Реферат: Проект статуту міста миколаєва для ознайомлення та надання пропозицій зміст преамбула Розділ I. Загальні положення


ПРОЕКТ СТАТУТУ МІСТА МИКОЛАЄВА ДЛЯ ОЗНАЙОМЛЕННЯ ТА НАДАННЯ ПРОПОЗИЦІЙ


ЗМІСТ


Преамбула


Розділ I. Загальні положення

Стаття 1. Місто Миколаїв

Стаття 2. Територія міста Миколаєва

Стаття 3. Права та обов’язки жителів міста Миколаєва

Стаття 4. Офіційна символіка міста Миколаєва

Стаття 5. Пам’ятні дати міста Миколаєва

Стаття 6. Відзнаки та почесні звання територіальної громади міста Миколаєва


Розділ ІI. Система місцевого самоврядування. Порядок його здійснення

Стаття 7. Система місцевого самоврядування

Стаття 8. Взаємовідносини органів місцевого самоврядування з органами державної влади

Стаття 9. Участь жителів міста Миколаєва у безпосередньому здійсненні місцевого самоврядування

Стаття 9.1. Місцевий референдум

Стаття 9.2. Місцеві вибори

Стаття 9.3. Загальні збори громадян за місцем проживання

Стаття 9.4. Колективні та індивідуальні звернення жителів міста Миколаєва

Стаття 9.5. Громадські слухання

Стаття 9.6. Місцеві громадські ініціативи

Стаття 9.7. Участь у роботі органів місцевого самоврядування


Розділ ІII. Органи та посадові особи місцевого самоврядування

Стаття 10. Загальні підстави і принципи діяльності органів і посадових осіб місцевого самоврядування

Стаття 11. Миколаївська міська рада

Стаття 11.1. Сесія міської ради

Стаття 11.2. Депутат міської ради

Стаття 11.3. Постійні та тимчасові контрольні комісії міської ради

Стаття 12. Миколаївський міський голова

Стаття 13. Виконавчий комітет Миколаївської міської ради

Стаття 14. Виконавчі органи Миколаївської міської ради

Стаття 15. Акти органів та посадових осіб місцевого самоврядування міста Миколаєва та їх обов’язковість


Розділ IV Органи самоорганізації населення

Стаття 16. Система та загальні принципи діяльності органів самоорганізації населення

Стаття 17. Порядок формування та повноваження органів самоорганізації населення


Розділ V. Матеріальна та фінансова основа місцевого самоврядування

Стаття 18. Матеріальна і фінансова основа самоврядування в місті Миколаєві

Стаття 19. Бюджет міста Миколаєва

Стаття 20. Комунальна власність міста Миколаєва

Стаття 21. Регулювання земельних відносин в місті Миколаєві


Розділ VI. Соціальний захист городян

Стаття 22. Соціальний захист городян і надання соціальної допомоги

Стаття 23. Міська система соціального захисту населення

Стаття 24. Громадський контроль за виконанням соціальних програм


Розділ VII. Екологічна безпека та навколишнє середовище міста Миколаєва

Стаття 25. Забезпечення належного стану навколишнього середовища міста та його екологічної безпеки

Стаття 26. Відповідальність органів місцевого самоврядування за стан навколишнього природного середовища та екологічну безпеку

Стаття 27. Громадський контроль за станом навколишнього природного середовища та екологічної безпеки


Розділ VIII. Гарантії місцевого самоврядування

Стаття 28. Гарантії місцевого самоврядування, його органів та посадових осіб

Стаття 29. Відповідальність органів і посадових осіб місцевого самоврядування


Розділ IX. Заключні положення

Стаття 30. Порядок прийняття та реєстрації Статуту

Стаття 31. Чинність та дія Статуту

Стаття 32. Порядок внесення змін та доповнень до Статуту


СТАТУТ

територіальної громади

міста Миколаєва


Миколаївська міська рада з метою урахування історичних, національно-культурних, соціально-економічних, інших особливостей місцевого самоврядування в м. Миколаєві, усвідомлюючи свою відповідальність за долю міста, збереження і примноження його досягнень і традицій, спираючись на славетну історію міста, враховуючи досвід управління міським господарством, а також передовий досвід міського розвитку, прямуючи до досягнення найвищих світових стандартів у життєдіяльності міста, дбаючи про забезпечення промислового, екологічного, наукового, культурного розвитку міста, підвищення рівня життя та створення умов для задоволення соціально-культурних та економічних потреб жителів міста, підтримуючи процес розбудови України як демократично-правової держави та реалізуючи надане Конституцією України право на самоврядування, на підставі положень Європейської Хартії про місцеве самоврядування та Загальної декларації прав людини, Законів України  “Про місцеве самоврядування в Україні” та “Про органи самоорганізації населення” й інших актів, що регулюють організацію і діяльність органів та форм місцевого самоврядування, у тому числі територіальної громади як первинного суб’єкта місцевого самоврядування та носія його функцій, приймає Статут територіальної громади міста Миколаєва.

Статут територіальної громади м. Миколаєва (далі - Статут) визначає основи життєдіяльності територіальної громади м. Миколаєва, засади, форми та порядок здійснення нею місцевого самоврядування.

 


РОЗДІЛ І

^ ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ


Стаття 1. Місто Миколаїв


1. Місто Миколаїв має статус міста обласного підпорядкування і згідно з адміністративно-територіальним устроєм України входить до Миколаївської області і є її обласним центром.


2. Місто Миколаїв визнається заснованим у 1789 році. Історія міста починається з моменту будівництва за велінням генерал-губернатора Новоросійського князя Г.О.Потьомкіна верфі в гирлі річки Інгул під безпосереднім керівництвом полковника М.Л. Фалєєва.


Свою назву місто отримало через події грудня 1788 року, коли у день Святого Миколая після переможного штурму російськими військами під командуванням О.В. Суворова був здобутий Очаків.


Миколаїв має свою самобутню історію, територію, органи місцевого самоврядування, культурну спадщину, власну символіку та історично сформувався як центр суднобудування в Україні. Місто належить до провідних економічних, науково-освітніх і культурних центрів південного регіону України.

3. На території Миколаєва здійснюється місцеве самоврядування в межах, визначених Конституцією України, законами України, даним Статутом та іншими нормативно-правовими актами.

4. Місто Миколаїв має територію, населення, міське середовище, які є базою для здійснення всіх функцій міста та умовою його подальшого розвитку.


Жителями міста Миколаєва є громадяни України, громадяни інших держав та особи без громадянства, які  постійно проживають на території міста на законних підставах.


Стаття 2. Територія міста Миколаєва


1. Територія міста Миколаєва є складовою частиною території України.


2. Територію міста Миколаєва утворюють земельна площа та водні поверхні, надра та повітряний простір у межах, встановлених постановою Верховної Ради України від 15 листопада 1996 року №518/96-ВР.


3. Територію міста, у межах якої здійснюється місцеве самоврядування, визначає межа міста. Офіційним документом, що фіксує міську межу та межі районів міста, який визначає принципи розвитку, планування, забудови й іншого використання території міста, є Генеральний план міста.


4. Приміською територією міста Миколаєва є територія, що прилягає до міської межі з її зовнішнього боку, і яка складається із земель, що використовуються для задоволення потреб міської громади та територіальних громад приміських населених пунктів.


5. Місто Миколаїв поділено на адміністративно-територіальні одиниці – адміністративні райони міста, які мають межі, територію та найменування:

- Заводський район;

- Корабельний район;

- Ленінський район;

- Центральний район.

6. Розподіл на райони здійснюється з метою організації оптимальної системи міського самоврядування, наближення органів самоврядування до жителів міста, розширення можливостей вирішення питань міського значення з урахуванням думки жителів районів міста.


7. Зміна адміністративно-територіального устрою міста Миколаєва, меж та назв районів міста здійснюється в порядку, визначеному Конституцією України, Законами України та іншими нормативно-правовими актами.


Стаття 3. Права та обов’язки жителів міста Миколаєва


1. Реалізація й дотримання конституційних прав та свобод людини і громадянина у місті Миколаєві гарантується Конституцією України, законами України, даним Статутом. Права та свободи людини і громадянина (жителів міста Миколаєва) не можуть бути обмежені, крім випадків, передбачених Конституцією України.


2. Жителі міста Миколаєва мають рівні права й гарантії у здійсненні місцевого самоврядування, незалежно від походження, статі, раси, національності, мови, ставлення до релігії, соціально-політичних переконань  і належності до громадських об’єднань (партії, спілки, товариства, клуби тощо) та інших обставин.


3. Жителі міста Миколаєва є повноправними суб’єктами самоврядування в місті Миколаєві, яке здійснюється як на загальноміському, так і на територіальному рівнях.


4. Жителі міста Миколаєва мають право:


- обирати й бути обраними до органів місцевого самоврядування згідно з виборчим законодавством;

- брати участь у місцевих референдумах у порядку, передбаченому законодавством;

- заслуховувати звіти міського голови, депутатів міської ради в порядку, передбаченому законодавством;

- брати участь в обговоренні діяльності міської ради, виконкому міської ради й адміністрацій районів виконкому Миколаївської міської ради;

- отримувати інформацію про діяльність органів і посадових осіб міської влади в порядку, передбаченому законодавством;

- отримувати інформацію про стан міського й природного середовища, умови життя в місті в порядку, передбаченому законодавством;

- брати участь в обговоренні нормативно-правових актів міста в порядку, передбаченому законодавством та рішеннями міської ради;

- бути присутніми й виступати на громадських слуханнях стосовно розробки проектів міського бюджету, планів і програм розвитку міста, а також інших питань, які зачіпають громадські інтереси та права громадян у межах міста в порядку, передбаченому законодавством та рішеннями міської ради;

- виступати із громадськими ініціативами з питань удосконалення життя в місті, діяльності органів місцевого самоврядування в порядку, передбаченому законодавством та рішеннями міської ради;

- бути присутніми на засіданнях міської ради (в порядку, визначеному Регламентом міської ради);

- звертатися до всіх органів міської влади з особистими та колективними зверненнями в порядку, передбаченому законодавством.


5. Жителі міста Миколаєва зобов’язані дотримуватися положень і норм даного Статуту, виконувати всі рішення та розпорядження міської влади, які відповідають діючому законодавству України, нормативно-правовим актам Миколаївської міської ради, даному Статуту.


Важливим обов’язком жителів міста, як членів територіальної громади міста Миколаєва, є збереження його природних ресурсів, виконання вимог екологічної безпеки та збереження здорового екологічно чистого середовища, історичних цінностей міста для нащадків.


6. Територіальна громада міста Миколаєва безпосередньо та через органи міського самоврядування створює умови, необхідні для вільного розвитку особистості кожного миколаївця, для реалізації визначених Конституцією України та цим Статутом його прав.


^ Стаття 4. Офіційна символіка міста Миколаєва


1. Символікою територіальної громади міста Миколаєва, що відображає його історичні, культурні, соціально-економічні й інші особливості та традиції, є герб, прапор та гімн.


Герб, прапор та гімн міста Миколаєва є офіційними атрибутами місцевого самоврядування, символами єдності міської громади та взаєморозуміння мешканців міста.


2. Герб міста Миколаєва представляє собою прямокутний (8-9) щит,  що виступає в  середній нижній частині вістрям і має округлі нижні кутки. На чолі блакитного щита  золота  архієрейська  мітра  на двох  золотих  навхрест  покладених  посохах,  а  під  ними на срібній хвилеподібній окраїні золотий корабель з шістьма  чорними веслами.  Щит увінчаний срібною баштовою короною із трьох зубців.  За щитом два навхрест покладених золотих якорі, перевитих яскраво-червоною (червоною) Олександрівською стрічкою.


3. Прапор міста Миколаєва представляє собою прямокутне полотнище білого кольору з двома горизонтальними смугами, на яких по центру прапора зображений герб міста Миколаєва висотою, що дорівнює 2/5 ширини прапора. Ширина кожної зі смуг дорівнює 1/8 ширини прапора. Смуги відокремлені одна від одної вузькою білою смугою, розмір якої становить 1/16 ширини прапора. Співвідношення ширини прапора до його довжини - 2:3. Зворотний бік прапора є дзеркальним відображенням лицевого боку.


4. Гімн міста Миколаєва нарівні з гербом та прапором є офіційним символом міста як адміністративної одиниці місцевого самоврядування і може виконуватися у оркестровому, хоровому, оркестрово-хоровому або вокальному варіантах.


5. Опис та порядок використання офіційної символіки визначається Положенням, яке затверджує Миколаївська міська рада.


Стаття 5. Пам’ятні дати міста Миколаєва


1. Пам’ятними датами територіальної громади міста Миколаєва є:


- друга неділя вересня – День міста Миколаєва;

- 28 березня – звільнення міста Миколаєва від німецько-фашистських загарбників.


2. Порядок проведення міських свят може встановлювати Миколаївська міська рада.


Стаття 6. Відзнаки та почесні звання територіальної громади міста Миколаєва


1. Для заохочення жителів міста Миколаєва, громадян України та інших держав, які зробили значний внесок у розвиток міста, зміцнення місцевого самоврядування й міської демократії в Миколаєві, затверджені міські відзнаки (знаки).


2. Залежно від заслуг перед Миколаєвом, за рішенням міської ради й міського голови, жителі міста Миколаєва, громадяни України та інших держав можуть бути відзначені одним чи декількома з таких відзнак:


-  званням Почесного громадянина міста Миколаєва;


-  занесенням в Книгу пошани міста Миколаєва;


- почесною відзнакою Миколаївського міського голови «За заслуги перед містом Миколаїв»;


-  почесними грамотами й дипломами.


3.Рішення про присвоєння звання Почесного громадянина міста Миколаєва й занесення в Книгу пошани міста Миколаєва приймаються міською радою один раз на рік на сесії, присвяченій святкуванню Дня міста Миколаєва.


4. Положення про міські відзнаки й почесні звання міста Миколаєва затверджує міська рада.


^ РОЗДІЛ ІI

СИСТЕМА МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ. ПОРЯДОК ЙОГО ЗДІЙСНЕННЯ


Стаття 7. Система місцевого самоврядування


1. Місцеве самоврядування в місті Миколаєві здійснюється територіальною громадою міста як безпосередньо, так і через Миколаївську міську раду, її виконавчі органи, Миколаївського міського голову та органи самоорганізації міста. Самоврядування в місті формується й діє на основі народовладдя і принципів демократії. Місцеве самоврядування здійснюється територіальною громадою згідно з Конституцією України, Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні”, діючим законодавством, даним Статутом і нормативно-правовими актами органів місцевого самоврядування міста Миколаєва. 


2. Система міського самоврядування, через яку територіальна громада здійснює міське самоврядування, включає:


- територіальну громаду міста Миколаєва;

- Миколаївську міську раду;

- Миколаївського міського голову;

- виконавчий комітет Миколаївської міської ради;

- відділи, управління, комітети, комісії й інші виконавчі органи міської ради;

- органи самоорганізації населення.

3. Територіальна громада міста Миколаєва (далі-територіальна громада) - первинний суб’єкт місцевого самоврядування, основним носієм його функцій та повноважень є жителі, об’єднані постійним проживанням у межах міста, яке є самостійною адміністративно-територіальною одиницею.

4. Територіальна громада міста Миколаєва реалізує свої владні повноваження безпосередньо або через органи місцевого самоврядування та їх посадових осіб.


5. Основною метою територіальної громади міста Миколаєва є здійснення місцевого самоврядування для загального блага її членів, сприяння створенню умов, що забезпечують гідне життя і вільний розвиток кожного члена територіальної громади. Захист конституційних прав і свобод людини та громадянина є обов'язком територіальної громади.


6. Перспективними напрямками розвитку місцевого самоврядування є:


- економічний розвиток міста, зберігання рівноваги між економічним розвитком і екологічним середовищем;


- забезпечення кожній людині безпечного для життя і здоров'я навколишнього середовища;


- зберігання, раціональне та ефективне використання природних ресурсів;


- здійснення забудови міста на принципах обґрунтованої містобудівної політики щодо створення та підтримання повноцінного життєвого середовища міста зі збереженням та розвитком об’єктів культурної спадщини міста, створенням інженерної та транспортної інфраструктури з урахуванням історичних й архітектурних особливостей міста;


- створення умов для працевлаштування жителів міста та їх матеріально-фінансової самостійності;


- створення умов життя в місті, які сприяють досягненню фізичного, культурного, морального і духовного розвитку особистості;


- розширення доступних для населення соціально-культурних, спортивних закладів та споруд у місті;


- створення умов для діяльності і мирного співіснування національно-етнічних, вікових, фахових, культурних, релігійних та інших груп населення, участі в них широкого кола жителів міста;


- збереження історичних пам'ятників та споруд, розвиток якісної сучасної архітектури, формування естетичного зовнішнього вигляду міста.


7. Територіальна громада правомочна безпосередньо або через створені нею органи розглядати і вирішувати будь-яке питання, віднесене Конституцією України і законами України до відання місцевого самоврядування.


8. Представницький орган місцевого самоврядування в місті Миколаєві – Миколаївська міська рада - обирається відповідно до діючого законодавства й діє від імені міської громади, здійснює повноваження, надані їй  Конституцією України, законами України, даним Статутом.


9. Головна посадова особа територіальної громади міста Миколаєва – міський голова - обирається міською громадою на основі  загального рівного прямого виборчого права шляхом таємного голосування в порядку, визначеному законом, і здійснює свої повноваження на постійній основі. 


10. Виконавчий орган місцевого самоврядування в місті Миколаєві – міський виконавчий комітет (далі - міськвиконком), який створюється міською радою відповідно до законодавства та даного Статуту.


11. Міськвиконком як виконавчий орган місцевого самоврядування має територіальні відділення в районах міста - адміністрації районів виконкому Миколаївської міської ради, які є повноправними органами міської влади в районах міста Миколаєва.


^ Стаття 8. Взаємовідносини органів місцевого самоврядування з органами державної влади

1. Органи місцевого самоврядування і державної влади, які діють на території міста Миколаєва в межах своєї компетенції, співпрацюють між собою з метою спільного вирішення питань для забезпечення необхідного життєвого рівня жителів міста та розвитку міста Миколаєва.


2. Закони України та інші нормативно-правові акти, що приймаються з предметів відання держави, мають пряму дію на території міста Миколаєва. У разі необхідності внесення змін до законів України чи інших нормативно-правових актів, які стосуються міста Миколаєва, міська рада надсилає свої пропозиції до Верховної Ради України чи іншого органу державної влади в установленому законодавством порядку.


3. Органи державної влади й органи місцевого самоврядування в місті Миколаєві взаємодіють між собою на принципах:


- законності, яка включає розмежування між собою функцій, повноважень і відповідальності згідно із законодавством;


- відкритості, яка передбачає відкрите розповсюдження інформації про форми та об’єкти співробітництва, порядок фінансування і контроль за виконаними роботами;


- взаємної відповідальності, яка передбачає виконання взятих на себе чи покладених законом обов’язків і виконання робіт в обумовлені договорами чи іншими документами терміни;


- корисності, що визначає суспільну користь виконання робіт і програм для розвитку міського середовища й створення нових можливостей для виконання містом функцій обласного центру.


4. Для реалізації загальних проектів чи програм, які виконуються силами державної влади й місцевого самоврядування міста Миколаєва, укладаються відповідні правочини, в яких передбачаються принципи фінансування робіт, порядок їх здійснення, правовідносини власності, які виникають у результаті реалізації програм чи проектів.


Виділення фінансування на реалізацію загальних програм чи проектів із міського бюджету здійснюється в порядку, визначеному міською радою відповідно до вимог чинного законодавства. 


^ Стаття 9. Участь жителів міста Миколаєва у безпосередньому здійсненні місцевого самоврядування


1. Члени територіальної громади здійснюють своє право на участь у місцевому самоврядуванні як безпосередньо, так і через відповідні органи місцевого самоврядування.


2. Формами участі членів територіальної громади в місцевому самоврядуванні є:


- місцевий референдум;

- місцеві вибори;

- загальні збори громадян за місцем проживання;

- місцеві ініціативи;

- громадські слухання;

- колективні та індивідуальні звернення до органів і посадових осіб місцевого самоврядування;

- участь у роботі органів місцевого самоврядування та робота на виборних посадах місцевого самоврядування;

- участь через діяльність громадських організацій та осередків політичних партій;

- інші форми участі громадян у місцевому самоврядуванні.


3. Порядок безпосереднього здійснення місцевого самоврядування членами територіальної громади в місті Миколаєві визначається законами України, цим Статутом та рішеннями Миколаївської міської ради.


Стаття 9.1. Місцевий референдум


1. Місцевий референдум у місті Миколаєві – це реалізація права миколаївців на безпосереднє здійснення місцевого самоврядування, прийняття шляхом загального голосування рішень з питань, віднесених до предметів відання міста.


2. Предметом місцевого референдуму може бути будь-яке питання, віднесене Конституцією та законами України до відання місцевого самоврядування.

На міський референдум не виносяться питання про скасування законних рішень вищестоящих органів державної влади і самоврядування; питання, віднесені до відання органів суду, прокуратури; питання, пов’язані з обранням, призначенням і звільненням посадових осіб, які відносяться до компетенції міської ради та її виконавчих органів.


На референдум також не виносяться питання про бюджет міста, скасування чи введення місцевих податків і зборів, надзвичайних і термінових заходів стосовно забезпечення громадського порядку та безпеки населення міста.


3.Порядок призначення, підготовки й проведення місцевого референдуму визначається законами України.


4. Підготовка і проведення місцевого референдуму здійснюється за рахунок міського бюджету. Порядок фінансування визначається міською радою відповідно до чинного законодавства.


5. Міська рада і міський голова з найбільш важливих питань міського життя і для врахування позиції жителів міста Миколаєва можуть проводити дорадчі опитування (консультативні референдуми) та соціологічні опитування.


6. Виконання рішень, прийнятих територіальною громадою міста Миколаєва на місцевому референдумі, забезпечуються міським головою.


Стаття 9.2. Місцеві вибори


1. Вибори органів і посадових осіб територіальної громади є формою прямого волевиявлення громадян.


2. Місцеві вибори – це спосіб формування органів міського самоврядування: обрання депутатів міської ради та міського голови шляхом голосування членами територіальної громади міста Миколаєва, які мають виборче право.


3. Місцеві вибори є вільними та здійснюються на основі гарантованого Конституцією України та законом загального, рівного та прямого виборчого права шляхом таємного голосування.


Будь-які прямі або непрямі привілеї або обмеження виборчих прав громадян України за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками забороняються. Не допускаються обмеження щодо участі громадян у виборчому процесі, крім обмежень, передбачених Конституцією України та цим Законом.


4. Порядок організації та проведення виборів визначається виключно законами України.


Стаття 9.3. Загальні збори громадян за місцем проживання


1. Загальні збори громадян як форма їх безпосередньої участі у вирішенні питань міського значення скликаються за місцем проживання громадян (мікрорайону, житлового комплексу, вулиці, кварталу, будинку або іншого територіального утворення) для обговорення або вирішення питань міського життя.


2. У роботі загальних зборів громадян за місцем проживання (далі-загальні збори) можуть брати участь громадяни – члени територіальної громади, які досягли на момент проведення зборів 18 років, депутати міської ради, представники державних органів та органів місцевого самоврядування. Не можуть брати участь у зборах громадяни, визнані в судовому порядку недієздатними, особи, що знаходяться в місцях позбавлення волі або примусового лікування.


3. Компетенція загальних зборів визначається чинним законодавством.


4. Загальні збори скликаються міським головою, виконавчим комітетом Миколаївської міської ради або органами самоорганізації населення.

 

Збори скликаються за пропозиціями не менш як третини від загальної кількості громадян, які проживають у відповідному територіальному утворенні, міської ради, постійних комісій міської ради, депутатських фракцій (груп), трудових колективів, об’єднань громадян.


У випадку, якщо загальні збори скликаються органами самоорганізації населення, то вони повідомляють про це міського голову не пізніше ніж за 10 днів до їх проведення.


5. Підготовку до скликання та проведення загальних зборів здійснюють ініціатори, які роз’яснюють питання, надають документи, що виносяться на їх обговорення. Органи міського самоврядування надають необхідну допомогу в підготовці та проведенні загальних зборів.


6. Рішення про скликання загальних зборів, де вказується, жителі якого територіального утворення мають право брати участь у загальних зборах , час і місце їх проведення, питання, що виносяться на обговорення, доводиться до цих жителів не пізніше ніж за 7 днів до їх проведення.


7. Загальні збори громадян відкриває і веде міський голова або його заступник, а у випадку коли загальні збори громадян скликаються органом самоорганізації населення – керівник цього органу.


Для ведення протоколу зборів обирається секретар. Збори можуть також обирати лічильну комісію.


Порядок денний та порядок роботи затверджуються зборами.


8. Загальні збори є правомочними, якщо в їх роботі бере участь більше половини жителів, що мешкають на відповідній території і мають право брати участь у зборах.


9. З розгорнутих питань збори приймають рішення. Рішення зборів приймається більшістю голосів громадян, які присутні на зборах, відкритим або таємним голосуванням. Рішення зборів підписується головою і секретарем зборів. За результатами зборів складається протокол, який підписує голова та секретар. До протоколу зборів додаються матеріали реєстрації їх учасників (список громадян, із зазначенням прізвища, імені, по батькові, року народження, серії і номера паспорта та домашньої адреси кожного учасника зборів жителів).


10. Рішення загальних зборів є обов’язковими для виконання органами самоорганізації населення і враховуються органами та посадовими особами місцевого самоврядування, керівниками підприємств, установ і організацій комунальної власності в їх діяльності.


Рішення зборів, прийняті з питань, що мають важливе значення для територіальної громади, але віднесених до компетенції органів державної влади або органів місцевого самоврядування, мають рекомендаційний характер.


11. Дію рішень зборів, прийнятих з порушенням Конституції та законодавства України, може бути зупинено міською радою або її виконавчим комітетом до вирішення питання про їх законність у судовому порядку. Про це повідомляється відповідному органу самоорганізації громадян.


Стаття 9.4. Колективні та індивідуальні звернення жителів міста Миколаєва


1. Жителі міста Миколаєва мають право направляти колективні та індивідуальні звернення органам та посадовим особам місцевого самоврядування.


2. Кожен житель міста Миколаєва має право особисто звертатися до органів місцевого самоврядування, органів самоорганізації населення та до їх посадових осіб з питань, віднесених до відання міського самоврядування.


3. Колективними є звернення до органів, посадових осіб місцевого самоврядування, що подані групою осіб.


Колективні звернення, що мають більше п’ятдесяти підписів, розглядаються органами, посадовими особами місцевого самоврядування, до яких вони надійшли, першочергово.


4. Звернення жителів міста Миколаєва розглядаються у термін не більше одного місяця від дня їх надходження, а ті, які не потребують додаткового вивчення - невідкладно, але  не пізніше 15 днів від дня їх отримання. Якщо в місячний термін вирішити порушені у зверненні питання неможливо, керівник відповідного органу, підприємства, установи, організації чи його заступник установлюють необхідний термін для його розгляду, про що повідомляється особу, яка надіслала звернення. При цьому загальний термін вирішення питань, порушених у зверненні, не може перевищувати сорока п’яти днів.


5. Колективні звернення жителів міста Миколаєва можуть мати на меті:


- внесення до Миколаївського міського голови, Миколаївської міської ради, її виконавчих органів конкретних пропозицій з питань соціально-економічного та культурного розвитку міста чи окремих міських територій, стану довкілля;


- аналіз роботи органів місцевого самоврядування в цілому або заслуховування звітів про виконання окремих завдань щодо соціально-економічного або культурного розвитку, з інших питань, віднесених чинним законодавством України до відання місцевого самоврядування;


- порушення питання про недовіру посадовій особі органу місцевого самоврядування;


- порушення питання про утворення, реорганізацію або ліквідацію органів самоорганізації населення.


4. Звернення Героїв України, Героїв Радянського Союзу, Героїв Соціалістичної Праці, інвалідів Великої Вітчизняної війни розглядаються міським головою та керівниками підприємства, установи та організації у першочерговому порядку.


Стаття 9.5. Громадські слухання


1. Громадські слухання – форма участі  населення міста Миколаєва в здійсненні повноважень місцевого самоврядування, передбачених законодавством України, та виявлення думки населення міста Миколаєва. Громадські слухання проводяться не рідше одного разу на рік.


Положення про громадські слухання у місті Миколаєві затверджується Миколаївською міською радою.


2. Предметом громадських слухань можуть бути:


1) річний та підсумковий (у кінці терміну повноважень) звіти міського голови;

2) річний та підсумковий (у кінці терміну повноважень) звіти секретаря міської ради й голів постійних комісій міської ради;

3) проект плану-прогнозу соціально-економічного  розвитку Миколаєва та проект міського бюджету на наступний рік;

4) звіти інших посадових осіб міської влади;

5) генеральний план міста та зміни в ньому, проекти забудови окремих частин міста;

6) проекти програм соціально-економічного розвитку міста;

7) проекти планів і програм соціально-економічного розвитку районів, мікрорайонів, територій міста Миколаєва;

8) питання, які виносяться на міський референдум;

9) намір створення в місті Миколаєві чи поблизу нього нових екологічно небезпечних об’єктів, які можуть змінити умови життя і підвищити ризик техногенних аварій, сприяти виникненню шкідливих для здоров’я мешканців факторів;

10) міські соціальні програми;

11) міські екологічні програми;

12) зміни, доповнення та уточнення до Статуту міста Миколаєва;

13) інші соціально важливі питання, що стосуються результатів роботи органів місцевого самоврядування міста Миколаєва.


3. З питань місцевого значення, які знаходяться в компетенції місцевого самоврядування до їх винесення на затвердження сесіями міської ради, можуть проводитися громадські слухання.


Результати громадських слухань заносяться до протоколу. Пропозиції, що надійшли, аналізуються та враховуються при прийнятті рішення.


Громадські слухання можуть транслюватися по місцевому телебаченню в прямому ефірі чи передаватися в запису.


4. У громадських слуханнях на добровільних засадах беруть участь члени територіальної громади міста, які мають право голосу на місцевих виборах.


Учасниками громадських слухань можуть бути громадські об'єднання і некомерційні організації, підприємства й установи усіх форм власності, розташовані на території м. Миколаєва.


5. Громадські слухання проводяться з ініціативи:


- громадян м. Миколаєва (не менш як 500);

- громадських об'єднань і некомерційних організацій (не менш як 5);

- підприємств, установ й організацій усіх форм власності, розташованих на території м.Миколаєва (не менш як 5);

- міського голови м.Миколаєва;

- депутатів міської ради м.Миколаєва (не менш як 1/3 від чисельного складу міської ради);

- постійних комісій міської ради, депутатських груп, фракцій.


6. На громадські слухання запрошуються посадові особи органів місцевого самоврядування, депутати  міської ради, керівники органів самоорганізації населення, представники місцевих осередків політичних партій і громадських організацій, керівники підприємств, установ, організацій, діяльність яких пов’язана з питаннями, які обговорюються.


7. Виконавчі органи міської ради надають допомогу в організації громадських слухань і доведенні до членів територіальної громади за десять днів інформації про місце і час їх проведення.


8. Для ведення громадських слухань обираються голова, секретар і, у разі потреби, лічильна комісія. Протокол громадських слухань складається в двох екземплярах та підписується головою та секретарем. До протоколу додається список громадян, що взяли участь у громадських слуханнях.


9. Рішення, прийняті на громадських слуханнях, носять рекомендаційний характер для  міської ради, посадових осіб місцевого самоврядування міста.


10. Витрати, пов’язані з підготовкою й проведенням громадських слухань, здійснюються за рахунок міського бюджету.


11. Положення про проведення громадських слухань в місті Миколаєві затверджується Мик
еще рефераты
Еще работы по разное