Реферат: Верхньодніпровська районна державна адміністрація дніпропетровської області відділ освіти

УКРАЇНА
ВЕРХНЬОДНІПРОВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВІДДІЛ ОСВІТИ


Н А К А З


03 .01. 2012 р. м. Верхньодніпровськ № 01


Про підсумки проведення

I-II етапів Всеукраїнських олімпіад

з навчальних предметів,

та спеціальних дисциплін у 2011-2012 н. р

На виконання наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 15 серпня 2011року №976 «Про проведення Всеукраїнських учнівських олімпіад та турнірів у 2011-2012 навчальному році», відповідно до Положення про Всеукраїнські учнівські олімпіади з базових і спеціальних дисциплін, турніри, конкурси-захисти науково-дослідницьких робіт та конкурси фахової майстерності, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки , молоді та спорту України від 22.09.2011р. № 1099( далі – Положення), наказу головного управління освіти і науки Дніпропетровської облдержадміністрації від 19 вересня 2011 року №729/0/212-11 «Про проведення Всеукраїнських учнівських олімпіад та турнірів у 2011-2012 навчальному році», наказу відділу освіти Верхньодніпровської РДА від 22.09.2011р. №202 «Про проведення І-ІІ етапів Всеукраїнських олімпіад у 2011-2012н.р.» та з метою виявлення та розвитку обдарованих учнів, підвищення їх інтересу до поглибленого вивчення базових і спеціальних дисциплін, стимулювання творчого самовдосконалення дітей протягом жовтня - грудня 2011 р. було проведено I-II етапи Всеукраїнських олімпіад з базових дисциплін: української мови і літератури, російської мови і літератури, іноземних мов (англійської, німецької), історії, правознавства, математики, біології, фізики, географії, трудового навчання, природознавства, ОІОТ, хімії, економіки., астрономії, педагогіки та психології. Вперше у 2011р. перелік предметів доповнено інформаційними технологіями..

У I етапі Всеукраїнських олімпіад взяли участь 4876 учнів із 18 шкіл району(4896 учнів із 18 шкіл у 2010р). Відповідно до рішень оргкомітетів I етапу у 18 загальноосвітніх закладах проведено олімпіади з математики, української мови і літератури, історії, у 15-17 - з російської мови і літератури, правознавства, хімії, біології, географії, англійської мови, фізики, у 9-з економіки, 12 – з інформатики, трудового навчання, у 12-з природознавства.. Найбільш масовими залишаються олімпіади з математики, української мови та літератури, історії, географії, біології. І етап Всеукраїнських олімпіад проведено згідно чинних нормативних документів.

ІІ етап Всеукраїнських олімпіад проходив на базі Верхньодніпровської СЗШ№5, Верхньодніпровської СЗШ№1(інформаційні технології, трудове навчання), Верхньодніпровській СЗШ№2( трудове навчання). Слід зазначити, що керівники навчальних закладів забезпечили належні умови для дотримання санітарно – гігієнічних правил та норм впродовж проведення ІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад.

Завдання районних олімпіад з української мови і літератури, історії, правознавства, іноземних мов, ОІОТ, інформаційних технологій, географії, математики, фізики, хімії, трудового навчання, економіки, астрономії, педагогіки та психології готували спеціалісти ДОІППО, завдання з російської мови і літератури, природознавства – предметно - методичні комісії.

Оргкомітет ІІ етапу Всеукраїнських олімпіад з базових дисциплін забезпечив учасників примірниками завдань та папером з штампом відділу освіти.

Згідно п.41., 4.2, Положення учасникам було надано право подати заяву у письмовій формі апеляційній комісії з приводу правильності та об’єктивності оцінювання виконаних ними завдань. У 2011р. цим правом скористався 1 учасник.

Всього у районних олімпіадах 2011 р. взяло участь 667 учні із 18 шкіл, що становить 24% від загальної кількості учнів 5-11кл. району та 58% від можливої кількості учасників ( відповідно у 2010р.- 623 учні, 22%., 56% ). Проте кількісний склад команд учнів-учасників ІІ етапу Всеукраїнських олімпіад з різних предметів різний.

У ІІ етапі Всеукраїнської олімпіади з української мови і літератури взяли участь 51 учень з 17 шкіл (у 2010р. 52 із 18). Претендентами на нагородження дипломами І-ІІІ ступенів є учні Верхньодніпровської СЗШ№1(вч. Красота О.С., Стипанець Т.В.., ), Верхньодніпровської СЗШ№5 (вч.Рижик О.В., Кирильченко О.В., Оташко Т.В.) , Новомиколаївської СЗШ№1(вч.Беспалько Н.В.), Ганнівського НВК (вч. Криворотенко О.Г., Палій В.М.), Мишуринрізької СЗШ(вч. Черепахіна М.М.), Верхівцевського НВК(вч. Рабаєва І.П., Палієнко О.В. ), Пушкарівської СЗШ(вч. Жарко В.І.) . Рішенням оргкомітету за поданням журі учасниками ІІІ етапу олімпіади визначено учнів Верхньодніпровської СЗШ №1, Верхньодніпровської СЗШ№5, Ганнівського НВК. Переможці набрали 90% -85% балів, що свідчить про високий рівень сформованості інформаційної компетентності. Разом з тим журі рекомендує вчителям предметникам системно працювати над підвищенням орфографічної та пунктуаційної грамотності учнів, вироблення в них навичок точного слововживання, удосконалення вміння щодо створення власного висловлювання, націлювання їх на обов’язкову аргументацію власних думок літературним матеріалом, прикладами з історії, власного досвіду. Знайомити учнів із суміжними з літературою видами мистецтва, зокрема з творами живопису, постійно актуалізувати знання учнів з теорії літератури. На заняттях факультативів, спецкурсів знайомити учнів з позапрограмовими творами.

У ІІ етапі Всеукраїнської олімпіади з російської мови та літератури взяли участь 45 учнів із 14 шкіл(у 2010р. 48 учнів з 16 шкіл). Кращими виявилися роботи учнів Верхівцевського НВК СЗШ№1(вч. Джангуланова Г.І.), Верхньодніпровської СЗШ№1 (вч. Максімова І.Д.), Верхньодніпровської СЗШ№3(вч.Прохоренко, О.В.Тарасенко Л.М.), Верхньодніпровської СЗШ№5(вч. Пархоменко Л.Ф.), Пушкарівської СЗШ(вч. Харченко О.В.), Верхньодніпровської СЗШ№2 (вч. Пономар Т.Є), Новомиколаївської СЗШ№2 (вч. Підгірна А.М.). Рішенням оргкомітету за поданням журі учасниками ІІІ етапу олімпіади визначено учнів Верхівцевського НВК та Верхньодніпровської СЗШ№1. Разом з тим журі звертає увагу на низький рівень знань учнів , як і в попередні роки з орфографії, пунктуації в простих та складних реченнях, орфоепії. Учасники олімпіади продемонстрували недостатні знання фразеологізмів, вміння працювати з тестовими видами завдань. Допустили помилки при визначені членів речення. Творчі роботи учнів дещо кращі та більш змістовніші у порівнянні з минулим роком..

У ІІ етапі Всеукраїнської олімпіади з іноземних мов, що включає олімпіаду з англійської мови( 39 учнів - учасників із 13 шкіл ) та німецької мови ( 5 учнів-учасників з 2 шкіл), переможцями стали учні Верхньодніпровської СЗШ№1 (вч. англ. мови Азімов О.В., Ярошенко О.І.., Халіна С.О..), Верхньодніпровської СЗШ№5 (вч. англ. мови Пащенко І.В., Шарая Л.Г.), Дніпровської СЗБШ ( вч. англ. мови Попкова Т.М. ), Новомиколаївської CЗШ№1 (Панішев А.М.), Верхньодніпровської СЗШ№3 (вч. анг. мови Булашенко Л.Г.), Верхівцевського НВК В ( вч. анг. мови Петренко Т.О., нім мови Малієнко В.І., Гуріна В.). Але відповідно до рейтингу команди району, у 2012р. участь у ІІІ етапі олімпіади з іноземної мови братимуть участь лише 1учень(англ..мова) з Верхньодніпровської СЗШ№1 та 2 учні (нім. мова) з Верхівцевського НВК. Разом з тим оргкомітет та журі ІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з німецької мови відмічає, що проведення олімпіади з даного предмету як і в попередні роки проходить за участю 1або 2 навчальних закладів району. В той час, як забезпечення вивчення другої іноземної мови у ЗНЗ є сьогодні важливим і актуальним. Крім цього журі олімпіади з іноземної мови звертає увагу на низький рівень розвитку в учнів навичок писемного мовлення, недостатність словникового запасу, складність у висловлюванні власної думки під час усного мовлення, у побудові речень, відсутність ідіоматичних зворотів. Учні під час виконання творчих завдань не дотримуються структури твору

48 учні з 17 шкіл( у 2010р. 56 з 17 ) змагалися за призові місця у ІІ етапі олімпіади з історії. Переможцями олімпіади стали учні Дніпровської СЗБШ (вч. Терещенко Н.М.), Верхньодніпровської СЗШ№5 (вч. Зелена І.Ю., Зелений В.М.), Верхньодніпровської СЗШ№3 (вч.Федорова Н.В.), Верхівцевського НВК (вч. Хмелюк О.М., Чумаченко О.А..), Верховцевської СЗШ№2(вч. Лазарєва Л.П.), Новомиколаївської СЗШ№1 (вч. Федорченко Н.М.), Мишуринрізької СЗШ (вч. Федьора Н.А.). Рішенням оргкомітету за поданням журі учасниками ІІІ етапу олімпіади визначено учнів Верхівцевського НВК, Верховцевської СЗШ№2, Дніпровської СЗБШ. Журі відзначає недостатній рівень сформованості картографічних вмінь учнів, знань термінів, недостатні знання про діяльність історичних персоналій, діячів культури.

Рішенням оргкомітету за поданням журі найкращими правознавцями серед 35 учнів 17 шкіл району(2010р.-31 із 14) визнано, як і в попередні роки команду учнів Дніпровської СЗБШ (вч.Балуєва Н.А.). Переможцями олімпіади стали також учні Верхньодніпровської СЗШ№1 (вч. Красота Т.С.), Верхньодніпровської СЗШ№3 (вч. Рекунова І.В.), Новомиколаївської СЗШ№1 (вч. Федорченко Н.М.). У ІІІ етапі Всеукраїнської олімпіади з правознавства район представлятимуть учні Дніпровської СЗБШ. Аналіз виконаних робіт свідчить, що більшість учасників олімпіади вміють використовувати правові знання для вирішення юридичних завдань та ситуацій, але разом з тим частина учасників недостатньо володіє термінологічним полем, допустила помилки у завданнях на порівняння. Недостатньо сформовані вміння давати розгорнуті відповіді..

У 2011році 7 учнів 11 класів (у 2010р. 5) стали учасниками заочної районної олімпіади з курсу «Людина і світ». У наукових проектах старшокласників знайшли відображення актуальні питання суспільства. Слід відзначити співпрацю у роботі над суспільними проектами учнів та вчителів: Федорової Н.В.(Верхньодніпровська СЗШ№3), Зеленого В.М.(Верхньодніпровська СЗШ№5), Хмелюка О.М.(Верхівцевський НВК), Струкової Л.М. (Водянська СЗШ), Титаренко Л.П.(Дніпровська СЗБШ), Василюк Т.І. (Ганнівський НВК), Федьори Н.А.(Мишуринрізька СЗШ). Найбільш змістовними проектами журі визнало проекти учнів Дніпровської СЗБШ, Верхньодніпровської СЗШ№3, Верхньодніпровської СЗШ№5.

На районній олімпіаді з географії завдання виконували 62 учні 17загальноосвітніх навчальних закладів (у 2010 53учнів з 15.). Найкращі результати показали юні географи з Верхівцевського НВК (вч. Орлова Г.С., Холопова Л.Б.), Дніпровської СЗБШ (вч. Гаценко К.В.), Верхньодніпровської СЗШ№1 (вч.Шинкаренко Н.Д.), Верхньодніпровської СЗШ№2 ( вч. Голтвянський О.Г., Чумаченко Л.Г.), Верхньодніпровської СЗШ№3 (вч. Федорова Н.В..), Мишуринрізької СЗШ (вч. Федьора Н.А.), Новомиколаївської СЗШ№1(Тканова Л.І.), Новомиколаївської СЗШ№2 (Холодна Л.В.). Оргкомітет відзначає дещо вищу активність учнів 11 класу у ІІ етапі олімпіади. 9 учасників із 9 ЗНЗ, проти 6 із 6 у 2010році. В цілому переможці продемонстрували достатні знання програмового матеріалу. Але значна частина учасників допустила помилки виконуючи картографічні завдання. Потребують на увагу завдання на вміння розв’язувати географічні задачі, на знання термінів, понять. Рішенням оргкомітету за поданням журі на ІІІ етап олімпіади направляються учні Дніпровської СЗБШ, Верхівцевського НВК, Верхньодніпровської СЗШ№3, СЗШ№5.

Аналіз кількісного складу учасників ІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з економіки свідчить про позитивну динаміку участі у районній олімпіаді. У 2011 р. в олімпіаді взяли участь 23 учні з 10 ЗНЗ (2010 - 17 учнів із 7 ЗНЗ) . Найкращі знання з економіки продемонстрували учні Верхньодніпровської СЗШ№2 (вч. Голтвянський О.Г), Верхньодніпровської СЗШ№5(вч. Пащенко Л.М.). Дніпровської СЗБШ (вч. Попков В.М.), Верхньодніпровської СЗШ№3(вч. Федорова Н.В.), Верхньодніпровської СЗШ№1 (вч. Шинкаренко Н.Д.), Новомиколаївської СЗШ№2 (вч. Холодна Л.В.). Найбільш складними завданнями для учнів виявилися завдання на аналіз економічних показників, розв’язування задач, завдання на знання економічних понять. Недостатньо сформовані в учнів вміння щодо використання міжпредметних зв’язків з географією, курсом «Європейський вибір» для аналізу економічних ситуацій. У ІІІ етапі Всеукраїнської олімпіади з економіки район представлятимуть лише 2 учні Верхньодніпровської СЗШ№2 та Верхньодніпровської СЗШ№3.

У ІІ етапі Всеукраїнської олімпіади з біології взяли участь 53 учні з 16 шкіл (у 2010р. 40 учнів з 10). Глибокі знання біології продемонстрували учні Дніпровської СЗБШ (вч. Цимбал Е.С.), Верхньодніпровської СЗШ№3 (вч. Устьянова Л.П..), Верхньодніпровської СЗШ№5 (вч. Климко Г.М., Пузіно Н.І.), Новомиколаївської СЗШ№2(вч. Литвиненко Т.С..), Верхівцевського НВК (вч.Лісова О.О., Лесична Л.А.). Юні біологи мали можливість показати свої знання виконуючи тестові завдання. Але тестова форма проведення олімпіади свідчить, що не всі учні мають достатній досвід роботи з даним видом завдань, недостатньо володіють термінологічним полем за 7-9 клас (тема «Будова та життєдіяльність рослин») та з курсу «Біологія людини» (теми: «Кров, кровообіг, тканини».). Найбільше помилок учні допустили під час розв’язування задач з молекулярної біології та генетики. За рішенням оргкомітету у ІІІ етапі Всеукраїнської олімпіади з біології район представлятимуть учні Дніпровської СЗБШ , Верхівцевського НВК, Верхньодніпровської СЗШ№5.

Серед 45 учнів з 13 шкіл району - учасників ІІ етапу Всеукраїнської

олімпіади з хімії у 2011році слід виокремити групу учнів Дніпровської СЗБШ
(вч Ляшенко А.Х., Яконюк А.А..), які кілька років поспіль показують найкращі результати. Переможцями даної олімпіади стали також учні Верхньодніпровської СЗШ№1 (вч. Роговська О.В., Кременчуцька Т.М.), Верхньодніпровської СЗШ№2 (вч.ЛебідьТ.І.)., Верхньодніпровської СЗШ№5(вч. Кравець Г.В.), Новомиколаївської СЗШ№2 (вч.Ткаліч В.П.), Новомиколаївської СЗШ№1(вч.Ясик Н.Ф.), Новомиколаївської СЗШ№2(вч. Ткаліч В.П.), Пушкарівської СЗШ (вч.Кузнєцова А.І.), Верхівцевськогог НВК (вч Лесична Л.А.). Вдруге учасники олімпіади виконували завдання, які за змістом та структурою наближені до завдань ЗНО. Слід зазначити, що членами журі зроблено глибокий та змістовний аналіз робіт учнів, визначені найбільш типові помилки: Так, учні 7 класу допустили помилки розв’язуючи задачі на співвідношення мас, характеризуючи хімічний елемент; учні 8 класу - у завданнях, на добування складних речовин, взаємодію кислот з металами, перетворення середніх солей в кислі. , складання рівнянь хімічних реакцій по властивостям речовин; восьмикласники не приступили до виконання завдань на визначення молярної маси газу та елементу в складній, сполуці , схеми перетворення по типових реакціях, розв’язування задач по хімічним рівнянням. Для учнів 9класу складними виявилися завдання на написання рівнянь реакцій на взаємодію аміаку з фосфорною кислотою з утворенням фосфатів, дигідрофосфатів та гідрофосфатів ; написання хімічних формул на гідриди; знаходження маси речовини і об’єму газу; відповідність між записом хімічних рівнянь та їх значенням; гідроліз, електроліз; тепловий ефект: ендотермічні та екзотермічні реакції; не приступили до виконання 24-28 завдань. Учні 10 класу найбільше допустили помилок у завданнях з органічної хімії: реакція полімерізації та поліконденсації, характеристика ізомерії вуглеводнів, не вказали правильну відповідь на перше питання, про найбільшу густину води за температури.; на типи гібридизації атомних орбіталей центральних атомів, на відповідність між реагентами якісних реакцій та класом сполук, на послідовність використання реактивів у схемі перетворень. Відсутні розв’язки задач, схема перетворень, задачі на суміші естерів та визначення pH розчину. Учнів 11 класу допустили помилки при визначенні незамінних амінокислот; визначенні зміни основних властивостей в ряді органічних сполук; при визначенні найвагоміших електрофільних елементів.; при виконанні тестових завдань третього рівня (завдання 16-20) учні допустили найбільше помилок. Це говорить про недостатні знання :хімічних властивостей органічних та неорганічних речовин;формули гірських порід;реакції перетворення між класами органічних сполук. Рішенням оргкомітету за поданням журі на ІІІ етап олімпіади направляються учні Дніпровської СЗБШ, Новомиколаївської СЗШ№2, Пушкарівської СЗШ..

В районній олімпіаді з фізики взяли участь 59 учнів 7-11кл. з 14 шкіл(у 2010р. 58 учнів з 16 шкіл). Переможцями олімпіади стали учні Дніпровської СЗБШ(вч. Феденко А.Ю.), Верхньодніпровської СЗШ№5, (вч.Соболь О.М., Земелько Л.М.), Верхньодніпровської СЗШ№2(вч. Скрипченко В.Ю.), Верхньодніпровської СЗШ№3(вч. Соболь О.М.), Верхівцевського НВК (вч. Угнівенко В.П., Савицька Т.О.,Топчій Г.В.), Мишуринрізької СЗШ (вч. Черепахін І.І)., Новомиколаївської СЗШ№1 (вч. Саранча О.С.). В середньому переможці набрали 48- 2% балів. Низький рівень знань показали учні 8, 9 та 10 класів, які набрали з 25 б лише 6-0.25 балів. Найбільше помилок учасники олімпіади допустили при розв’язуванні задач: недостатньо логічного обґрунтування, неточності в записі умови задачі, переведення одиниць вимірювання в систему CI. У ІІІ етапі Всеукраїнської олімпіади з фізики район представлятимуть учні Верхньодніпровської СЗШ№2, Верхньодніпровської СЗШ№3, Новомиколаївської СЗШ№1, Дніпровської СЗБШ.

У ІІ етапі олімпіади з математики змагалися 81 юних математиків з 18 загальноосвітніх начальних закладів району(у 2010 - 83 з 17). Показали найкращі результати учні Верхньодніпровської СЗШ№2(вч. Кузнєцов Р.А., Гапоненко Л.І, Усик Т.А.), Верхньодніпровської СЗШ№1(вч.Коваленко Ю.Н., Ракіцька Л.М..), Верхньодніпровської СЗШ№5(вч. Молдован Т.М., Кравчук Т.А.), Дніпровської СЗБШ(вч.Мелешко Т.М., Яріш К.Ю.), Верхньодніпровської СЗШ№3(вч. Острякова Л.В.), Верхівцевського НВК(вч.Топчій Г.В. , Коршак Л.Н.), Новомиколаївської СЗШ№1 (вч.Коротун Л.М.,Саранча О.С..), Пушкарівської СЗШ (вч. Педан О.Ф.). Найбільше помилок учні 7 класу допустили виконуючи дії з дробами, розв’язуючи задач на складання рівнянь за умовою задачі, на виконання малюнку до геометричних задач(10кл.). В учасників недостатньо сформовані вміння щодо обґрунтовування певних математичних тверджень на основі вивчених теорем, відсутні навики по знаходженню найбільшого та найменшого значення виразу (8 – 9 кл.). Допущено помилки під час розв’язування системи рівнянь, дій із степенями (10 клас). Учні 11 класу допустили помилки виконуючи стереометричні малюнки. На виконання рішення головного управління освіти і науки Дніпропетровської облдержадміністрації та згідно рішення оргкомітету за поданням журі ІІ етапу у першому турі ІІІ етапу олімпіади будуть брати участь учні, які посіли І-ІІІ місця.

Кілька років поспіль олімпіада з інформатики (програмування) виявляє обдарованих дітей пропонуючи їм виконати завдання з теми, з якою вони знайомляться лише у 11 класі. Незначна кількість учасників даної олімпіади свідчить про відсутність викладання спецкурсів, факультативів з програмування у 8-10 класах, що обмежує їх бажання взяти участь у інтелектуальних змаганнях.. В цьому році у районній олімпіаді з програмування взяли участь 9 учнів з 7 шкіл району (у 2010р.-11 з 6). Дещо кращий рівень сформованості інформаційної компетенції продемонстрували учні Дніпровської СЗБШ (вч. Костін О.К Верхньодніпровської СЗШ№3(вч. Клешня С.М.), Верхньодніпровської СЗШ№2(вч. Крижановський С.М.). У ІІІ етапі Всеукраїнської олімпіади з ОІОТ район представлятимуть учні Дніпровської СЗБШ

Вперше у 2011році старшокласники навчальних закладів мали змогу взяти участь у районній олімпіаді з інформаційних технологій. 19 учнів із 11 навчальних закладів виборювали І-ІІІ місця. Переможцями ІІ етапу олімпіади стали учні Верхівцевського НВК (вч. Зензерова Н.Ю), Верхньодніпровської СЗШ№1(вч. КлешняС.В.), Дніпровської СЗБШ (вч.Костін О.К.), Новомиколаївської СЗШ№1(вч. Кущова Т.А.). За рішенням оргкомітету та поданням журі район представлятимуть у ІІІ етапі олімпіади учні Верхівцевського НВК.

Всеукраїнська олімпіада з трудового навчання проходила традиційно з 2-х галузей: обслуговуюча праця (для дівчат 9, 11кл.) та технічна праця (для хлопців 9,11кл.). В олімпіаді з обслуговуючої праці взяли участь 14 дівчаток з 8 шкіл (у 2010р.-18 з 10). Найкращі результати показали учні Верхньодніпровської СЗШ№3 (вч. Яріш М В.), Верхівцевського НВК (вч. Муренко А.І.), Дніпровської СЗБШ(вч. Сафронова Т В..), Верхньодніпровської СЗШ№2(вч. Галушко О.В.), Верхньодніпровської СЗШ№1(вч. Майоренко Л.М.). Рішенням оргкомітету за поданням журі на ІІІ етап олімпіади направляються учениці Дніпровської СЗБШ та Верхньодніпровської СЗШ№3.

Переможцями олімпіади з технічної праці серед 12 юнаків з 8 ЗНЗ ( у 2010р.16 учнів з 10 шкіл) стали юнаки Новомиколаївської СЗШ№1(вч.Шинкарук О.І.), Новомиколаївської СЗШ№2 (вч. Ванін В.М.), Дніпровської СЗБШ(вч. Твірітін М.Л..), Верхньодніпровської СЗШ№2 (вч. Федоров М.М.), Верхівцевського НВК (вч. Сердюк Ю.В.), Дніпровокм’янськоїСЗШ(вч.Робота А.С.). У ІІІ етапі Всеукраїнської олімпіади район представлятимуть учні Новомиколаївської СЗШ№2 та Верхівцевського НВК.

Журі ІІ етапу олімпіади з трудового навчання звертає увагу вчителів предметників на необхідності вивчення елементів креслення на уроках праці та більше уваги звертати на теоретичну частину курсу.

У 2011р. 13 учнів з 10 загальноосвітніх навчальних закладів взяли участь у районній олімпіаді з екології (у 2010р -10 із 10 ЗНЗ). На відміну від попередніх років олімпіада проходила у очній формі: теоретична частина та захист наукових проектів. Захист проектів та їх оцінка здійснювалося згідно Положення про екологічну олімпіаду затвердженого начальником головного управління освіти і науки Дніпропетровської обласної державної адміністрації у 2006р. Переможцями олімпіади з екології стали учні Верхньодніпровської СЗШ№2(вч. Середа Т.В.), Верхньодніпровської СЗШ№3(вч. Устьянова Л.П.), Верхньодніпровська СЗШ№5(вч. Климко Г.М., Пузіно Н.І.), Новомиколаївської СЗШ№2(вч. Холодна Л.В., Литвиненко Т.С.), Новомиколаївської СЗШ№1(вч. Ясик Н.Ф.), Дніпровокам’янської СЗШ(вч. Довженко І.В.), Дніпровської СЗБШ(вч. Цимбал Е.С.). Рішенням оргкомітету за поданням журі на обласний етап олімпіади надіслано проекти учнів Новомиколаївської СЗШ№2 та Верхньодніповської СЗШ№5.

У 2011р. продовжено традицію щодо проведення районної олімпіади з природознавства для учнів 5-6 кл. Змагалися за звання найкращих знавців довкілля 26 учні з 14 шкіл (у 2010р.- 28 учнів з 16 шкіл). Ними стали учні Верхньодніпровської СЗШ№1(вч Кременчуцька Т.М.), Дніпровської СЗБШ(Марченко О.М.), Новомиколаївської СЗШ№1( вч. Ясик Н.Ф.), Новомиколаївської СЗШ№2 (вч. Литвиненко Т.С.).

Другий рік поспіль старшокласники навчальних закладів району мали змогу взяти участь у олімпіаді з педагогіки та психології. У 2011року 11 учнів з 4 ЗНЗ (у 2010 р 5- з 3) виборювали І-ІІІ місця. Переможцями олімпіади стали учні Дніпровської СЗБШ(психолог Горбань Н.О.), Верхівцевського НВК(психолог Крапівіна С.В.), Новомиколаївської СЗШ№2. Переможці продемонстрували достатні знання в галузі педагогіки та психології. У ІІІ етапі Всеукраїнської олімпіади з педагогіки та психології братимуть участь учні Дніпровської СЗБШ та Верхівцевського НВК.

У 2011р. 10 учнів 10 -11 класів з 8 навчальних закладів (у 2010р - 6 учнів з 4) змагалися за звання найкращих знавців астрономії. Другий рік поспіль учасниками олімпіади є учні Верхньодніпровської СЗШ№1(вч. Темченко О.С.), Верхньодніпровської СЗШ№2(вч. Скрипченко В.Ю.), Верхньодніпровської СЗШ№3, СЗШ№5(вч. Соболь О.М.), Дніпровської СЗБШ(вч, Марченко О.А.), Верховцевської СЗШ№2 (вч. Травінська Н.Ф.). В цьому році до них долучилися учні Новомиколаївської СЗШ№1 (вч. Саранча О.С.) та Водянської СЗШ (вч. Земелько Л.М.). Олімпіада проходила для 2 вікових категорій: молодша група 9-10 клас та старша група 11клас. Найбільш численною залишається старша група учасників. Незначна чисельність молодшої групи свідчить про відсутність викладання пропедевтичних курсів з астрономії у навчальних закладах району. Рішенням оргкомітету за поданням журі на обласний етап олімпіади направляються учні Дніпровської СЗБШ та Верхньодніпровської СЗШ№2.

Результати виступів учасників ІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад проаналізовано. Аналіз свідчить, що більшість учнів виявили глибокі теоретичні знання і продемонстрували вміння творчо застосовувати їх на практиці, робити узагальнення та висновки , висловлювати та відстоювати власну думку . Проте, як і в минулі роки, гострою залишається проблема розриву у кількості отриманих балів переможцями олімпіад і учасниками, які посіли останні місця у змаганнях. Загалом кількість учнів, які посіли І-ІІІ місця у 2011році становить 208 (проти 188 у 2010 році.).

Членами журі підготовлені також рекомендації та пропозиції вчителям предметникам району щодо підготовки учнів до ІІ етапу Всеукраїнських олімпіад та удосконалення роботи з обдарованими дітьми..

Загалом, найвищий рейтинг серед міських шкіл за результатами ІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад у Дніпровської СЗБШ(дир. Ляшенко А.Х.), Верхівцевського НВК (дир. Воронцова Л.Ф.), Верхньодніпровської СЗШ№5 (дир. Аністратенко Н.С.). Найвищий рейтинг серед сільських навчальних закладів у Пушкарівської СЗШ(дир. Забігай В. В), Мишуринрізької СЗШ(дир. Косенко Л.М.), Ганнівського НВК.(дир. Василюк Т.І.). Слід відзначити позитивну динаміку успіху впродовж З-х років педагогічних колективів Верхньодніпровської СЗШ№3 (дир. Прокопенко Л.М.), Верхівцевського НВК (дир. Воронцова Л.Ф.), Новомиколаївської СЗШ№2 (дир. Козаченко Г.П.), Ганнівського НВК (дир. Василюк Т.І.), Пушкарівської СЗШ ( дир. Забігай В.В.).

Досягнення головної мети олімпіади щодо виявлення обдарованих, творчих школярів стало можливим завдяки співпраці відділу освіти, районного методичного кабінету, керівників навчальних закладів, керівників предметних науково – методичних комісій та найкращих вчителів району.

Враховуючи вищезазначене та на підставі спільних рішень оргкомітету та журі ІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін


НАКАЗУЮ:


1. Нагородити дипломами І-ІІІ ступенів переможців ІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін (додаток 1).

2. Направити для участі у ІІІ етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін переможців ІІ етапу (додаток 2).

3. Призначити супроводжуючими та керівниками команд вчителів, учні яких стали переможцями ІІ етапу (додаток 2).

4. Затвердити кошторис витрат на участь команди учнів та вчителів району у ІІІ етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад (додаток 3).

5. Головному бухгалтеру відділу освіти (Чуйко Л.М.) профінансувати фактичні витрати на відрядження на ІІІ етап Всеукраїнських учнівських олімпіад.

6. Районному методичному кабінету:

6.1. За результатами Всеукраїнських учнівських олімпіад у 2011 році підготувати методичні рекомендації та пропозиції для вчителів предметників щодо удосконалення роботи з обдарованою молоддю.

Лютий 2012р.

6.2. Внести до плану роботи РМК на 2011 – 2012н.р. проведення семінарів - практикумів з питання організації роботи з обдарованою молоддю у загальноосвітніх навчальних закладах району.

6.3 Підготувати матеріали для поповнення розділу сайту відділу освіти «Обдарована молодь Верхньодніпровщини »

Лютий - березень 2012р.

6.4. Врахувати результати участі навчальних закладів у ІІ етапі Всеукраїнських олімпіад при визначені рейтингу ефективності навчально – виховної діяльності у 2011 – 2012 н.р.

7. Керівникам предметних науково – методичних комісій:

7.1. На найближчому засіданні предметних науково – методичних комісій проаналізувати результати виконання завдань учасниками олімпіад.


7.2. Познайомити членів предметних науково – методичних комісій з методичними рекомендаціями та пропозиціями РМК щодо організації роботи з обдарованими дітьми на заняттях з базових дисциплін та в позаурочний час.

Лютий-квітень 2012р.

8. Керівникам загальноосвітніх навчальних закладів:

8.1.Оголосити подяку із занесенням у трудові книжки вчителям, учні яких посіли І-ІІІ місця у ІІ етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін.

8.2.Передбачити наповнення варіативної частини навчального плану школи на 2011-2012н.р. спецкурсами з інформатики, педагогіки та психології, астрономії які розвивають інноваційний потенціал учнів, забезпечують розвиток творчих здібностей.


Постійно.

8.3.Розробити та застосовувати систему заохочення призерів Всеукраїнських олімпіад з базових дисциплін.

Постійно.

8.4.Подати пропозиції до відділу освіти щодо визначення претендентів з числа переможців ІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад та конкурсів для представлення на сайті відділу освіти у розділі «Обдарована молодь Верхньодніпровщини »

Лютий 2012 року

8.5. Організувати ознайомлення педагогічних працівників з Положенням про Всеукраїнські учнівські олімпіади, турніри, конкурси з навчальних предметів, конкурси-захисти науково-дослідницьких робіт, олімпіади зі спеціальних дисциплін та конкурси фахової майстерності затвердженим наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України 22.09.2011 № 109 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 17 листопада 2011 року за № 1318/20056

Протягом лютого 2012 року

9. Наказ розмістити на сайті відділу освіти.

10 Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.


В.о. начальника відділу освіти Н.Ф. Ходос

Цимбаліст К.В.

Юрисконсульт

_______________А.Р. Єнікеєва

«____» ____________ 2012р.


^ Додатки до наказу:


№1 Список переможців ІІ етапу Всеукраїнських олімпіад з базових дисциплін

у 2011-2012 н.р.


№2 Претенденти на участь у ІІІ етапі олімпіад


№3 Кошторис витрат


№4 Результати участі ЗНЗ у ІІІ етапі олімпіад. Зведена таблиця.


Додаток №1

до наказу відділу освіти

від 03.01.2012 р. №01

^ Список переможців ІІ етапу Всеукраїнських олімпіад з базових дисциплін

у 2011-2012 н.р.з/п

Прізвище, ім’я , по батькові переможця

Місце

Навчальний заклад

Клас

Прізвище, ім’я , по батькові вчителя

^ Українська мова і література

1

Шкіль Інна Володимирівна

І

Пушкарівська СЗШ

8

Жарко Валентина Іванівна

2

Чорноброва Валерія Дмитрівнап

ІІ

Верхівцевський НВК

8

Рабаєва Інна Павлівна

3

Максимович Денис Андрійович

ІІІ

Верхньодніпровська СЗШ№5

8

Кирильченко Оксана Вікторівна

4

Сидоренко Ольга Юріївна

І

Ганнівський НВК

9

Криворотенко Ольга Григорівна

5

Хилевич Оксана Володимирівна

ІІ

Верхівцевський НВК

9

Палієнко Ольга Василівна

6

Матяш Світлана

ІІІ

Новомиколаївська СЗШ№1

9

Беспалько Наталія Вікторівна

7

Карлаш Анастасія Олександрівна

І

Верхньодніпровська СЗШ№5

10

РижикОксана Василівна

8

Бондаренко Євгенія Миколаївна

ІІ

Мишуринрізька СЗШ

10

Черепахіна Марія Михайлівна

9

Вовк Вікторія Іванівна

ІІІ

Верхньодніпровська СЗШ№1

10

Стипанець Тетяна Валентинівна

10

Номеровська Аліна Віталіївна

І

Верхньодніпровська СЗШ№1

11

Красота Ольга Сергіївна

11

Коваленко Тетяна Віталіївна

ІІ

Ганнівський НВК

11

Палій Вікторія Миколаївна

12

Дмитренко Юлія Миколаївна

ІІІ

Верхньодніпровська СЗШ№5

11

Осташко Таміла Володимирівна

^ Російська мова і література

13

Онікієнко Аріна Олександрівна

І

Верхівцевський НВК

8

Джангуланова Галина Іванівна

14

Шкіль Інна Володимирівна

ІІ

Пушкарівська СЗШ

8

Харченко Ольга Василівна

15

Чорноброва Валерія Дмитрівна

ІІІ

Верхівцевський НВК

8

Джангуланова Галина Іванівна

16

Хилевич Оксана Володимирівна

І

Верхівцевський НВК

9

Джангуланова Галина Іванівна

17

Закрита Анна Сергіївна

ІІ

Верхньодніпровська СЗШ№1

9

Максімова Ірина Дмитрівна

18

Муха Ольга Євгенівна

ІІІ

Верхньодніпровська СЗШ№2

9

Пономар Тетяна Євгенівна

19

Хуснутдінова Лілія Наілівна

І

Верхньодніпровська СЗШ№1

10

Максімова Ірина Дмитрівна

20

Покуса Еліна Василівна

ІІ

Верхньодніпровська СЗШ№5

10

Пархоменко Любов Федорівна

21

Порвишерст Катерина Юріївна

ІІІ

Верхньодніпровська СЗШ№3

10

Тарасенко Людмила Михайлівна

22

Лисиця Анастасія Ігорівна

І

Верхівцевський НВК

11

Джангуланова Галина Іванівна

23

Шинкаренко Ігор Валерійович

І

Верхньодніпровська СЗШ№3

11

Прохоренко Олена Валеріївна

24

Стороженко Вікторія Олексіївна

ІІ

Новомиколаївська СЗШ№2

11

Ярошенко Раїса Пилипівна

25

Губа Олександр Геннадійович

ІІІ

Верхньодніпровська СЗШ№2

11

Пономар Тетяна Євгенівна


^ Англійська мова26

Онікієнко Аріна Олександрівна

І

Верхівцевський НВК

8

Петренко Тамара Олексіївна

27

Матвійчук Євген Дмитрович

ІІ

Верхньодніпровська СЗШ№1

8

Халіна Світлана Олексіївна

28

Мініч Галина Сергіївна

ІІІ

Новомиколаївська СЗШ№1

8

Панішев Анатолій Михайлович

29

Таран Єлизавета Павлівна

І

Верхньодніпровська СЗШ№1

9

Ярошекно Оксана Іванівна

30

Кальченко Валерія Олегівна

ІІ

Верхньодніпровська СЗШ№1

9

Азімов Олекесандр Вікторович

31

Заїка Євген Олександрович

ІІІ

Верхньодніпровська СЗШ№5

9

Пащенко Ірина Володимирівна

32

Федорянко Юлія Вадимівна

І

Верхньодніпровська СЗШ№5

10

Шарая Лілія Григорівна

33

Порвишерст Катерина Юріївна

ІІ

Верхньодніпровська СЗШ№3

10

Булашенко Людмила Григорівна

34

Гуржий Катерина Сергіївна

ІІІ

Новомиколаївська СЗШ№1

10

Панішев Анатолій Михайлович

35

Польшикова Оксана Геннадіївна

І

Верхньодніпровська СЗШ№1

11

Азімов Олекесандр Вікторович

36

Номеровська Аліна Віталіївна

ІІ

Верхньодніпровська СЗШ№1

11

Азімов Олекесандр Вікторович

37

Прокоф’єва Анастасія Костянтинівна

ІІІ

Дніпровська СЗБШ

11

Попкова Тетяна Михайлівна

38

Мусаєва Ельміра Азерівна

ІІІ

Верхньодніпровська СЗШ№3

11

Булашенко Людмила Григорівна


^ Німецька мова39

Євтушик Вікторія Андріївна

ІІ

Верхівцевський НВК

9

Гуріна Валентина Василівна

40

Єрмоленко Яна Ігорівна

І

Верхівцевський НВК

10

Гуріна Валентина Василівна

41

Ляшенко Юлія Валеріївна

ІІІ

Верхівцевський НВК

11

Малієнко Валентина Іванівна


Історія42

Карасьов Олександр Павлович

І

Верхівцевський НВК

8

Чумаченко Оксана Анатоліївна

43

Перетятько Андрій Ігорович

ІІ

Верхньодніпровська СЗШ№5

8

Зелена Ірина Юріївна

44

Сердюк Владислав Юрійович

ІІІ

Верховцевська СЗШ№2

8

Лазарєва Лідія Павлівна

45

Компанієць Сергій Юрійович

І

Дніпровська СЗБШ

9

Терещенко Наталя Миколаївна

46

Чопова Олена Олександрівна

ІІ

Верхівцевський НВК

9

Хмелюк Олег Миколайович

47

Девятка Анастасія Миколаївна

ІІІ