаглійська – 964,7 тис. грн., Кароліно-Бугазька – 324,1 тис. грн., Йосипівська –1 794,9 тис. грн., Мар’янівська – 124,8 тис. грн., Миколаївська – 803,0 тис. грн., Молодіжненська - 461,9 тис. грн., Надлиманська – 920,4 тис. грн., Новоградківська – 467,0 тис. грн., Петродолинська –1387,4 тис. грн., Роксоланівська – 803,1 тис. грн. та Великодолинська селищна рада - 1332,0 тис. грн., в цілому 10 898,3 тис. грн.

Крім цього, протягом 2010 року надана додаткова дотація з районного бюджету у сумі 1 496,7 тис. грн., із них селищним радам: Овідіопольській – 1173,9 тис. грн. та Великодолинській – 30,0 тис. грн., сільським радам: Барабойській – 180,0 тис. грн., Кароліно-Бугазькій – 20,0 тис. грн., Надлиманській – 92,8 тис. грн.

Донорами для району протягом 2010 року були наступні селищні ради: Авангардівська – 5 777,9 тис. грн., Овідіопольська – 2 580,2 тис. грн., Таїровська – 2 220,9 тис. грн.

Району надана субвенція на виконання власних повноважень в сумі 13 200,750 тис. грн., в тому числі селищними радами: Авангардівською - 9 000,0 тис. грн., Великодолинською - 1000,0 тис. грн., Таїровською - 1 000,0 тис. грн. та сільськими радами: Молодіжненською - 1 200,0 тис. грн., Дальницькою -

1 000,750 тис. грн.

^ Аналіз

виконання доходної частини бюджету Овідіопольського району за 2010 рік

(тис. грн.)


Найменування доходів

План з урахуван-

ням змін

2010 рік

Виконано

за 2010 рік

Виконання до річного плану

(%)

Виконано за 2009 рік

Відхилення до 2009 року

(+, - )

^ ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД
Податок на прибуток підприємств

201,4

227,9

113,2

263,1

-35,2

Податок з доходів фізичних осіб

55 744,2

57 604,7

103,3

46 243,8

11 360,9

Плата за землю

28 567,0

30 730,1

107,6

29 290,8

1 439,3

Податок на промисел

7,6

10,3

135,5

11,0

-0,7

Плата за державну реєстрацію СПД

55

60,3

109,6

54,1

6,2

Плата за державну реєстрацію, крім СПД

-

0,3

-

1,0

-0,7

Плата за торговий патент

371,2

439,9

118,5

439,4

0,5

Місцеві податки та збори

11 744,0

11 881,8

101,2

11 535,9

345,9

Фіксований сільськогосподарський податок

191,2

213,0

111,4

223,8

223,8

Єдиний податок

4 077,7

4 316,2

105,8

4 149,0

167,2

Частина прибутку господарських організацій

16,9

32,8

194,1

20,0

12,8

Надходження від розміщення коштів в установах банків

114,4

200,1

174,9

1 627,4

-1 427,3

Плата за оренду майна

325,0

485,9

149,5

354,2

131,7

Державне мито

709,4

774,9

109,2

847,0

-72,1

Плата за оренду водних ресурсів

55,4

65,9

119,0

61,4

4,5

Адміністративні штрафи

11,7

-93,8

-

11,4

-105,2

Адміністративні штрафи у сфері забезпечення дорожнього руху

1 150,6

1227,1

106,6

970,9

256,2

Надходження від реалізації безхазяйного майна

25,0

32,0

128,0

97,1

-65,1

Інші надходження

197,9

323,4

163,4

139,1

184,3

Штрафні санкції за порушення законодавства

-

1,1

-

-

-

Надходження коштів з рахунків виборчих фондів

1,0

5,5

у 5,5 р.

-

5,5

^ Загальний фонд - всього

103 566,6

108 539,4

104,8

96 340,4

12 199,0

Кошти, що надходять до районного бюджету з сільських та селищних бюджетів

10 579,0

10 579,0

100,0

9 931,8

647,2

Дотаціїя вирівнювання з Державного бюджету

39 982,8

39 982,8

100,0

20 580,5

19 402,3

Дотація вирівнювання, що передається з районного бюджету

10 898,3

10898,3

100,0

5 306,4

5 591,9

Додаткова дотація з Державного бюджету-

6 694,0

-6 694

Додаткова дотація з районного бюджету

2 072,8

1 496,7

72,2

623,8

872,9

Субвенція з селищних та сільських бюджетів до районного бюджету на виконання власних повноважень

13 200,8

13 200,8

100,0

8 800,0

4 400,8

Субвенції з державного бюджету

48 923,5

48 258,2

98,6

34 013,7

14 244,5

Інші субвенції

2 847,6

1 870,5

65,7

3619,1

-1 748,6

^ Офіційні трансферти – всього

128 504,8

126 286,3

98,3

89 569,3

36 717,0

Всього загал. фонд з трансфертами

232 071,4

234 825,7

101,2

185 909,7

48 916,0

^ СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД
Податок з власників транспортних засобів

2 184,9

2 362,7

108,1

2 107,1

255,6

Надходження коштів від відшкодування втрат сільськогоспо- дарського, лісогосподарського виробництва

3 525,0

2 725,4

77,3

20 607,6

-17 882,2

Власні надходження бюджетних установ

4 055,5

3 924,5

69,8

47 122,6

-43 198,1

Надходження коштів від відчуження майна

1 900,0

1 801,1

94,8

9,5

1 791,6

Надходження коштів від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення

9 837,0

10 231,3

104,0

7 452,6

2 778,7

Субвенція на виконання інвестиційних проектів

7 281,9

4 227,3

58,1

-

4 227,3

Інші субвенції

4 152,0

3 550,5

85,5

6 380,0

-2 829,5

Збір за забруднення НПС

41,7

103,0

у 2,5 р.

119,9

-16,9

Цільові фонди

133,5

237,2

177,7

98,1

139,1

Доходи від операцій з кредитування та надання гарантій

-

-

-

2,2

-2,2

Субвенції з Державного бюджету

5 219,3

5 219,3

100,0

4 347,8

871,5

Субвенція з селищних та сільських бюджетів до районного бюджету на виконання власних повноважень

1 500,0

1 500,0

100,0

3 264,5

-1 764,5

Кошти, що отримані із загального фонду до бюджету розвитку

5 356,7

4 998,6

92,6

7 832,8

-2 834,2

^ Разом по спеціальному фонду

451 87,5

40 880,9

90,5

99 344,7

-58 463,8

^ РАЗОМ БЮДЖЕТ РАЙОНУ

277 258,9

275 706,6

99,4

285 254,4

-9 547,8Виконання видаткової частини бюджету Овідіопольського району за 2010 рік

Видаткова частина бюджету Овідіопольського району за 2010 рік виконана в сумі 270 536,9 тис. грн., при плані 293 480,7 тис. грн., що складає 92,2% виконання. Збільшення в порівнянні з 2009 роком становить 3 496,9 тис. грн.

Планові призначення видаткової частини більші в порівнянні з доходною частиною на 11 466,0 тис. грн. за рахунок використаних коштів вільного залишку загального фонду та залишку коштів спеціального фонду в сумі 4 755,8 тис. грн., який склався на початок 2009 року.

Видатки на захищені статі зведеного бюджету склали 206 202,0 тис. грн., що становить 76,1 % у загальному обсязі видатків, з них на :

оплату праці з нарахуваннями – 92 742,0 тис. грн.;

медикаменти та перев’язувальні матеріали – 2 775,3 тис. грн.;

продукти харчування – 6 247,9 тис. грн.;

оплату енергоносіїв – 11 306,2 тис. грн.;

поточні трансферти населенню – 55 317,2 тис. грн.;

трансферти місцевим бюджетам – 37 813,4 тис. грн.


На утримання закладів освіти фактичні видатки зведеного бюджету склали 71 805,0 тис. грн., що становить 95,2% від планових призначень. За рахунок субвенції з державного бюджету профінансовані видатки на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям в сумі 1 362,1 тис. грн.

По галузі «Охорона здоров’я» використано 28 829,5 тис. грн. або 94,0 % планових показників. В порівнянні з 2009 роком видатки збільшились на 8105,2 тис. грн. Крім видатків на утримання закладів охорони здоров’я, профінансовані видатки і на виконання таких регіональних програм, як «Здоров'я», «Програма забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, допомоги та лікування ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД», «Програма боротьби із захворюваністю на туберкульоз в Овідіопольському районі», «Програма з попередження розповсюдження наркоманії».

На утримання закладів культури направлено 10 891,6 тис. грн., що становить 92,7 % до плану 2010 року. В порівнянні з 2009 роком збільшення складає

2710,8 тис. грн.

По фізичній культурі і спорту фактичні видатки за 2010 рік склали 4 269,2 тис. грн., або 91,6 % виконання до планових річних призначень.

Заборгованості по захищеним статтям, які фінансуються з місцевих бюджетів, станом на 01.01.2011 року в районі немає.


Аналіз

виконання видаткової частини бюджету Овідіопольського району за 2010 рік (тис. грн.)

^ Найменуння видатків

Затверджено

по бюджету з урахуванням змін

на 2010 р.

Виконано

за 2010 р.

Виконання до річного плану

%


Виконано за 2009 р.

Відхилення

до 2009 р.

(+,-)


1.Органи місцевого

самоврядування

11392,8

10382,2

91,1

8805,4

1576,8

2. Правоохоронна діяльність 

872,9

755,7

86,6

514,1

241,6

3. Освіта

75412,5

71805,0

95,2

99807,9

-28002,9

4. Охорона здоров'я

30662,1

28829,5

94,0

20724,3

8105,2

5. Соціальний захист та соціальне забезпечення

57575,5

56196,0

97,6

40727,4

15468,6

6. Житлово-комунальне господарство 

10024,8

7677,7

76,5

8658,5

-980,8

7. Культура

11751,6

10891,6

92,7

8180,8

2710,8

8. Телебачення

570,0

558,6

98,0

328,0

230,6

9. Преса 

320,0

320,0

100,0

211,0

109,0

10. Фізкультура і спорт

4658,5

4269,2

91,6

4086,5

182,7

11. Будівництво

20861,3

17640,7

84,6

14179,1

3461,6

12.Сільське господарство

8582,1

5711,0

66,5

13646,1

-7935,1

13.Інформатизація,

дорожнє господарство

5003,6

4655,3

93,0

4853,1

-197,8

14. Інші послуги, пов’язані з економічною діяльністю

591,6

491,4

83,1

100,0

391,4

15.Охорона навколишнього середовища

341,7

0,0
299,9
16.Надання пільгових кредитів та видатки, пов’язані з їх обслуговуванням

182,0

154,6

84.9

100,0

54,6

17. Видатки, що не

відносяться до основних груп

54677,7

50198,4

91.8

41817,9

8380,5

^ Всього видатків

293480,7

270536,9

92.2

267040,0

3496,9


Фінансовий стан.

Фінансовий результат суб’єктів господарювання від звичайної діяльності до оподаткування за 2010 рік склав 49291,4 тис. грн.

Загальні обсяги збитку за 2010 рік склали 62154,3 тис. грн., що на 19,5 % менше, ніж у 2009 році.

Значні збитки, отримані деякими видами економічної діяльності, призвели до зниження фінансового результату від звичайної діяльності до оподаткування. Протягом 2010 року збитково працювало 46,2 % підприємств, на загальну суму 62154,3 тис. грн. Збитки одержали значна частина підприємств промисловості-61,1% та торгівлі - 70,6%.

Прибутковими підприємствами, частка яких у загальній кількості становила 53,8 % отримано прибутку на загальну суму - 111445,7 тис. грн., що на 35% більше показника 2009 року. Прибуток одержали більшість підприємств галузей будівництва - 66,7%, транспорту - 66,7%, у сферах операції з нерухомістю - 62,5% та наданні комунальних, індивідуальних послуг, діяльності у сфері культури та спорту – 80%.

^ За даними Державної податкової інспекції в Овідіопольському районі за 2010 рік надійшло 282691,0 тис.грн. податків і зборів, у тому числі

140759,1 тис. грн. до місцевих бюджетів. Податку з доходів фізичних осіб до місцевих бюджетів надійшло 76806,3 тис. грн.

Станом на 01.01.2011 року податковий борг до місцевих бюджетів складає 887,9 тис. грн., і в порівнянні з відповідним періодом минулого року зменшився на 34,5 тис. грн.

Податковий борг по платі за землю станом на 1 січня 2011 року складає 618,1 тис. грн. і в порівнянні з минулим роком збільшився на 5,6 тис. грн.

Протягом 2010 року до суду передано 26 справ на стягнення заборгованості за рахунок майна боржників на суму боргу 456,9 тис. грн. За рахунок стягнення в судовому порядку протягом 2010 року надійшло 378,5 тис. грн.

Станом на 01.01.2011 року загальна кількість боржників складає 52, що в порівнянні з відповідною датою минулого року менше на 8 боржників.

Надходження коштів від реалізації безхазяйного майна до місцевих бюджетів у 2010 році склали 32,1 тис. грн. при доведеному завданні 25,0 тис. грн.

Прогнозні показники по надходженню плати за землю від юридичних осіб у 2010 року виконано на 108,7 %. У порівнянні з аналогічним періодом минулого року досягнуто розширення бази оподаткування на 2,1%. Прогнозні показники по надходженню плати за землю від юридичних осіб за 4 квартал 2010 року виконано на 113,8%.

Найбільші бюджетоутворюючі підприємства району увійшли до галузі торгівлі.

^ Таблиця сплачених податків і зборів


Підприємства

основного кола та інші.


Сплачено податків та зборів, тис. грн.

Всього:

у % до загальної суми

в т. ч. до місцевих бюджетів

у % до загальної суми

в т. ч. податок з доходів фізичних осіб

у % до загальної суми

282691,0

100

140759,1

100

76806,3

100

Всього по осн. колу

174582,3

61,8

64086,4

45,5

41641,8

54,2

Промисловості

47352,3

16,8

5060,9

3,6

3245,0

4,2

Сільськогосподарські

6725,9

2,4

6476,1

4,6

4830,3

6,3

Будівельні

8927,9

3,2

2971,3

2,1

1836,1

2,4

^ Транспорту та зв’язку

5935,5

2,1

1037,2

0,7

619,0

0,8

^ Рибного господарства

39,7

0,0

29,4

0,0

6,1

0,0

Торгівля

105601,0

37,3

48511,5

34,5

31105,3

40,5

Інші

108108,7

38,2

76672,7

54,5

35164,5

45,8Питома вага податкових надходжень від підприємств основного кола та інших підприємств району до місцевих бюджетів по галузях економіки

за 2010 рік (тис. грн.)Питома вага надходжень з доходів фізичних осіб до бюджету району від підприємств основного кола та інших підприємств по галузях економіки

за 2010 рік (тис. грн.)Податковий борг по платежах до Зведеного бюджету станом на 01.01.2011 року становив 8893,3 тис. грн.

Податковий борг до Державного бюджету станом на 01.01.2011 року склав 8005,4 тис. грн.

Податковий борг до Місцевого бюджету станом на 01.01.2011 року склав 887,9 тис. грн.

Заборгованість юридичних та фізичних осіб перед управлінням Пенсійного фонду України в Овідіопольському районі станом на 01.01.2011 року становила 197,3 тис. грн. і збільшилась у порівнянні з минулим роком на 2 %.


Динаміка фінансових показників Овідіопольського району за 2010 рік.


Показники

Один.

виміру

2009 рік

2010 рік

2010 р. до 2009 р. у %

Загальний фонд доходів, всього(план)

тис.грн.

93316,6

103566,6

111,0

Фактичне виконання до плану

тис. грн.

96340,4

108453,7

112,6

Заборгованість з виплати заробітної плати

тис. грн.

1088,0

23,5

2,2

т.ч. економічно активні:

тис. грн.

833,2

23,5

2,8

в стадії банкрутства

(СТОВ «Іллічівська птахофабрика»)

тис. грн.

254,8

13,0

У 5 р. м.

Заборгованість до Пенсійного фонду (недоїмка)

тис. грн.

247,5

197,3

79,7

Недоїмка до зведеного бюджету

тис. грн.

2058,6

8893,3

432,0

Недоїмка до Державного бюджету

тис. грн.

1136,1

8005,4

704,6

Заборгованість населення за житлово-комунальні послуги на 31 грудня 2010 року

тис. грн.

2136,7

3152,2

147,5

З керівниками підприємств-боржників, які мають недоїмку, постійно проводиться робота щодо погашення податкового боргу. Керівництво підприємств запрошується на засідання координаційної ради із забезпечення надходжень місцевих бюджетів та здійснення оперативного аналізу надходжень до державного бюджету від Овідіопольського району.

Протягом 2010 року проведено роботу із 111 керівниками підприємств, які виплачують заробітну плату нижче рівня встановленого законодавством. За результатами проведеної роботи до місцевих бюджетів додатково надійшло податку з доходів фізичних осіб 1299,2 тис. грн.
еще рефераты
Еще работы по разное