Реферат: УкраїниНаціональній академії мистецтв України – 15 років


НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МИСТЕЦТВ УКРАЇНИ


ВІСНИК
НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ МИСТЕЦТВ УКРАЇНИ


Випуск восьмий


Київ 2012

ББК 71.4 (4УКР) я5

В 38


Видається згідно з постановою

Президії Національної академії мистецтв України

від 20 жовтня 2005 року


РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ:

А.В. Чебикін (голова), І.Д. Безгін, Ю.П. Богуцький, А.А. Бокотей, М.П. Мащенко, М.Ю. Рєзникович, В.Д. Сидоренко, М.А. Стороженко, О.К. Федорук, М.І. Яковлєв


Матеріали підготували:

В.М. Бабієнко, М.К. Васюк, Н.В. Владимирова, С.М. Волков, І.Б. Зубавіна, Ю.О. Іванченко, Л.В. Кодакова, Р.Г. Коломієць, Т.В. Ленкова, О.М. Міщенко, О.І. Мовчан, О.В. Сіткарьова, Л.В. Смирна, Р.Є. Станкович-Спольська, Л.В. Утюжнікова, П.В. Харченко


ISBN № 966-8259-20-3 Ó Національна академія мистецтв України, 2012

Зміст


Вступне слово.........................................................................................................

Звітна доповідь Президії НАМ України

ХVІ сесії Загальних зборів 1 березня 2012 року.................................................

^ ОСНОВНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАУКОВОЇ І ТВОРЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

ЗА ЗВІТНИЙ ПЕРІОД...........................................................................................

Відділення образотворчого мистецтва................................................................

Відділення музичного мистецтва.........................................................................

Відділення театрального мистецтва.....................................................................

Відділення кіномистецтва.....................................................................................

Відділення теорії та історії мистецтв...................................................................

Відділення синтезу пластичних мистецтв

та секція естетики і культурології........................................................................

Інститут проблем сучасного мистецтва...............................................................

Інститут культурології...........................................................................................

Загальні збори НАМ України. Робота Президії..................................................

Науково-інформаційний відділ.............................................................................

Організаційно-методичний відділ........................................................................

Відділ міжнародних наукових зв’язків................................................................

Кадрова робота.......................................................................................................

Фінансово-економічна діяльність НАМ України...............................................

Відділ технічної експлуатації

та матеріального забезпечення.............................................................................

Основні творчі акції, здійснені НАМ України,

та заходи, в яких брали участь члени НАМ України.........................................

Основні наукові, науково-практичні, теоретичні конференції,

в яких брали участь члени НАМ України...........................................................

Основні наукові видання, авторами яких є члени НАМ України.....................


^ ОСНОВНІ РЕЗУЛЬТАТИ

НАУКОВОЇ І ТВОРЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

ЗА ЗВІТНИЙ ПЕРІОД


ВІДДІЛЕННЯ ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА


Члени відділення впродовж звітного року здійснювали заплановані заходи як у сфері творчої та виставкової діяльності, так і в науково-теоретичному та педагогічному напрямках.

Основні зусилля членів відділення були спрямовані на виконання плану роботи на 2011 рік, Президії НАМ України, рішень Загальних зборів НАМ України.

На виконання заходів щодо відзначення 15-ї річниці від дня заснування НАМ України відділенням було організовано та урочисто відкрито виставку творів членів відділень образотворчого мистецтва та синтезу пластичних мистецтв. У зв’язку із заходами загальнодержавного рівня, пов’язаними з 150-річчям з дня смерті Т.Г. Шевченка, відділенням було проведено унікальну художню виставку творів академіка М.А. Стороженка «Мій Шевченко» в залі НАМ України.

Завдяки зусиллям членів відділення образотворчого мистецтва розширилась співпраця Академії з Міністерством культури України. Згідно з рішенням Колегії МКУ комісаром Українського павільйону в Венеції на Бієнале сучасного мистецтва було призначено академіка В.Д. Сидоренка. За оцінкою міжнародних та вітчизняних експертів, засобів масової інформації та шанувальників сучасного мистецтва з багатьох країн світу українська експозиція була визнана однією з кращих. Завдяки зусиллям академіка А.В. Чебикіна продовжено і розширено співпрацю в культурній сфері між Україною та КНР, підписано угоду з міжнародним центром творчості «Green Wave» («Зелена хвиля») м. Усі (КНР).

Участь у Венеціанській бієнале стала важливим кроком на шляху до презентації українського мистецтва на міжнародному рівні, відкривши додаткові можливості для його інтеграції в світовий мистецький діалог. Цього року на венеціанській платформі Україну презентувала одеситка Оксана Мась з мозаїчним панно під назвою «Post-vs-Pzoto-Renessans», на якому з українських писанок відтворено легендарний Агентський вівтар, створений братами Ван Ейк 1432 року. Подією для відділення, як і для всієї Академії, стало рішення Київської міської Ради про присвоєння звання «Почесний громадянин міста Києва» академіку Чепелику В.А. за визначні особисті заслуги у соціально-економічному та культурному розвитку столиці України – міста Києва, активну громадську діяльність. Цю високу столичну відзнаку було засновано 11 років тому. За цей час звання Почесного громадянина Києва отримало 47 осіб – усі знакові постаті, з-поміж них Борис Патон, Микола Амосов, Сергій Шишко, Віталій Кличко, Андрій Шевченко.

Різносторонньою та широкою була участь членів відділення в найзначніших культурно-мистецьких заходах, які провадились в Україні та за її межами упродовж 2011 року.

Академік НАМ України А.В. Чебикін – Президент НАМ України та член відділення образотворчого мистецтва – успішно провадить роботу як член Громадської гуманітарної Ради при Президентові України, член Колегії Міністерства культури України, член Комітету у справах премії Івана Огієнка та член Громадської гуманітарної Ради Київської міської державної адміністрації. А.В. Чебикін брав активну участь у різносторонніх освітянських заходах, науково-педагогічній роботі, у розширенні та поглибленні міжнародних культурно-мистецьких контактів. Брав участь у творчих пленерах у Гайдусодослоо (Угорщина), «Баті-ліман-2011-осінь» (Україна), у творчій галузі в м. Усі (КНР) та інших. З нагоди 65-річчя від дня народження в залі Національної академії мистецтв України відбулась персональна виставка творів майстра, яка користувалась великим успіхом серед шанувальників образотворчості. За великий особистий внесок у розвиток національної культури А.В. Чебикіна було нагороджено орденом князя Ярослава Мудрого V ступеня, він також обраний Почесним членом Академії художеств Узбекистану.

Академік НАМ України В.Д. Сидоренко упродовж 2011 року вів велику організаційну, культурологічну, наукову, виставкову та творчу роботу. Серед найвагомішого – комісар Українського павільйону в Венеції, голова ДЕК у Національній академії образотворчого мистецтва і архітектури, голова Міжнародного дитячого конкурсу «Таланти ІІІ тисячоліття»«. Брав участь і виступив на VI конгресі інтелігенції країн СНД та провів майстер-клас для студентів та викладачів Харківської державної академії дизайну і мистецтв під час відзначення 90-річчя Харківської вищої художньої школи. Твори митця експонувались і видрукувані в каталогах престижних виставок, які провадились як в Україні, так і за кордоном (в Маямі та Чикаго у США; Парижі та Арлі у Франції; у Москві, а також у Києві). В.Д. Сидоренком як директором Інституту проблем сучасного мистецтва НАМ України були здійснені великі заходи щодо належного відзначення 10-річниці від дня заснування інституту.

Як академік-секретар відділення образотворчого мистецтва М.А. Стороженко вів активну організаційну роботу з виконання планів роботи Президії НАМ України та відділення, організації та кураторської виставкової діяльності членів відділення, зокрема академіків О.І. Губарева, Т.М. Голембієвської, члена-кореспондента В.Є. Перевальського.

Ним здійснено проведення виставки-акції на тему «Володар Бори-сфену» (балет академіка Є. Станковича), репрезентовані твори (ескізи сценографії, костюми, фрагменти оригіналів, проекти) здійснені молодими художниками О. Цугорко та О. Чебикіним.

Про творчість М.А. Стороженка було надруковано ряд цікавих публікацій у газетах, каталогах, альбомах та мистецьких збірниках.

Академік НАМ України В.А. Чепелик упродовж звітного року провадив значну творчо-організаційну роботу як Голова Національної спілки художників України, член колегії Міністерства культури України, член Громадської гуманітарної ради Київської міської державної адміністрації. В.А. Чепелик – активний організатор всеукраїнських художніх виставок до Дня художника, «Різдвяний салон», «В сім’ї вольній, новій», живописних пленерів у Седневі, Очакові та Гурзуфі, щорічного літературно-мистецького свята «Седнівська осінь». Ним було ініційовано, видано та презентовано в Москві фундаментальний альбом «Українське образотворче мистецтво». Вагомими творчими здобутками майстра в 2011 році стали:

створення пам’ятника народному артистові України Гнатові Юрі в ролі Швейка у м. Києві (в співавторстві з О. Чепеликом);

створення пам’ятника поетесі Любові Забашті в м. Прилуки (в співавторстві з О. Чепеликом).

Академік НАМ України В.В. Гурін упродовж 2011 року активно творчо працював, поєднуючи науково-творчу та педагогічну роботу. Був головою ДЕКу в Кримському художньому училищі ім. М. Самокиша, брав участь у засіданнях Ради областей Національної спілки художників України.

Серед престижних виставок, де експонувалися твори майстра, слід назвати:

«Kyiv “Fine Art +” у “Мистецькому арсеналі” (Київ);

виставка «20 років Незалежності».

Академік НАМ України А.В. Кущ у 2011 році створив пам’ятник видатному державному, політичному і військовому діячеві, гетьману України Пилипу Орлику в м. Києві, який було відкрито до дня Конституції України, також брав участь в значимих всеукраїнських виставках. Про творчість митця було надруковано ряд цікавих публікацій.

Академік НАМ України В.В. Микита вів активну творчу та виставкову діяльність. З нагоди свого 80-річчя організував ретроспективну художню виставку в залах Закарпатського художнього музею ім. Й. Бокшая в м. Ужгороді, де експонував 120 творів. Його творчість в ювілейний рік мала широкий розголос у пресі – опубліковано близько 20 матеріалів, статей, есе та досліджень. В.В. Микита обраний Почесним громадянином м. Ужгорода, нагороджений премією ім. Т. Яблонської та премією академіка Антонія Годинки (Угорщина).

Академік НАМ України О.І. Губарев упродовж звітного року вів активну творчу роботу. З нагоди 85-річчя від дня народження митця в залі Національної академії мистецтв України в листопаді 2011 року експонувалась виставка творів О.І. Губарева, де були репрезентовані кращі роботи, виконані за 50 років творчої діяльності. Незмінною була участь О.І. Губарева у значимих всеукраїнських художніх виставках.

Член-кореспондент НАМ України В.Є. Перевальський зацікавив своїх шанувальників новою гранню свого таланту – він презентував у залі Національної академії мистецтв України виставку творів олійного живопису. Митець вів велику громадсько-творчу роботу як член журі премії Кабінету Міністрів України імені Лесі Українки, член журі премій ім. М. Дерегуса та Катерини Білокур. В.Є. Перевальський брав активну участь у роботі виставкомів, оргкомітетів, продовжував викладацьку роботу як завідувач кафедри графічних мистецтв НАОМА.

Член-кореспондент НАМ України С.Г. Якутович здійснював творчу роботу в царині різних видів мистецтв: книжкова графіка, театральні та кінематографічні проекти. Створив 150 ілюстрацій до поеми Ліни Костенко «Берестечко». В 2011 році йому вручено престижну міжнародну премію М.В. Гоголя в Римі (Італія).

Член-кореспондент НАМ України В.І. Баринова надала змогу шанувальникам широко ознайомитися з її творчістю на персональній виставці, організованій Американсько-Українською діловою радою (USUBC) спільно з юридичною фірмою «Астерс» та видрукуваним з цієї нагоди каталогом.

В.І. Баринова здійснила поїздку до Китаю, де взяла участь у міжнародному художньому пленері «Ветерок мирного сентября» та провела майстер-клас в університеті міста Харбіна.

Велику творчу, громадську та педагогічну роботу впродовж 2011 р. провадили академіки НАМ України В.І. Рижих та Т.М. Голембієвська, яка з нагоди свого ювілею провела ретроспективну персональну виставку живописних творів у залі НАМ України, академік М.Є. Гуйда, члени-кореспонденти В.Г. Виродова-Готьє, яка за творчі та педагогічні здобутки нагороджена Золотою медаллю Національної академії образотворчого мистецтва і архітектури, Г.С. Васецький, О.І. Івахненко, П.М. Маков, О.І. Мельник.

Члени відділення брали активну участь у виконанні плану роботи відділення на 2011 рік, окремих доручень керівництва НАМ України, рішень Загальних зборів та Президії НАМ України та тісно співпрацювали з іншими відділеннями та підрозділами Академії.


^ ВІДДІЛЕННЯ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА


Відділення музичного мистецтва налічує у своєму складі 8 дійсних членів (академіків) Національної академії мистецтв України: А.Т. Авдієвський, Герой України (2003); М.М. Вантух, Герой України (2004); Д.М. Гнатюк, Герой України (2005); Л.М. Колодуб; Є.Г. Савчук, Герой України (2009); М.М. Скорик, Герой України (2008); Є.Ф. Станкович, Герой України (2009); М.І. Чембержі та 7 членів-кореспондентів: В.М. Апатський, І.-Я.Д. Гамкало, Л.В. Дичко, Ж.Ю. Колодуб, А.М. Кушніренко, І.М. Пилатюк, П.Я. Чуприна.

В.о. академіка-секретаря – М.І. Чембержі.

Учений секретар відділення – Р.Є. Станкович-Спольська.

Робота відділення музичного мистецтва у 2011 р. велася згідно з планом Національної академії мистецтв Україні, який затверджено постановою Президії Академії від 23.12.2010 №12/43-09 та планом виконання постанови Загальних зборів Національної академії мистецтв України.

Протягом року було проведено 2 засідання бюро відділення та 2 засідання загальних зборів відділення.


Основні результати наукової та творчої діяльності


За звітний період відділенням було організовано та проведено 2 науково-практичні конференції:

Міжнародна науково-практична конференція «Композитор і сучасне виконавське мистецтво» (спільно з НСКУ, Будинок творчості композиторів «Ворзель», 10 квітня). Тему обрано не випадково, оскільки сучасний музичний простір формують саме композитори за допомогою виконавців. За матеріалами конференції згодом буде видано збірник – «Науковий вісник» під егідою Національної музичної академії ім. П.І. Чайковського та Національної академії мистецтв України;

«Композитори і музикознавці Київської консерваторії у 1923–1941 роках», конференція друга, до 100-річчя Київської консерваторії – Національної музичної академії України ім. П.І. Чайковського, спільно з НМАУ ім. П.І. Чайковського, кафедрою історії української музики та центром україністики НМАУ (24 жовтня).

Упродовж звітного періоду відбулись численні мистецькі заходи за участю відділення музичного мистецтва. Серед них варто виділити:

ХХІ Міжнародний фестиваль «Музичні прем’єри сезону», щорічне весняне свято музики, своєрідний мистецький форум, шанований як українськими слухачами, так і закордонними музикантами. Ініціатором цього мистецького заходу понад 20 років поспіль виступає Київська організація Національної спілки композиторів України. У звітному році, з 2 до 10 квітня, на різних концертних сценах Києва відбулося 5 симфонічних, 4 хорові, 14 камерних концертів, а також міжнародна науково-практична конференція. У день відкриття фестивалю в Національній філармонії України прозвучала камерна і хорова музика відомих зарубіжних композиторів та сучасних українських майстрів: Дмитра Либіна (Білорусь), Франгіз Алізаде (Азербайджан), Відмантаса Бартуліса (Литва), академіка Левка Колодуба та інших. Серед «родзинок» фестивалю хочеться виокремити концерт камерного хору «Київ». Як зазначено в прес-релізі фестивалю, цю «імпрезу приурочено до 20-річчя цього чудового колективу і 50-річчя його художнього керівника Миколи Гобдича». Серед творів, що виконав цей славетний колектив, – Літургія № 2 «Пам’яті Патріарха Мстислава» члена-кореспондента НАМ України Лесі Дичко. Симфонічні концерти, як завжди, складали основний стрижень фестивалю. Серед них варто виділити вечір, присвячений гастролям Молодіжного оркестру «INFO-Львів», художнім керівником якого є академік М.М. Скорик. Урочистим закриттям (8 квітня, Національна філармонія) «епохальною вершиною фестивалю», стало виконання у первісному складі виконавців (Національний симфонічний оркестр України, Національний заслужений академічний український народний хор ім. Григорія Верьовки, очолюваний академіком Анатолієм Авдієвським) забороненої 1978 р. після генеральної репетиції фольк-опери академіка Євгена Станковича «Коли цвіте папороть». Безумовно, відбулось багато концертів камерної музики та авторських мистецьких проектів, серед яких виступи переможців ІІ Київського міського конкурсу «Українські композитори – дітям» (куратор – член-кореспондент Ж.Ю. Колодуб, 10 квітня, зал НСКУ).

ХХІІ Міжнародний фестиваль «Київ Музик Фест» (художній керівник – почесний співголова НСКУ, академік Мирослав Скорик). Традиційно відбуваючись восени, цей фестиваль запропонував любителям сучасної музики 5 симфонічних, 4 хорові, 15 камерних концертів, електроакустичний проект «ЕМ-візія» та інші заходи. Виконавцями стали понад 25 провідних художніх колективів України та зарубіжжя. Прозвучало майже 180 творів 150-ти композиторів, серед яких 110 – митці національної культури. А іноземні гості «розгорнули» масштабну карту фестивалю, що охопила музичне мистецтво 16-ти держав: Австрія, Азербайджан, Аргентина, Білорусь, Данія, Естонія, Італія, Казахстан, Німеччина, Польща, Росія, Сербія, Франція, Швейцарія, Швеція, Японія. Численні камерні концерти, поряд із презентацією відновлених видань, стали видатними подіями мистецького свята музики. Так, працюючи спільно з організаторами фестивалю, відділення музичного мистецтва надзвичайно успішно провело в залі Академії мистецтв три різножанрові за програмою концерти, присвячені Міжнародному дню музики:

30 жовтня – «Музичний діалог: Київ–Санкт-Петербург». Концерт струнного квартету «Post Scriptum»;

1 жовтня – хоровий концерт «Хуртовина айстр» силами Ансамблю солістів «Благовіст» та хору студентів КНУКМ (диригенти Т. Кумановська та Н. Кречко);

2 жовтня – концерт електронної музики «EM-VISIA 2011-II». Прес-реліз цього незвичного за форматом перформенсу інформує: «EM-VISIA – міжнародний проект електроакустичної, експериментальної електронної музики та медіа-арту, що з 2005 р. проходить у Києві в рамках великих міжнародних проектів сучасного мистецтва (куратор – А. Загайкевич). Осіння EM-VISIA фокусує свою увагу на «людині, що грає» – виконавцеві, «перформері». Музиканти, що брали участь у виконанні електроакустичних творів – особливі. Перед ними стояла мета «почути» свій інструмент но-новому, віднайти в ньому ще не відомі барви та технічні можливості».

27 листопада відбувся Благодійний концерт «Вчитель та учень. Карл Черні – Ференц Ліст» з нагоди 200-річчя з дня народження Ф. Ліста – своєрідний пілотний проект творчої співпраці відділення з молодими виконавцями та відомими музикантами (лауреати міжнародних конкурсів, викладачі НМАУ, студенти музичної академії, учні КССМШ ім. М.В. Лисенка).

Насиченим унікальними проекціями до музичних культур світового загалу став цикл концертів, проведений відділенням спільно з Національним ансамблем солістів «Київська камерата»:

15 березня – концерт із серії «Час камерати»; прозвучали твори композиторів епохи Бароко;

21 та 26 березня – концерти камерної музики українських та зарубіжних композиторів; прозвучали твори академіків НАМ України Л. Колодуба, М. Скорика та Є. Станковича (концертний зал НСК України);

29 квітня – концерт класичної музики «Музика Австрії» (концертний зал НСК України);

6 травня – вечір вокальної музики (концертний зал НСК України);

16 червня – концерт «Час камерати»; прозвучали твори А. Вівальді, В. Белліні, Ф. Шуберта, К. Сен-Санса, Ж. Бізе–Ф. Ваксмана (Київський Будинок вчених НАН України);

27 жовтня – концерт класичної музики – твори віденських класиків (НСК України);

13 грудня – концерт з творів С. Борткевича, Я. Сибеліуса, Й.С. Баха, А. Кореллі (Будинок актора).

Згідно з планом, члени відділення брали участь у підготовці й проведенні спільно з Національною спілкою композиторів України Міжнародного фестивалю української сучасної музики «Контрасти 2011» (м. Львів) та заходів з нагоди Міжнародного Дня науки (майстер-класи, дні відкритих дверей у НМАУ ім. П.І. Чайковського та ЛНМА ім. М.В. Лисенка), Міжнародного конкурсу скрипалів у Львові та наукової конференції «Проблеми скрипкового мистецтва в Україні» в рамках цього конкурсу.

Демонстрацією професіоналізму та високої майстерності стали цьогорічні творчі заходи з нагоди професійного свята – Дня музики: проведення, спільно з ЛНМА ім. М.В. Лисенка, зібрання «Урочиста Академія» та святкового концерту у Львівській обласній філармонії ім. С. Людкевича, а також хоровий концерт у залі НАМ України.

Завдяки наполегливій спільній праці членів відділення відбулись масштабні мистецькі події, оновлювались уже розпочаті творчі проекти. Ці приклади лише частково відображають зусилля та успішну самореалізацію мистецької діяльності членів відділення.

Визначні події, всеукраїнські мистецькі акції членів відділення музичного мистецтва у 2011 р.:

під орудою А.Т. Авдієвського – генерального директора – художнього керівника – Національним заслуженим академічним українським народним хором України ім. Г.Г. Верьовки підготовлено та проведено понад 50 виступів до визначних урочистостей та ювілейних державних свят України;

Національний заслужений академічний ансамбль танцю України ім. П.П. Вірського (керівник М.М. Вантух) брав участь у всіх найважливіших мистецьких і культурно-політичних заходах, що відбувалися в Україні і за кордоном, – здійснено понад 85 концертів. Яскравим виступам уславленого колективу аплодували понад 100 тисяч вдячних глядачів;

Національна заслужена академічна капела «Думка» (керівник Є.Г. Савчук) здійснила ряд культурних заходів світового масштабу: концерт до дня народження Т. Шевченка – виконання симфонії-кантати «Кавказ» С. Людкевича; світова прем’єра твору Є.Ф. Станковича «Чорнобильська мати» (Національна опера України); гастролі до Франції, Німеччини, виконання «Реквієму» Дж. Верді спільно з паризьким симфонічним оркестром (Арена де Нім); виконання твору академіка Є.Ф. Станковича на сл. Д.В. Павличка Кадіш-Реквієм «Бабин Яр» спільно з симфонічним оркестром єрусалимської філармонії (Єрусалим, Ізраїль, до 70-річчя трагедії «Бабиного Яру») та ін.;

Державний заслужений академічний Буковинський ансамбль під орудою А.М. Кушніренка брав участь у багатьох мистецьких заходах, серед яких: концерт, присвячений «Дню злуки»; концерт до Міжнародного дня рідної мови; концерт, присвячений 197-й річниці з дня народження Т.Г. Шевченка; Концерт до Міжнародного дня захисту дітей тощо;

на сцені Національної опери України (генеральний директор П.Я. Чуприна) здійснено постановки: опери П.І. Чайковського «Іоланта»; опери П. Масканьї «Сільська честь» (диригент-постановник І.-Я.Д. Гамкало, опери Дж. Пуччіні «Богема» та балетів «Ромео і Джульєтта» С. Прокоф’єва і «Сильфіда» Х. Левенсхольда;

проведено ІІ Всеукраїнський фестиваль-конкурс народної хореографії ім. Мирослава Вантуха, де в концертних виступах продемонстрували свою майстерність 68 художніх колективів з України, Росії та Польщі (Львів).

академік Д.М. Гнатюк здійснив на сцені Оперної студії Національної музичної академії України ім. П.І. Чайковського постановку опери «Травіата» Дж. Верді, прем’єра якої відбулася 15 жовтня 2011 р.;

у Всесвітній день музики 1 жовтня 2011 р. Європейська телерадіомовна спілка з центрального офісу в Женеві транслювала на 78 країн світу оперу Л.М. Колодуба «Поет» (присвячену Т.Г. Шевченкові) – спектакль Харківського академічного театру опери та балету ім. М.В. Лисенка в запису Українського радіо;

концерти, присвячені ювілею Жанни та Левка Колодубів у Національній філармонії України, великому та малому залах НМАУ ім. П.І. Чайковського, а також Всеукраїнський фестиваль творчості «Колодуб-фест» у Чернігові, Кіровограді, Луганську, Білій Церкві;

у грудні в Національній опері України ім. Т.Г. Шевченка відбулася прем’єра новоствореного балету М.М. Скорика «Каприси» на авторські оркестрові транскрипції каприсів Н. Паганіні. Інші спектаклі академіка, а саме опера «Мойсей» та балет «Повернення Батерфляй», продовжують іти в національних оперних театрах Києва та Львова;

Державний академічний театр опери та балету Дніпропетровська здійснив світову прем’єру фольк-опери-балету «Колиска життя» Є.Ф. Станковича (26, 27 березня, Дніпропетровськ);

з успіхом проходять вистави балету М.І. Чембержі «Даніела» на сцені Національної опери України; виконується Сюїта для симфонічного та камерного оркестрів, твори для дітей;

у рамках ХХІ Міжнародного фестивалю «Музичні прем’єри сезону» відбулось виконання Літургії № 2 «Пам’яті Патріарха Мстислава» Л.В. Дичко в Свято-Михайлівському Золотоверхому Соборі муніципальним камерним хором «Хрещатик» (диригент П. Струць), а також у концерті духовної хорової музики в Трапезній палаті Києво-Печерської лаври силами Народного художнього колективу «Радість» Дарницького дитячо-юнацького центру та Народного художнього колективу дівочого хору «Вогник» відбулася прем’єра твору «Благослови, душе моя, Господа».

Л.В. Дичко виступила з доповіддю про стан сучасної хорової музики України на засіданні Президії НАМ України; в залі Національної філармонії України відбулася світова прем’єра сюїти Л.В. Дичко «Французькі враження» для струнних та ударних у виконанні Національного ансамблю солістів «Київська камерата» (диригент В. Матюхін);

у концертній залі Львівської обласної філармонії ім. С. Людкевича відбувся авторський концерт з хорових творів А.М. Кушніренка. Твори майстра прозвучали у виконанні Галицького академічного камерного хору Львова під орудою художнього керівника і головного диригента, народного артиста України Василя Яциняка (19 грудня);

Камерний оркестр «Академія» (диригент І.М. Пилатюк) здійснив ряд успішних виступів в Україні та за кордоном: концерт у рамках головування України в Комітеті міністрів Ради Європи в Палаці музики Конгрес-хол (Страсбург, Франція); урочистий концерт до 20-ї річниці незалежності України у Львівському національному театрі опери і балету ім. С. Крушельницької; урочистий концерт з нагоди інавгурації Владики Греко-католицької церкви (Київ); концерт у рамках Міжнародного музичного фестивалю «Київ Музик Фест 2011» у Національній філармонії України (прозвучали твори М.М. Скорика, М.І. Чембержі, Л.М. Колодуба та ін.).

Як відомо, музичне мистецтво має дивовижну силу емоційного впливу на внутрішній світ людини, її духовність, моральність. Історичний розвиток надав музиці особливого статусу – мистецтва, яке має силу духовного катарсису. А процес створення мистецьких творів – це унікальна та цілісна константа. Подаємо далеко не повний перелік новітніх різножанрових опусів членів відділення:

Л.М. Колодубом створено: сюїту для великого симфонічного оркестру з музики балету «Вічний вогонь»; редакцію та оркестрування симфонічної поеми «Великий каменяр», присвяченої пам’яті І. Франка (твір 1954 року); п’єси для домри та фортепіано; зроблено переклад для фортепіанного квінтету домр, остаточний варіант концерту для фагота в супроводі камерного оркестру тощо;

М.М. Скориком був написаний Восьмий концерт для скрипки з оркестром «Алюзії до Шопена», прем’єри якого відбулись у Національній філармонії України в Києві (квітень) та у Львівській обласній філармонії (вересень).

Є.Ф. Станковичем створено: Квазі-соната № 2 «Танці на квітах. Дюймовочка» для флейти і фортепіано; ораторія «Чорнобильська Мати» для мішаного хору і симфонічного оркестру на вірші І. Драча;

В.М. Апатський завершив роботу над монографією «Історія духового музично-виконавського мистецтва», книга II;

І.-Я.Д. Гамкало доклав зусиль до виходу друком ІІІ тому «Української музичної енциклопедії» (автор 23-х статей про відомих музикантів) та Х тому «Енциклопедії сучасної України» (автор 10 статей про музичних діячів); здійснив прем’єрну постановку опери «Сільська честь» П. Масканьї на сцені Національної опери України як диригент-постановник;

нові твори Л.В. Дичко: «Французькі враження» – сюїта для струнних і ударних інструментів, «Молитва» для великого симфонічного оркестру;

за цей період Ж.Ю. Колодуб створено: Концерт для скрипки у 3-х частинах для юних виконавців; «4 п’єси» для фортепіано; «Диво» – балет феєрія зі співом на вірші Зої Ружин; 6 пісень на вірші Зої Ружин;

А.М. Кушніренко видав авторський збірник обробок українських народних пісень «Співаночки мої любі»; здійснив музичне оформлення вокально-хореографічної сюїти «Буковинська Родина» для Буковинського ансамблю; підготував до друку навчальний посібник «Історія музичної культури і освіти Буковини»; зробив ряд записів музичного фольклору на Буковині.

Назавжди закарбовані в пам’яті імена видатних діячів, що пішли з життя. Так, цього року відбулися:

вечір пам’яті до 70-річчя від дня народження члена-кореспондента НАМ України Б.А. Которовича (1941–2009); виконавці – Національний камерний ансамбль «Київські солісти»; у програмі прозвучали твори, присвячені незабутньому майстру скрипкового мистецтва, зокрема Камерна симфонія № 7 Є.Ф. Станковича (5 листопада);

вшанування роковин смерті та покладання квітів на могилу видатного діяча української культури, засновника НАМ України, академіка-секретаря відділення О.С. Тимошенка (20 грудня).

Отримання високих державних нагород та почесних відзнак – найвищій вимір офіційного визнання таланту майстра. Для членів відділення – це стимулювання та можливість здійснення ще більш масштабних творчих планів та задумів:

за видатні творчі досягнення в галузі музичного мистецтва в.о. академіка-секретаря відділення, академіка М.І. Чембержі нагороджено Мистецькою премією ім. А. Веделя;

за багаторічну творчу, громадську та науково-педагогічну діяльність та у зв’язку з 90-річчям від дня народження почесний академік НАМ України М.П. Гринишин був нагороджений Золотою медаллю НАМ України;

за видатні досягнення у сфері музичного мистецтва М.М. Скорик був нагороджений Відзнакою Президента України – ювілейною медаллю «20 років незалежності України»;

Є.Ф. Станкович отримав мистецьку премію «Подія року» Міністерства культури України в галузі музичного мистецтва за балет «Володар Борисфену»; за видатні досягнення в галузі кіномистецтва отримав Диплом оргкомітету XIV Бердянського Міжнародного кінофестивалю «За вагомий внесок у світове кіномистецтво в галузі музики»;

А.М. Апатський за видатні творчі, наукові та педагогічні досягнення був нагороджений орденом «За заслуги» II ступеня;

Ж.Ю. Колодуб – талановитий педагог та відомий громадський діяч – була нагороджена орденом НМАУ ім. П.І. Чайковського «За видатні досягнення у музичному мистецтві».


Основні результативні показники

наукових досягнень, творчої та педагогічної діяльності

членів відділення


Академік НАМ України А.Т. Авдієвський протягом звітного періоду успішно поєднував роботу на відповідальних посадах керівника та науковця з багатогранною діяльністю громадського діяча. Здається, джерело творчої енергії митця невичерпне і дозволяє йому однаково відповідально працювати генеральним директором – художнім керівником Національного заслуженого академічного українського народного хору України ім. Г.Г. Верьовки, проректором-директором, завідувачем кафедри теорії та методики музичної освіти, хорового співу і диригування Інституту мистецтв НПУ ім. М.П. Драгоманова, головою Національної всеукраїнської музичної спілки, президентом Національного музичного комітету України ММР/ЮНЕСКО, а також головою наглядової ради, професором Національної музичної академії України ім. П.І. Чайковського, членом колегії Міністерства культури України. Багато часу академік присвячує роботі у складі журі та оргкомітетів міжнародних та національних конкурсів. У 2011 р. А.Т. Авдієвський очолював роботу таких оргкомітетів:

Міжнародна хорова асамблея – 2011 Клубу хормейстерів дитячих та юнацьких колективів «Тоніка».

Всеукраїнський конкурс ім. Бориса Лятошинського (Київ).

V Всеукраїнський конкурс хорових диригентів (Київ).

ХІ Всеукраїнський конкурс юних композиторів-виконавців «Жива музика» (Київ).

Міжнародна академія гітарного мистецтва «Ліга» (Київ).

Всеукраїнський фестиваль-конкурс народної творчості «Червона калина» (АР Крим, Алушта, Малий Маяк, ТОВ «Карабах»).

Всеукраїнський фестиваль-конкурс аматорської творчості «Пісенні візерунки» (смт Ворзель Київської обл.).

Всеукраїнський фестиваль духовної музики «Введенські піснеспіви» (смт Ворзель Київської обл.).

Міжнародний мистецький проект «Нова музика в Україні» (концертна серія 2010–2011 рр.).

Міжнародний фестиваль «Через століття та країни. Літургійна музика світу» – концертні програми органної, камерної та вокально-хорової музики.

Всеукраїнський мистецький проект «Хорова асамблея» (Київ).

Всеукраїнський фольклорно-етнографічний фестиваль-конкурс ім. В. Верховинця «Золоті ключі» (смт Ворзель Київської області).

Міжнародний фестиваль-конкурс гітарного мистецтва «ГітАс» (Київ).

Фестиваль камерної музики «Шоко-класика», присвячений Міжнародному дню музики.

Мистецький проект «Київський сезон С.С. Прокоф’єва», присвячений 120-річчю від дня народження композитора.

Міжнародний конкурс вокальних ансамблів ім. Д. Бортнянського (Київ).

Академік також працював головою журі багатьох міжнародних та національних конкурсів, серед яких варто згадати:

VІІІ Міжнародний дитячий фестиваль-конкурс «Созвездие Будапешта – юность, вдохновение, талант» (Будапешт, Угорщина).

V Міжнародний дитячий фестиваль-конкурс «Горное созвездие – стремление, фантазия, полет» (Попрад, Словаччина).

ІV Міжнародний дитячий фестиваль-конкурс «Созвездие Вены – музыка, гармония, искусство» (Відень, Австрія).

VІІІ Міжнародний дитячий фестиваль-конкурс «Созвездие моря – солнце, молодость, красота» (Одеса).

Всеукраїнський конкурс ім. Бориса Лятошинського (Київ).

Слід наголосити на тому, що найбільш відповідальною у творчій діяльності А.Т. Авдієвського є все ж таки титанічна робота керманича відомого на весь світ Національного заслуженого академічного українського народного хору України ім. Г.Г. Верьовки. Протягом 2011 р. колективом хору підготовлено та проведено понад 50 виступів до визначних урочистостей та ювілейних державних свят України:

21 новорічна концертна вистава у ДП «Національний палац мистецтв «Україна» (1–9 січня);

участь у проведенні культурно-мистецької акції з нагоди відзначення 92-ї річниці проголошення Акту злуки (День соборності України) в ДП «Національний палац мистецтв «Україна» (22 січня);

виступ під час офіційного візиту в Україну Прем’єр-міністра Турецької Республіки Р.Т. Ердогана та пані Е. Ердоган (Київ, Будинок Городецького, 25 січня);

участь в святковому концерті з нагоди Міжнародного жіночого дня – 8 березня в Кабінеті Міністрів України (4 березня);

виступ під час урочистостей з нагоди 197-ї річниці від дня народження Тараса Шевченка в Національному музеї Тараса Шевченка та в Національному академічному театрі опери та балету Україн
еще рефераты
Еще работы по разное