Реферат: Про затвердження Положення про порядок контролю за ввезенням на митну територію України окремих видів товарів

Про затвердження Положення про порядок контролю за ввезенням на митну територію України окремих видів товарів
Наказ Державної митної служби України
від 28 лютого 2003 року N 129

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
3 червня 2003 р. за N 424/7745

Із змінами і доповненнями, внесеними
 наказами Державної митної служби України
від 6 жовтня 2003 року N 654
(зміни, внесені пунктом 3 наказу Державної митної служби України
 від 6 жовтня 2003 року N 654, набрали чинності з 15 січня 2004 року),
 від 10 грудня 2003 року N 849,
 від 29 березня 2004 року N 221,
 від 9 липня 2004 року N 501,
 від 15 липня 2004 року N 522,
 від 30 серпня 2004 року N 627,
 від 7 березня 2006 року N 172

Додатково див. лист
 Державної митної служби України
 від 12 червня 2003 року N 11/7-09-9063-ЕП,
 оголошення
("Офіційний вісник України", N 24, 29 червня 2006 р.),
 лист Державної митної служби України
 від 4 грудня 2007 року N 11/2-10/12343-ЕП

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 29.03.2002 N 390 "Про ввезення на митну територію України окремих видів товарів" і для вдосконалення контролю за ввезенням на митну територію України з будь-якою метою (крім транзиту через територію України) окремих видів товарів, перелік яких установлюється та змінюється Держмитслужбою України залежно від виду транспорту, що використовується для їх переміщення, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про порядок контролю за ввезенням на митну територію України окремих видів товарів, що додається.

2. Уважати такими, що втратили чинність, накази Держмитслужби України, перелік яких наведено в додатку 1.

3. Унести до наказів Держмитслужби України зміни, перелік яких наведено в додатку 2.

4. Управлінню технологій митного контролю (Сьомка С. М.), Управлінню правової роботи (Мельник М. В.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

5. Секретаріату забезпечити тиражування та розсилку цього наказу до регіональних митниць, митниць після його реєстрації в Міністерстві юстиції України.

6. Прес-службі (Гунько С. О.) забезпечити висвітлення цього наказу в засобах масової інформації.

7. Начальникам регіональних митниць, митниць довести цей наказ до відома суб'єктів підприємницької діяльності.

8. Установити, що наказ набирає чинності через 10 днів після його реєстрації в Міністерстві юстиції України.

9. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Служби Пашка П. В.

 

^ В. о. Голови Служби 

О. Єгоров  


ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Державної митної служби України
від 28 лютого 2003 р. N 129

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
3 червня 2003 р. за N 424/7745 


^ Положення
про порядок контролю за ввезенням на митну територію України окремих видів товарів
(У тексті Положення слово "інспектор" у всіх відмінках замінено словами "посадова особа" у відповідному відмінку згідно з наказом Державної митної служби України від 15 липня 2004 року N 522)


1. Загальні положення
1.1. Це Положення розроблено відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 29.03.2002 N 390 "Про ввезення на митну територію України окремих видів товарів".

1.2. Це Положення:

визначає перелік окремих видів товарів, увезення яких на митну територію України здійснюється за умови подання попередньої вантажної митної декларації (додаток 1), та перелік окремих видів товарів, увезення яких на митну територію України, крім увезення залізничним транспортом, здійснюється за умови подання попередньої вантажної митної декларації (додаток 2);

установлює порядок заповнення й оформлення попередньої вантажної митної декларації при ввезенні на митну територію України з будь-якою метою (крім транзиту) окремих видів товарів згідно із зазначеними переліками залежно від виду транспорту, яким перевозяться ці товари;

регламентує застосування заходів забезпечення доставки товарів, що входять до переліків окремих видів товарів, увезення яких на митну територію України здійснюється за умови подання попередньої вантажної митної декларації.

1.3. Терміни, що вживаються в цьому Положенні:

митний орган відправлення (прикордонна митниця) - митний орган, у зоні діяльності якого розташовано пункт пропуску, через який здійснюється ввезення окремих видів товарів на митну територію України;

митний орган призначення - митний орган, у зоні діяльності якого розташований суб'єкт підприємницької діяльності, що подав до оформлення попередню вантажну митну декларацію та її електронну копію й на адресу якого ввозяться окремі види товарів;

окремі види товарів - товари, умовою переміщення яких через митний кордон України є подання суб'єктом підприємницької діяльності, на адресу якого ввозяться ці товари, попередньої вантажної митної декларації та її електронної копії;

попередня вантажна митна декларація (далі - ПД) - документ, що складається на бланку уніфікованого адміністративного документа форми МД-2 (МД-3), містить у собі відомості про товари, які будуть увезені на митну територію України, і є одним із документів контролю за їх доставкою;

попереднє повідомлення (далі - ПП) - документ, що оформлюється згідно з вимогами розділу 4 Положення про порядок здійснення контролю за доставкою вантажів у митниці призначення, затвердженого наказом Держмитслужби України від 08.12.98 N 771 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 22.01.99 за N 42/3335 (далі - Положення про КДВ), та з наказом Держмитслужби України від 24.04.99 N 240 "Про затвердження Порядку заповнення та використання попереднього повідомлення", зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 14.05.99 за N 306/3599;

інші товари - усі товари, що не входять до переліків окремих видів товарів, які встановлюються та змінюються Держмитслужбою України.

Інші терміни вживаються в значеннях, визначених Митним кодексом України та постановою Кабінету Міністрів України від 09.06.97 N 574 "Про затвердження Положення про вантажну митну декларацію".

1.4. Умовою переміщення через митний кордон України окремих видів товарів є оформлення ПД та її електронної копії митним органом за місцем державної реєстрації суб'єкта підприємницької діяльності - одержувача цих товарів.

При переміщенні через митний кордон України окремих видів товарів дозволяється, ураховуючи господарську діяльність суб'єктів підприємницької діяльності, подання ПД і наступне оформлення ВМД за листом про погодження. При цьому ПД і ВМД повинні бути оформлені одним митним органом.

(абзац другий пункту 1.4 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Державної митної служби України від 07.03.2006 р. N 172)

1.5. ПД, як правило, оформлюється на одну партію товарів.

При переміщенні через митний кордон України в складі однієї партії окремих видів товарів та інших товарів дозволяється за бажанням суб'єкта підприємницької діяльності подання ПД на всю партію товарів.

При цьому заходи забезпечення доставки товарів у митний орган призначення, передбачені пунктом 3 постанови Кабінету Міністрів України від 29.03.2002 N 390, застосовуються тільки до окремих видів товарів.

1.6. Пропуск окремих видів товарів здійснюється без подання ПД за умови їх митного оформлення в зоні діяльності підрозділу митного органу, розташованого в пункті пропуску на митному кордоні України.

1.7. У разі ввезення на митну територію України окремих видів товарів, раніше вивезених з України під зобов'язання про зворотне ввезення, ПД не подається. Як документ контролю за доставкою в митний орган призначення використовується ПП, оформлене на підставі ВМД на вивезення цих товарів.

1.8. При ввезенні на митну територію України консолідованих дрібнопакетованих вантажів, що надходять лінією служб прискореної доставки вантажів ("DHL", "TNT", "UPS", "FedEx", "У-Руско", "Елін Карго" та ін.), ПД не подається.

1.9. При переміщенні товарів через митний кордон України в міжнародних поштових відправленнях ПД не подається.

1.10. При ввезенні товарів гуманітарної допомоги ПД не подається. Підставою для переміщення через митний кордон України товарів гуманітарної допомоги є відповідно до Закону України від 22.10.99 N 1192-XIV "Про гуманітарну допомогу" наявність її одержувача в Державному реєстрі отримувачів гуманітарної допомоги.

1.11. ПД не подається при ввезенні на митну територію України партії товарів, на які законодавством України не передбачено оформлення ВМД під час пропуску через митний кордон України.

1.12. Під час подання ПД може бути застосований на вибір суб'єкта підприємницької діяльності, на адресу якого ввозяться окремі види товарів, або вповноваженої ним особи один із заходів забезпечення доставки товарів у митний орган призначення, а саме:

грошова застава, що попередньо вноситься на депозитний рахунок митного органу призначення в розмірі встановлених законодавством України податків і зборів, які підлягали б сплаті в разі ввезення таких товарів з метою вільного обігу на митній території України;

гарантія банку щодо сплати встановлених законодавством України податків і зборів (обов'язкових платежів);

(абзац третій пункту 1.12 в редакції наказу
 Державної митної служби України від 15.07.2004 р. N 522)

фінансова гарантія незалежного фінансового посередника щодо обов'язкової доставки товарів у митний орган призначення згідно з Положенням про надання фінансових гарантій митним органам незалежними фінансовими посередниками щодо обов'язкової доставки товарів до митниць призначення, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 04.10.96 N 1216, і Положенням про надання незалежними фінансовими посередниками фінансових гарантій митним органам при митному оформленні товарів, що ввозяться за попередньою вантажною митною декларацією, затвердженим наказом Державної митної служби України від 29.07.98 N 447 і зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 29.10.98 за N 698/3138;

охорона та супроводження товарів силами митних органів згідно з Інструкцією про організацію та порядок охорони й супроводження товарів підрозділами митної варти Державної митної служби України, затвердженою наказом Державної митної служби України від 20.08.2003 N 565 (зі змінами й доповненнями) і зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 29.08.2003 за N 746/8067;

(абзац п'ятий пункту 1.12 в редакції наказу
 Державної митної служби України від 15.07.2004 р. N 522)

перевезення на умовах Митної конвенції про міжнародне перевезення вантажів із застосуванням книжки МДП 1975 року (далі - Конвенція МДП) згідно з Порядком реалізації положень Митної конвенції про міжнародне перевезення вантажів із застосуванням книжки МДП, затвердженим наказом Держмитслужби України від 21.11.2001 N 755 і зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 14.12.2001 за N 1036/6227;

перевезення товарів митним перевізником, якому Державною митною службою України видано ліцензію на провадження посередницької діяльності митного перевізника.

(пункт 1.12 доповнено абзацом сьомим згідно з наказом
 Державної митної служби України від 15.07.2004 р. N 522)

1.13. Якщо як захід забезпечення доставки окремих видів товарів обрано перевезення на умовах Конвенції МДП і якщо розмір податків та зборів, установлених для оподаткування таких товарів у разі їх увезення з метою вільного обігу на митній території України, більше ніж еквівалент 50000 доларів США в національній валюті України за курсом Національного банку України на день подання книжки МДП для митного оформлення товарів, то ці товари супроводжуються в порядку, визначеному спільним наказом Держмитслужби України та Міністерства внутрішніх справ України від 25.07.96 N 344/510, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 06.08.96 за N 424/1449, або до них застосовуються інші заходи гарантування доставки.

1.14. У разі обрання грошової застави як заходу забезпечення доставки товарів кошти, унесені на рахунки митних органів під час оформлення ПД, після оформлення ВМД на товари згідно з митними режимами тимчасового ввезення, митного складу тощо повертаються суб'єкту підприємницької діяльності за його заявою або зараховуються в рахунок сплати наступних податків та зборів чи як грошова застава для забезпечення доставки при ввезенні наступних партій окремих видів товарів.

1.15. У разі обрання суб'єктом ЗЕД гарантії банку як заходу забезпечення доставки окремих видів товарів митному органу призначення подається гарантійний документ, а його копія з відбитком штампа "Під митним контролем" (далі - ПМК) і зазначенням номера попередньої декларації надається цьому суб'єктові.

(пункт 1.15 в редакції наказу Державної
 митної служби України від 15.07.2004 р. N 522)

1.16. У ПД умовно нараховуються всі платежі, передбачені при оформленні окремих видів товарів для вільного обігу на митній території України.

1.17. Якщо товар надійшов у митний орган призначення в установлений термін, то гарантія банку погашається.

(пункт 1.17 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Державної митної служби України від 15.07.2004 р. N 522)

1.18. Якщо товар не надійшов своєчасно в митний орган призначення, то цей митний орган повідомляє гаранта та складає Акт про настання гарантійного випадку, форма якого визначається Держмитслужбою України.

1.19. Після надходження коштів у колонці графи 51 примірника ПД, що зберігається в митному органі призначення, розташованій під графою С бланка форми МД-2, проставляється відмітка про фактичне надходження коштів на депозитний рахунок митного органу призначення (дата, зазначена у витягу банку).

1.20. ПД дійсна та може бути використана для ввезення товару протягом трьох місяців з дати її оформлення.

1.21. ПД не оформлюється, захід забезпечення доставки товарів у митний орган призначення не застосовується, а як документ контролю за доставкою окремих видів товарів у митний орган призначення використовується ПП за умови подання в момент його оформлення передбачених законодавством України документів, потрібних для застосування пільгового режиму оподаткування товарів при їх митному оформленні, у випадках ввезення на митну територію України:

давальницької сировини іноземним замовником відповідно до Закону України "Про операції з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах";

майна як внеску іноземного інвестора до статутного фонду підприємства з іноземними інвестиціями відповідно до Закону України "Про режим іноземного інвестування";

майна іноземними інвесторами з метою інвестування на підставі зареєстрованих договорів (контрактів) про спільну інвестиційну діяльність відповідно до Закону України "Про режим іноземного інвестування";

товарів відповідно до угод про виробничу кооперацію між Кабінетом Міністрів України й урядами держав - членів СНД;

товарів у рамках зареєстрованих у встановленому порядку проектів (програм) міжнародної технічної допомоги;

товарів, які згідно з міжурядовими угодами України з країнами СНД, Балтії та Республікою Македонія про вільну торгівлю підлягають пільговому оподаткуванню; 

товарів (у тому числі машинокомплектів), які не виробляються в Україні й увозяться для власних виробничих потреб підприємствами, що діють відповідно до Закону України "Про стимулювання виробництва автомобілів в Україні" і звільнені від сплати мита й податку на додану вартість при імпорті товарів.

(пункт 1.21 доповнено новим абзацом восьмим згідно з
 наказом Державної митної служби України від 09.07.2004 р. N 501,
у зв'язку з цим абзац восьмий уважати відповідно абзацом дев'ятим)

У разі недотримання вимог абзацу першого цього пункту здійснюється оформлення ПД.
2. Оформлення ПД
2.1. ПД, заповнена відповідно до Порядку заповнення попередньої вантажної митної декларації (додаток 3), та її електронна копія подаються митному органу призначення разом з такими документами:

зовнішньоекономічним договором (контрактом);

документами, що підтверджують застосування одного із заходів забезпечення доставки товарів у митний орган призначення, передбачених пунктом 3 постанови Кабінету Міністрів України від 29.03.2002 N 390.

Також можуть подаватись інші документи, що підтверджують вартісні, якісні й кількісні характеристики товару.

2.2. Усі умови здійснення платежів і курс валюти, установлений Національним банком України, застосовуються на день прийняття ПД до оформлення та фіксуються шляхом проставлення митним органом призначення штампа ПМК на всіх примірниках ПД.

2.3. Під час оформлення ПД посадові особи митного органу призначення в межах компетенції, визначеної посадовими інструкціями:

а) перевіряють правильність заповнення ПД та її електронної копії;

б) перевіряють наявність фактів застосування до вітчизняного суб'єкта підприємницької діяльності або його іноземного партнера спеціальних санкцій, передбачених статтею 37 Закону України від 16.04.91 N 959-XII "Про зовнішньоекономічну діяльність" (далі - санкції). У разі виявлення факту застосування до суб'єкта підприємницької діяльності або його іноземного партнера індивідуального режиму ліцензування ПД приймається до оформлення тільки за наявності разової (індивідуальної) ліцензії на право здійснення зовнішньоекономічної операції, виданої Міністерством економіки та з питань європейської інтеграції України чи його структурним підрозділом відповідно до Положення про порядок видачі разових (індивідуальних) ліцензій, затвердженого наказом Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України від 17.04.2000 N 47 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05.05.2000 за N 259/4480. У разі виявлення факту застосування до суб'єкта підприємницької діяльності або його іноземного партнера санкції у вигляді тимчасового зупинення зовнішньоекономічної діяльності ПД до оформлення не приймається;

в) перевіряють документи, що підтверджують застосування одного із заходів забезпечення доставки товарів;

г) перевіряють відомості про гаранта;

ґ) зазначають у гарантійному документі дату заповнення та номер ПД, що була оформлена на окремі види товарів, і завіряють дату відбитком особистої номерної печатки;

(підпункт "ґ" пункту 2.3 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Державної митної служби України від 15.07.2004 р. N 522)

д) визначають місця прибуття товару;

е) завершують оформлення ПД проставленням на її зворотному боці відтиску штампа ПМК.

Інформація з відтиску штампа ПМК заноситься до графи D електронної копії ПД.

2.4. Митний орган призначення, у якому була оформлена ПД, у термін, що не перевищує 4-х годин з моменту її оформлення, передає електронну копію ПД до Єдиної автоматизованої інформаційної системи Держмитслужби України (далі - ЄАІС).

2.5. Поставлення на контроль електронної копії ПД здійснюється відділом контролю за доставкою вантажів митного органу призначення шляхом унесення з персональної електронної обчислювальної машини, розміщеної в приміщенні структурного підрозділу цього митного органу (далі - ПЕОМ), до ЄАІС каналами оперативного зв'язку в строк, що не перевищує 4 годин з моменту надходження електронної копії ПД до ЄАІС, відмітки про підтвердження достовірності інформації за цією ПД.

(пункт 2.5 в редакції наказу Державної
 митної служби України від 15.07.2004 р. N 522)

2.6. Для забезпечення оперативного здійснення митних процедур у пункті пропуску через митний кордон України суб'єкт підприємницької діяльності повинен повідомити перевізника про номер і дату оформленої ПД, які проставляються в правому верхньому куті товаросупровідних документів.

2.7. При ввезенні окремих видів товарів відповідно до пункту 1.21 цього Положення ПП оформлюється з обов'язковим залученням посадової особи відділу митних платежів.
3. Переміщення окремих видів товарів через митний кордон України
3.1. Умовою переміщення окремих видів товарів через митний кордон України є перевірка посадовою особою митного органу відправлення (прикордонної митниці) наявності електронної копії ПД в ЄАІС шляхом оперативного запиту до неї за номером ПД, перевірки відповідності відомостей, що містяться в товаросупровідних і товаротранспортних документах, відомостям, заявленим в електронній копії ПД, та в разі потреби - перевірки відповідності товарів відомостям, заявленим в електронній копії ПД.

3.2. У разі виявлення відсутності електронної копії ПД в ЄАІС посадова особа митного органу відправлення (прикордонної митниці) повинна на вимогу перевізника або вповноваженої власником товару особи не пізніше ніж протягом 30-ти хвилин підготувати про це два примірники офіційної довідки (додаток 4), один примірник якої після реєстрації видається перевізнику або вповноваженій власником товару особі, другий - залишається в структурному підрозділі митного органу відправлення (прикордонної митниці), посадова особа якого видала довідку, і зберігається в окремій справі.

3.3. У виняткових випадках за відсутності зв'язку між структурним підрозділом митного органу відправлення (прикордонної митниці) і ЄАІС за рішенням начальника цього структурного підрозділу посадова особа цього підрозділу, використовуючи будь-які канали зв'язку митних органів (телефон, радіозв'язок, факс), звертається до ВКДВ митного органу відправлення (прикордонної митниці) з проханням перевірити наявність електронної копії ПД в ЄАІС. ВКДВ митного органу відправлення (прикордонної митниці), використовуючи електронний зв'язок з ЄАІС, перевіряє наявність електронної копії ПД в ЄАІС, роздруковує витяг з цієї електронної копії та передає копію цього витягу, у тому числі каналами факсимільного зв'язку, до структурного підрозділу, що звернувся. При цьому витяг з електронної копії ПД, у тому числі надісланий (отриманий) факсимільним зв'язком, реєструється в окремому журналі як у митному органі відправлення (прикордонній митниці), так і в його структурному підрозділі, розташованому безпосередньо в пункті пропуску на митному кордоні України.

Рішення про можливість переміщення товарів через митний кордон України на підставі витягу з електронної копії ПД приймається начальником структурного підрозділу митного органу відправлення (прикордонної митниці), розташованого безпосередньо в пункті пропуску через митний кордон України, за погодженням із начальником митного органу відправлення (прикордонної митниці) або його заступником.

3.4. Окремі види товарів увозяться на митну територію України тільки в кількості, що не перевищує кількості товарів, щодо яких застосовано відповідний захід забезпечення доставки товарів у митний орган призначення.

Якщо таке перевищення має місце, то переміщення товарів здійснюється за умови застосування додаткових заходів забезпечення доставки в митниці призначення.

3.5. Після отримання з ЄАІС підтвердження наявності в ній електронної копії ПД та за відсутності зауважень посадова особа митного органу відправлення (прикордонної митниці) заносить до ЄАІС інформацію за цією ПД, а саме про:

транспортний засіб (вид, номер тощо);

реквізити перевізника (найменування, адресу; особу, що безпосередньо здійснює перевезення, тощо);

переміщувані товари (кількість товару, що фактично переміщується в цій партії, у додаткових одиницях виміру, а за їх відсутності - в основних; вартість товарів тощо);

вид і реквізити всіх наявних товаротранспортних та товаросупровідних документів на товари, що переміщуються через митний кордон України;

ідентифікаційні ознаки наявного або накладеного на вантажний відсік транспортного засобу чи на вантажні місця митного забезпечення;

дату й час перетину кордону;

термін доставки товарів у митний орган призначення (з урахуванням вимог розділу 2 Положення про КДВ);

номер службового посвідчення та номер особистої номерної печатки посадової особи митного органу відправлення (прикордонної митниці), що здійснила контроль і оформлення цих товарів.

3.6. Посадова особа митного органу відправлення (прикордонної митниці) перевіряє відомості про застосування одного із заходів забезпечення доставки товарів.

3.7. За відсутності в електронній копії ПД серії та номера книжки МДП (у разі обрання перевезення на умовах Конвенції МДП як заходу забезпечення доставки товарів у митний орган призначення) ці реквізити вносяться до відповідного розділу графи 44 електронної копії ПД посадовою особою митного органу відправлення (прикордонної митниці) при переміщенні через митний кордон України окремих видів товарів.

За відсутності в перевізника оформленої належним чином книжки МДП при ввезенні на митну територію України окремих видів товарів, щодо яких як захід забезпечення доставки товарів у митний орган призначення обрано перевезення на умовах Конвенції МДП, переміщення цих товарів за цією ПД на митну територію України забороняється.

3.8. Після цього посадова особа митного органу відправлення (прикордонної митниці) у межах своїх повноважень:

заносить відомості про номер і дату ПД, товари, транспортний засіб, яким вони переміщуються, товаросупровідні документи, перевізника тощо до окремого журналу реєстрації пропуску товарів;

використовуючи дані ЄАІС, роздруковує три примірники витягу з електронної копії ПД (із заповненою контрольною міткою про пропуск товару) на переміщувані товари;

ознайомлює особу, що приймає товари та документи на них до перевезення в митний орган призначення, зі змістом статей 331, 332, 336, 337, 338 Митного кодексу України;

(абзац четвертий пункту 3.8 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Державної митної служби України від 29.03.2004 р. N 221)

уносить до трьох роздрукованих примірників витягу з електронної копії ПД відомості про особу, що приймає заявлені товари до перевезення;

у трьох примірниках витягу з електронної копії ПД проставляє відбиток особистої номерної печатки. Перший примірник витягу з електронної копії ПД протягом установленого терміну зберігається в митному органі відправлення (прикордонній митниці) разом з примірниками (або копіями - по одній з кожного документа) усіх товаросупровідних документів. Другий і третій примірники витягу з електронної копії ПД передаються особі, що приймає заявлені товари до перевезення та бере зобов'язання щодо доставки цих товарів у митний орган призначення. Ці примірники використовуються як довідкові документи протягом усього терміну переміщення товарів, а по завершенні переміщення засвідчуються особистою номерною печаткою посадової особи митного органу призначення; один з них залишається в перевізника як свідчення здійсненого переміщення, а другий після закінчення митного оформлення переміщуваного товару передається до ВКДВ митного органу призначення для зберігання;

засвідчує завершення митного оформлення шляхом проставлення відтиску номерного штампа ПМК на всіх примірниках усіх поданих для оформлення товаросупровідних та товаротранспортних документів;

дає дозвіл на направлення товару в митний орган призначення.

Особа, що приймає заявлені товари до перевезення та бере зобов'язання щодо доставки цих товарів у митний орган призначення, підписує всі примірники витягу з електронної копії ПД та вчиняє напис
"Я, ___________________________________________________,
              (прізвище, ім'я та по батькові; номер і серія паспорта) 

ознайомлений зі змістом статей 109, 110, 111, 112 Митного кодексу України й зобов'язуюсь доставити заявлені товари в

__________________________
(назва митного органу призначення) 

митницю в термін до 

"__" _______ 200_ р.". (установлений митним органом відправлення (прикордонною митницею) термін доставки товарів) 3.9. Якщо до митного органу відправлення (прикордонної митниці) надходять залізничним транспортом товари, кожен з яких являє собою частину заявлених у ПД товарів, то вони пропускаються цим митним органом і направляються в митний орган призначення. При цьому на зворотному боці товаросупровідних документів посадовою особою митного органу відправлення (прикордонної митниці) робляться відмітки про кількісні та вартісні характеристики товару, що ввозиться на митну територію України частинами, і про залишок товару, що може бути ввезений за цією ПД у подальшому.

Кожна така відмітка завіряється особистою номерною печаткою та підписом посадової особи митного органу відправлення (прикордонної митниці). Ця інформація заноситься до ЄАІС і до журналу реєстрації пропуску товарів відповідно до пункту 3.8 цього Положення.

При цьому контроль за ввезенням товарів в обсязі, заявленому в ПД, до моменту ввезення останньої їх частини покладається на митний орган відправлення (прикордонну митницю).

Митний орган призначення проводить митне оформлення кожної частини заявлених у ПД товарів на підставі товаросупровідних документів та інформації, наявної в електронній копії ПД в ЄАІС.

У разі оформлення митним органом призначення в повному обсязі заявлених у ПД товарів електронна копія ПД знімається з контролю в порядку, установленому пунктом 4.8 цього Положення.

3.10. За відсутності зв'язку між митним органом відправлення (прикордонною митницею) та ЄАІС відмітку про пропуск товарів роблять у журналі реєстрації пропуску товарів і при відновленні зв'язку передають до ЄАІС у термін, що не перевищує 4-х годин. У зв'язку з цим у журналі реєстрації пропуску товарів повинні міститися відомості, що підлягають переданню до ЄАІС.

3.11. Допускається як виняток увезення на митну територію України окремих видів товарів через митний орган відправлення (прикордонну митницю) інший, ніж той, що зазначено в графі 29 ПД.

При цьому внесення змін до ПД здійснюється ВКДВ митного органу призначення за рішенням начальника цього митного органу або особи, що його заміщує. Це рішення приймається на підставі письмового звернення суб'єкта підприємницької діяльності або митного органу відправлення (прикордонної митниці).

Митний орган відправлення (прикордонна митниця), використовуючи доступні канали оперативного зв'язку (електронну пошту, факс, телефон тощо), робить запит до митного органу призначення щодо зміни коду митного органу відправлення (прикордонної митниці).

Митний орган призначення за відсутності підстав для відмови підтверджує зміну коду митного органу відправлення (прикордонної митниці) шляхом внесення відповідної відмітки до ЄАІС, чим дає дозвіл на пропуск товару, після чого митний орган відправлення (прикордонна митниця) отримує доступ до електронної копії ПД в ЄАІС для внесення відміток про пропуск товару. При цьому в електронній копії ПД залишається код першого митного органу, а код нового митного органу заноситься до ЄАІС окремо.

3.12. У разі виявлення фактів недоставки товару в митний орган призначення справу про порушення митних правил заводить митний орган, якому було надане зобов'язання про доставку товару. В інших випадках справа про порушення митних правил заводиться митним органом, що безпосередньо виявив правопорушення.
4. Митне оформлення окремих видів товарів
4.1. При надходженні товарів, що ввозяться в Україну, до митного органу призначення посадова особа митного органу призначення перевіряє відповідність відомостей про товари, зазначених у товаросупровідних та товаротранспортних документах, відомостям, зазначеним в електронній копії ПД, і проставляє на всіх товаросупровідних документах штамп ПМК.

Другий і третій примірники витягу з електронної копії ПД засвідчуються відбитком штампа ПМК посадової особи митного органу призначення та записом "Вантаж надійшов". Третій примірник витягу з електронної копії ПД додатково засвідчується відбитком особистого митного забезпечення посадової особи митного органу призначення та видається перевізникові як свідчення належного виконання перевезення.

4.2. Посадова особа митного органу призначення робить відмітку в ЄАІС про надходження товару за цією ПД.

4.3 При оформленні ВМД на товари, що були ввезені із застосуванням ПД, посадова особа митного органу призначення проставляє на зворотному боці оригінального примірника ПД поряд із раніше проставленим відтиском штампа ПМК ще один відтиск такого штампа.

4.4. Будь-які операції з товарами, що надійшли до митного органу призначення, але митне оформлення яких ще не завершено, можуть бути здійснені тільки з дозволу та під контролем цього митного органу.

4.5. При частковому надходженні товарів за однією ПД до митного органу призначення ведеться облік фактичної доставки товарів, що входять до складу заявлених та пропущених за однією ПД. Для цього використовуються можливості програмних засобів ЄАІС.

4.6. При частковому надходженні (у тому числі при перевезеннях декількома транспортними засобами) до митного органу призначення товарів, що входять до складу заявлених за однією ПД, цей митний орган здійснює митне оформлення згідно із заявленим режимом партії товарів, за винятком тієї частини, яка цілком утрачена або потрапила під дію обставин непереборної сили й не може бути доставлена в митний орган призначення, про що складено відповідні документи. Відмітка в ЄАІС про доставку проставляється за умови надходження всіх товарів, заявлених у ПД, за винятком тих їх частин, що цілком утрачені або потрапили під дію обставин непереборної сили й не можуть бути доставлені в митний орган призначення, про що складено відповідні документи.

4.7. При зміні на момент митного оформлення розміру ставки податку, мита чи збору або ж курсу валюти, установленого Національним банком України, суб'єкт підприємницької діяльності, яким як захід забезпечення доставки була обрана грошова застава, повинен додатково сплатити відповідну суму коштів - різницю між фактично внесеною сумою податків та зборів і сумою податків та зборів, що підлягають сплаті на момент оформлення ВМД.

Кошти в розмірі суми податків та зборів, внесені суб'єктом підприємницької діяльності під час оформлення ПД як грошова застава, і кошти, що становлять різницю сум коштів, фактично сплачених та тих, що підлягають сплаті на момент оформлення ВМД, після оформлення ВМД на товари для випуску їх у вільний обіг перераховуються в установленому законодавством України порядку до Державного бюджету.

Унаслідок фактичного ввезення меншої кількості товару, ніж була заявлена в ПД, або внаслідок зміни курсу валюти, установленого Національним банком України, можуть утворитися залишки коштів від сплачених податків та зборів, які за заявою суб'єкта підприємницької діяльності повертаються йому чи зараховуються в рахунок сплати наступних установлених законодавством податків і зборів або як грошова застава для забезпечення доставки товарів, що ввозитимуться в майбутньому.

4.8. Зняття ПД з контролю здійснюється ВКДВ митного органу призначення протягом доби від дати завершення митного оформлення товару в заявленому митному режимі шляхом унесення відповідної відмітки до ЄАІС. Обов'язковою умовою для зняття ПД з контролю є зазначення номера цієї ПД у графі 44 відповідної ВМД.

(пункт 4.8 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Державної митної служби України від 10.12.2003 р. N 849,
 в редакції наказу Державної
 митної служби України від 15.07.2004 р. N 522)
5. Анулювання ПД
5.1. ПД м^ Перелік
окремих видів товарів, увезення яких на митну територію України здійснюється за умови подання попередньої вантажної митної декларації
Код товару за УКТЗЕД 

Опис товару 

2203 00  

Пиво із солоду (солодове) 

2204  

Вина виноградні натуральні, включаючи вина із доданням спирту та міцні; сусло виноградне, крім того, що включено до товарної позиції 2009 

2205  

Вермути та виноградні натуральні вина, інші, з доданням рослинних або ароматизувальних екстрактів 

2206 00  

Інші зброджені напої (сидр яблучний та грушевий, грушівка (пері), напій медовий); напої змішані, які містять алкоголь, та суміші алкогольних напоїв з безалкогольними, не включені до інших угруповань  

220
еще рефераты
Еще работы по разное