Реферат: Державна митна служба україни наказ київ


ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

Київ

31.12.10 № 1563
Про затвердження Переліку тестових завдань для перевірки знань представників митних брокерів
Відповідно до пункту 7 розділу IV Порядку прийняття іспиту у представників митних брокерів, затвердженого наказом Державної митної служби України від 18.08.2009 № 767, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14.09.2009 за № 868/16884,

Н А К А З У Ю:

1. Затвердити Перелік тестових завдань для перевірки знань представників митних брокерів, що додається.

2. Хмельницькому центру підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів (Войцещук А.Д.) забезпечити актуалізацію програмного забезпечення з перевірки знань представників митних брокерів.

3. Керівникам регіональних митниць, митниць довести до відома митних брокерів, що перелік тестових завдань розміщено на WEB-сайті Державної митної служби України.

4. Уважати таким, що втратив чинність, наказ Держмитслужби від 19.03.2010 № 268.

5. Установити, що цей наказ набирає чинності з 1 лютого 2011 року.

6. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Голови Державної митної служби України Сьомку С.М.

^ Голова Служби

І.Г.Калєтнік

Додаток 1

^ Тестові завдання для перевірки знань представників митних брокерів

1.700.01.1 Відповідно до Митного кодексу "пропуск товарів і транспортних засобів через митний кордон України" – це:

1.

дозвіл митного органу на переміщення товарів і транспортних засобів через митний кордон України з урахуванням заявленої мети такого переміщення після проведення митних процедур

2.

переміщення товарів і транспортних засобів через митний кордон України після проведення митних процедур

3.

дозвіл митниці на ввезення товарів та транспортних засобів на митну територію України

4.

переміщення товарів і транспортних засобів через митний кордон України

Джерело: Митний кодекс України, ст. 1
2.700.01.2 Відповідно до Митного кодексу України "декларант" – це:

1.

юридична чи фізична особа, яка здійснює декларування товарів і транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України

2.

фізична особа, яка на підставі договору здійснює підготовку вантажної митної декларації та доданих до неї документів до митного оформлення

3.

юридична чи фізична особа, яка здійснює декларування товарів або інших предметів, супроводжує товар, а також документи на нього до моменту його вивезення за межі митної території України

4.

особа, яка здійснює представлення інтересів перевізників, отримувачів/відправників перед митним органом, сплачує за них передбачені законодавством податки та збори за товари, що переміщуються через митний кордон України

Джерело: Митний кодекс України, ст. 1
3.700.01.3 Відповідно до Митного кодексу, предмети – це:

1.

особисті речі, товари, транспортні засоби та окремі номерні вузли до них, що переміщуються через митний кордон України

2.

переміщувані через митний кордон України товари, що належать виключно юридичним особам

3.

особисті речі громадян, що перетинають митний кордон України

4.

транспортні засоби та окремі номерні вузли до них, що переміщуються через митний кордон України фізичними особами

Джерело: Митний кодекс України, ст. 1
4.700.01.4 Відповідно до чинного Митного кодексу, товари – це:

1.

будь-яке рухоме майно (у тому числі валютні цінності, культурні цінності), електрична, теплова та інші види енергії, а також т/засоби, за винятком т/засобів, що використовуються виключно для перевезення пасажирів і товарів через митний кордон України

2.

особисті речі та транспортні засоби, що використовуються для перевезення пасажирів і товарів через митний кордон України

3.

будь-які предмети, що переміщуються через митний кордон України

4.

особисті речі громадян, що перетинають митний кордон України

Джерело: Митний кодекс України, ст. 1
5.700.01.5 Засоби переміщення товарів:

1.

повітряний, водний, автомобільний, залізничний

2.

авіаційний, водний, автомобільний, залізничний, трубопровідний, а також лініями електропередачі

3.

повітряний, морський, річковий, автомобільний, залізничний, трубопровідний, поштовий та комп'ютерний

4.

залізничний, автомобільний, повітряний

Джерело: Митний кодекс України, ст.110
6.700.01.6 Митна справа - це:

1.

порядок переміщення через митний кордон України товарів і транспортних засобів, митне регулювання, пов’язане з встановленням та справлянням податків і зборів, процедури митного контролю та оформлення, боротьба з контрабандою та ПМП

2.

система принципів та напрямків діяльності держави у сфері забезпечення своїх економічних інтересів та безпеки за допомогою митно-тарифних та нетарифних заходів регулювання ЗЕД

3.

політика держави, яка виявляється в діяльності її органів і спрямована на встановлення порядку та умов переміщення через митний кордон держави товарів та інших предметів, стягнення митних платежів, митне оформлення

4.

процедура пропуску через митний кордон України товарів і транспортних засобів у відповідному митному режимі

Джерело: Митний кодекс України, ст.3
7.700.01.7 Митне оформлення - це:

1.

процедура здійснення митного контролю і пропуску через митний кордон України товарів та транспортних засобів

2.

виконання митним органом дій, які пов'язані із закріпленням результатів митного контролю товарів і транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України

3.

процедура пропуску через митний кордон України товарів і транспортних засобів у відповідному митному режимі

4.

перевірка товарів та транспортних засобів

Джерело: Митний кодекс України, ст. 1
8.700.01.8 Митний контроль - це:

1.

сукупність заходів, що здійснюються митними органами з метою забезпечення додержання норм Митного кодексу, законів та інших нормативно-правових актів з питань митної справи

2.

контроль за переміщенням через митний кордон України товарів та транспортних засобів юридичними та фізичними особами

3.

процедура митного оформлення та пропуску через митний кордон України товарів та транспортних засобів

4.

перевірка товарів та транспортних засобів

Джерело: Митний кодекс України, ст. 1
9.700.01.9 Митний режим - це:

1.

встановлені законодавством України з питань митної справи заборони чи обмеження щодо перебування товарів та транспортних засобів у зоні митного контролю та за її межами

2.

дотримання режиму, законності та правопорядку, встановлених митними органами у зоні митного контролю

3.

сукупність норм, встановлених законами України з питань митної справи, що визначають порядок переміщення товарів та транспортних засобів відповідно до заявленої мети їх переміщення через митний кордон України, та обсяг митних процедур

4.

напрямок переміщення товарів

Джерело: Митний кодекс України, ст. 1
10.700.01.10 Митні процедури - це:

1.

сукупність норм, встановлених законами України з питань митної справи, що залежно від заявленої мети переміщення товарів і транспортних засобів через митний кордон України визначають порядок такого переміщення та обсяг митних процедур, які при цьому здійснюються

2.

сукупність заходів, що здійснюються митними органами в межах своєї компетенції з метою забезпечення додержання норм законодавчих та нормативно-правових актів з питань митної справи

3.

операції, пов'язані із здійсненням митного контролю за переміщенням товарів і транспортних засобів через митний кордон України, митного оформлення цих товарів і транспортних засобів, а також із справлянням передбачених законом податків і зборів

4.

особливості декларування товарів та їх митного оформлення

Джерело: Митний кодекс України, ст. 1
11.700.01.11 Що визначає Митний кодекс України?

1.

засади організації та здійснення митної справи в Україні

2.

шляхи забезпечення захисту економічних інтересів України

3.

сукупність дій, пов'язаних із переміщенням товарів через митний кордон України

4.

митне регулювання ЗЕД

Джерело: Митний кодекс України, преамбула
12.700.01.12 Митна політика це :

1.

сукупність норм, встановлених законами України з питань митної справи, що залежно від заявленої мети переміщення товарів і транспортних засобів через митний кордон України визначають порядок такого переміщення та обсяг митних процедур, які при цьому здійснюються

2.

операції, пов'язані із здійсненням митного контролю за переміщенням товарів і транспортних засобів через митний кордон України, митного оформлення цих товарів і транспортних засобів, а також із справлянням передбачених законом податків і зборів

3.

система принципів та напрямів діяльності заходів регулювання зовнішньої торгівлі та протидії контрабанді і порушенням митних правил

4.

система принципів та напрямів діяльності держави у сфері забезпечення своїх економічних інтересів та безпеки за допомогою митно-тарифних та нетарифних заходів регулювання зовнішньої торгівлі

Джерело: ст.2 митного кодексу України
13.700.01.13 Відповідно закону України від 05.10.2006р. №227-V Україна приєдналась:

1.

до Протоколу про внесення змін до Міжнародної конвенції про спрощення та гармонізацію митних процедур, вчиненого 26 червня 1999 року в м. Брюсселі;

2.

до Міжнародної конвенції про спрощення та гармонізацію митних процедур, вчиненого 26 червня 1999 року в м. Кіото;

3.

до Протоколу про внесення змін до Міжнародної конвенції про спрощення та гармонізацію митних процедур, вчиненого 18 травня 1973 року в м. Брюсселі;

4.

до Рамкових стандартів забезпечення безпеки та спрощення процедур міжнародної торгівлі;

Джерело: закон України від 05.10.2006р. №227-V
14.700.01.14 Дайте визначення терміну і поняття згідно Митного кодексу - митний перевізник:

1.

Це підприємство, яке здійснює перевезення між митними органами товарів, що перебувають під митним контролем, без застосування при цьому заходів гарантування доставки товарів до митного органу призначення, передбачених п.1,2 та 4 ч.1 ст.161 цього Кодексу і має ліцензію на право здійснення діяльності митного перевізника, видану спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі митної справи

2.

Це організація, яка уповноважена здійснювати перевезення між митними органами товарів, що перебувають під митним контролем, без застосування при цьому заходів гарантування доставки товарів до митного органу призначення, передбачених п.1,2 та 4 ч.1 ст.161 цього Кодексу із застосуванням книжки МДП та має ліцензію на право здійснення діяльності митного перевізника, видану спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі митної справи

3.

Це будь-яка фізична особа, яка здійснює підприємницьку діяльність без створення юридичної особи, яка допущена до виконання перевезення між митними органами товарів, що перебувають під митним контролем, без застосування при цьому заходів гарантування доставки товарів до митного органу призначення, передбачених п.1,2 та 4 ч.1 ст.161 цього Кодексу і має ліцензію на право здійснення діяльності митного перевізника, видану спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі митної справи

4.

Це суб'єкт ЗЕД, який уповноважений здійснювати перевезення між митними органами товарів, що перебувають під митним контролем

Джерело: Митний кодекс України, ст. 182
15.700.01.15 Митне регулювання здійснюється на основі принципів:

1.

- виключної юрисдикції України на її митній території; - виключної компетенції митних органів України щодо здійснення митної справи; - законності; - єдиного порядку переміщення товарів і транспортних засобів через митний кордон України; - системності; - ефективності; - додержання прав та охоронюваних законом інтересів фізичних та юридичних осіб; - гласності та прозорості.

2.

- виключної юрисдикції України на державному кордоні; - виключної компетенції митних органів України щодо здійснення митної справи; - законності; - єдиного порядку переміщення товарів і транспортних засобів через митний кордон України, процедур митного контролю та оформлення; - системності; - ефективності; - додержання прав та охоронюваних законом інтересів фізичних та юридичних осіб; - гласності та прозорості.

3.

-виключної юрисдикції України на її митній території; - виключної компетенції митних органів України, спеціалізованих митних установ та організацій щодо здійснення митної справи; - колегіальності; - єдиного порядку переміщення товарів і транспортних засобів через митний кордон України; - системності; - ефективності; - додержання прав та охоронюваних законом інтересів фізичних та юридичних осіб; - гласності та прозорості.

4.

- виключної юрисдикції України на її митній території; - виключної компетенції митних органів України щодо здійснення митної справи; - законності; - єдиного порядку переміщення товарів і транспортних засобів через митний кордон України;

Джерело: Ст.4 Митного Кодексу України
16.700.02.1 Підставою для здійснення митного контролю та митного оформлення повітряного судна є подані командиром повітряного судна :

1.

генеральна декларація, авіаційні вантажні накладні, карго маніфест відомості про запаси для споживання й товаросупровідні документи

2.

авіаційні вантажні накладні, наказ про придатність повітряного судна до польотів

3.

генеральна декларація, аеронавігаційні карти і схеми, каргоманіфести

4.

аеронавігаційні карти і схеми, наказ про придатність повітряного судна до польотів

Джерело: Постанова Кабінету Міністрів України від 24.12.2003, № 1989 "Питання пропуску через державний кордон автомобільних, водних, залізничних та повітряних транспортних засобів перевізників і товарів, що переміщуються ними".
17.700.02.2 Митний контроль і митне оформлення повітряного судна здійснюється митним органом у взаємодії

1.

з підрозділами УМВС України

2.

з службою безпеки України та податковою службою

3.

з службою безпеки України, підрозділами УМВС України

4.

з службами ветеринарного, екологічного, радіологічного, санітарно-карантинного, фітосанітарного, контролю за переміщенням культурних цінностей, контролю з метою забезпечення безпеки цивільної авіації

Джерело: Постанова Кабінету Міністрів України від 24.12.2003, № 1989 "Питання пропуску через державний кордон автомобільних, водних, залізничних та повітряних транспортних засобів перевізників і товарів, що переміщуються ними".
18.700.02.3 Зони митного контролю у пунктах пропуску через державний кордон України, на стоянках повітряних суден, встановлюються:

1.

органом охорони державного кордону

2.

органом охорони державного кордону та адміністрацією конкретного аеропорту

3.

митним органом за погодженням з органом охорони державного кордону та адміністрацією конкретного аеропорту

4.

охорони державного кордону, та іншими правоохоронними органами

Джерело: Постанова Кабінету Міністрів України від 24.12.2003, № 1989 "Питання пропуску через державний кордон автомобільних, водних, залізничних та повітряних транспортних засобів перевізників і товарів, що переміщуються ними".
19.700.02.4 До початку митного контролю повітряного судна на його борт піднімається:

1.

представник служби безпеки України

2.

представник санітарно–епідеміологічної служби

3.

представник митного органу

4.

представник служби нагляду за безпекою польотів

Джерело: Постанова Кабінету Міністрів України від 24.12.2003, № 1989 "Питання пропуску через державний кордон автомобільних, водних, залізничних та повітряних транспортних засобів перевізників і товарів, що переміщуються ними".
20.700.02.5 Контроль за зворотнім вивезенням (увезенням) повітряного судна здійснюється:

1.

прикордонним органом

2.

службою безпеки України та митним органом

3.

службою безпеки України та прикордонним органом

4.

митними органами на підставі інформації про виліт повітряного судна з аеропорту та приліт його в аеропорт України

Джерело: Постанова Кабінету Міністрів України від 24.12.2003, № 1989 "Питання пропуску через державний кордон автомобільних, водних, залізничних та повітряних транспортних засобів перевізників і товарів, що переміщуються ними".
21.700.02.6 Режим у пункті пропуску через державний кордон України визначається:

1.

службою безпеки України

2.

державною прикордонною службою разом з компетентними органами

3.

співробітниками органів внутрішніх справ

4.

службою авіаційної безпеки України

Джерело: Закон України від 04.11.1991р. № 1777-XII "Про державний кордон України" ст.26
22.700.02.7 Адміністрація аеропорту щоденно інформує митний орган про план польотів повітряних суден :

1.

на дві доби

2.

на добу та протягом доби - про його поточне виконання

3.

на три доби

4.

на сім діб

Джерело: Постанова Кабінету Міністрів України від 24.12.2003, № 1989 "Питання пропуску через державний кордон автомобільних, водних, залізничних та повітряних транспортних засобів перевізників і товарів, що переміщуються ними" та спільний Наказ ДМСУ,АДПСУ від 01.09.08 N957/724 "Про затвердження Порядку подання Державіаадміністрацією Держмитслужбі та Адміністрації Держприкордонслужби інформації про виліт повітряного судна з аеропорту України та приліт його в аеропорт України"
23.700.02.8 Вивантаження товарів з повітряного судна, при їх ввезенні на митну територію України повітряним транспортом після закінчення прикордонного контролю, здійснюється:

1.

з дозволу митного органу та органу охорони державного кордону

2.

з дозволу митного органу та під його контролем

3.

з дозволу адміністрації аеропорту за погодженням з митним органом

4.

з дозволу митного органу та під контролем служби безпеки цивільної авіації

Джерело: Постанова Кабінету Міністрів України від 24.12.2003, № 1989 "Питання пропуску через державний кордон автомобільних, водних, залізничних та повітряних транспортних засобів перевізників і товарів, що переміщуються ними".
24.700.02.9 Авіаційна вантажна накладна - це:

1.

документ, що свідчить про укладення договору про повітряне перевезення товарів, прийняття товарів до перевезення та визначає умови перевезення

2.

документ, що визначає умови декларування товарів

3.

документ, що свідчить про порядок сплати податків і зборів

4.

документ, що визначає умови перевезення товарів, ціну товарів, митну вартість та країну походження товарів

Джерело: Постанова Кабінету Міністрів України від 24.12.2003, № 1989 "Питання пропуску через державний кордон автомобільних, водних, залізничних та повітряних транспортних засобів перевізників і товарів, що переміщуються ними".
25.700.02.10 Каргоманіфест (вантажна відомість) - це:

1.

документ, у якому зазначається номер генеральної декларації, номер повітряного судна, номер рейсу

2.

документ, у якому зазначаються назви аеропортів відправлення

3.

документ, у якому зазначаються відомості про повітряне судно, членів екіпажу, номер рейсу

4.

документ, у якому зазначаються номери авіаційних вантажних накладних, кількість вантажних місць, вага товарів

Джерело: Постанова Кабінету Міністрів України від 24.12.2003, № 1989 "Питання пропуску через державний кордон автомобільних, водних, залізничних та повітряних транспортних засобів перевізників і товарів, що переміщуються ними".
26.700.02.11 Генеральна декларація:

1.

документ, який містить відомості про виконавця рейсу та власника вантажу

2.

документ, в якому зазначено номери авіаційних вантажних накладних, каргоманіфесту, генеральної декларації

3.

документ, який містить відомості про власника повітряного судна, його реєстраційний номер, військовий знак, номер і дату виконання рейсу, назви аеропортів відправлення, проміжних посадок, призначення, час прибуття

4.

документ, який містить відомості про вантаж, власника вантажу

Джерело: Постанова Кабінету Міністрів України від 24.12.2003, № 1989 "Питання пропуску через державний кордон автомобільних, водних, залізничних та повітряних транспортних засобів перевізників і товарів, що переміщуються ними".
27.700.02.12 В яких місцях як правило здійснюється митний контроль товарів, що переміщуються пасажирами водними транспортними засобами:

1.

в оглядовому залі порту

2.

на борту судна

3.

на митному ліцензійному складі

4.

на причалі

Джерело: Постанова Кабінету Міністрів України від 24.12.2003, № 1989 "Питання пропуску через державний кордон автомобільних, водних, залізничних та повітряних транспортних засобів перевізників і товарів, що переміщуються ними".
28.700.02.13 В який строк інформується митний орган про прибуття судна в порт:

1.

після прибуття

2.

не інформується

3.

не пізніше ніж 1 доба

4.

не пізніше ніж 4 години

Джерело: Постанова Кабінету Міністрів України від 24.12.2003, № 1989 "Питання пропуску через державний кордон автомобільних, водних, залізничних та повітряних транспортних засобів перевізників і товарів, що переміщуються ними".
29.700.02.14 В якому документі наводяться відомості про членів суднового екіпажу

1.

маніфест

2.

коносамент

3.

генеральна декларація

4.

суднова роль

Джерело: Постанова Кабінету Міністрів України від 24.12.2003, № 1989 "Питання пропуску через державний кордон автомобільних, водних, залізничних та повітряних транспортних засобів перевізників і товарів, що переміщуються ними".
30.700.02.15 В якому документі наводяться відомості про перелік коносаментів

1.

маніфест

2.

генеральна декларація

3.

суднова роль

4.

генеральна накладна

Джерело: Постанова Кабінету Міністрів України від 24.12.2003, № 1989 "Питання пропуску через державний кордон автомобільних, водних, залізничних та повітряних транспортних засобів перевізників і товарів, що переміщуються ними".
31.700.02.16 Ввезення товарів і транспортних засобів на митну територію України, вивезення товарів і транспортних засобів за межі митної території України - це:

1.

сукупність дій, пов'язаних із переміщенням товарів і транспортних засобів через митний кордон України у відповідному напрямку

2.

сукупність норм, встановлених законами України з питань митної справи

3.

операції, пов'язані із здійсненням митного контролю

4.

операції щодо переробки товару

Джерело: Митний кодекс України, ст.1
32.700.02.17 Зона митного контролю - це:

1.

пункт пропуску на державному кордоні

2.

територія пункту пропуску на державному кордоні, в межах якої здійснюється митний та прикордонний контроль

3.

місце, визначене митними органами на митній території України, в межах якого митні органи здійснюють митні процедури

4.

місце, визначене митними органами, на якій встановлюються режимні правила

Джерело: Митний кодекс України, ст. 1
33.700.02.18 Митне забезпечення - це:

1.

одноразові та багаторазові пломби, а також пломбіратори, печатки, хімічні та природні барвники, за допомогою яких митний орган здійснює ідентифікацію по їх відтисках та інших слідах, що стосуються результатів митного контролю та митного оформлення

2.

металеві та пластикові пломби, пристосування для їх використання, печатки, мітки, голографічні та інші засоби, необхідні митним органам для ідентифікації ототожнювання по фактах здійснення митного оформлення та інших процедур при переміщенні транспортних засобів, товарів та інших предметів через митний кордон України

3.

одноразові номерні запірнопломбувальні пристрої, печатки, штампи, голографічні мітки та інші засоби ідентифікації, що використовуються митними органами для відображення та закріплення результатів митного контролю та митного оформлення

4.

особиста номерна печатка, штамп, металева печатка

Джерело: Митний кодекс України, ст.1 п.13.
34.700.02.19 Відповідно до Митного кодексу України товари, залежно від наявності перевізника, відправника, одержувача, а також договору на перевезення, переміщуються у:

1.

вантажних, міжнародних поштових та міжнародних експрес - відправленнях, супроводжуваному та несупроводжуваному багажу та ручній поклажі

2.

вантажні, багажні, поштові відправлення

3.

вантажні, багажні, поштові відправлення та дипломатична пошта

4.

дипломатична пошта, ручна поклажа

Джерело: Митний кодекс України, ст.110
35.700.02.20 У разі відмови у митному оформленні та пропуску через митний кордон України надається:

1.

усне повідомлення із зазначенням причин

2.

картка відмови в прийнятті митної декларації, митному оформленні чи пропуску товарів і транспортних засобів через митний кордон України

3.

повідомляється ДМСУ

4.

ніякі документи не надаються

Джерело: Наказ ДМСУ від 12.12.05 № 1227 «Про затвердження порядку оформлення і використання картки відмови в прийнятті митної декларації , митному оформленні чи пропуску товарів і транспортних засобів через митний кордон України».
36.700.03.1 Резидентами є:

1.

громадяни, які мають постійне місце проживання на території України, у тому числі ті, що тимчасово перебувають за кордоном

2.

громадяни України, які тимчасово перебувають за кордоном і здійснюють свою підприємницьку діяльність відповідно до законодавства іноземної держави

3.

громадяни іноземних держав, громадяни України, особи без громадянства, які проживали на території України до 1991р.

4.

громадяни іноземних держав, що тимчасово перебувають на території України і здійснюють свою підприємницьку діяльність відповідно до законодавства іноземної держави

Джерело: Митний кодекс України, ст.1.
37.700.03.2 Товари, що безпосередньо ввозяться громадянами в СБ будь-якими видами транспорту на митну територію України, пересилаються в НСБ, МПВ, сумарна вартість яких не перевищує 1000 євро та/або загальна вага яких не перевищує 100 кг підлягають:

1.

обов'язковому письмовому декларуванню, та оподаткуванню ввізним митом за ставкою в розмірі 20% від митної вартості, ПДВ та в встановлених випадках акцизним і іншими зборами

2.

усному декларуванню, оподаткуванню в розмірі певної ставки ввізного мита на кожен конкретний вид товару, ПДВ в розмірі 20% та акцизним збором

3.

письмовому чи усному декларуванню за бажанням громадянина, оподаткуванню ввізним митом, ПДВ, акцизним збором в розмірі 20% від митної вартості товару, а у встановлених випадках митними та іншими зборами

4.

обов'язковому письмовому декларуванню, та оподаткуванню ввізним митом за ставкою в розмірі 100% від митної вартості, ПДВ та в встановлених випадках акцизним і іншими зборами

Джерело: Закон України від 13.09.2001р. №2681-ІІІ "Про порядок ввезення (пересилання) в Україну, митного оформлення й оподаткування особистих речей, товарів та транспортних засобів, що ввозяться (пересилаються) громадянами на митну територію України", ст.5
38.700.03.3 Товари, що пересилаються на адреси громадян у вантажних відправленнях та експрес відправленнях, сумарна митна вартість яких не перевищує 1000 євро та загальна вага яких не перевищує 100 кг, підлягають:

1.

письмовому чи усному декларуванню за бажанням громадянина, оподаткуванню ввізним митом в розмірі 25% від митної вартості, ПДВ та акцизним збором за ставками встановленими законодавством на даний вид товару

2.

усному декларуванню, оподаткуванню ввізним митом за ставками встановленими законодавством на даний вид товару, ПДВ та акцизним збором в розмірі 20% від бази оподаткування

3.

обов'язковому письмовому декларуванню та оподаткуванню ввізним митом за повними ставками Митного тарифу України, ПДВ та в встановлених законодавством випадках акцизним та іншими зборами

4.

письмовому чи усному декларуванню за бажанням громадянина, оподаткуванню ввізним митом в розмірі 15% від митної вартості, ПДВ та акцизним збором за ставками встановленими законодавством на даний вид товару

Джерело: Закон України від 13.09.2001р. №2681-ІІІ "Про порядок ввезення (пересилання) в Україну, митного оформлення й оподаткування особистих речей, товарів та транспортних засобів, що ввозяться (пересилаються) громадянами на митну територію України", ст.5
39.700.03.4 Громадяни можуть ввозити на митну територію України продукти харчування для власного споживання:

1.

в упаковці виробника, в кількості, що не перевищує 10кг, кожного найменування на одну особу, загальна сумарна вартість яких не перевищує 50 євро

2.

в упаковці виробника, призначені для роздрібної торгівлі, у кількості не більше ніж одна упаковка або загальною масою, яка не перевищує 2кг, кожного найменування на одну особу, на загальну суму, не більше 50 євро

3.

в упаковці виробника, у кількості, що не перевищує 2 упаковок кожного найменування, на загальну суму, яка не більше 50 євро

4.

в упаковці виробника, призначені для роздрібної торгівлі, у кількості не більше ніж одна упаковка або загальною масою, яка не перевищує 2кг, кожного найменування на одну особу, на загальну суму, не більше 50 євро та загальною вагою, що не перевищує 20 кг

Джерело: Постанова Кабінету Міністрів України від 13.12.2001р. №1652 "Про обсяги та порядок ввезення громадянами на митну територію України продуктів харчування для власного споживання та перелік предметів, що не можуть бути віднесені до особистих речей громадян".
40.700.03.5 Громадянам заборонено ввезення на територію України:

1.

легкових автомобілів, що виготовлені більше ніж 8 років тому; продукти харчування вартістю більше 20 євро; зброю та боєприпаси до неї

2.

автомобілів, що виготовлені більше ніж 8 років тому; шкури великої рогатої худоби та свиней; товари промислового призначення

3.

сільськогосподарська продукція 1 - 24 груп УКТ ЗЕД; товари, що переміщуються за дозволами - без подання дозволів; друкована продукція з пропагандою повалення державного устрою

4.

ТЗ, що не відповідають технічним стандартам; продукти харчування, вартістю понад 50 євро; валюту України та іноземну валюту без дозволу НБУ

Джерело: Закон України від 13.09.2001р. №2681-ІІІ "Про порядок ввезення (пересилання) в Україну, митного оформлення й оподаткування особистих речей, товарів та транспортних засобів, що ввозяться (пересилаються) громадянами на митну територію України", ст.9.
41.700.03.6 При ввезенні громадянами на митну територію України звільняються від оподаткування:

1.

товари, вартістю до 200 євро, горілчані вироби-2л, вино-5л, пиво-10л, тютюнові вироби-200г

2.

товари, вартістю до 200 євро; горілчані вироби-1л, вино-2л; тютюнові вироби - загальною вагою не більше 250г

3.

товари, вартістю до 200 євро, горілчані вироби-1л, вино-2л, пиво-10л, тютюнові вироби-200г

4.

товари, вартістю до 200 євро, горілчані вироби-1л, вино-5л, пиво-10л, тютюнові вироби-250г

Джерело: Закон України від 13.09.2001р. №2681-ІІІ "Про порядок ввезення (пересилання) в Україну, митного оформлення й оподаткування особистих речей, товарів та транспортних засобів, що ввозяться (пересилаються) громадянами на митну територію України", ст.8 та ст.253 Митного кодексу України.
42.700.03.7 Єдиний неподільний товар, митна вартість якого перевищує 200 євро та вага перевищує 50 кг, що ввозиться (пересилається) громадянами у СБ, НСБ, МПВ:

1.

письмово чи усно декларується, оподатковується в розмірі певної ставки ввізного мита, ПДВ в розмірі 20% та акцизним та іншими зборами

2.

письмово декларується, оподатковується ввізним митом в розмірі 20% від митної вартості такого предмета, ПДВ та у передбачених законодавством України випадках акцизним та іншими зборами

3.

усному декларуванню, оподаткуванню ввізним митом за ставками встановленими законодавством на даний вид товару, ПДВ, акцизним збором в розмірі 20% від бази оподаткування та іншими зборами

4.

письмовому чи усному декларуванню за бажанням громадянина, оподаткуванню ввізним митом в розмірі 15% від митної вартості, ПДВ та акцизним збором за ставками встановленими законодавством на даний вид товару

Джерело: Закон України від 13.09.2001р. №2681-ІІІ "Про порядок ввезення (пересилання) в Україну, митного оформлення й оподаткування особистих речей, товарів та транспортних засобів, що ввозяться (пересилаються) громадянами на митну територію України", ст.7.
43.700.03.8 Не допускається вивезення громадянами за межі митної території України незалежно від загальної вартості:

1.

товарів, щодо яких застосовуються заходи тарифного та нетарифного регулювання; товарів 1-24 груп УКТ ЗЕД; товарів, що містять пропаганду війни, расової ворожнечі чи мають порнографічний зміст

2.

товарів 1-24 груп УКТ ЗЕД; товарів, що містять пропаганду війни, расової ворожнечі чи мають порнографічний зміст; алкогольних та тютюнових виробів

3.

товарів, щодо яких застосовуються заходи тарифного та нетарифного регулювання експорту; товарів, на які встановлено державні дотації, крім предметів особистого користування; товарів промислового призначення

4.

товарів промислового призначення, які використовуються для виготовлення будь-яких видів зброї; товарів, вивезення яких прямо передбачено законодавством України; товарів, що заборонені до ввезення в країні в’їзду

Джерело: Митний кодекс України, ст.251
44.700.03.9 Єдиний неподільний товар, що ввозиться (пересилається) громадянами у вантажних відправленнях та міжнародних експрес відправленнях, незалежно від митної вартості та ваги :

1.

письмово чи усно декларується, оподатковується ввізним митом в розмірі 20% від митної вартості, ПДВ, та у передбачених законодавством України випадках акцизним та іншими зборами

2.

письмово декларується, оподатковується ввізним митом за повними ставками Митного тарифу України, ПДВ та у передбачених законодавством України випадках акцизним та іншими зборами

3.

усному декларуванню, оподаткуванню ввізним митом за ставками встановленими законодавством на даний вид товару, ПДВ, акцизним збором в розмірі 20% від бази оподаткування та іншими зборами

4.

письмовому чи усному декларуванню за бажанням громадянина, оподаткуванню ввізним митом в розмірі 15% від митної вартості, ПДВ та акцизним збором за ставками встан
еще рефераты
Еще работы по разное